Հայաստանի ազգային արխիվում առկա ֆոնդերի ցուցակ

Գլխավոր / Տեղեկատու համակարգ / Հայաստանի ազգային արխիվում առկա ֆոնդերի ցուցակ

 

Ֆոնդի

համարը

Ֆոնդի անվանումը Գործերի քանակը Ծայրային տարեթվեր
1 ՀԿԿ Կենտկոմ

/ՆաևԿադրերի հաշվառման գործեր/

11484 1971-1992
Քաղլուսավորության տուն 41 1971-1991
Մարքսիզմ-Լենինիզմի համալսարան 5 1971-1973
Կուսակցական և խորհրդային աշխատողների որակավորման բարձրացման կուրսեր 26 1971-1991
Ավտոբազա /գարաժ/ 57 1971-1991
Հեռակա բարձրագույն կուսակցական դպրոց և

ուսումնա-կոնսուլտացիոն կետ

1 1971-1973
11 ՀԿԿ Մեղրու շրջկոմ 53 1971-1991
12 ՀԿԿ Շամշադինի շրջկոմ

 

78 1971-1991
13 ՀԿԿ Ստեփանավանի շրջկոմ 21 1971-1990
14 ՀԿԿ Էջմիածնի շրջկոմ

/1945-1991 թթ./

/ՀԿԿ Վաղարշապատի շրջկոմ մինչև 1945 թ./

23 1971-1991
15 ՀԿԿ Գորիսի շրջկոմ 21 1971-1991
16 ՀԿԿ Ղափանի շրջկոմ 46 1971-1991
17 ՀԿԿ Գուգարքի շրջկոմ

/1965-1991 թթ./

/ՀԿԿ Կիրովականի շրջկոմ մինչև 1964 թ./

56 1971-1991
18 ՀԿԿ Արթիկի շրջկոմ 23 1971-1991
20 Երևանի պետական համալսարան /Հրամաններ հիմնական գործունեության վերաբերյալ, նաև անձնակազմ և ուս. ընդունելություն և ավարտում/ 541 1920-1979
21 ՀԿԿ Վարդենիսի շրջկոմ

/1964-1991 թթ./

/ՀԿԿ Բասարգեչարի շրջկոմ մինչև 1964 թթ./

20 1971-1990
22 ՀԿԿ Աշտարակի շրջկոմ

 

26 1971-1991
23 ՀԿԿ Հրազդանի շրջկոմ

/1959-1991 թթ./

/ՀԿԿ Ախտայի շրջկոմ մինչև 1959 թթ./

26 1971-1990
29 ՀԿԿ Մարտունու շրջկոմ

/ՆաևԿադրերի հաշվառման գործեր/

116 1929-1991
31 ՀԿԿ Ամասիայի շրջկոմ

/1935-1991 թթ./

/ՀԿԿ Աղբաբայի շրջկոմ մինչև 1935 թ./

/ՆաևԿադրերի հաշվառման գործեր/

36 1960-1991
32 ՀԿԿ Լենինյան շրջկոմ

/1961-1991 թթ./,

/ՀԿԿ ֆաբրիկա-գործարանային շրջկոմ մինչև 1935 թ., ՀԿԿ Ստալինյան շրջկոմ մինչև 1961 թ./

/ՆաևԿադրերի հաշվառման գործեր/

269 1936-1991
33 ՀԿԿ Սպանդարյանի շրջկոմ

/1938-1991 թթ./,

/ՀԿԿ 3-րդ քաղաքային շրջկոմ մինչև 1938 թ./

/ՆաևԿադրերի հաշվառման գործեր/

230 1936-1991
34 ՀԿԿ Սիսիանի շրջկոմ

/ՆաևԿադրերի հաշվառման գործեր/

84 1931-1991
36 ՀԿԿ Արտաշատի շրջկոմ

/1945-1991 թթ./,

/ՀԿԿ Ղամարլուի շրջկոմ

մինչև 1945 թ./

111 1937-1991
41 Հայաստանի սպառողական կոոպերատիվների միության («Հայկոոպ») վարչություն և ենթակա կազմակերպություններ

1.ՀԽՍՀ սպառողական ընկերությունների միություն <<Հայկոոպ>> վարչություն 1960-1994թթ

2. ՀԽՍՀ սպառողական ւնկերությունների միություն <<Հայկոոպմատ>> , նյութատեխնիկական մատակարարման բազա, կառավարչություն  1965-1994թթ                                                  3.  Հայկոոպի մթերման կառավարչություն  1962-1985թթ                                                                                              4.Հայկոոպի Անասնահումքային բազա   1960-1986թթ                                                                                                   5.Հայկոոպի արտադրական կառավարչություն   1963-1970թթ                                                                                           6.Հայկոոպի գյուղմթերքների ավելցուկների գնումների և քաղաքային կոոպերատիվ առևտրի կառավարչություն  1978-1985թթ                                                                                                                      7.Հայկոոպի բնակ – կառավարչություն   1963-1989թթ                                                                                                       8. Հայկոոպի բլանկների  մատակարարման և հրատարակման տնտ հաշվարկային պահեստ      1965-1989թթ                                                                                                                                            9. Հայկոոպի տնտեսական կառավարչության բլանկների մատակարարման և տնտհաշվարկային բյուրո   1989-1993թթ                                                                                                                   10. Հայկոոպի գյուղմթերքների և հումքի գնման և առաքման գլխավոր կառավարչություն 1966-1977թթ

11.Հայկոպի <<Հասարակական  Սննդի Կառավարչություն>> դուստր ձեռնարկություն 1992-1999թթ

12. Հայկոոպի հացամթերքների հումքի և սարքավորումների գնման –մատակարարման ԴՁ      1994-1999թթ                                                                                                                                                                 13.Հայկոպի <<Սպառկոոպշինարդ >> ԴՁ   1998-2000թթ                                                                                        14.Հայկոպի կապիտալ շինարարության և նյութատեխնիկական մատակարարման գլխավոր կառավարչություն   1989-1998թթ                                                                                                  15.Հայկոոպի գյուղամթերքների վերամշակման կոմբինատ   1964-1972թթ                                                  16.Հայկոոպի <<Կենտրոնան հսկիչ լաբարատորիա>>ԴՁ    1988-1997թթ                                                            17.Հայկոոպի Աստրախանի  փայտափոխադրման բազա   1956-1962թթ                                                           18.  <<Կենտրոսյուզպրոեկտ>> նախագծային ինստիտուտի Երևանի մասնաճյուղ 1983-1992թթ

 

377 1971-2000
ՀԽՍՀ Հայկոոպի շին. վարչություն

1. ՀՍՍՀ Հայկոոպ շինարարական վարչություն ( <<Հայկոոպ>> շինարարական տրեստ  )

2. <<Հայկեոոպշին >> տրեստի Երևանի շինարարական տեղամաս ( Երևան շին .  վարչություն)                                                                                        3.Հայկական շինարարական վարչության մասնագիտացած տեղամաս (Հատուկ մոնտաժային տեղամաս վարչություն СМУ .Շարժական մեքենայացված շարասյուն-1 ПМК-1 .Շին մոնտաժային վերանորոգման վարչություն СМРУ-1 )

4.<<Հայկեոոպշին >> տրեստի հատուկ մոնտաժային վերանորոգման տեղամաս  СМРУ. Հատուկ վերանորոգման շին .տեղամաս СРСУ.Մասնագիտացած մոնտաժակա-րգավորման տեղամաս СМНУ .Շարժական Մեքենայացված շարասյուն-1 ПМК-1

5. <<Հայկոոպշին>>տրեստի Ավտոտրանսպորտային ձեռնարկություն 6.<<Հայկոոպշին>>տրեստի Տնտհաշվարկային նախահաշվային խումբ

7.<<Հայկոոպշին>>տրեստի մատակարարման գրասենյակ Արտադրական կոմպլեկտավորմանվարչություն УПТК .Նյութատեխնիկական մատակարարման գրասենյակ КМТС. 1965-1984թթ

8.Շին առարկաների կոմբինատ 1961-1969թթ

562 1971-1987
Հայկոոպշին տրեստի երկաթբետոնե կոնստրուկցիայի գործարան (ЖБК)

«Հայկոոպսերվիսի» (ЖБК)

1992-2000թթ.

«Սպառաշինինդուստրիա» ՍՊԸ

2000-2004թթ.

Հայկոոպշին տրեստի երկաթբետոնե կոնստրուկցիայի գործարանի շինարարական տեղամաս

212 1971-1986
Հայկոոպի հանրապետական արդյունաբերական միավորում

Հայկոոպի հանրապետական արդյունաբերական միավորման ԱՏՁ

Մեխանիկական վերանորոգման տեղամաս

Մեխանիկական վերանորոգման վարչություն

/Շին.վերանորոգման վարչություն/

112 1974-1987
«Հայկոոպտրանս» ա/մ և ենթակա կազմակերպություններ

Հայկոոպի ավտոառաքման բազա

«Հայկոոպտրանս» գլխավոր կառավարչություն

/ Երևանի միջշրջանային ավտոտնտեսություն/

/Երևանի և մարզերի ավտոշարասյուններ/

/ Երևանի միջշրջանային ավտոտնտեսության ավտոնորոգման արհեստանոց/

264 1971-1988
Հայկոոպի վարչության ենթակա կազմակերպություններ

 

·         Շինվարչություն №8 շին տեղամաս

·         Հանրապետական արդյունաբերական միավորման Արտադրական սառնարանների կոմբինատ

·         Կառուցվող ձեռնարկությունների միացյալ տնօրինություն

·         «Սպառկոոպշինարդ» լիազորագրային ԴՁ

·         Համալիր մեքենայացման հաշվիչ կայան

·         Հայկոոպի շինվերանորոգման վարչություն

·         Երևանի վարձակալական ձեռնարկություն

·         Կազմակերպության անվանումը չճտված գործեր

30 1971-1989
Հայկոոպի վերանորոգման-մոնտաժային կոմբինատ

Հայկոոպի «Սառտեխմոնտաժ» վարչության վերանորոգման մոնտաժային կոմբինատ

ՎՄԿ գլխամասային ձեռնարկության Երևանի վերանորոգման մոնտաժային տեղամաս

199 1971-1992
Հայկոոպ-տեխնիկա արտադրական միավորում

/նաև մարզերի տեղամասեր/

20 1988-1992
Երևանի ունիվերսալ առևտրական բազա

Երևանի արդյունաբերական ապրանքների առևտրական բազա

Երևանի տնտեսական (արդյունաբերական) և պարենային ապրանքների առևտրական բազա

Երևանի կուլտուր-գալանտերեական ապրանքների առևտրական բազա

Պարենային ապրանքների և հասարակական սննդի հանրապետական առևտրական բազա

Միջշրջանային ունիվերսալ մեծածախ բազա

(միջշրջանային ոչ պարենային ապրանքների առևտրական բազա)

Երևանի միջշրջանային  ունիվերսալ մեծածախ-մանրածախ բազա ԴՁ

Էրեբունի բազա ՍՊԸ

Քաղաքային ունիվերսալ բազա ՍՊԸ

207 1971-2016
Շահումյանի շրջկոոպի վարչություն.

Շահումյանի շրջանային սպառողական ընկերության վարչություն.

Երևանի տարածքային սպառողական կոոպերատիվի վարչություն

Շահումյանի շրջկոոպի վարչության մթերումների գրասենյակ

85 1971-2019
44 ՀԿԿ Թալինի շրջկոմ 28 1944-1991
46 ՀԿԿ Լենինականի շրջկոմ

/ՆաևԿադրերի հաշվառման գործեր/

328 1965-1990
49 ԼԿԵՄ Երևանի քաղկոմ

/ՆաևԿադրերի հաշվառման գործեր/

645 1930-1990
58 ԼԿԵՄ Գուգարքի շրջկոմ

/1964-1986 թթ./

/ՀԿԿ Կիրովականի շրջկոմ մինչև 1964 թ./

/ՆաևԿադրերի հաշվառման գործեր/

22 1951-1986
59 ԼԿԵՄ Էջմիածնի շրջկոմ

/1945-1987 թթ./

/ԼԿԵՄ Վաղարշապատի շրջկոմ մինչև 1945 թ./

/ՆաևԿադրերի հաշվառման գործեր/

20 1971-1987
62 ԼԿԵՄ Արթիկի շրջկոմ 15 1971-1990
64 ԼԿԵՄ Հրազդանի շրջկոմ

/1959-1985 թթ./

/ԼԿԵՄ Ախտայի շրջկոմ

մինչև 1959 թ./

21 1971-1985
65 Հայաստանի արհեստակցական միությունների խորհուրդ

Հանրապետական արհեստակցական կոմիտեների նախագահների ու քարտուղարների ցուցակներ

23 1971-1985
Արհեստակցական միությունների խորհրդի տուն 16 1971-1986
Արհմիութենական աշխատողների վերապատրաստման

կուրսեր

16 1971-1984
Գեղարվեստական ինքնագործունեության տուն 8 1971-1992
68 ԼԿԵՄ Վարդենիսի շրջկոմ

/1969-1990 թթ./

/ԼԿԵՄ Բասարգեչարի շրջկոմ մինչև 1969 թ./

20 1971-1990
72 ԼԿԵՄ Ազիզբեկովի շրջկոմ 23 1971-1985
73 ԼԿԵՄ Լենինականի քաղկոմ 16 1972-1987
74 ԼԿԵՄ Հոկտեմբերյանի շրջկոմ 16 1971-1987
75 ՀԿԿ Իջևանի շրջկոմ

/ՆաևԿադրերի հաշվառման գործեր/

35 1940-1991
76 ՀԿԿ Օրջոնիկիձեի շրջկոմ /1961-1991 թթ./, /ՀԿԿ Մոլոտովյան շրջկոմ մինչև 1957 թ, ՀԿԿ Լենինյան շրջկոմ մինչև 1961 թ./ 615 1947-1991
80 ՀՀ  մշակույթի նախարարություն

Անձնակազմի կառավարման բաժին

4

 

2011
Անձնակազմի կառավարման բաժին

Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն

14 2012

2003-2012

ՀՀ  մշակույթի նախարարության

/նաև նախարարության ենթակայության ՊՈԱԿ նոմենկլատուրային աշխատողների, աշխատակազմի քաղ. ծառայողների/

«Մշակութային կենտրոն» ՊՈԱԿ

Նախարարության համակարգի լուծարված կազմակերպություններ /կենտրոնական արխիվ/

137 1971-2007
ՀՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության վարչական շենք 12 1989-1998
Գիտամեթոդական կաբինետ 1 1971-1976
Ուսումնական հաստատությունների հանրապետական

Մեթոդական կաբինետ

37 1973 – 1995
ՀՀ մշակութային արժեքների պահպանության վարչության պետի հրամանները հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ 8 1995 – 2002
Մշակութային արժեքների պահպանության վարչություն 18 1995-2002
Մշակութային արժեքների պահպանության վարչության անձնական գործեր 48 1995-2002
<<Տեղեկատվական – վերլուծական կենտրոն>> ՊՈԱԿ 5 1998 – 2011
<< Մշակութային կենտրոն >>

ՊՈԱԿ-ի անձնական գործեր

62 2004 – 2006
Նախարարության ենթակայության ՊՈԱԿ նոմենկլատուրային աշխատողների, աշխատակազմի քաղ. ծառայողների 2 2009
<<Մշակութային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>>  Պետական հիմնարկ

<<Կամար>> էլեկտրոնային թերթի խմբագրություն

4 2011-2017
Շինվերանորոգման վարչություն

<<Մագ>> ՓԲԸ

11 1989 – 1999
82 ՀԿԿ Թումանյանի շրջկոմ /1969-1991 թթ./

/ՀԿԿ Ալավերդու շրջկոմ մինչև 1969 г./

/ՆաևԿադրերի հաշվառման գործեր/

82 1931-1990
83 ՀԿԿ Կալինինոյի շրջկոմ

/ՆաևԿադրերի հաշվառման գործեր/

42 1938-1991
84 ՀԿԿ Անիի շրջկոմ

/1961-1991 թթ./

/ՀԿԿ Աղինի շրջկոմ մինչև

1961 թ./

/ՆաևԿադրերի հաշվառման գործեր/

58 1938-1991
85 ՀԿԿ Սպիտակի շրջկոմ 24 1971-1991
86 ՀԿԿ Ղուկասյանի շրջկոմ

/ՆաևԿադրերի հաշվառման գործեր/

78 1944-1991
87 ՀԿԿ Սևանի շրջկոմ

/ՆաևԿադրերի հաշվառման գործեր/

139 1940-1991
89 ՀԿԿ Ախուրյանի շրջկոմի

/1965-1991 թթ./,

/ՀԿԿ Դուզքենդի շրջկոմ մինչև 1965 թ./

/ՆաևԿադրերի հաշվառման գործեր/

38 1949-1991
95 ՀԿԿ Մասիսի շրջկոմ

/1969-1991 թթ./

/ՀԿԿ Զանգիբասարի շրջկոմ մինչև 1953 թ./

/ՆաևԿադրերի հաշվառման գործեր/

89 1938-1991
96 ՀԿԿ Աբովյանի շրջկոմ

/1962-1991 թթ./

/ՀԿԿ Կոտայքի շրջկոմ

մինչև 1961 թ./

/ՆաևԿադրերի հաշվառման գործեր/

28 1939-1991
97 ՀԿԿ Կրասնոսելսկի շրջկոմ

/ՆաևԿադրերի հաշվառման գործեր/

70 1945-1991
99 ՀԿԿ Նոյեմբերյանի շրջկոմ

/ՆաևԿադրերի հաշվառման գործեր/

71 1939-1991
113 ՀՀ Կառավարություն

ՀԽՍՀ նախարարների խորհրդի տնտեսական վարչության տների կառավարչության քաղաքացիական պաշտպանության շտաբ

