ՎԱԶԳԵՆ ՎԵՀԱՓԱՌԻ 1993 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍ 22-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ԼԵՎՈՆ ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻՆ՝ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՃԵՄԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔԸ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ԽՆԴՐԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի գրությունը ՀՀ Նախագահ Լևոն Տեր-Պետրասյանին՝ Ս. Էջմիածնի Հոգևոր Ճեմարանի բացման նպատակով նախկինում իշխանությունների կողմից գրավված Գևորգյան Ճեմարանի շենքը ետ վերադարձնելու խնդրանքի մասին:

ՀԱԱ, ֆ.1800, ց.1, գ.327, թ.1, բնագիր, տպագիր

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