ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ՝ ՄՈՍԿՎԱՅԻ ԼԱԶԱՐՅԱՆ ՃԵՄԱՐԱՆԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Տեղեկագրում անդրադարձ է կատարվում Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանի ստեղծմանը և հիմնախնդիրներին, նշվում է, որ  1816 թվականին Պետական խորհրդարանի անմիջական աջակցության ներքո, Հովակիմ և Հովհաննես Լազարյանցների կողմից բացվել է Մոսկվայի հայագիտական և արևելագիտական կենտրոնը՝ Լազարյան ճեմարանը, որը ուներ երեք հարյուրից ավելի սաներ, կրթական լեզուն էր հայերենը և այլ արևելյան լեզուներ: Ճեմարանի հիմնախնդիրներից էր կրթության արժեքը, սաներին հագուստով ապահովելը, կրթաթոշակ նշանակելը:

ՀԱԱ. ֆ.1389, ց.1, գ.48, թ.198-199, տպագիր, հայերեն

 

էջը՝ 3000 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 12․000 դրամ