ՀԽՍՀ նախարարների խորհրդի գործերի կառավարչության տնտեսական վարչության գերատեսչական տների վարչություն

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի գործերի կառավարչության գերատեսչական տների շահագործման տնտեսություն

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի

<<Սպասարկում>> ՊՈԱԿ

84 1968-2013
ՀԽՍՀ նախարարների խորհրդի գործերի կառավարչություն

ՀՀ կառավարության գործերի կառավարչություն

ՀՀ կառավարության քարտուղարություն

ՀՀ կառավարության աշխատակազմ

Հատուկ համակարգի կենտրոն

Սեփականաշնորհման հանձնաժողով

Արհմիությունների կոմիտե /Արհկոմ/

211 1969-2017
Տնտեսական վարչության հրամանները հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ 22 1970-1992
ՀՀ կառավարության << Ազգային տարի>> ՊՈԱԿ 4 2006-2008
116 ՀԽՍՀ /ՀՀ/ Հրշեջ պահպանության վարչության հրամանները հիմնական գործունեության և  անձնակազմի վերաբերյալ 146 1934 – 2002
117 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 29 1970-1980

1990-1994

Հրամաններ հիմնական գործունեության և  անձնակազմի վերաբերյալ 15 1985 – 1989

 

<< Ուսուցման կենտրոն>>ՊՈԱԿ 10 2003 – 2016
Հաշվողական կենտրոն, ԱՏՁ, Երևանի Շահումյանի շրջանի ֆինանսական բաժին, թիվ 2 գանձապետական բաժանմունք, Մաշտոցի, Մալաթիայի գանձապետական բաժանմունքներ, Երևանի մետաղափորձական տեսչություն 36 1969-2007

 

<<Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն>> ՊՈԱԿ 5 2007 – 2016
118 ՀՀ առողջապահության նախարարության

Նյութատեխնիկական մատակարարման վարչության,

<< Հայբուժմատ >> ՊՁ, Ջրվեժի մոր և մանկան առողջության պահպանման հանրապետական շին. տնօրինություն

6 1987 – 1998
ՀՀ առողջապահության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչություն, էկոնոմիկայի և հաշվապահական հաշվառման բաժին

Պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչություն

/տես նաև ֆ. 1571, ց. 2/

/տրանսպորտի և հաղորդակցության կենտրոն

Երևան քաղաքի տարածքային և  փորձագիտական կենտրոններ/

Մարզային կենտրոններ

53 1998 – 2007
<<Մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոն >> ՊՈԱԿ 14 1994 – 2013
119 ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն 127 1970-2009
121 ՀՀ արդարադատության նախարարություն

/Կենտրոնական ապարատ, ՔԿԱԳ, նոտար, դատարաններ/

/ նաև մարզեր /

197 1970-2001
ՀՀ արդարադատության նախարարություն և ՀՀ քրեակատարողական վարչություն 35 1970-2006

2004-2006

Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ 149 1981 – 2006
122 ՀՀ լուսավորության, կրթության և գիտության նախարարություններ և ենթակա կազմակերպություններ

ՀՀ լուսավորության նախարարություն և ենթակա կազմակերպություններ

/Ապարատ, նախադպրոցական մեթոդական կաբինետ, վերասկողության և վերստուգման բաժին, մեթոդական կաբինետ, Հ.Շահինյանի անվան պատանի մարմնամարզիկների հանրապետական դպրոց, կենտրոնացված հաշվապահություն, ֆիզիկական դաստիարակության մեթոդական կաբինետ, տեխնիկական կաբինետ, Հանրապետական սպորտդպրոց, Պատանի բռնցքամարտիկների հանրապետական դպրոց, Զինվորական կաբինետ, Մարզիչներ, Պատանի շախմատիստների դպրոց, դաստիարակչական աշխատանքների մեթոդական կաբինետ, տեխնիկական միջոցների մեթոդական կաբինետ, նախնական զինվորական պատրաստության մեթոդական կաբինետ. դեֆեկտոլոգիայի հանրապետական մեթոդական կաբինետ, ուսումնական ֆիլմերի լաբորատորիա, մանկավարժական թանգարան, հանրապետական ուսումնամեթոդական կաբինետ, ֆիլմո, ֆոտո-ֆոնո ստուդիա, դպրոցական սարքավորումների և տեխնիկական միջոցների ուսուցում , ուսումնական հաստատությունների հանրապետական տեսչություն, միջնակարգ կրթության հանրապետական ուսումնամեթոդական կաբինետ, ՎԻՊԿ ԴՏՕ, ՏՏԿ վերապատրաստման կենտրոն, հանրապետական ուսումնամեթոդական կենտրոն/

Կրթության և գիտության նախարարություն

/Ապարատ/

Բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթության նախարարություն

/Ապարատ, ուսումնական հաստատությունների հանրապետական տեսչություն, Օտարերկրյա ուսանողների գործերով զբաղվող հանրապետական խորհուրդ, արտաքին կապերի, նյութատեխնիկական մատակարարման, ԲՈՒՀ-երի, պլանային-ֆինանսական, գիտության և գիտական կադրերի պատրաստման, հասարակական գիտությունների մանկավարժների վարչություններ, կադրերի, երիտասարդ մասնագետների  պլանային պատրաստության, վերստուգիչ, վերհսկիչ, առաջին, տնտեսական, ուսանողների ընդունման/ՎՆԵԿՕՆ/ բաժիններ, կենտրոնացված հաշվապահություն /

Պրոֆեսիոնալ-տեխնիկական կրթության պետական կոմիտե և ենթակա կազմակերպություններ

/Աբովյանի թիվ 49 միջնակարգ պրոֆտեխնիկական ուսումնարան, թիվ 95 միջնակարգ պրոֆտեխնիկական ուսումնարան, Մասնագիտական տեխնիկական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար աշխատողների և մասնագետների որակավորման բարձրացման ինստիտուտ /

Ժողովրդական կրթության նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության պետական կոմիտե

Բարձրագույն կրթության և գիտության նախարարություն

/Ապարատ/

324 1972-1995
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության

ՀՀ հանրակրթական դպրոցների և արհեստագործական ուսումնարանների ատեստատների և վկայականների բաշխման գրանցամատյաններ

/Երևան և մարզեր/

63 1960-1970
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության

ՀՀ և ԼՂՀ հանրակրթական դպրոցների, կրթահամալիրների, վարժարանների, արհեստագործական ուսումնարանների ատեստատների և վկայականների բաշխման գրամցամատյաններ

/Երևան, մարզեր և ԼՂՀ/

/նաև Երևանի կույր և թույլ տեսնող երեխաների գիշերօթիկ միջնակարգ դպրոցներ, Երևանի Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոց, Նեյրոն վարժարան, Ռազմամարզական վարժարան, Ա.Շիրակացու անվան հանրակրթական ճեմարան, Օլիմպիական հերթափոխի հանրապետական դպրոց, Ֆիզմաթ գիշերօթիկ, ՕՀՀ ուսումնարան, ԵրՃՇԻ և ՀՊՃՀ հենակետային վարժարաններ, Երևան քաղաքի պետական և ոչ պետական բպրոցներ, ճեմարաններ, կրթահամալիրներ, վարժարաններ, ուսումնարաններ /

411 1971-2000
123 ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

Նախարարության լուծարային հանձնաժողով /1986թ./

84 1972 – 1986
Ենթակա կազմակերպություններ

Հասարակական սննդի, ճամբարների և մանկապարտեզների վարչություն

Վերահսկողության, վերստուգման վարչություն

Անասնաբուժության պետական տեսչություն

Ավտոգարաժ

Պտղի, խաղողի և բանջարեղենի միութենական ֆոնդի մթերման և իրացման վարչություն

Բրդի հանրապետական լաբորատորիա

Նախագծերի և նախահաշիվների փորձաքննության բյուրո

<<Տարա-Սերվիս>> ձեռնարկություն

<<Հայանասնահամալիր>> ՀԱԱԿ

<<Գյուղատնտեսական գիտությունների տեղեկագիր>> ամսագրի խմբագրություն

Կապիտալ շինարարության

գլխավոր վարչություն

Ուսումնաարտադրական սովխոզ-տեխնիկումների վարչություն

<<Հայսորտսերմարդ>> միավորում

Մարզային ագրարային պետական տեսչություններ

Հայպտուղբանջար հանրապետական տորգ

Շերամապահության վարչություն

<<Հայգլխանասնարդի>> գլխավոր վարչություն

<<Հայզագոտսկոտ>> տրեստ

209 1972-2001
Երքաղխորհրդի գործկոմի գյուղատնտեսության վարչության Երևանի անասնաբուժական սանիտարական կայան

Երևանի քաղաքային անասնաբուժական կայան

Երևանի անասնաբուժության, անասնաբուծության քաղաքային կենտրոն ՊՈԱԿ

ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարարության հանրապետական անասնաբուժական լաբորատորիա

<<Հանրապետական անասնաբուժական համաճարակային և ախտորոշիչ կենտրոն>> ՊՈԱԿ

/55-60 գործերի մեջ ներառնված են նաև մարզերը/

56 1972 – 2010
ՀՀ <<Գյուղատնտեսական գիտությունների տեղեկագիր>> ամսագրի խմբագրություն

<<Ագրոպրես>> խմբագրական կենտրոն ՊՓԲԸ

<<Ագրոգիտություն>> ՊՓԲԸ

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության

<<Գյուղատնտեսության աջակցման հանրապետական կենտրոն>> ՓԲԸ

43 1994 – 2017
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության և ՀՀ պարենի և մթերումների նախարարություն

Ֆինանսատնտեսական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն

Պետական տեսչություն

Իրավաբանական կենտրոն

<<Ագրոհոլդինգկենտրոն>>  ՊՓԲԸ

86 1991 – 2012
<<Գյուղատնտեսական բարեփոխումների աջակցություն>> ԾԻԳ ՊՓԲԸ

<<Գյուղատնտեսական աջակցության մարզային կենտրոն>> ՊՓԲԸ /ԳԱՄԿ/

<<Գյուղատնտեսական աջակցության հանրապետական կենտրոն>> ՊՓԲԸ /ԳԱՀԿ/

Գյուղատնտեսական զարգացման հիմնադրամի կենտրոնական ապարատ /նաև մարզային կառույցներ/

40 1997 – 2019
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության <<Բույսերի կարանտինի և բույսերի պաշտպանության ծառայություն>> ՊՓԲԸ

<<Բույսերի կարանտինի  ծառայություն>> ՊՓԲԸ

<<Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայությունների կենտրոն >> ՊՈԱԿ

238 2000 – 2019
127 ՀՀ կապի նախարարություն

Նաև կադրերի որակավորման դասընթացներ /1991-1993 թթ./

80 1972 – 2000
Ռազմականացված պահպանության 52 -րդ ջոկատի (BOXP) 81 1971 – 1992
<<Ներհանրապետական փոխհաշվարկների կենտրոն>> ՊՁ 92 1970 – 1997
ՀԽՍՀ կապի նախարարության տրանսպորտի գրասենյակ

<<Ավտոբազա>>

28 1971-1998
135 ՀԿԿ Մյասնիկյանի շրջկոմ

 

35 1971-1991
154 Կարմիր խաչի ընկերության Հայաստանի կենտրոնական կոմիտե

/Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ/

296 1929-1994
157 ՀԿԿ Երևանի քաղկոմ

/ՆաևԿադրերի հաշվառման գործեր/

4210 1930-1991
ՀԿԿ Երքաղկոմին կից Մարքսիզմ-Լենինիզմի համալսարան

 

18 1973-1978
172 ՀԽՍՀ հաստոցաշինական և գործիքաշինական արդյունաբերության նախարարության Երևանի Ձերժինսկու անվան հաստոցաշինական արտադրական միավորում

Երևանի հաստոցաշինական գործարան ՊՁ

ՀՀ արդյունաբերության նախարարության <<Երևանի հաստոցաշինական արտադրական միավորում>> ԲԲԸ

586 1970-2005
191 ՀԽՍՀ հեռուստատեսության և ռադիոհաղորդումների պետական կոմիտե

Հանրապետական ռադիոհեռուստակենտրոն

ՀՀ տեղեկատվության և գրահրատարակչության նախարարության Հայաստանի հեռուստաընկերություն ՊՁ

Հայաստանի ազգային հեռուստաընկերություն

<<Նորք հեռուստատեսություն>>

/գ. 680/

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

 677 1971-2001
ՀԽՍՀ ռադիոհաղորդումների և հեռուստատեսության պետական կոմիտե

ՀՀ հեռուստառադիոհաղորդում-

ների պետական կոմիտե

Հայաստանի ռադիոընկերություն ՊՁ

Հայաստանի ազգային ռադիո ՊՓԲԸ

ՀՀ հեռուստառադիոհաղորդում-

ների պետական կոմիտե

ԱՏՁ

1163 1970-2001
ՀՀ հեռուստառադիոհաղորդում-

ների պետական կոմիտե

/ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչների անձնական գործեր/

120 1944-2001
Հայաստանի հանրային ռադիոընկերություն

Անձնական գործեր

6181
Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն

Անձնական գործեր

3227
ՀՀ տեղեկատվության և գրահրատարակչության վարչության

<<Սպասարկման և շահագործման տնօրինություն>> ՊՓԲԸ

23 1993 – 2005
<<Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն>> ՓԲԸ 263 2001-2006

2006-2012

<<Հայաստանի ազգային հեռուստաընկերություն>> ՊՓԲԸ

<<Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն>> ՓԲԸ

105 1994-2001

2002-2006

Հայաստանի հանրային ռադիոընկերությւոն 61 2002-2012
207 ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի նախագահութուն

Գործերի կառավարչություն

47 1939-1990
Անձնական գործեր 3427 1956-1976
Անձնական գործեր /Քաղաքացիություն ստացողների ցուցակներ/ 275 1938 – 1941
Պարգևատրման բաժին ՝ պարգևատրվածների անձնական գործեր 2789 1923-1990
Պատգամավորների անձնական գործեր 526 1957-1958

1990-2003

ՀՀ ազգային ժողովի աշխատակազմ

/Աշխատավարձի հաշվառման մատյաններ/

/ԳԽ նախագահության ղեկավարություն, Հրատարակչական խմբի անդամներ, Մշտական հանձնաժողովների անդամներ, Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն, Նախագահի աշխատակազմ, Պայմանագրային աշխատողներ, Ավտոտնտեսություն, Տնտեսական վարչություն, Գործերի կառավարչություն/

95 1983-2007
Անձնական գործեր

ՀՀ ԱԺ 3-րդ և 4-րդ գումարումների պատգամավորների

155 1995-2012
219 ՀԽՍՀ բնակարանային կոմունալ տնտեսության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր բնակարանային կոմունալ տնտեսության ԱՄ

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <<Կոմունտնտ>> ՊՁ

/գործ 97ա/

48 1972-2004
Անձնական գործեր 379 1948 – 1977
228 Հայաստանի ազգային արխիվ

/Երևանի քաղաքային մասնաճյուղ/

334  1988-2012
Անձնական գործեր 365 1950-1973
 ՀԽՍՀ նախարարների խորհրդին առընթեր գլխավոր արխիվային վարչություն 44 1969-1980
ՀԽՍՀ նախարարների խորհրդին առընթեր ԳԱՎ դեկումենտալ նյութերի գիտա-տեխնիկական մշակման գրասենյակ 28 1961-1974
Արխիվային գործի վարչություն, պատմության ՊԿԱ, մամուլի ՊԿԱ, լաբորատորիա, հոկտեմբերյան հեղափոխության և սոցիալիստական շինարարության ՊԿԱ Կինո-ֆոտո-ֆոնո ՊԿԱ, արխիվային փաստաթղթերի գիտա-տեխնիկական մշակման գրասենյակ, Երևան քաղաքի ՊԿԱ, գիտատեխնիկական փաստաթղթերի ՊԿԱ, գրականության և արվեստի                    ՊԿԱ, հրատարակչական արտադրամաս, արխիվային ծառայություններիտնտհաշվարկային կենտրոն, հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների ՊԿԱ, մարզային մասնաճյուղեր 50 1981-1994
Արխիվային գործի վարչություն

