ՊԱՐՍԻՑ ՇԱՀ ԱԲԱՍ ԵՐԿՐՈՐԴԻ 1647 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՐՈՎԱՐՏԱԿԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

Պարսից Շահ Աբաս Երկրորդի 1647 թվականի հրովարտակը՝ Քաշաթաղի մի քանի հայկական գյուղերից գանձվող պետական հարկերի մասին

 

ՀԱԱ, ֆ․ 969, ց․ 1, գ․ 1, թթ․ 3 և շրջ․, բնագիր, ձեռագիր, պարսկերեն

էջը՝ 3000 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 6000 դրամ