ՔԱՂՎԱԾՔ՝ ԼԵՆԻՆԱԿԱՆԻ ՔԱՂԳԱՎԱՌԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ 1926 Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 12-Ի ՆԻՍՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԻՑ

0 out of 5

Նկարագրություն

Որոշումը վերաբերում է ճարտարապետ Թամանյանի ղեկավարությամբ Լենինական քաղաքի համար նոր հատակագիծ կազմելուն:

ՀԱԱ, ֆ, 131, ց. 3, գ. 776 ,  թ. 7,  վավերացված պատճեն, մեքենագիր,  հայերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