ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻԱԶՈՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԻ 1919 Թ. ՄԱՅԻՍԻ 2-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊՈՂՈՍ ՆՈՒԲԱՐ ՓԱՇԱՅԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

   

   Գրությունը վերաբերում է Զապել Եսայանին պատգամավոր ընտրելու հարցին:

                    Հիմք՝ ՀԱԱ, ֆ.430, ց.1, գ. 16, թ. 3, թողոն, մեքենագիր, ֆրանսերեն:

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1500 դրամ