<< Արխիվային ծառայությունների կենտրոն>> ՊՓԲԸ

27 1995-2003
Արխիվային գործի վարչություն

ՀՀ նորագույն պատմության, պատմության, արվեստի, գրականության և մամուլի փաստաթղթերի, գիտատեխնիկական փաստաթղթերի, Կինո-ֆոտո-ֆոնո փաստաթղթերի, հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների կենտրանակա պետական արխիվներ,  ՀՀ պետարխիվների ստորգետնյա արխիվադարանների ծառայություն, << Արխիվային ծառայությունների կենտրոն>> ՊՓԲԸ, փաստաթղթերի պահպանության ապահովման հանրապետական լաբորատորիա, Հայաստանի ազգային ֆիլմադարան, ՀՀ պետարխիվների սպասարկման ծառայություն, << Արխիվիստ>> կոոպերատիվ

117 1981-2006
<< Հայաստանի ազգային արխիվ>> ՊՈԱԿ

/Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, մարզային մասնաճյուղեր, ներկայացուցչություններ/

55 2003-2015
256 ԽՍՀՄ պետական նյութական ռեզերվների գլխավոր վարչության Հայաստանի տարածքային վարչություն

ՀՀ Կառավարությանն առընթեր պետական ռեզերվների վարչություն

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետական ռեզերվների գործակալություն

15 1979-2005
260 ՀԽՍՀ նախարարների խորհրդի ձկնային տնտեսության միավորում

ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի  ձկնային տնտեսության միութենական-հանրապետական պետական կոմիտե

ՀԽՍՀ Պետագրոարդի <<Հայձուկ>> արտադրագիտական միավորում

ՀՀ պարենի և մթերումների նախարարության <<Հայձուկ>> արտադրա-գիտական միավորում

<<Հայձուկ>> կոնցեռն ՓԲԸ

<<Ձուկարտ>> ՓԲԸ

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

23 1985-2005
Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի  վերաբերյալ 15 1971 – 2004
303 ՀԿԿ Կամոյի շրջկոմ

/1959-1991 թթ./,

/ՀԿԿ Նոր Բայազետի շրջկոմ

մինչև 1959 թ./

21 1971-1990
304 Երևանի քաղխորհրդի գործկոմի

<< Երևաննախագիծ >> պետական նախագծային ինստիտուտ

<<Երևաննախագիծ>> փակ բաժնետիրական ընկերություն

254 1972-2007
Երևանի քաղխորհրդի գործկոմի ճարտարապետանախագծային վարչությանն առընթեր նախագծակոնստրուկտորական բյուրո 4 1970-1973
311 Համամիութենական ընկերության Հայաստանի գյուտարարների հանրապետական կոմիտե 17 1971-1995
313 ՀԽՍՀ տեղական արդյունաբերության նախարարության

Նորմատիվային հետազոտական կայան

<< Հայպնիտեղարդ>> պետական նախագծային ինստիտուտ

<< Հայպետարդնախագիծ >> պետական նախագծային ինստիտուտ և գիտաարտադրական միավորում

ՀԽՍՀ թեթև արդյունաբերության նախարարության

Հատուկ նախագծային կոնստրուկտորական բյուրո

Մշտական գործող կուրսեր

Գիտահետազոտական կենտրոն

<< Հայթեթևարդնախագիծ>> ԳՀՆԱՄ

ՀՀ << Հայտեղարդ>> ԱԱՀՄ կոնստրուկտորատեխնոլոգիական և նախագծային ինստիտուտ

<< Գիտա-արտադրական համալիր>> ՓԲԸ

/Կան անձնական գործեր և T-2 ձևեր /

/Կան աշխատանքային և զինվորական գրքույկներ/- գործ 165

154 1972-2004
317 ՀԽՍՀ բանակին, ավիացիային և նավատորմին աջակցող կամավոր ընկերության կենտրոնական կոմիտե

(ՀԽՍՀ ԴՕՍԱԱՖ-ի ԿԿ)

/Աշխատանքային գրքույկներ/

669 1971-1991
ՀԽՍՀ ԴՕՍԱԱՖ Երևանի քաղաքային կոմիտե 8 1971-1989
ՀՀ պաշտպանական մարզատեխնիկական ընկերություն (ՊՄՏԸ) «Ավտոմոտոսպորտի ակումբ» ՍՊԸ 10 1973-2010
ՀՀ ՊՄՏԸ

«Ծովային ակումբ» մարզատեխնիկական ԴՁ

7 1970-2000
«Էրեբունի ՄՏԱ» ՍՊԸ

/նաև աշխատանքային գրքույկներ/

48 1971-2006
ՀՀ ՊՄՏ ՀԿ

«Շահումյանի մարզատեխնիկական ակումբ» ՍՊԸ

15 1971-1990
«Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ» համահայկական հայրենասիրական հասարակական կազմակերպության կենտրոնական խորհուրդ

«Շահումյանի մարզատեխնիկական ակումբ»  ՍՊԸ

73 1971-2011
ՀԽՍՀ 26 կոմիսարների շրջանային կոմիտե

ՀՀ ՊՄՏԸ

«Արաբկիրի մարզատեխնիկական ակումբ» ՍՊԸ

ՀՀ ՊՄՏ ՀԿ

«Արաբկիրի մարզատեխնիկական ակումբ» ՍՊԸ

26 1971-2005
ՀՀ ՊՄՏԸ

Միացյալ ցուցակ

ՀԽՍՀ ԴՕՍԱԱՖ Սևանի շրջանային կոմիտե

ՀՀ պաշտպանական մարզատեխնիկական ընկերություն (ՀՀ ՊՄՏԸ)

Հանրապետական ռադիո մարզատեխնիկական ԴՁ

Փոքր ավիացիայի ակումբ

Հանրապետական ծառայական շնաբուծական ակումբ (РКСС)ԴՁ

«Ծառայական շնաբուծական ակումբ» ՍՊԸ

ՀՀ ՊՄՏԸ Սևանի շրջանային խորհուրդ

ՀՀ ՄՄՏԸ «Սևանի մարզատեխնիկական ակումբ» ԴՁ

ՍՊԸ

7 1992-2003
«Ջրային մարզաձևերի մանկապատանեկան դպրոց» ՍՊԸ 3 1997-2004
ՀԽՍՀ /ՀՀ/ ԴՕՍԱԱՖ-ի շինվերանորոգման վարչություն

ՀՀ պաշտպանական մարզատեխնիկական հասարակական կազմակերպություն

(ՀՀ ՊՄՏ ՀԿ)

«Շինվերանրոգման վարչություն» ՍՊԸ

27 1976-2002
Համամիութենական ԴՕՍԱԱՖ-ի Աբովյանի շրջքաղկոմ /շրջկոմ/

ՀՀ ԴՕՍԱԱՖ-ի Կոտայքի շրջկոմ

ՀՀ ՊՄՏԸ Կոտայքի շրջանային խորհուրդ

18 1971-1996
ՀԽՍՀ ԴՕՍԱԱՖ-ի կենտկոմի Երևանի Լենինյան շրջանային կոմիտե

ՀՀ պաշտպանական մարզատեխնիկական ընկերության կենտրոնական խորհուրդ (ՀՀ ՊՄՏԸ ԿԽ) Շենգավիթի շրջանային խորհուրդ

ՀՀ պաշտպանական մարզատեխնիկական հասարակական կազմակերպության

(ՀՀ ՊՄՏ ՀԿ) Շենգավիթի շրջանային խորհուրդ

/Աշխատանքային գրքույկներ/

 

15 1971-2002
ՀՀ ՊՄՏ հասարակական կազմակերպություն «Մանսուր» ՍՊԸ

ՀԽՍՀ ԴՕՍԱԱՖ-ի

Լենինականի արտադրական կոմբինատ

107 1971-2012
345 «Աշխատանք»

սպորտային կամավոր ընկերության կենտրոնական խորհուրդ

Արարատ ֆուտբոլային թիմ

54 1961-1987
349 «Սպարտակ»

սպորտային կամավոր ընկերության կենտրոնական խորհուրդ

35 1971-1982
 350 Երևանի <<Երազ>> ավտոմոբիլային գործարան

Երևանի <<Երազ>> ԲԲԸ

/նաև մարզային մասնաճյուղեր/

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

670 1972-2006
353 ՀԽՍՀ Նախարարների խորհրդին առընթեր

Մոնտաժային և հատուկ շինարարական աշխատանքների վարչություն

49 1972 – 1992
<<Հայհատուկմոնտաժշին>> վարչության

Բնակարանային կոմունալ բաժին

3 1972 – 1974
ՀԽՍՀ մոնտաժային և հատուկ շինարարական աշխատանքների վարչության <<Հայէլեկտրամոնտաժ>> մոնտաժային տրեստի Երևանի թիվ 1 մոնտաժային վարչություն

ՀՀ շինարարության նախարարության <<Հայէլեկտրամոնտաժ>> ՊՁ թիվ 1 մոնտաժային ԴՁ

<<Հատուկէլեկտրամոնտաժ>> ԲԲԸ

/նաև մարզային տեղամասեր/

241 1972-2014
<<Հայէլեկտրամոնտաժ>> տրեստի Երևանի N 4 մոնտաժային վարչություն 3 1972-1974
<<ՀԷՄ Թրեյդինգ>> / <<ԵՍԱՎ ԷԼՄՈՆՏԱԺ>>ՍՊԸ 5 2004 – 2012
<<Ավե-Էլմոնտաժ>> ՍՊԸ 5 2004-2012
<<Ալֆա Սիստեմ Թեքնոլոջիս>> ՓԲԸ 5 2007-2014
358 ՀԿԿ Հոկտեմբերյանի շրջկոմ 25 1971-1991
360 Հայաստանի պետական հիմնարկների արհմիությունների աշխատողների հանրապետական խորհուրդ  17 1971-1988
Պիոներական ճամբար 3 1971-1973
362 Արտասահմանից վերադարձած հայերի ընդունման և տեղավորման կոմիտե 42 1946-1990
380 ՀԿԿ Ազիզբեկովի շրջկոմ

/1935-1990 թթ./

/ՀԿԿ Վայքի շրջկոմ 1991 թ. /

23 1971-1991
382 ՀԿԿ Արագածի շրջկոմ

 

31 1948-1991
397 ՀԽՍՀ  աշխատանքի պետական կոմիտեի

Աշխատանքի գիտական կազմակերպման կենտրոն

15 1979-1983
400 ՀՀ էներգետիկայի և վառելիքի նախարարության <<Արփա-Սևան>> փակ բաժնետիրական ընկերություն

Ենթակա կազմակերպություններ

<<Արփա-Սևանշին>> մասնագիտացված շինվարչության արտադրատեխնոլոգիական կոմպլեկտավորման տնտհաշվարկային տեղամաս /ХРУ ПТК/

Ավտոտրանսպորտային ձեռնարկություն /ԱՏՁ/

<<Արփա-Սևան>> մասնագիտացված շինարարական ՊՁ Մեք. Հատուկ Աշխ. և տրանս. ԴՁ

<<Արփա-Սևան>> մասնագիտացված շինարարական ՊՁ ՆԱՄ ՏՀՏ /ППС ХРУ/

<<Արփա-Սևան>> ՓԲԸ նախագծակարգաբերման /ՆԿԳ/ ԴՁ

Երևանի տնտհաշվարկային տեղամաս /ՏՀՏ/ /ХРУ/

<<Արփա-Սևան>> ՓԲԸ <<Թունել>> ԴՁ

Բնակշին տնտհաշվարկային տեղամաս /ՏՀՏ/ /ХРУ/

Թիվ 3 հորան տնտհաշվարկային տեղամաս /ՏՀՏ/ /ХРУ/

Դրենաժային թունել տեղամաս

<<Թունել>> կոոպերատիվ

<<Դիզակ>> կոոպերատիվ

Խառը տեղամասեր

/նաև մարզեր/

164 1972 – 1998
<<Հիդրոմասնագետշին>> տրեստի N 12 նորմատիվա-հետազոտական կայան

<<Սոյուզհիդրոմասնագետշին>> համամիութենական արտադրական շինմոնտաժային միավորման N 12 նորմատիվա-հետազոտական կայան

<<Հիդրոէներգոշին>> համամիութենական ԱՇՄ N 12 նորմատիվա-հետազոտական կայան

17 1972 – 1993
<<Արփա-Սևանշին>> մասնագիտացված շինվարչության

Ավտոտրանսպորտային գրասենյակ /АТК/

/նաև մարզեր/

62 1972 – 1988
<<Արփա-Սևանշին>> ՄՇՎ

Աբովյանի մասնագիտացված տեղամաս

Երևանի մասնագիտացված տեղամաս

Երևանի արտադրական տեղամաս

/նաև մարզեր/

60 1972 – 1984
<<Արփա-Սևանշին>> ՄՇՎ

Սպանդարյանի մասնագիտացված տեղամաս

33 1978 – 1987
<<Արփա-Սևանշին>> ՄՇՎ

Բանվորական մատակարարման բաժին /ОРС/

<< Տաթև>>  առևտրի կենտրոն ԴՁ

39 1972 – 1996
<<Արփա-Սևանշին>> ՄՇՎ

Թիվ 3 հորան մասնագիտացված տեղամաս

Մեղրաձորի մասնագիտացված տեղամաս

146 1972 – 1989
<<Արփա-Սևանշին>> ՄՇՎ

Որոտանի տնտհաշվարկային տեղամաս /ՏՀՏ/ /ХРУ/

44 1988 – 1995
Դիլիջանի տնտհաշվարկային տեղամաս /ՏՀՏ/ /ХРУ/ 10 1989 – 1995
Կարմրաշենի մասնագիտացված տեղամաս /թիվ 1 հորան/

/նաև՝ Ջերմուկի ՄՏ 1977թ. հրամանաններ – գ.8/

22 1972 – 1978
Ջերմուկի մասնագիտացված տեղամաս 77 1972 – 1988
Գյումրիի տնտհաշվարկային տեղամաս /ՏՀՏ/ /ХРУ/ 18 1989 – 1995
Մարտունու մասնագիտացված տեղամաս /թիվ 4 հորան/

/նաև՝ Ջերմուկի ՄՏ 1981թ. հրամանաններ – գ.16/

74 1972 – 1981
Թալինի մասնագիտացված տեղամաս 36 1980 – 1988
Գառնիի մասնագիտացված տեղամաս 31 1976 – 1981
401 ՀԿԿ Շահումյանի շրջկոմ

/1953-1991 թթ./,

/ՀԿԿ Գյուղական շրջկոմ մինչև 1940 թ. , ՀԿԿ Բերիայի շրջկոմ 1953 թ./

/նաև կադրերի հաշվառման գործեր/

84 1934-1991
415 ՀԽՍՀ առողջապահության նախարարության

Դեղատնային գլխավոր վարչության կենտրոնական դեղատնային բազա

<<Հայդեղագործություն>>  հանրապետական ա/մ կենտրոնական դեղատնային բազա

<<Հայդեղագործություն>> ՊՁ կենտրոնական դեղատնային բազա

59 1972 – 1995
Դեղատնային գլխավոր վարչություն

<<Հայդեղագործություն>>  հանրապետական ա/մ /ՊՁ/

<<Արֆարմացիա>>  ՓԲԸ

Կենտրոնական հսկիչ-անալիտիկ լաբորատորիա

Երևանի 26 կոմիսարների շրջանի միջհիվանդանոցային դեղատուն, թիվ 56 դեղատուն /Արփի ԴՁ-հրամանագիրք/

/Աշխատանքային գրքույկներ/

223 1972 – 2010
Երևանի N 25 դեղատուն  /<<Ֆարմառս +>> ՍՊԸ/ 17 1965 – 2011
Քանաքեռի N 23 դեղատուն

<<Հայֆարմացիա>> ՊՁ  <<Քանաքեռ>> ԴՁ

/ <<Քանաքեռ-96>> ՍՊԸ/

7 1955 – 2006
<<Գալեն>>  ՍՊԸ դեղատուն 6 1988-2020
461 ՀԿԿ Սովետական շրջկոմ 30 1972-1991
467 ՀԿԿ Կիրովականի քաղկոմ 46 1965-1990
479 ՀԿԿ Դիլիջանի քաղկոմ 22 1971-1991
488 ՀԼԿԵՄ Կենտկոմ

/նաև կադրերի հաշվառման գործեր/

2015 1922-1990
«Սպուտնիկ» Միջազգային երիտասարդական տուրիստական բազա 33 1975-1986
«Սպուտնիկ» Միջազգային երիտասարդական տուրիստական բազայի

Միջազգային տուրիստական կենտրոն «Լաստոչկա»

21 1971-1983
Հանրապետական ուսանողական շինջոկատների շտաբ 8 1971-1982
Հանրապետական կոմերիտական դպրոց

