ՔՐԻՍՏԱՓՈՐ ԼԱԶԱՐԵՎԻ 1858Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 17-Ի ԽՆԴՐԱԳԻՐԸ ՍԱՆԿՏ ՊԵՏԵՐԲՈՒՐԳԻ ՀԱՅ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԻ ՀՈԳԵՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆԸ (Ֆ.1389, ց. 1, գ.65)

0 out of 5

Նկարագրություն

 Պետերբուրգի խորհրդական Քրիստափոր Լազարևի խնդրագիրը վերաբերում է  եղբոր՝ Իվան /Հովհաննես/ Լազարևի մահվան վկայականը ստանալու հարցին:

Կից ներկայացված է Սանկտ Պետերբուրգի հայ առաքելական եկեղեցիների հոգևոր վարչության կողմից տրված մահվան վկայականը:

 

ՀԱԱ, ֆ. 1389, ց. 1, գ.65, թ.86, 87 և շրջ., բնագիր /թողոն/, ձեռագիր, ռուսերեն

էջը՝ 3000 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 9000 դրամ