ՌՈՒՍԱՑ ՊԵՏՐՈՍ Ա ԿԱՅՍԵՐ 1722 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 17-Ի ՀՐՈՎԱՐՏԱԿԸ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԴԻՎԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Ռուսաց Պետրոս Ա կայսեր հրովարտակը վերաբերում է  քաղաքացիական իրավունքները խախտողների նկատմամբ ձեռք առնվելիք միջոցառումներին։

ՀԱԱ, ֆ․ 57, ց․ 2, գ․ 1, թ․ 1, տպագիր, ռուսերեն

էջը՝ 3000 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3000 դրամ