/Ավարտական վկայականների հանձնման գրքեր/

24 1981-1986
495 ՀԽՍՀ ժողովրդական վերահսկողության կոմիտե 66 1965-1990
Անձնական գործեր 622 1955-1990
510 ՀԿԿ 26 Կոմիսարների շրջկոմ /1957-1991 թթ /,

Միկոյանի շրջկոմ

/նաև կադրերի հաշվառման գործեր/

298 1950-1991
515 ՀԿԿ Երևանի օկրուգային կոմիտե

/Կադրերի հաշվառման գործեր/

1547 1952-1953
516 ՀԿԿ Կիրովականի օկրուգային կոմիտե

/Կադրերի հաշվառման գործեր/

716 1952-1953
517 ՀԿԿ Լենինականի օկրուգային կոմիտե

/Կադրերի հաշվառման գործեր/

1042 1952-1953
542 Կապի կենտրոնական գիտահետազոտական ինստիտուտի Երևանի

N 23 գիտական բաժին

Կապի կենտրոնական գիտահետազոտական ինստիտուտի Երևանի բաժանմունք

ՀՀ կապի նախարարության Երևանի կապի գիտահետազոտական ինստիտուտ

<<Կապի գիտաարտադրական համալիր>> ՊՁ /ԴՁ /

<<Կապի ինստիտուտ>> ՊՓԲԸ

115 1972 – 2002
544 Երևանի քաղաքային խորհրդի գործադիր կոմիտեի բնակտնտեսության վարչության նախագծա-կոնստրուկտորական բյուրո

Ճարտարապետական հատակագծման գլխավոր վարչության <<Երքաղնորոգնախագիծ>> նախագծային ինստիտուտ

Շինմոնտաժային նախագծային միավորման <<Քաղշին>>-ի <<Երքաղնորոգնախագիծ>> ինստիտուտ

<<Երքաղնորոգնախագիծ>> ՊՁ /ՊՓԲԸ/

124 1970-2011
565 ԽՍՀՄ էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերության նախարարության կոմպլեքսային էլեկտրասարքավորումների համամիութենական գիտահետազոտական իսնտիտուտ

ՀՀ արդյունաբերության նախարարության «Անդրոն» կոմպլեքսային էլեկտրասարքավորումների գիտահետազոտական ինստիտուտ

ՀՀ արդյունաբերության և առևտրի նախարարության «Անդրոն» կոմպլեքսային էլեկտրասարքավորումների

գիտահետազոտական իստիտուտ

ՀՀ  առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության «Անդրոն» կոմպլեքսային էլեկտրասարքավորումների գիտահետազոտական ինստիտուտ «Անդրոն» ԳՀՀ Տեխնոպարկ ՓԲԸ

Էլեկտրասարքավորումների համամիութենական գիտահետազոտական և նախագծա-կոնստրուկտորական ինստիտուտ

/<<ՎՆԻԿԷ>> Անդրոն ԳՀԻ /

/Աշխատանքային գրքույկներ, վկայականներ, դիպլոմներ/

784 1970-2007
569 Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Անձնական գործեր

72 1938-1985
/Հրամաններ հիմնական գործունեության վերաբերյալ, նաև անձնակազմ, ուս. ընդունելություն / 1981-2012
570 ԽՍՀՄ կապի նախարարության պետական միութենական նախագծային ինստիտուտի Երևանի բաժանմունք

ԽՍՀՄ կապի նախարարության պետական միութենական նախագծային ինստիտուտ N3 /ՊՄՆԻ-3/

ՀՀ կապի նախարարության <<Ազիմուտ>> ձեռնարկություն

ՀՀ կապի նախարարության <<Կապ>> գիտաարտադրական համալիրի <<Ազիմուտ>> դուստր ձեռնարկություն

<<Ազիմուտ>> ԲԲԸ

166 1972-2008
572 ՀԽՍՀ շինանյութերի արդյունաբերության նախարարություն 11 1983-1988
573 Երևանի միկրոէլեկտրոնիկայի գիտահետազոտական տեխնոլոգիական ինստիտուտին /ՄԳՀՏԻ/ կից գործարան

«Անի» գիտաարտադրական միովորում /ԳԱՄ/

«Գառնի» գործարան

«Գառնի» ՊՁ «Անի»

«Գառնի» ՓԲԸ /ԲԲԸ/

«Գառնի Լեռ» ԳԱՄ ԲԲԸ

1512 1971-2010
«Անի» ՓԲԸ և ենթակա

Կազմակերպություններ

միկրոէլեկտրոնային գիտահետազոտական տեխնոլոգիական ինստիտուտ /ՄԳՀՏԻ/

«Գամմա» գիտաարտադրական միովորման /ԳԱՄ/ միկրոէլեկտրոնիկայի գիտահետազոտական տեխնոլոգիական ինստիտուտ /ՄԳՀՏԻ/

«Անի» գիտաարտադրական միավորում /ԳԱՄ/,/ՊՁ/, /ՓԲԸ/

«Անի-Էլեկտրոնիկա» ԲԲԸ /ՓԲԸ/

288 1971-1997
«Անի-Լեռ» ԲԲԸ 16 1992-2002
Միկրոէլեկտրոնիկայի գիտահետազոտական տեխնոլոգիական ինստիտուտ-2 (ՄԳՀՏԻ 2)

«Անի» գիտաարտադրական միավորում «Արաքս» գործարան

«Անի» պետական ձեռնարկության Արաքս դուստր ձեռնարկություն

«Արաքս» ՓԲԸ

92 1985-2015
575 ՀԽՍՀ սննդի արդյունաբերության նախարարություն 42 1972-1992
576 ՀԽՍՀ սննդի արդյունաբերության նախարարության պահածոների արդյունաբերության տրեստ

Հայպահածոտրեստ

Անձնական գործ /ց.6, գ.10/

40 1953-1976
596 Երևանի ավտոդողերի գործարան

<<Սերվիս 89>> կոոպերատիվ /ց. 16/

<<Երևան-90>> կոոպերատիվ /ց. 16/

<<Վուլկանիզացիա – 1-91>> կոոպերատիվ /ց. 16/

<<Կալանդր>> կոոպերատիվ  /ց. 16/

<<Կամերագործ>> կոոպերատիվ /ց. 16/

<<Դողագործ>> ՓԲԸ / ԲԲԸ/

<<Դողագործ – 1 >> ԲԲԸ

<<Ջեներալ Տրանսուորլդ>> Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի ՓԲԸ

/Աշխատանքային գրքույկներ/

824 1972-2011
603 ՀՀ Շինարարության նախարարություն 42 1970-1995
<< Միաձույլշին>>ՊՁ 10 1990-1997
Ավտոտրանսպորտային միացյալ ավտոձեռնարկություն 12 1989-1993
606 ՀԽՍՀ առողջապահության նախարարության <<Պրոֆ.Ռ.Հ.Յոլյանի անվան հեմատոլոգիայի և արյան փոխներարկման գիտահետազոտական ինստիտուտ>>

ՀՀ առողջապահության նախարարության <<Պրոֆ.Ռ.Հ.Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն>>ՓԲԸ

/Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ

116 1932-2002
Անձնակազմի վերաբերյալ գործեր 123 1971-2012
608 ՀԽՍՀՄ թեթև արդյունաբերության նախարարության

Երևանի Վ.Ի.Լենինի անվան մետաքսի կոմբինատ

ՀՀ թեթև արդյունաբերության նախարարության <<Մետաքս>> արտադրական միավորում

<<Մետաքս>> ՓԲԸ /ԲԲԸ/

77 1972-2005
609 ԽՍՀՄ Սարքաշինության, ավտոմատացման և կառավարման համակարգերի նախարարության ՛՛Սոյուզչասպրոմ՛՛ Երևանի ժամացույցի գործարան

՛՛Սոյուզչասպրոմ՛՛ Երևանի ՛՛Սևանի՛՛ արտադրական միավորում

՛՛Սապֆիր՛՛ Երևանի ժամացույցի գործարան

ՀՀ արդյունաբերության նախարարության Երևանի ժամացույցի գործարան

՛՛ Երևանի ժամացույցի գործարան ՛՛ ԲԲԸ

/նաև մարզային մասնաճյուղեր, մանկապարտեզ, պրոֆմիություն/

545 1972-2015
610 ՀԽՍՀ ավտոմոբիլային տրանսպորտի նախարարություն

ՀՀ տրանսպորտի նախարարության կառուցվող օբյեկտների դիրեկցիա

59 1972-2000
Երևանի №1 մարդատար տաքսամոտորային պարկ Երևանի №1 տաքսամոտորային ավտոտրանսպորտային ձեռնարկություն

«Տաքսի-1» ՓԲԸ  ԲԲԸ /

323 1953 – 2002
614 ԽՍՀՄ Քիմիական նավթային մեքենաշինության համամիութենական կոմպրեսորային և սառնարանային արտադրական միավորման <<Հայքիմմեքենա>> արտադրական միավորում

ՀՀ արդյունաբերության նախարարության <<Հայքիմմեքենա>> արտադրական միավորում

<<Կոմպրեսորների գործարան>>ԲԲԸ

/Տ-2 ձևեր, նաև Արենիի մասնաճյուղ/

80 1943-2016
620 ԽՍՀՄ քիմիական արդյունաբերության նախարարության

<< Պոլիվինիլացետատ>> արտադրական միավորում

Երևանի <<Պոլիվինիլացետատ>> արտադրական միավորում

<<Պոլիվինիլացետատ>> ՓԲԸ /ԲԲԸ/

/Պիոներ. ճամբար, հյուրանոց, հանրակացարան, պանսիոնատ, պրոֆիլակտորիա, Պոլիպլաստ/

/Կան աշխատանքային գրքույկներ, Տ-2 ձևեր/

1068 1970-2005
622 Բուժաշխատողների արհմիության հանրապետական կոմիտե 48 1971-1990
627 ՀԽՍՀ նախարարների խորհրդին առընթեր գունավոր մետալուրգիայի վարչության Քանաքեռի ալյումինի գործարան

«Կանազ» ՓԲԸ /ԲԲԸ/

T-2, Աշխատանքային գրքույկներ

847 1970-2005
636 Ս.Մ. Կիրովի անվան Քիմկոմբինատ

<<Նաիրիտ>> գիտաարտադրական միավորում

<<Նաիրիտ>> գիտաարտադրական ձեռնարկություն -ֆիրմա <<Նաիրիտ>>

<<Նաիրիտ>> գիտաարտադրական ձեռնարկություն

<<Նաիրիտ>> գիտաարտադրական փակ բաժնետիրական ընկերություն

<<Նաիրիտ-1>> գիտաարտադրական փակ բաժնետիրական ընկերություն

<<Նաիրիտ-Ռանսաթ>> ՓԲԸ

<<Նաիրիտ գործարան>> ՓԲԸ

2118 1972-2003
Անձնական գործեր 19856
640 ՀԽՍՀ փայտամշակման և անտառային արդյունաբերության նախարարության Արաբկիրի կահույքի ֆաբրիկա

Երևանի «Արաբկիրի կահույքի ֆաբրիկա»

«Արաբկիրի կահույքի ֆաբրիկա» ՊՓԲԸ / ԲԲԸ /

«Արաբկիրի կահույքի ֆաբրիկա» ԲԲԸ

Միացյալ արխիվային ֆոնդ – «Երևանկահույք» ԲԲԸ և «Արաբկիր» ԲԲԸ

/Ֆաբրիկային կից թիվ 76 մանկապարտեզ/

317 1970-2002
644 «Հայէլեկտրալույս» միավորման Երևանի էլեկտրալամպերի գործարան

«Հայէլեկտրալույս» ա/մ գլխավոր ձեռնարկության Երևանի էլեկտրալամպերի գործարան

«Լույս» ա/մ

«Լույս» ՓԲԸ

Երևանի <<Լույս>> արտադրական միավորման էլեկտրալամպերի գործարան

/Աշխատանքային գրքույկներ/

2067 1954-2000
Անձնական գործեր N 26 ճաշարան 60 1961 – 1991
<<Լույս>> ա/մ շինարարական մոնտաժային վարչություն

/T-2 ձևեր/

52 1989-1996
646 ՀԽՍՀ ավտոճանապարհների շինարարության և շահագործման նախարարություն 22 1972-1988
ՀՀ տրանսպորտի և հաղորդակցության նախարարության <<Հայավտոճան>> հանրապետական արտադրական միավորում 9 1991-2000
ՀԽՍՀ ավտոճանապարհների շինարարության և շահագործման նախարարության ենթակա կազմակերպություններ

/Կանաչապատման տեղամաս/նաև մարզեր/, Կառուցվող կարևորագույն ավտոճանապարների և կառույցների դիրեկցիա/

26 1970-1990
651 «Սևան» գյուղական կամավոր սպորտային ընկերության կենտրոնական խորհուրդ 42 1971-1990
652 ՀԽՍՀ Պետական շինարարության վարչության Պետական տերիտորիալ նախագծային ինստիտուտ <<Հայարդնախագիծ>>

<<Հայարդնախագիծ>> Պետական տերիտորիալ նախագծային ինստիտուտ / ՊՏՆԻ / ՓԲԸ

<<Հանարդնախագիծ>>  ԲԲԸ

416 1972-2010
Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ 119 1931 – 2010
661 Երևանի թիվ 1 տրիկոտաժի գործարան

ՀՀ թեթև արդյունաբերության նախարարության

Երևանի Ալ. Մյասնիկյանի անվան տրիկոտաժի ԱՄ

Երևանի տրիկոտաժի թիվ 2 ԱՄ

Երևանի տրիկոտաժի թիվ 2

<< Անուշ>>  ԱՄ

<< Անուշ>> տրիկոտաժի արտադրական միավորում

<< Անուշ>> ՓԲԸ /ԲԲԸ/

/նաև մարզային մասնաճյուղեր, թիվ 1,2 մսուր-մանկապարտեզ, տնտհաշվարկային արտադրություն, << Անուշ>> պանսիոնատ, ֆաբկոմ /

/կան աշխատանքային գրքույկներ, Տ-2 ձևեր/

827 1972-2002
662 Երևանի պոմպերի գործարան

<< Հայքիմմեքենա>> ա/մ Երևանի պոմպերի գործարան

Պոմպերի գործարան

<< Պոմպեր>> ԲԲԸ

/Պոմպային, կոմպրեսորային և արմատուրային արտադրություններ/

453 1972-2004
664 ՀԽՍՀ թեթև արդյունաբերության նախարարության մահուդի գործարան

ՀՀ առևտրի և արդյունաբերության նախարարության <<Մահուդ>> ՓԲԸ

<<Մեգատեքս գրուպ>> ՓԲԸ

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

308 1972-2013
666 ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարարության <Հայպետգյուղշիննախագիծ> պետական նախագծային ինստիտուտ

ՀՀ գյուղատնտեսության ու պարենի նախարարության <<Հայպետգյուղշիննախագիծ>> տարածքային նախագծային ինստիտուտ պետական ձեռնարկություն

<<Հայգյուղշիննախագիծ>> վարձակալական ձեռնարկություն /ՍՊԸ /

263 1972-1996
667 ՀԽՍՀ գյուղատնտսության նախարարության <<Հայպետհողշիննախագիծ>> ինստիտուտ

ՀՀ գյուղատնտսության նախարարության <<Հողաշինարար>> ՊՓԲԸ

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի <<Հողշիննախագիծ>> ՓԲԸ

<<Հողշինմոնիտորինգ>>  ՊՈԱԿ

Հրամանները հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ

553 1972 – 2012
679 <<Անդրկովկասկաբել>> ԳԱՄ Հոկտեմբերի 40 -ամյակի անվան Երևանի կաբելի գործարան /<<Երևանկաբել>>/

ՀՀ արդյունաբերության նախարարության <<Հայկաբել>> ՓԲԸ

<<Հարավային տարածք>> ԲԲԸ

/<<Գրանդ Կոմերց>> ՍՊԸ, <<Սուվրա ՍՊԸ>> ,

<<ՄՏ Թրեյդ>>  ՍՊԸ  /

/նաև Հնաբերդի մասնաճյուղ, պանսիոնատ, ֆիրմային խանութ, հանգստյան տուն, ճաշարան, բուժկետ/

431 1972-2016
683 Երևանի ավտոպահեստամասերի գործարան

Երևանի ավտոագրեգատների գործարան

«Երևանի ավտոագրեգատների գործարան» ՓԲԸ /ԲԲԸ/

/Աշխատանքային գրքույկներ/

863 1970-2010
684 Երևանի ֆիզիկական կուլտուրայի տեխնիկում

Վարազդատ թագավորի անվան քոլեջ

26 1969-1994
Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ, անձնական գործեր 197 1930-1991
Ուսանողների անձնական փաստաթղթեր

/ատեստատներ, վկայականներ, ստուգման գրքույկներ և այլն/

12
686 ՀԽՍՀ էներգետիկայի կառավարման մարմիններ

<< Հայէներգո >> ՓԲԸ

<<Բնակ. կենցաղային տնտեսություն>> ԴՁ

<<Ընդունելությունների տուն>> մասնաճյուղ

<< Էներգետիկ >> հանգստյան տուն

280 1971-2007
ԽՍՀՄ էներգետիկայի և էլեկտրաֆիկացիայի նախարաության ՀԽՍՀ  էներգետիկայի և էլեկտրաֆիկացիայի գլխավոր արտադրական վարչություն

