ՎԱԶԳԵՆ ԱՌԱՋԻՆԻ 1962 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍ 7-Ի ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՆԴԱԿԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

Ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի Հայրապետական օրհնության թիվ 444 կոնդակը՝ Ազգային-եկեղեցական ժողով հրավիրելու մասին:

ՀԱԱ, ֆ.409, ց.1, գ.518, թ.1, բնագիր, տպագիր, հայերեն

 

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