ՊՐՈՖԵՍՈՐ ՂԱՄԲԱՐՅԱՆԻ 1920 Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 28-Ի ՀԵՌԱԳԻՐԸ ՄԻՆԻՍՏՐՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻՆ

0 out of 5

 

 

Նկարագրություն

Հեռագիրը վերաբերում է Ալեքսանդրապոլում Հայաստանի համալսարանի հանդիսավոր բացմանը ներկա լինելու հրավերին։

 

                              Հիմք՝ Ֆ.199, ց.1, գ. 198-1, թ.22, բնագիր, ձեռագիր, հայերեն:

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1500 դրամ