ՔԱՂՎԱԾՔ՝ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ԿԿ/բ/ ԿԵՆՏԿՈՄԻ ԲՅՈՒՐՈՅԻ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ1922 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 15-Ի N56 ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

0 out of 5

Նկարագրություն

Արձանագրությունը վերաբերում է Անդրշրջկոմի Կենտկոմի  որոշումը ընդունելու և կատարելու, Ադրբեջանական ՍՍՌ Ժողկոմխորհին կից Լեռնային Ղարաբաղի հարցերով հատուկ կոմիտեի կենտրոնական հանձնաժողովի կազմը հաստատելու, վերոհիշյալ կոմիտեի և հանձնաժողովի ստեղծման վերաբերյալ դեկրետ հրապարակելու, կոմիտեի կողմից Շուշիի, Ջեբրայիլի ու Ջիվանշիրի շրջանների հողային վեճերը լուծելու, Խանքենդիում դպրոցների և հիվանդանոցների բացման հարցերի լուծումը կոմիտեին հանձնարարելու մասին որոշումներին:

 

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 2, գ. 10, բնագիր, մեքենագիր, ռուսերեն

 

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1600 դրամ