ՎԱԶԳԵՆ ՎԵՀԱՓԱՌԻ 1974 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏ 18-Ի ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՆԴԱԿԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

Ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի համար 767 Հայրապետական օրհնության կոնդակը՝ Կիլիկյան հայկական պետության անկման 600-ամյակի, նրա ունեցած դերի ու ահռելի նշանակության և հաջորդ տարին հայկական այդ պետականության հիշատակման տարի հռչակելու մասին

ՀԱԱ, ֆ.409, ց.1, գ.4540, թ.1, բնագիր, տպագիր, հայերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