Թեմատիկ տեսություններ

Գլխավոր / Տեղեկատու համակարգ / Թեմատիկ տեսություններ
 • Արխիվային փաստաթղթեր Անդրֆեդերացիայի կազմակերպման մասին
  Հրատ. ԲՀԱ, 1964, N1, Էջ168-175
 • Նյութեր 1917-1920թթ. Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխական շարժումների մասին
  Հրատ. ԲՀԱ, 1977, N 2, էջ171-176
 • Էջմիածնի գավառային գործադիր կոմիտե
 • Լենինականի քաղաքային – գավառային գործադիր կոմիտե
 • Երևանի քաղաքային – գավառային գործադիր կոմիտե
  Հրատ. ԲՀԱ, 1984, N3,էջ 190-195
 • Ռուս-հայկական բժշկական կապերը 19-րդ դարում և 20-րդ դարի սկզբներին
  Կազմող՝ Ա. Լալայան
  Հրատ. ԲՀԱ, 1968, N 1, էջ 215-218
 • ՀՀ կառավարության կապը ռուս հակահեղափոխականների հետ
  Կազմող՝ Է. Սարգսյան
 • Հայաստանում պղնձի արդյունաբերությունը
  Հեղինակ՝ Հ. Գրիգորյան
  Հրատ. ինֆորմացիոն բյուլետեն, 1958, N 2,
 • ՀԽՍՀ կինոֆոտոֆոնոփաստաթղթերի ՊԿԱ-ի նյութերը
  Կազմող՝ Ա.Կզարթմյան
  Հրատ. ԲՀԱ, 1979, N2, էջ 216-218
 • Տեղեկություն ՀՍՍՀ ԳՏՓ ՊԿԱ-ի փաստաթղթերի ճյուղային կազմի մասին
  Կազմող՝ Գ. Մկրտչյան
  Հրատ. ԲՀԱ, 1988, N 3, էջ 229-233
 • ԵրկաթուղայինշինարարությունընախախորհրդայինՀայաստանում
  Կազմող՝ Օ. Բալիկյան
  Հրատ. ԲՀԱ, 1966, N 2, էջ199-206
 • Երևանի նահանգի և Կարսի մարզի խճուղային ու գրունտային ճանապարհների շինարարության պատմությունից
  Կազմող՝ Օ. Բալիկյան
  Հրատ. ԲՀԱ, 1974, N 1, էջ 187-198
 • Հայաստանի քաղաքաշինության ճարտարապետության ու կուլտուրայի հուշարձանների պահպանության նյութերի մասին
  Կազմողներ՝ Գ. Հովհաննիսյան, Է. Հովսեփյան
  Հրատ. ԲՀԱ, 1979, N 2, էջ 205-215
 • Մոր և մանկան պահպանության հարցերը ըստ ԽՍՀ առողջապահության նախարարության արխիվային ֆոնդի փաստաթղթերի
  Կազմող՝ Ռ.Պ.Խաչատրյան
  Հրատ. ԲՀԱ, 1963, N 3, էջ  209-218
 • Արխիվի լուսանկարները Հայաստանում առողջապահության զարգացման մասին (1922-1982թթ.)
  Կազմող՝ Ա. Կիրիմյան
  Հրատ. ԲՀԱ, 1988, N3, էջ202-212
 • Նյութեր Երևանի բժշկության պատմության վերաբերյալ
  Կազմող՝ Ա. Լալայան
  Հրատ. ԲՀԱ, 1968, N 2, էջ233-239
 • Հայաստանում սպորտի զարգացման պատմությունից
  Կազմող՝ Ա. Կիրիմյան
  Հրատ. ԲՀԱ, 1886, N 2, էջ197-200