ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՇԻՆ.ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՍԵԿՑԻԱՅԻ ՓՈԽՆԱԽԱԳԱՀ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԹԱՄԱՆՅԱՆԻ 1925 Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 17-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺՈՂԿՈՄԽՈՐՀԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Գրությունը վերաբերում է տրանսֆորմատորների ենթակայանների կառուցման և ստորգետնյա կաբելի անցկացման  համար Երևանի հատակագծի մասնակի իրագործումը իրականացնելու անհրաժեշտության հարցին:

ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 5, գ. 114  թ, 7,  բնագիր, մեքենագիր,  հայերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