1955 թ. մայիսի 10-ի ՀԽՍՀ գերագույն խորհրդի նախագահության հրամանագիրը

0 out of 5

Նկարագրություն

 Հրամանագիրը վերաբերում է երաժշտական արվեստի զարգացման գործում մատուցած ծառայությունների համար Արամ Խաչատրյանին ՀԽՍՀ պատվավոր արտիստի կոչում շնորհելուն:

 ՀԱԱ, ֆ. 207, ց.15, գ. 201, թ.14, բնագիր, մեքենագիր, հայերեն:

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