<< Հայգլխէներգիա >>

ՀԽՍՀ էներգետիկայի և էլեկտրաֆիկացիայի  արտադրական միավորում <<Հայէներգո>>ԱՄ

ՀՀ էներգետիկայի և վառելիքի նախարարության <<Հայէներգոարդ>> հատուկ նշանակության պետական ձեռնարկություն /ՀՆՊՁ/

ՀՀ էներգետիկայի նախարարության <<Հայէներգո>> պետական կոնցեռն /ՊՁ/

<<Հայէներգո>> ՓԲԸ հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ

103 1936-1973

1991-2002

Ներքին-Հրազդանյան ՀԷԿ-երի կասկադ/Արզնի, Քանաքեռ, Երևանի 1,2 ՀԷկ -եր/

Վերին-Հրազդանյան ՀԷԿ-երի կասկադ/Սևան, Աթաբեկյան, Գյումուշ ՀԷԿ-եր/

Սևան-Հրազդանյան ՀԷԿ -երի կասկադ

ՀԷԿ –երի շահագործման մասնաճյուղ

Նյութատեխնիկական մատակարարման մասնաճյուղ

219 1971 – 2007
Ներքին-Հրազդանյան ՀԷԿ-երի կասկադ /Արզնի, Քանաքեռ, Երևանի ՀԷկ -եր/

Վերին-Հրազդանյան ՀԷԿ-երի կասկադ /Սևան, Աթաբեկյան, Գյումուշ ՀԷԿ-եր/

Սևան-Հրազդանյան ՀԷԿ -երի կասկադ

<< Սևան-Հրազդանյան

կասկադ >> ՓԲԸ

/ հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ/

262 1927 – 2007
ԽՍՀՄ Էներգետիկայի և Էլեկտրաֆիկացիայի մինիստրության ՀԽՍՀ էլեկտրանորոգում և  արտադրական վերանորոգում ձեռնարկություն

ՀՀ  Հայէներգոնորոգում Դ/Ձ

ՀՀ  Հայէներգոնորոգում ՓԲԸ

Էներգոնորոգում ԲԲԸ

283 1970-2010
698 ԽՍՀՄ կառավարման համակարգի, ավտոմատացման միջոցների և սարքաշինության նախարարության «Էլեկտրաճշգրիտ սարքերի» գործարան

Երևանի «Էլեկտրասարք» արտադրական միավորման Երևանի չափիչ սարքերի գործարան

«Էլեկտրասարք» արտադրական միավորման

«Էլեկտրաճշգրիտ սարքերի» գործարան

ՀՀ արդյունաբերության նախարարության «Էլեկտրաճշգրիտսարք» գործարան ՓԲԸ

«Էլեկտրաճշգրիտսարք» ԲԲԸ

/Աշխատանքային գրքույկներ/

300 1971-2014
Էլաս ՓԲԸ 1971-2020
699  ՀԽՍՀ էլեկտրակայանների և էլեկտրարդյունաբերության աշխատողների արհմիության հանրապետական կոմիտե 31 1971-1985
701 ԽՍՀՄ նավթավերամշակման և նավթաքիմիական արդյունաբերության նախարարության ՀԱՄ <<Ռետինատեխնիկական միություն>>

Երևանի ռետինատեխնիկական իրերի գործարան

Երևանի <<Ռետինատեխնիկական իրերի գործարան>> ԲԲԸ

/Աշտարակի, Արարատի մասնաճյուղեր, պանսիոնատ, <<Ծովինար>> հանգստյան տուն/

394 1972-2014
703 Հայաստանի առողջարանային հիմնարկների աշխատողների արհմիության հանրապետական կոմիտե 24 1971-1982
705 ՀԽՍՀ պետական առևտրի և սպառողների կոոպերացիայի  աշխատողների արհմիության հանրապետական կոմիտե 14 1971-1989
Պիոներական ճամբար 15 1972-1989
706 ՀԽՍՀ տեղական արդյունաբերության կոմունալ-կենցաղային ձեռնարկությունների աշխատողների արհմիության հանրապետական կոմիտե 18 1971-1981
709 Արտասահմանյան երկրների հետ բարեկամության և մշակութային կապի հայկական ընկերություն 17 1970-2002
713 ԽՍՀՄ էլեկտրատեխնիկական արդյուանբերության  նախարարության Վ.Ի.Լենինի անվան հայկական էլեկտրամեքենաշինական «Հայէլեկտրամեքենա» (Հայէլեկտրո) գործարան

<<Հայէլեկտրամեքենա>> հայկական արտադրական միավորում

/Վնիկեի մանկապարտեզ/

«Հայէլեկտրամեքենա» գիտաարտադրական միավորում

«Հայէլեկտրամեքենա» ՓԲԸ

10444 1970-2011
«Հայլեկտրամեքենա» գիտաարտադրական միավորման Ազիզբեկովի մասնաճյուղ

Վայքի մասնաճյուղ /նաև մանկապարտեզ/

39 1970-1999
714 ՀԽՍՀ նախարարների խորհրդին առընթեր շինարարության գործերով պետական կոմիտե

ՀԽՍՀ պետական շինարարական  կոմիտե /Պետշին/

Հատուկ շին. մոնտաժային վարչություն /ՀՇՄՎ/-82

/ССМУ-82/ /1990թ. գ. 7 /

ՀՀ ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն

ՀՀ պետական ճարտարապետական կոմիտե

37 1970-1994
728 ԽՍՀՄ գունավոր մետալուրգիայի նախարարության պղնձա-մոլիբդենային արդյունաբերության «Հայգունմետ» ԳԱՄ

ՀԽՍՀ գունավոր մետալուրգիայի վարչություն

43 1970-1992
731 ՀԽՍՀ մսեղենի և կաթնեղենի արդյունաբերության նախարարություն 34 1970-1986
744 Երևան քաղաքի պետական ապահովագրության վարչություն

/Սովետական, Լենինյան, Օրջոնիկիձեի, Շահումյանի, 26 կոմիսարների, Մաշտոցի, Մյասնիկայնի, Սպանդարյանի շրջանների, Նորք և Մալաթիա մասնաճյուղերի պետապտեսչություններ /

ՀԽՍՀ  /ՀՀ/ պետական ապահովագրության գլխավոր վարչություն

231 1970-2001
Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ

/նաև մարզային տեսչությունների հրամաններ/

53 1935-1998
745 ՀԽՍՀ ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական կոմիտե

Սպորտկոմիտեի շինարարական վերանորոգման վարչություն

<<Կարմիր բլուր>> ՍՊԸ

/Աշխատանքային գրքույկներ/

145 1970-2006
<<Սպորտմիջոցառումների սպասարկման հանրապետական կենտրոն >> ՊՈԱԿ 8 1987-2009
750 ՀԽՍՀ քիմիական արդյունաբերության վարչություն 1 1971
752 ԽՍՀՄ նախարարների խորհրդին առընթեր գեոդեզիայի և քարտեզագրության գլխավոր վարչության Ինժեներա – գեոդեզիական հետախուզումների և նկարահանումների հայկական պետական ինստիտուտ

ՀՀ կառավարությանն առընթեր գեոդեզիայի և քարտեզագրության ինստիտուտ

<<Գեոդեզիզիայի և քարտեզագրման կենտրոն>> ՓԲԸ /ՊՈԱԿ/

Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի

<Քարտեզագրման կենտրոն> ՊՓԲԸ

<<Համակարգված դիտարկումների և գնահատման կենտրոն >> ՓԲԸ

Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ

267 1972 – 2012
754 ՀԽՍՀ ժողկոմխորհի Սննդի արդյունաբերության վարչության Երևանի ծխախոտի պետական գործարան

ՀԽՍՀ սննդի արդյունաբերության նախարարության <<Հայծխախոտարդ>> արտադրական միավորում

ՀԽՍՀ սննդի արդյունաբերության նախարարության Երևանի փորձարարական ծխախոտի կոմբինատ

ՀՀ գյուղատնտեսության և պարենի նախարարության <<Հայծխախոտ>> արտադրական միավորում

<<Հայծխախոտ>> Բաց Բաժնետիրական Ընկերություն

/ թիվ 231 մսուր-մանկապարտեզ, ճաշարան, հրշեջ խումբ

Ղարս-90  կոոպերատիվ

Հոկտեմբերյանի պահեստ/

631 1971-2007
ՀԽՍՀ սննդի արդյունաբերության նախարարության <<Հայծխախոտարդ>> արտադրական միավորման Երևանի գլխամասային ծխախոտի ֆերմենտացիոն գործարան 58 1971-1988
758 ՀԽՍՀ բնակարանային կոմունալ տնտեսության նախարարության <<Հայկոմուննախագիծ>> պետական գլխավորող նախագծային ինստիտուտ

<<Կոմուննախագիծ>> փակ բաժնետիրական ընկերություն

<<Հայնորոգնախագիծ>> ինստիտուտ

/նաև մարզեր/

342 1972-2010
760 ՀԽՍՀ արդյունաբերության շինարարության նախարարություն 45 1972-1985
Շինարարական օբյեկտների կառուցման միացյալ դիրեկցիա 4 1971-1973
761  ՀԽՍՀ տուրիզմի և էքսկուրսիաների աշխատողների արհմիությունների հայկական հանրապետական խորհուրդ 20 1971-1983
770 ՀԽՍՀ ավտոտրանսպորտի և խճուղային ճանապարհների աշխատողների արհմիության հանրապետական կոմիտե 10 1980-1984
775 ԽՍՀՄ հաստոցաշինության և գործիքաշինության արդյունաբերության նախարարության Երևանի ֆրեզերային հաստոցների գործարան

ՀԱՄ սոյուզտոչստանկոպրոմ Երևանի ֆրեզերային հաստոցների գործարան

ՀՀ հաստոցաշինության ֆրեզերային հաստոցների գործարան

«Երֆրեզ» ԲԲԸ

428 1956-2017
784 ՀԽՍՀ լուսավորության, բարձրագույն կրթության և գիտության աշխատողների արհմիության հանրապետական կոմիտե 25 1971-1990
Պիոներական ճամբար 3 1971
785 ԽՍՀՄ Էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերության նախարարության կիսահաղորդչային և մետաղակերամիկայի հատուկ կոնստրուկտորական և տեխնոլոգիական բյուրոյի փորձնական գործարան

Կիսահաղորդչային տեխնիկայի հատուկ կոնստրուկտորական և տեխնոլոգիական բյուրոյի փորձնական գործարան

<<Տրանզիստոր>> պետական գիտա-արտադրական ձեռնարկություն /ՊՓԲԸ/

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

208 1972-2000
790 ՀԽՍՀ Սննդի արդյունաբերության նախարարության գինեկոնյակագործական <<Արարատ>> տրեստի Երևանի կոնյակի գործարան

ՀԽՍՀ Պետագրոարդի <<Արարատ>> հայգինարդ միավորման Երևանի կոնյակի գործարան

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության Երևանի կոնյակի գործարան

<<Երևանի կոնյակի գործարան>> ՓԲԸ

/նաև անձնական գործեր, աշխատանքի ընդունման պայմանագրեր/

112 1970-2012
Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ 101 1948-1998
Գործարանի աշխատակիցների անձնական քարտեր 24 1973-1998
795 ՀԽՍՀ մթերումների նախարարություն

ՀԽՍՀ հացամթերքների նախարարություն

ՀՀ պարենի և մթերումների նախարարություն

30 1970-1973

1979-1987

1993-1995

801 ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության արտադրատեխնիկական ապահովման պետական կոմիտե (Հայգյուղտեխնիկա) մելորատիվ և մեքենայացման տրեստ 58 1970 – 1986
ՀԽՍՀ

«Հայգյուղտնտտեխնիկա» հանրապետական միավորման «Գյուղտնտշինմոնտաժ» տրեստ

«Հայգյուղտնտտեխնիկա» պետական կոմիտեի «Գյուղտնտշինմոնտաժ» տրեստ

ՀԽՍՀ Պետագրոարդի «Հայագրոշին» պետական կոոպերատիվների միավորման «Ագրոշինմոնտաժ» ֆիրմա

«Գյուղտնտշինմոնտաժ» ԲԲԸ

«Հայգյուղտեխնիկա» հանրապետական միավորման

«Գյուղմոնտաժ» տրեստի թիվ 2 մոնտաժային վարչություն

ՀԽՍՀ «Հայգյուղտնտտեխնիկա» պետական կոմիտեի «Գյուղտնտշինմոնտաժ» տրեստի «Սանտեխմոնտաժ» վարչություն

ՀԽՍՀ Պետագրոարդի «Հայագրոշին» պետական կոոպերատիվների միավորման «Ագրոշինմոնտաժ» տրեստի «Սանտեխմոնտաժ» վարչություն

«Գյուղտնտշինմոնտաժ» տրեստի /թիվ 1/ մասնագիտացված շարժական մեքենայացված շարասյուն

«Գյուղտնտշինմոնտաժ» տրեստի թիվ 5 մասնագիտացված ԴՁ

«Գյուղտնտշինմոնտաժ» տրեստի թիվ 8 մասնագիտացված ԴՁ

«Գյուղտնտշինմոնտաժ» տրեստի ԱՏՄՁ

Երևանի հատուկ մասնագիտացված բաժանմումք

/Աշխատանքային գրքույկներ

Ծննդյան վկայականներ/

307 1970-2001
804 ԽՍՀՄ էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերության նախարարության Երևանի էլեկտրաապարատների գործարան

ԽՍՀՄ էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերության նախարարության

<< Սոյուզէլեկտրաապարատ>> համամիութենական արտադրական միավորման

<< Հայէլեկտրաապարատ>> արտադրական միավորում /գիտա-արտադրական ձեռնարկություն/

ՀՀ արդյունաբերության նախարարության <<Հայէլեկտրաապարատ>> ՓԲԸ

<< Էլեկտրաապարատ >> ԲԲԸ

/Թիվ 1, 11,  16 ուսոմնարաններ, պանսիոնատ, Եղվարդի արտադրամաս/

/<< Էլեկտրատեխնիկ>> և

<< Զվարթնոց >> պանսիոնատներ  /

/Կան աշխատանքային գրքույկներ, Տ-2 ձևեր/

842 1972-2013
<<Հայէլեկտրաապարատ>> ա/մ

Հատուկ կոնստրուկտորական տեխնոլոգիական բյուրո /ՀԿՏԲ/

21 1975-1989
805 Երևանի ռելեի գործարան

«Ռելե» հայկական ԱՄ

«Ռելե» հայկական պետ.արտադրական ձեռնարկություն

«ՀայՌելե» ՓԲԸ /ԲԲԸ/

1904 1971-2003
806 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության

Ուսուցիչների կատարելագործման և ատեստավորման հանրապետական ինստիտուտ

Մանկավարժության հանրապետական ինստիտուտ

<<Կրթական բարեփոխումների կենտրոն>> ՊՓԲԸ

<<Կրթության ազգային ինստիտուտ>> ՓԲԸ

/նաև աշխատանքային պայմանգրեր և մարզային մասնաճյուղեր/

71 1986-2019
Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ 464 1992-2019
819 ՀԽՍՀ երկրաբանական հետախուզական աշխատանքների աշխատողների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե 16 1971-1990
820 ՀԽՍՀ մսեղենի և կաթնեղենի արդյունաբերության նախարարության

Երևանի Յուղսառցարան

ՀԽՍՀ Պետագրոարդի Երևանի Յուղսառցարան

ՀՀ սննդի արդյունաբերության նախարարության

Երևանի Յուղսառցարան

<< Զեյթուն >> սառցարան ԲԲԸ

135 1970-2002
ՀՀ առևտրի նախարարության  Երևանի սառցակոմբինատ

<<Հայսառնարան>> Ա/Ա պետական ձեռնարկություն

ՀՀ առևտրի և արդյունաբերության նախարարության <<Ձյունիկ սառնարան>> ՊՓԲԸ

/Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ/

140 1950-1998
823 ՀՀ կառավարությանն առընթեր կրոնի գործերի պետական խորհուրդ /նաև կոմիտե/ 8 1992-2002
/Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ/ 24 1949-2002
838 Երևանի փորձնական լուսատեխնիկական գործարան

Երևանի <<Լուսատեխնիկ>> ՓԲԸ  /ԲԲԸ/

Ջերմուկի <<Էլեկտրոն>> պանսիոնատ

806 1971-2002
850 ՀԽՍՀ Պետպլանի ժողտնտեսության նվաճումների ցուցահանդես

ՀՀ <<Արմ Մարքեթինգ>> պետական կոմերցիոն կենտրոն

ՀՀ Արդյունաբերության նախարարության ցուցահանդեսների և տոնավաճառների պետական կենտրոն <<Արմէքսպո>>

