ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏՑԻ ՄԿՐՏԻՉ ՏԵՐ-ԳՐԻԳՈՐՅԱՆՑԻ 1901Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 28-Ի ԽՆԴՐԱԳԻՐԸ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ՄԿՐՏԻՉ Ա ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

 

 

Խնդրագիրը  վերաբերում է  «Մշակ» թերթի N129-ի համարում հրատարակված՝ Հովհաննես Լազարյանի մահվան հարյուրամյակի տարելիցի հետ կապված՝ Ս.Պետերբուրգի եկեղեցական խորհուրդի կողմից 20 գիշերօթիկ սաների 8000 ռուբլի տարեկան կրթաթոշակ սահմանելուն,  Մկրտիչ Տեր-Գրիգորյանի որդուն թոշակառու սաների շարքում ընդգրկելուն:

 

ՀԱԱ, ֆ.56, ց.16, գ.225, թ. 65,  բնագիր, ձեռագիր, հայերեն

 

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1500 դրամ