ՔՐԻՏԱՓՈՐ (ԽԱՉԱՏՈՒՐ) ՀՈՎԱԿԻՄԻ ԼԱԶԱՐԵՎԻ 1841Թ. ՄԱՐՏՐԻ 17-ի ԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԻՏՂՈՍԱՎՈՐ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ ՄԻԼԼԵՐԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

 

 

Գրությունը վերաբերում է Մոսկվայի Լազարյան ճեմարան ուսանելու համար Սանկտ Պետերբուրգից հոգևոր կոչում ունեցող հայ երիտասարդներ հրավիրելուն:

 

ՀԱԱ, Ֆ. 1389, ց.1, գ. 7, թ. 407, բնագիր, ձեռագիր, ռուսերեն

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1500 դրամ