<<Արմէքսպո>> ՊՓԲԸ

<<Երէքսպո>> կենտրոն ՓԲԸ

/Թիվ 1 ԱՏՁ/

/Կան աշխատանքային գրքույկներ, զին գրքույկներ/

50 1972 – 2000,2003
851 ԽՍՀՄ Մելիորացիայի և ջրային տնտեսության նախարարության

Մասնագիտացված շինարարական միավորում <<Հայջրշին>>

ԽՍՀՄ մելիորացիայի և ջրային տնտեսության նախարարության ՀԽՍՀ-ում մելիորատիվ շինարարության գլխավոր վարչության << Գլխհայջրշին>>

ՀՀ մասնագիտացված շինարարական լիազորագրային <<Հայջրշին>> ՊՁ

<<Հայջրշին>> վարչության հատուկ շինարարական տրեստ

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության <<Ջրշին>> շինարարական ՊՓԲԸ

·         Թիվ 1 տրեստի թիվ 1 ՇՎ

·         <Ջրամատակարարում> վարչություն

·         Հայջրշին-1 տրեստ

·         Հայջրշին-1 տրեստի ՇՄՎ 4

·         Հայջրշին-1 տրեստի ՇՄՇ-4

·         Գլխհայջրշինի միացյալ դիրեկցիա

·         Հայջուրմատակարարում և արտադրատեխնիկական համալրման վարչություն /УПТК/

·         Միջտրեստային նորմատիվ-հետազոտական կայան

·         Հայկազմտեխջրշին տրեստ

·         Տնտհաշվարկային նախագծային խումբ /ХПГ/

·         Թիվ 2 ավտոբազա

·         Թիվ  6 ՏՀՏ

·         Թիվ 3 ՇՎ

·         Հայջրշին հատուկ միավորման օժանդակ գյուղական տնտեսություն

·         Գիտահետազոտական կայան

·         Պանսիոնատ <<Մելիատոր>>

·         Գլխհայջրշինի թիվ 19 ՇՎ

·         Գլխհայջրշին ՆՀԿ

·         ՄՇՎ Հայջրշին թիվ 5 տրեստ

·         Թիվ 5 տրեստի մախանիզացիայի ՏՀՏ

·         Թիվ 5 տրեստի թիվ 1, 4,5,6,7,8 ՏՀՏ /ХРУ/

·         Եղվարդշին ՇՎ

·         Մասնագիտացված շին. միավորում

·         Մասնագիտացված շին. լիազորագրային կառավարման ՊՁ

·         Մեխանիկական արտադրամաս

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

348 1971-2001
869 ՀԽՍՀ թեթև արդյունաբերության նախարարության <<Հայգորգ>> ֆիրմա

Երևանի <<Հայգորգ>> արտադրական միավորում

<<Հայգորգ>> ՓԲԸ

<<Արմեն – Կարպետ>> ԲԲԸ

/նաև մասնաճյուղեր/

281 1972 – 2007
Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ 18 1987-2000
872 ՀԽՍՀ թեթև և տեքստիլ արդյունաբերության աշխատողների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե 18 1971-1981
874 ՀԽՍՀ մեքենաշինության և հաստոցաշինության աշխատողների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե 15 1971-1981
875 Սփյուռքահայության հետ        մշակութային կապերի կոմիտե

<<Հայրենիքի ձայն>> թերթի խմբագրություն

<<Սովետական արվեստ>> ամսագիր

31 1980-1994
Անձնական գործեր 748 1964-1994
878 ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության աշխատողների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե

Հասմիկ պիոներական ճամբար

28 1971-1985
879 ՀԽՍՀ շինարարության և շինանյութերի արտադրության աշխատողների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե 20 1971-1990
882 ԽՍՀՄ Պետստանդարտի հայկական հանրապետական վարչություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ստանդարտացման,չափագիտության և սերտիֆիկացման վարչություն

/Հայէլեկտրագործարան, Երևանի էլեկտրալամպերի գործարան և այլ տարբեր գործարաններ, ձեռնարկություններ/

216 1972 – 2002
Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ 10 1993-2002
902 ՀԽՍՀ մետալուրգների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե 12 1971-1985
917 ՀՍՍՀ նախարարների խորհրդի պետպլանի գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի և տեխնիկատնտեսական հետազոտությունների  հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտ

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գիտատեխնիկական լրատվության և տեխնիկատնտեսական հետազոտությունների  հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտ

ՀՀ առևտրի և տնտես.զարգացման  նախարարության <<Գիտատեխնիկական լրատվության հայկական կենտրոն>> ՊՈԱԿ

/նաև մարզային բաժանմունքներ/

387 1972 -2009
Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ

/նաև հանրապետական գիտատեխնիկական գրադարան/

116 1962-2009
923 Գիտատեխնիկական ընկերությունների համամիութենական ընկերության Հայաստանի գիտատեխնիկական ընկերությունների հանրապետական կոմիտե 41 1971-1980
Տեխնիկայի տուն 15 1971-1980
932 ՀԽՍՀ քաղպաշտպանության շտաբ

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների վարչության քաղաքացիական պաշտպանության հանրապետական շտաբ

35 1990 -2000
Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ

/նաև Երևան քաղաքի քաղաքացիական պաշտպանության շտաբ/

95 1940-1999
934 «Հայկապշին» ԲԲԸ 6 1980-1985
ՀԽՍՀ կապի նախարարության «Հայկապշին» տրեստի ԱՏՁ (ավտոտրանսպորտային ձեռնարկություն)

ՀՀ կապի նախարարության «Հայկապշին» պ/ձ

«Ավտոմեքենաների և մեխանիզմների» դ/ձ «Ավտոմեքենաների և մեխանիզմների» ԲԲԸ

«Մաղաք» ԲԲԸ.

/Աշխատանքային գրքույկներ/

70 1975-2006
941 ՀԽՍՀ արդյունաբերական շինարարության նախարարության ոչ մետաղային հանածոների շահագործման և մշակման տրեստ <<Երներուդ>>

ՀՀ կառավարությանն առընթեր <<Հայարդշինանյութեր>>պետական արտադրական միավորում

<<Հայներուդ>> արտադրական ֆիրմա>> ՍՊԸ

/նաև մարզային քարհանքեր, ավտոբազա, պանսիոնատ պիոներական ճամբար/

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

254 1971 – 2001
943 ՀԽՍՀ գյուղական շինարարության նախարարություն

/նաև լաբորատորիա/

17 1972-1987
944 ՀԽՍՀ հրատարակչության, պոլիգրաֆիայի և գրքի առևտրի պետական կոմիտե

Գրքի առևտրի <<Հայգիրք>> վարչություն

Գրքի առևտրի <<Հայգիրք>> մեծածախ-մանրավաճառ միավորում

ՀՀ կառավարությանն առընթեր հրատարակչական գործի վարչություն

Գրականության տարածման հանրապետական կենտրոն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր տեղեկատվության և գրահրատարակչության վարչություն

<<Գրականության տարածման հանրապետական կենտրոն>> ՊՁ /ՊՓԲԸ/

Գրականության տարածման հանրապետական կենտրոնի <<Խոյակ>> ԴՁ

/Կան աշխատանքային գրքույկներ և անձնական գործեր/

38 1979-2008
ՀԽՍՀ մամուլի պետական կոմիտեի գրքի առևտրի վարչության

գրադարանային կոլեկտոր

<<Գրադարանային կոլեկտոր>> ՓԲԸ

9 1963-2008
946 ՀԽՍՀ նախարարների խորհրդին առընթեր <<Ավտոտեխսպասարկման>> գլխավոր վարչություն

<<Ավտոտեխսպասարկում>> հայկական հանրապետական մասնագիտացված վարչություն

<<Հայավտոսերվիս>>

/Հայավտոմոտոսերվիս/ հանրապետական ձեռնարկություն /ՓԲԸ/

<<Ավտոմասմարկետ>> ՓԲԸ

/նաև մարզային մասնաճյուղեր/

79 1970-2002
954 ՀԽՍՀ Նախարարների խորհրդին առընթեր հրատարակչությունների, պոլիգրաֆիայի և գրքի առևտրի գործերի պետական կոմիտե

ՀՀ նախարարների խորհրդին առընթեր մամուլի կոմիտե

ՀՀ կառավարությանն առընթեր հրատարակչական գործի վարչություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր տեղեկատվության և գրահրատարակչության վարչություն

/Թղթի պահպանության և մշակման կենտրոնական պահեստ/

80 1968-2001
956 Վ.Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան օտար լեզուների պետական ինստիտուտ

Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան

/Անձնակազմի և սովորողների վերաբերյալ/

526 1972-2000
Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ 59

25

1961-1977

2004-2013

Անձնական գործեր 281 1953-2012
974 ՀԽՍՀ ստորգետնյա և վերգետնյա ջրային պաշարների օգտագործման և պահպանության պետական կոմիտե 30 1975-1985
977 ՀԽՍՀ ռադիոէլեկտրոնային արդյունաբերության աշխատողների արհմիութենական հանրապետական վարչություն 11 1971-1983
981 Անդրկովկասյան երկաթուղու Երևանի բաժանմունք

ՀՀ երկաթուղի հատուկ նշանակության պ/ձ

«ՀՀ երկաթուղու փոխադրումներ» ՊՓԲԸ

«Հայկական երկաթուղի» ՓԲԸ

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության ՀՀ երկաթուղափոխադրումների ՊՓԲԸ

«Երևան կայարան» մասնաճյուղ

«Երևանի լոկոմոտիվային դեպո» մասնաճյուղ

«Երևանի էլեկտրամատակարարման ուղեմաս» մասնաճյուղ

«Երևանի կապի և ազդանշանների ուղեմաս» մասնաճյուղ և «ՀՀ երակաթուղու ենթակառուցվածքներ» ՊՓԲԸ

«Հակահրդեհային գնացքներ» մասնաճյուղ

Նյութատեխնիկական մատակարարման բաժին /НОД-3/

Սանէպիդկայան

/СЭС/

«Կարմիր բլուր կայարան» մասնաճյուղ

Երևանի պաշտպանիչ անտառատնկման ուղեմաս

Երևանի բեռնման-բեռնաթափման մեխանիզացված ուղեմաս

«Ուղևորափոխադրումներ» մասնաճյուղ

«Ջրամատակարարման ուղեմաս» մասնաճյուղ

«Պահպանության ուղեմաս» մասնաճյուղ

Օբյեկտների և փոխադրումների ռազմականացված ՊՁ

/նաև մարզային կայարաններ/

/Աշխատանքային գրքույկներ/

1246 1970-2008
Անձնական գործեր

 

14 1920-1946
Երևանի քաղաքացիական մասի (ՆԳՉ-7

Տնային կառավարչության թիվ 19 կայան

/նաև մարզեր/

262 1970-1995
Բանվորական մատակարարման բաժին 63 1970-1995
<<Էրեբունի>> սննդի կոմբինատ 56 1973-1997
Վարչական աշխատակազմ, կայարաններ, ջրամատակարարումներ, հաշվիչ կենտրոններ, պարտկոմ-տեխկոմներ

Երևանի մանկական երկաթուղի

ММС,ВП,РТК,УРГ,ВМС, НОД

2106 1970 – 2002
«Երևանի կապի և ազդանշանների ուղեմաս» մասնաճյուղ և «ՀՀ երակաթուղու ենթակառուցվածքներ» ՊՓԲԸ 314 1970 – 2001
Կառուցվող օբյեկտների տնօրինություն

Երևանի մանկական երկաթուղի

Նյութատեխնիկական մատարարաման բաժին

Սանէպիդկայան

Երևանի ջրամատակարարման ուղեմաս

Պաշտպանիչ անտառատնկման ուղեմաս

Մեխանիզացված բեռնման-բեռնաթափման ուղեմաս

<<Վերականգնողական գնացքներ>> մասնաճյուղ

399 1970 – 2002
<<Երևանի գծային ուղեմաս>> մասնաճյուղ 126 1970-1975
Երևանի գծի ուղեմաս 352 1974-2008
<<Երևան կայարանի>> մասնաճյուղ 384 1970-2002
<<Երևան էլեկտրամատակարարման ուղեմաս>> մասնաճյուղ 216 1970-2001
<<Երևանի լոկոմոտիվային դեպո>> մասնաճյուղ 702 1970-2002
<<Երևանի վագոնային դեպարտամենտ>> 133 1971-1975
<<Երևանի վագոնային դեպո>> մասնաճյուղ 943 1976-2002
983 ՀԽՍՀ բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթության նախարարության Երևանի Ա.Բակունցի անվան հայկական մանկավարժական ուսումնարան

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության <<Երևանի Ա.Բակունցի անվան պետական մանկավարժական քոլեջ>> ՊՈԱԿ

/Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ/

45 1963-2010
/Անձնակազմի և սովորողների վերաբերյալ/

/Շրջանավարտներին դիպլոմների հանձնման գրանցման մատյաններ/

101 1972-2011
/Անձնակազմի և սովորողների վերաբերյալ/

/Շրջանավարտների դիպլոմի միջուկի գնահատականների և առաջադիմության ամփոփագրեր/

/Կան դիպլոմներ, դիպլոմի միջուկներ, ատեստատներ/

988 <<Քրիստոնյա Հայաստան – 1700>>  հիմնադրամ 6 2000-2004
994 ԽՍՀՄ Շինբանկի հայկական հանրապետական գրասենյակ

ԽՍՀՄ Արդշինբանկի հայկական հանրապետական բանկ

Պետական կոմերցիոն արդյունաբերաշինարարական բանկի հայկական հանրապետական բանկ <<Հայարդշինբանկ>>

ՀՀ արդյունաբերաշինարարական բանկ <<Արդշինբանկ>> ԲԲԸ

1012 1972-2005
/Հաշվիչ կենտրոն, Գործառնական վարչություն, գործերի կառավարչություն/
ԽՍՀՄ Պետբանկի հայկական հանրապետական գրասենյակի /բանկի/ տարածաջրջանային բաժանմունքներ

ԽՍՀՄ Շինբանկի /Արդշինբանկի/ հայկական հանրապետական գրասենյակի տարածաջրջանային բաժանմունքներ և ներկայացուցչական կետեր

Պետական կոմերցիոն արդյունաբերաշինարարական բանկի հայկական հանրապետական բանկի <<Հայարդշինբանկ>> տարածաջրջանային բաժանմունքներ

ՀՀ արդյունաբերաշինարարական բանկ <<Արդշինբանկ>> ԲԲԸ տարածաջրջանային մասնաճյուղեր

/Աշխատանքային գրքույկներ/

595 1972-2003
1000 Երևանի քիմիական ռեակտիվների գործարան

<<Քիմռեակտիվ>> ԲԲԸ

/Սանատորիա, հանրակացարաններ, ճաշարան, խնայդրամարկղ, հեռախոսակայան, <<Աստղեր>> համույթ,  <<Կարին>> ֆուտբոլային թիմ,  <<Քիմիկ>> առողջարան, Արհմիության տեղկոմ /

490 1970-2003
1021 ՀԿԿ Կենտկոմի կուսպատմության ինստիտուտ- ԽՄԿԿ Կենտկոմին առընթեր Մարքսիզմ-Լենինիզմի հայկական

Մասնաճյուղ

/նաև կադրերի հաշվառման գործեր/

166 1971-1991
1052 Երևանի էլեկտրահաշվիչ մեքենաների տեխնիկում

/Հրամաններ հիմնական գործունեության վերաբերյալ, ուսումնական մաս, ուսանողների վերաբերյալ

21 1960-1980
1056 ԽՍՀՄ գունավոր մետալուրգիայի նախարարության ոսկու արդյունահանման համամիութենական արդյունաբերական միավորման ոսկու արդյունահանման հայկական արտադրական միավորում

ՀՀ արդյունաբերության նախարարության ազնիվ մետաղների հատուկ նշանակության պետական ձեռնարկություն

ՀՀ արդյունաբերության նախարարության ազնիվ մետաղների  արտադրման <<Հայոսկի>> ՊՁ, /ՊՓԲԸ, ՓԲԸ/

75 1972-2007
1063 ՀԽՍՀ Նախարարների խորհրդին առընթեր պատմության և կուլտուրայի հուշարձանների պահպանման և օգտագործման վարչություն

ՀՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարության պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչություն

/Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ/

40 1936-1994
ՀԽՍՀ նախարարների խորհրդին առընթեր հուշարձանների պահպանության ու օգտագործման գլխավոր վարչության նախագծային գրասենյակ

Ենթակա կազմակերպություններ

<<Հայվերականգնում>> նախագծային ինստիտուտ

Հուշարձանների վերականգնման մասնագիտացված <<Հայվերականգնում>> տրեստ

Հուշարձանների պահպանության ու օգտագործման գլխավոր վարչության ավտոտնտեսություն

Բարձող-բեռնաթափող տեղամաս

Թանգարանների ցուցադրությունների և սարքավորումների ձևավորման ու պատրաստման ԳԱՄ

75 1988-1993
ՀԽՍՀ նախարարների խորհրդին առընթեր շինարարական գործերի պետական կոմիտեի ճարտարապետական հուշարձանների վերանորոգման շինարարական տեղամաս

