Նկարագրություն

Որոշմումը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության Աղինի, Ամասիայի, Արթիկի, Նոյեմբերյանի, Ապարանի, Ախուրյանի, Ղուկասյանի, Նոր Բայազետի, Իջևանի, Ալավերդու և Աշտարակի շրջաններում գյուղատնտեսական կենդանիների դաբաղ հիվանդությունը կարճ ժամկետում լիկվիդացնելու և նրա տարածումը կանխելու նպատակով արտակարգ հանձնաժողով կազմակերպելուն, կարանտինի միջոցառումների անցկացման համար խիստ հսկողություն սահմանելուն, 300 հազար գլուխ խոշոր եղջերավոր անասունների համար դաբաղի վիրուսի և վակցինայի պատրաստմանը, բիոֆաբրիկա կառուցելու համար միջոցառումներ մշակելուն:

 

ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 67, գ. 261, թ. 2-5,  բնագիր, մեքենագիր, հայերեն

 

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3200 դրամ