ՌՈՒՍԱՑ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՅՍԵՐ 1813 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 15-Ի ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԿԱՆ ՈՒՂԵՐՁԸ ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅՈՒԹՅԱՆԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

Ռուսաց Ալեքսանդր Առաջին կայսրը Վրաստանի հայությանը ուղղված ուղերձով  իր գոհունակությունն ու շնորհակալությունն է հայտնում՝ իրենց միջոցներով ի բարօրություն կայսրության ծառայելու համար ։ Տե՛ս փաստաթուղթ pdf

 

ՀԱԱ, ֆ․ 57, ց․ 2, գ․ 3, թթ․ 1-2, ձեռագիր, վավերացված պատճեն, ռուսերեն

էջը՝ 3000 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 9000 դրամ