Հատուկ գիտաարտադրական վերականգնման արվեստանոց

ՀՀ կառավարության առընթեր հուշարձանների պահպանության վարչություն հնագիտական հուշարձանների վերականգման հատուկ գիտա-արտադրական արվեստանոց

<<Հուշարձանների վերականգնման կենտրոն>>

Վարչության ենթակա կազմակերպություններ

139 1966-2002
1070 ԽՍՀՄ Պետպլանին առընթեր պլանավորման և և նորմատիվների  գիտահետազոտական ինստիտուտի հայկական մասնաճյուղ

/Անձնական գործեր/

603 1965-1992
Անձնական գործեր 86 1962-1992
1073 ՀԽՍՀ պտուղբանջարեղենի նախարարություն

/նաև թիվ 1 ԱՏՁ- գործ 21/

21 1981-1986
Հայպտուղարդ ՊՁ-ի պտուղբանջարեղենի Երևանի կենտրոնական բազա 154 1970-1996
1074 «Բուրեվեստնիկ» ուսանողական սպորտային կամավոր ընկերության աշխատողների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե 56 1971-1987
1077 Երևանի <<Ֆերրիտ>> փորձարարական գործարան 3 1983-2004
1079 ՀԽՍՀ թեթև արդյունաբերության նախարարության կոշիկի <<Մասիս>> ֆիրմա

ՀՀ թեթև արդյունաբերության նախարարության << Մասիս>> կոշիկի առևտրաարտադրական միավորում

<<Մասիս>> ՓԲԸ

<<Կոշկագործ-Մասիս>> ԲԲԸ

/թիվ 6, 9, 12 մասնաճյուղեր, Աղվերանի <<Մասիս>>  պանսիոնատ /

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

698 1972 – 2007
<<Մասիս>>  ԱՄ Սովետաշենի /Նուբարաշենի/ կաշիկի ֆաբրիկա

Նուբարաշենի կոշիկի ֆաբրիկա

51 1971 – 1996
Երևանի կոշիկի փորձարարական ֆաբրիկա 267 1972 – 1997
ՀԽՍՀ թեթև արդյունաբերության նախարարության << Մասիս>> արտադրական միավորման թիվ 10 կոշիկի ֆաբրիկա

<<Լյուքս>> կոշիկի փորձա-փորձարարական ֆաբրիկա

<<Լյուքս>> Երևանի կոշիկի փորձարարական արդյունաբերա-առևտրական միավորում

<<Լյուքս>> ԲԲԸ

/Ավանի և Գառնահովիտի և Զեյթունի մասնաճյուղեր, թիվ 1,2,3 խանութներ/

274 1978 – 2012
ՀԽՍՀ թեթև արդյունաբերության նախարարության << Մասիս>> արտադրական միավորման թիվ 4 կոշիկի ֆաբրիկա

ՀՀ թեթև արդյունաբերության նախարարության

<<Քանաքեռի>> կոշիկի ֆաբրիկա

<<Քանաքեռ>> ՓԲԸ

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

273 1972 – 2010
ՀԽՍՀ թեթև արդյունաբերության նախարարության Կոշիկի նորաձևության տուն

<< Մասիս>> արտադրական միավորման կոշիկի նորաձևության տուն

<< Վան>> առևտրա-արտադրական միավորման կոշիկի նորաձևության տուն

<<Հրավար>> ՍՊԸ

196 1972 – 2012
1080 ԽՍՀՄ նախարարների խորհրդի ստանդարտների պետական կոմիտեի Ռադիոֆիզիկական չափումների համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտ

<<Ալիք>> փորձնա-փորձարարական գործարան

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության <<Ռադիոֆիզիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ>> ՓԲԸ

Երևանի օպտիկա-ֆիզիկական չափումների գիտահետազոտական ինստիտուտ /ԳՀԻ/

Արագածի գիտա-փորձարարական կենտրոն /Օրգով/

268 1972 – 2011
1081 ԳԱԱ  մեխանիկայի ինստիտուտ

Անձնական գործեր

31 1945 – 1979
1088 ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտ

Անձնական գործեր

65 1972 – 1992
1093 ԳԱԱ կենդանաբանության ինստիտուտ

Անձնական գործեր

20 1977 – 1983
1111 ՀԽՍՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի պետական կոմիտե 9 1980-1990
1135 ՀԽՍՀ <<Հիդրոմետ ծառայության վարչություն>>

ՀԽՍՀ <<Հիդրոօդերևութաբանության և բնական միջավայրի վերահսկողության վարչություն>>

ՀՀ կառավարությանն առընթեր <<Հիդրոօդերևութաբանական վարչություն>>

<<Հայաստանի Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի պետական ծառայություն>> ՊՈԱԿ

<<Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն>> ՊՈԱԿ /Հակակարկտային արշավախումբ/

/Պուշկինի լեռնանցքի տեղամաս, նաև մարզեր/

620 1971 – 2014
1136 ՀԽՍՀ Ագրոարդյունաբերության պետական կոմիտե

/ՀԽՍՀ Պետագրոարդ/

ՀԽՍՀ Պետագրոարդի կոմպլեքսային ինժեներատեխնիկական ապահովման և տնտեսական սպասարկման վարչություն /ԿԻՏԱ/

/Կոլտնտեսությունների հանրապետական խորհուրդ, գրադարան/

/Թիվ 4 ԱՏՁ- գործ 24ա/

88 1985 – 1992
ՀԽՍՀ Պետագրոարդի

<<Հայագրոարդշին>> պետական կոոպերատիվ միավորում

6 1986 – 1990
ՀԽՍՀ Պետագրոարդի

Շինանյութերի արդյունաբերական ձեռնարկությունների միավորում

2 1987-1988
1139 ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարարության թռչարդյունաբերության գլխավոր վարչություն

ՀԽՍՀ <<Հայթռչնարդ>> միավորում

7 1972 – 1981
1143 Ամսագրերի խմբագրություններ

ՀՀ լուսավորության նախարարության

<<Հայաստանի արդյունաբերություն>> ամսագրի խմբագրություն

16 1958-1990
ՀՀ լուսավորության նախարարության

<<Սովետական Մանկավարժ>>,<<Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում>>,<<Ռուսաց լեզուն և գրականությունը դպրոցում>>  հանդեսի  խմբագրություներ

39 1969-1992
1160 ՀԽՍՀ թեթև արդյունաբերության նախարարության կարի 4-րդ ֆաբրիկա

Երևանի կարի թիվ 1 արտադրական միավորում

Երևանի <<Գարուն>> կարի արտադրական միավորում

Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ

126 1971 – 1995
Անձնական հաշիվների քարտեր

/նաև Դիլիջանի , Մասիսի, Արտաշատի, Կոմիտասի, Ապարանի Քասախի, Մեծամորի, Նոր Երզնկայի, Մ. Խորենացու տեղամասեր, Մասիսի օժանդակ տնտեսություն, մանկապարտեզ, Պիոներ ճամբար, տեխ. ուսումնարան, ճաշարան Գարուն ԱՄ-ին կից կոմերցիոն կենտրոն/

723 1971-1995
ՀԽՍՀ թեթև արդյունաբերության նախարարության կարի ձեռնարկությունների միավորման գլխամասային ֆաբրիկա /Թիվ 3 կարի ֆաբրիկա/

<<Գարուն>> Կարի ԱՄ Երևանի մասնաճյուղ

<<Գարուն>> Կարի ԱՄ տղամարդկանց վերնաշապիկների Երևանի կարի ֆաբրիկա

<<Նարեկ>> ՓԲԸ /ԲԲԸ/

/Կամոյի մասնաճյուղ- գ.605, 1989թ./

/Պրոֆտեխնիկական ուսումնարան գգ.543,576, 1987-1988թթ./

695 1948-2012
<<Գարուն>> Կարի ԱՄ

Մսուր-մանկապարտեզ

3 1974-1983
1164 Երևանի սարքաշինական գործարանի մասնաճյուղ Երևանի ավտոհամակարգերի «Հրազդան» գործարան «Սիստեմա» ա/մ

«Ավիահամալիր» ա/մ «Ավիահամալիր» ՓԲԸ «Ավիահամալիր» ԲԲԸ

/Աշխատանքային գրքույկներ/

642 1970 – 2013

 

 «Ավիահամալիր» ա/մ Երևանի փորձարարական կոնստրուկտորական բյուրո «Սիգնալ» 45 1982 – 1997

 

1167 «Նեյրոն» արտադրական միավորում

«Նեյրոն» արտադրական միավորման Դվին գործարան

Վորոնեժի ռադիոմասերի գործարանին կից հատուկ կոնստրուկտորային տեխնիկական բյուրոյի Երևանի բաժնի թիվ 5574 փոստարկղ

Կամոյի էլեկտրոլիզային կոնդեսատորների գործարանին կից հատուկ կոնստրուկտորական բյուրո

<<Նեյրոն>> բաց բաժնետիրական ընկերություն

/Աշխատանքային գրքույկներ/

403 1976 – 2004
«Նեյրոն» ա/մ Աքսոն գործարան

<<Աքսոն>> ՓԲԸ

50 1986 – 2002
1173 ՀՀ կառավարությանն առընթեր Լեզվի պետական տեսչություն

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության

Լեզվի պետական տեսչություն /Հրամանները հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ/

15 1993 – 2007
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության

<<ԱրագՇին>> տրեստ ՊՓԲԸ

14 1991 – 2003
ՀՀ բարձրագույն կրթության և գիտության նախարարություն

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

/Նախարարի, աշխատակազմի ղեկավարի և գլխավոր քարտուղարի հրամանները, աշխատակիցների անհատական հաշիվներ/,

217 1992-2019
1175 ԽՍՀՄ էներգետիկայի և էլեկտրիֆիկացիայի նախարարության <<Հայէներգո>> արտադրական գլխավոր վարչության <<Ջերմային ցանցերի ձեռնարկություն>>

Հայէներգոարդ ՊՁ

<<Ջերմային ցանցեր>> ԴՁ

Երևանի ջերմաէլեկտրակայան (ՋԷԿ) ՊՓԲԸ

<<Ջերմային ցանցեր>> մասնաճյուղ

/Նաև մարզերի շահագործման շրջաններ/

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

310 1972 – 2015
1176 ՀՀ փախստականների հարցերի պետական վարչություն 15 1991 – 1995
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն 15 2000-2004

2010-2011

ՀԽՍՀ գյուղշին նախարարության գլխավոր ինֆորմացիոն հաշվողական կենտրոն

ՀՀ փախստականների հարցերի պետական վարչության կոմիտեի ինժեներատեխնիկական կենտրոն <<Որոնում>>

ՀՀ միգրացիայի պետական ծառայության

<<Համակարգչային կենտրոն>> ՊՈԱԿ

/Աշխատանքային գրքույկներ/

63 1979 – 2017
1183 ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 4 1991 – 1995
1186 ՀԽՍՀ արհմիությունների կամավոր ֆիզկուլտ – մարզական ընկերության հանրապետական խորհուրդ 36 1987-1994
Հանրապետական սպորտային ակումբ 14 1987-1994
1187 «Զենիթ» կամավոր սպորտային ընկերության հանրապետական կոմիտե 12 1979-1986
1188 <<Հայգազարդ>> պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

<<Հայգազարդ>> ա/մ <<Անի>> մանկապարտեզ

2 1989 – 1997
<<Տրուբոպրովոդստրոյ>> ՍՊԸ 7 2002-2006
<<Հայգազարդ>> , <<Հայգազվառելիք>> ՀՆՊՁ 88 1974-1999
<<Հայգազարդ>> ՊՓԲԸ-ից ազատվածների և <<Հայռուսգազարդ>> ՓԲԸ տեղափոխվածների անձնական գործեր 45 1974-1999
<<Հայգազ>> ՊՓԲԸ և գազաբախշման տարածքային մարմիններ /ԳՏՄ/ 10 1967 – 1999
<<Տրանսգազշին>> ՍՊԸ մեխանիզացիայի և տրանսպորտի մասնաճյուղ ,/ <<Տավրոս>> ՓՁ, Մայակովսկի գյուղ / 5 1992 – 1999
<<Անդրկովկաստրանսգազշին>> շինմոնտաժային տրեստի <<Հայտրանսգազ>> ԱՄ թիվ 1 ՇՄՎ

<Անդրկովկասսեռակցումմոն

տաժ> շինմոնտաժային տրեստի <<Հայգազարդ>>  ԱՄ  թիվ 2 ՇՄՎ

<<Տրանսգազշին>>  ՊՁ թիվ 1 շինմոնտաժ ԴՁ

<<Տրանսգազշին>>  ՊՓԲԸ  № 1 շինմոնտաժային մասնաճյուղ

95 1983 – 1999
<<Նյութատեխնիկական մատակարարման և կոմպլեկտավորման>> ՊՓԲԸ և իրավահաջորդ կազմակերպություններ 27 1983 – 1999
<< Ստորգետնյամետաղա-

պաշտպանություն>> ՊՓԲԸ

72 1968 – 1999
<<Հայգազարդ>> պետական կոնցեռնի կապիտալ շինարարության և կոմպլեկտավորման վարչություն, <<Գազկապշին>> ՊՓԲԸ 23 1980 – 1999
<<Շինանյութերի արտադրության և շինարարական աշխատանքների>> ՊՓԲԸ 131 1975 – 1999
<<Հայգազարդ>> պետական կոնցեռնի <<Բանվորական մատակարարման>> ԴՁ 26 1983 – 2000
<<Հայգազարդ>> պետական կոնցեռնի <<Բանվորական մատակարարման>> ԴՁ 27 1983 – 2000
<<Հայգազարդ>> ՊՓԲԸ 28 1999-2012
<<Հայգազ>> ա/մ ուսումնական կենտրոն 4 1988-1999
<<Զակնեֆտեգազստրոյ>> <<Պրոմեթեյ>> ԲԲԸ և ենթակա կազմակերպություններ

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

621 1972 – 2019
1189 ՀՀ կապի նախարարության հրատարակչական-առևտրային <<Նամականիշ>> ֆիրմա

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության <<Նամականիշ>> ՓԲԸ

10 1992 – 2014
1192 ՀՀ սոցիալական ապահովության պետական հիմնադրամի վճարումների ծառայություն

Զբաղվածության ծառայության ԴԱՕ և ՍԱ ԾԻԳ

59 1998-2011
ԽՍՀՄ կենսաթոշակային ֆոնդի հայկական բաժանմունք

ՀՀ կենսաթոշակային և զբաղվածության ֆոնդ

ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական կոմիտե

/Երևան և մարզեր/

62 1990-2007
ՀՀ սոցիալական ապահովության պետական ծառայություն 7 2008-2012
1194 Ռադիոսարքավորումների «Էրեբունի» կոնստրուկտորական-տեխնոլոգիական բյուրոյին կից գործարան

ԽՍՀՄ էլեկտրոնային արդյունաբերության նախարարության <<Նորք>> գործարան

ՀՀ արդյունաբերության նախարարության <<Նորք>> գործարան

<<Նորք>> բաց բաժնետիրական ընկերություն

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

511 1971 – 2000
Անձնական գործեր 207 1967-2000
1200 ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարության <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն 35 1996-2014
1203 ՀԽՍՀ բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության պետական կոմիտե

/Ապարատ, գարաժ/

/Ինֆորմատիկայի և տեսչական աշխատանքների կոորդինացման կենտրոն, մթնոլորտն աղտոտող շարժական աղբյուրի հատուկ տեսչություն, ջրերի պետական հաշվառման և ստորջրյա պահպանման տեսչություն – գործ-16/

16 1986 – 1991
1204 ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնության պահպանության պետական կոմիտեի

Հանրապետական բնապահպանական պետական տեսչություն

Օգտակար հանածոների պաշարների պետական հանձնաժողով

Ձկան պաշարների պահպանության և վերարտադրության հայկական վարչություն

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների վարչություն

Կենդանական աշխարհի պահպանության վարչություն

Բնական պաշարների կառավարման և չքավորության նվազեցման ԾԻԳ

<<Բնապահպանական ծրագրերի կենտրոն>> ՊՈԱԿ

28 1992-2011
ՀՀ բնապահպանության նախարարություն և

Ենթակա կազմակերպություններ

ՀԽՍՀ բնության պահպանության պետական կոմիտեի Երևանյան քաղաքային մասնագիտացված տեսչություն

ՀՀ օգտակար հանածոների պաշարների պետական հանձնաժողով

Հայպետատոմհսկողություն

ՀՀ բնապահպանության և ընդերքի նախարարության Երևանի տեսչություն

Հանրապետական բնապահպանական պետական տեսչություն

«Էկոսերվիս» ՊՓԲԸ

«Էկոսերվիս» ՊՓԲԸ «Ջրհոս» դուստր ՓԲԸ

«Էկոսերվիս» ՊՓԲԸ «Երկրաբանէքսպերտ» դուստր ՓԲԸ

ՀՀ բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության նախարարության վարչական շենքի կառավարչություն

