ՌՈՒՄԻՆԻԱՅԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 1949 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍ 22-Ի ԴԻՄՈՒՄԸ ԳԵՎՈՐԳ ՉՈՐԵՔՉՅԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Ռումինահայոց թեմական առաջնորդարանի Թեմական Խորհրդի դիմումը Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ Չորեքչյանին՝ թեմակալ առաջնորդ Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանին եպիսկոպոսական աստիճան շնորհելու խնդրանքի մասին:

ՀԱԱ, ֆ.409, ց.1, գ.5316, թ.17 և շրջ., բնագիր, ձեռագիր, հայերեն

 

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1600 դրամ