1966Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի Ա.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ՆԱՄԱԿԸ ՀԱՍՑԵԱԳՐՎԱԾ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԻՎԱՆ ՔՐԻՍՏԱՓՈՐԻ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

 Նամակում արտացոլվում է երկու հայ մեծերի ջերմ բարեկամական, ընտանեկան հարաբերությունը, որն ուղեկցվում է ամանորյա շնորհավորհանքով:

 

ՀԱԱ, ֆ.404, ց.1, գ.543, թ.1, բնագիր, ձեռագիր, ռուսերեն։

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