ՊԱՐՍԻՑ ՇԱՀ ՍՈՒԼԹԱՆ ՀՈՒՍԵՅՆԻ 1713 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՐՈՎԱՐՏԱԿԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

Պարսից Շահ Սուլթան Հուսեյնի 1713 թվականի հրովարտակը՝ Քաշաթաղից ստացվող պետական եկամուտների մասին։

 

ՀԱԱ, ֆ․ 969, ց․ 1, գ․ 1, թ․ 8, բնագիր, ձեռագիր, պարսկերեն

էջը՝ 3000 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3000 դրամ