ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ ԳԵՆԵՐԱԼ ԵՐՄՈԼՈՎԻ ԿՈՂՄԻՑ 1819 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 3-ԻՆ ԵԼԻԶԱՎԵՏՊՈԼԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵՍԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՏՐՎԱԾ ԳՈՎԱՍԱՆԱԳԻՐ

0 out of 5

Նկարագրություն

Վրաստանի քաղաքացիական մասի գլխավոր վարչության պետ գեներալ Երմոլովի կողմից Ելիզավետպոլի հայկական բարեսիրական ընկերությանը տրված գովասանագիրը` Վիրտելբերգի գաղթականներին ցուցաբերած ընդունելության ու օգնությա նհամար։ Տե՛ս փաստաթուղթ pdf

ՀԱԱ, ֆ․ 57, ց․ 2, գ․ 4, թ․ 1, ձեռագիր, պատճեն, ռուսերեն

էջը՝ 3000 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3000 դրամ