Նկարագրություն

Գրությունը վերաբերում է Մոսկվայում արևելյան լեզուների  Լազարյան ճեմարանում ընդունելիության նոր պայմաններին. Ժողովրդական լուսավորության մինիստրի նոր կարգադրության համաձայն, միայն ռուսերեն լեզվի իմացությամբ սաների ընդունելության, աշակերտների թվաքանակի սահմանափակման, նախակրթական բաժին բացելու համար կատարված նվիրատվությունների և գործունեության հետ կապվող այլ հարցերի մասին:

 

ՀԱԱ, ֆ. 399, ց.1, գ.143, թ.1-5, թողոն, մեքենագիր, ռուսերեն

էջը՝ 1000 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 10․000 դրամ