«Ջրաչափական ծառայություն» ՊՓԲԸ

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների վարչություն

Պետական բնապահպանական փորձաքննության ծառայություն

«Բնապահպանական ծրագրերի կենտրոն» ՊՈԱԿ

Բնական պաշարների կառավարման և չքավորության նվազեցման ԾԻԳ՝ անձնական գործեր

«Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն» ՊՈԱԿ

«Հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ

Բնական միջավայրի աղտոտվածության հսկողության հանրապետական կենտրոն

Շրջակա բնական միջավայրի մոնիտորինգի կենտրոն

«Տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոն» ՊՈԱԿ

189 1990 – 2017
ՀՀ բնապահպանության նախարարության նախարարի հրամանները հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ 89 2010-2015
ՀՀ բնապահպանության նախարարության նախարարի հրամանները անձնակազմի վերաբերյալ

/Անձնակազմի կառավարման բաժին/

/Ժամկետային աշխատանքային պայմանագրեր/

62 2010-2015
1205 ԽՍՀՄ Տրանսպորտային շինարարության գլխավոր կամուրջշինտրեստի N 486 կամուրջշինտրեստ գնացք

ԽՍՀՄ Տրանսպորտային շինարարության գլխավոր կամուրջշինտրեստի թիվ 107 կամրջաշինական գնացք

<<Հայտրանսշին>> տրեստի թիվ 107 կամրջաշինական ջոկատ

<<Հայտրանսշին>> ՓԲԸ <<Կամուրջշին>> ԴՁ

<<Կամուրջշին>> ԲԲԸ /ՓԲԸ/

211 1972 – 2004
1207 ՀՀ կառավարությանն առընթեր  սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայություն

/Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ/

18 1991 – 1998
1211 ԽՍՀՄ առևտրաարդյունաբերական պալատի <<Հայէքսպերտիզա>> արտադրական ֆիրմա

ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատի <<Հայէքսպերտիզա>> ԴՁ

<<Հայէքսպերտիզա>> ՍՊԸ

62 1989 – 2002
1212

 

ՀՀ արդյունաբերության նախարարության

ՙՕրբիտա՚ գործարան

ՙՕրբիտա՚ ԱՄ /ՓԲԸ/

<<Օրբիտա>> արտադրական ձեռնարկություն

/Աշխատանքային գրքույկներ

Զինվորական գրքույկներ. Ծննդյան վկայականներ/

699 1976-2017

 

ՙՕրբիտա՚ ԱՄ Ջրվեժի մեքենաշինական գործարան ՙՕպտիմում՚ՍՊԸ

ՙՋՕՑ՚ բիզնես կենտրոնԴՁ  ՙՕրբիտա՚ ՆՆՍՊԸ ՙՍինուս՚ՍՊԸ

ՙՕրբիտա-2՚ԴՁ

,Որակի կենտրոն՚ԴՁ

69 1990-2017
1214 Երքաղխորհրդի տեղարդ վարչության Արտադրական կոմբինատ

ՀԽՍՀ տեղական արդյունաբերության նախարարության <<Ավանգարդ>> արտադրական միավորում

<<Զովունի>> արտադրական միավորման Երևանի կարի ֆաբրիկա

/Հայաստանի երգչախմբային ընկերության արդյունաբերական կոմբինատ, Տնային իրերի փորձարարական /մեխանիկական/ գործարան, Երքաղխորհրդի տրիկոտաժի ֆաբրիկա, ժողովրդական սպառման ապրանքների արտադրության Երևանի կոմբինատ/, /Սովետաշենի մասնաճյուղ/

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

394 1972 – 1995
1215 ՔԱԳՎ Երևանի թիվ 2-րդ /միացյալ/ ավիաջոկատ

ՀՀ արտադրական միավորման գլխամասային օդանավակայան

ՔԱԳՎ <<Զվարթնոց>> օդանավակայան

/նաև Ավիավառելիքի լցավորում ՓԲԸ, Օդանավակայանների վերգետնյա սպասարկում ՓԲԸ/

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

93 1972-2002
ՔԱԳՎ <<Զվարթնոց>> օդանավակայան 266 1972 – 1974, 1997-2002
1218 ՀԿԿ Բաղրամյանի շրջկոմ

 

10 1984-1991
1223 ՀԿԿ Ապարանի շրջկոմ

/ նաև Կադրերի հաշվառման գործեր/

46 1939-1990
1225 ՀԼԿԵՄ Լենինյան շրջկոմ

/1961-1990 թթ./, ՀԿԿ Ֆաբրիկագործարանային շրջկոմ /մինչև 1935 թ./, ՀԼԿԵՄ Ստալինյան շրջկոմ

/մինչև 1961 թ./

35 1971-1988
1226 ՀԼԵԿՄ Սպանդարյանի շրջկոմ /1938-1990 թթ./, ՀԼԿԵՄ 3-րդ քաղաքային շրջկոմ

/մինչև 1938 թ./

18 1971-1985
1227 ՀԼԿԵՄ  Օրջոնիկիձեի շրջկոմ /1961-1990 թթ./, ՀԼԿԵՄ  Մոլոտովյան շրջկոմ

/մինչև 1957 թ./, ՀԼԿԵՄ  Լենինյան շրջկոմ /մինչև 1961 թ./

17 1971-1988
1228 ՀԼԿԵՄ Շահումյանի շրջկոմ 20 1971-1986
1230 ՀԿԿ Արարատի շրջկոմ

 

25 1971-1991
1231 ՀԿԿ Մաշտոցի շրջկոմ

 

7 1985-1991
1232 ՀԼԿԵՄ 26 Կոմիսարների շրջկոմ /1957-1990 թթ./, ՀԼԿԵՄ 26 Կոմիսարների շրջկոմ

/1950-1957 թթ./

20 1974-1986
1233 ՀԿԿ Նաիրիի շրջկոմ

 

26 1972-1991
1234 ՀԼԿԵՄ Սովետական շրջկոմ 16 1972-1986
1235 ՀԼԿԵՄ Մաշտոցի շրջկոմ 1 1986
1236 ՀԼԿԵՄ Կիրովականի քաղկոմ 15 1971-1985
1237 ՀԼԿԵՄ Դիլիջանի քաղկոմ 17 1965-1986
1238 Հայաստանի երիտասարդական կազմակերպությունների կոմիտե

/Կադրերի հաշվառման գործեր/

18 1966-1981
1248 ՀԼԿԵՄ Մոսկովյան շրջկոմ

 

2 1986-1987
1249 ՀԼԿԵՄ Շիրակի շրջկոմ

 

2 1986-1987
1254 ՀԽՍՀ  նախարարների խորհրդին առընթեր մամուլում պետական գաղտնիքների պահպանության գլխավոր վարչություն

Անձնակազմ և անձնական գործեր

70 1958 – 1990
1300 ՀԼԿԵՄ Աբովյանի շրջկոմ /1964-1985 թթ./, մինչև 1961 թ. ՀԼԿԵՄ Կոտայքի շրջկոմ 17 1971-1985
1330 ՀԽՍՀ մշակույթի նախարարության

կինեմատոգրաֆիայի վարչություն

Երքաղխորհրդի գործկոմի կինոֆիկացիաի վարչություն, կինոթատրոններ <<Արագած>>կ/թ , <<Հրազդան>>կ/թ  ,<<Անի>>կ/թ , <<Հայրենիք>>կ/թ, <<Զվարթնոց>>կ/թ     , <<Գեղարդ>>կ/թ ,<<Աբովյան>> կ/թ ,<<Պիոներ>>կ/թ ,<<Նորք>>կ/թ , <<Երիտասարդ >> կ/թ, <<ՈՒսանող>> կ/թ ,<<Կրկնբող ֆիլմեր>>կ/թ , <<Երևան >>կ/թ, <<Սասունցի Դավիթ>>կ/թ, <<Նաիրի>>կ/թ, Էրեբունի >>կ/թ , <<Նորք>>կ/թ, <<Ամառային>>կ/թ , <<Պիոներ>>կ/թ ,<<Դպրոցական միավորում>>կ/թ , <<Շրջիկ բազա>> կ/թ ,<<Վասպուրական>>կ/թ, <<Ամառային>> , <<Հայրենիք>>կ/թ ,<<Սևան>>կ/թ ,<<Կոմիտաս>>կ/թ , <<Նոր Ավան>>կ/թ, <<Ուրարտու>> կ/թ, <<Հայաստան>> կ/թ,

97 1970-1991
Հայկական ԽՍՀ մշակույթի նախարարության <<Սասունցի Դավիթ>> և <<Կրկնվող ֆիլմեր >> կինոթատրոն 5 1967-1986
Հանրապետական կինոտեսավարձույթի ՊՁ

Կինոպրոկատի Երևանի միջշրջանային բաժանմումք

Պիոներ կինոթատրոն

Դպրոցական կինոթատրոնների միավորման դիրեկցիա

Սպանդարյան շրջանի կինոմիավորում

Զանգակ կինոթատրոն

72 1959-1998
1335 ՀԽՍՀ մշակույթի նախարարության կինեմատոգրաֆիայի պետական կոմիտե /Պետկինո/ 98 1944-1988
1342 ՀՀ մշակույթի նախարարության երաժշտական գրականության հանրապետական գրադարան 14 1973-1986
1344 ՀԽՍՀ բարձրագույն և միջնակարգ կրթության նախարարության Երևանի երաժշտա-մանկավարժական ուսումնարան

Երևանի Ա. Բաբաջանյանի անվան երաժշտական մանկավարժական ուսումնարան

/Անձնակազմի և ուս. վերաբերյալ/

52 1967-1984
1352 Հայաստանի նկարիչների միություն

Անձնական գործեր

   352 1938-2000
ՀԽՍՀ գեղարվեստի ֆոնդ Կերպարվեստի կոմբինատ

ՀՀ գեղարվեստի ֆոնդ կերպարվեստի կոմբինատ

ՀՀ նկարիչների միության           «Կերպարվեստի կոմբինատ» դ/ձ

/Աշխատանքային գրքույկներ/

301 1959-2000
1360 Հեղինակային իրավունքների համամիութենական գործակալության հայկական հանրապետական բաժանմունք

ՀՀ ինտելեկտուալ սեփականության պահպանման ազգային գործակալություն

1 1987-1993
Հեղինակային իրավունքների պաշտպանության համամիութենական վարչության հայկական բյուրո 128 1969-1985
Հեղինակային իրավունքների համամիութենական գործակալության հայկական հանրապետական բաժանմունք

ՀՀ ինտելեկտուալ սեփականության պահպանման ազգային գործակալություն

<<Հայհեղինակ>> հեղինակային իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպություն

/Հեղինակների և նկարիչների հոնորարների անձնական հաշիվների քարտեր/

100 1986-2005
1363 Թատերական գործիչների միություն

Թատերական ընկերության (Թատերա-հուշանվերների ֆաբրիկա)

(Դիմակ և դուստր ձեռնարկություն)

44 1971-1999
Թատերական ընկերության շինարարական վերանորոգման տեղամաս 2 1971-1972
<<Թատերական ֆոնդ>> Ա/Մ

/Աշխատանքային գրքույկներ/

7 1988-1995
Կաֆե-ռեստորան <<Թատերական>>

<<Շրթներկ>> ՍՊԸ

6 1980-1993
1364 Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միություն 8 1973-1988
1366 Երևանի պետական գեղարվեստա-թատերական ինստիտուտ

Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա

/Անձնակազմի և ուսանողների վերաբերյալ/

104 1967-2003
Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի,  նաև ուսանողների վերաբերյալ 175 1952-2013
1372 Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա

Անձնական գործեր

255 1920-2004
1381 ՀԽՍՀ կինեմատոգրաֆիայի պետական կոմիտեի Երևանի Հ. Բեկնազարյանի անվան Հայֆիլմ կինոստուդիա

ՀՀ մշակույթի նախարարության Հ. Բեկնազարյանի անվան Հայֆիլմ կինոստուդիա

/Հայֆիլմ կինոստուդիայի թիվ 1 և 2 արտադրա-ստեղծագործական միավորում, կինոֆաբրիկա, առևտրային տնօրինություն, «Հայֆիլմ ՍՅԱՌ» ձեռնարկություն, դիաֆիլմերի ստուդիա /

360 1970-2001
1384 ԽՍՀՄ մշակույթի նախարարության Սոյուզգոսցիրկ Երևանի պետական կրկես

Երևանի պետական կրկես

«Կրկես» կոոպերատիվ

ՀՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարության Հայկական պետական կրկես

«Երևանի պետական կրկես» ՊՈԱԿ

Հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ հրամաններ

42 1936-2006
Անձնակազմի վերաբերյալ գործեր 17 1980-2006
1385 Հայկական պետական ֆիլհարմոնիա

/Հայպետէստրադա, Երգի- պարի համույթ, պարի պետական համույթ, «Հայհամերգ» միավորում, Մեծ համերգասրահ, փոքր համերգասրահ, սիմֆոնիկ նվագախումբ, կամերային նվագախումբ, Կոմիտասի անվան քառյակ, ժողովրդական գործիքների համույթ և մենակատարներ/

/ Ուրարտու, Երևան, Առագաստ, Գուսանական, Ախթամար, Մելոդիա, Արաքս, ՎԽԻ, Ծաղիկներ, Կամերային, Բարեկամություն, Կռունկ, Շառավիղ, Ուրախ մամ, Ուրախ մարիոներ, Քնար, Առվակ, Սերպանտինո համույթներ և այլն /

/Տիկնիկային խումբ, դպրոցական ֆիլհարմոնիա, Արև Բաղդասարյանի խումբ, Աշոտ Ղազարյանի խումբ, Գուսան Աշոտի. Գուսան Շահենի խմբեր, Ռուսական թատրոն. Էստրադային ստուդիա, Մեթոդ ստուդիա/

/Վարչական շենք և ավտոտնտեսություն/

317 1934-1995
Հայաստանի պետական էստրադային նվագախումբ 3 1971-1990
ՀՀ մշակույթի նախարարության պետական կամերային երգչախումբ 6 1991-1995
1412 ՀՀ մշակույթի նախարարության Գ.Սունդուկյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն

Գ.Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն

224 1923-2000
Անձնական գործեր 89 1935-2007
1415 ՀԽՍՀ մշակույթի նախարարության Հայաստանի պետական պատկերասրահ

Հայաստանի ազգային պատկերասրահ

Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ

32 1935-1989
1431 Գրողների միության վարչություն

Անձնական գործեր

205 1934-1987
1434 ՀԼԿԵՄ Մյասնիկյանի շրջկոմ 17 1971-1984
1468 ՀԼԿԵՄ Սևանի շրջկոմ

 

21 1971-1990
1469 ՀԼԿԵՄ Ախուրյանի շրջկոմ

 

18 1971-1989
1470 ՀԼԿԵՄ Ամասիայի շրջկոմ 18 1971-1988
1471 ՀԼԿԵՄ Անիի շրջկոմ

/1965-1987 թթ./, մինչև 1961 թ. ՀԼԿԵՄ Աղինի շրջկոմ

13 1972-1987
1472 ՀԼԿԵՄ Աշտարակի շրջկոմ

 

16 1971-1986
1473 ՀԼԿԵՄ Ապարանի շրջկոմ

 

16 1971-1986
1474 ՀԼԿԵՄ Արագածի շրջկոմ

 

15 1972-1986
1475 ՀԼԿԵՄ Արարատի շրջկոմ

/1965-1990 թթ./, մինչև 1968 թ. ՀԼԿԵՄ Վեդու շրջկոմ

21 1971-1990
1476 ՀԼԿԵՄ Արտաշատի շրջկոմ

/1965-1986 թթ./, մինչև 1945 թ. ՀԼԿԵՄ Ղամարլուի շրջկոմ

14 1973-1986
1477 ՀԼԿԵՄ Բաղրամյանի շրջկոմ

 

5 1983-1987
1478 ՀԼԿԵՄ Գորիսի շրջկոմ

 

16 1971-1986
1480 ՀԼԿԵՄ Եղեգնաձորի շրջկոմ

/1963-1989 թթ./,

մինչև 1957 թ. ՀԼԿԵՄ Միկոյանի շրջկոմ

17 1971-1989
1481 ՀԼԿԵՄ Թալինի շրջկոմ

 

19 1972-1990
1482 ՀԼԿԵՄ Թումանյանի շրջկոմ

/1965-1986 թթ./,

մինչև 1969 թ. ՀԼԿԵՄ Ալավերդու շրջկոմ

14 1971-1986
1483 ՀԼԿԵՄ Իջևանի շրջկոմ

 

17 1971-1986
1484 ՀԼԿԵՄ Կալինինոյի շրջկոմ

 

17 1971-1986
1485 ՀԼԿԵՄ Կամոյի շրջկոմ

/1965-1985 թթ./,

մինչև 1959 թ. ՀԼԿԵՄ Նոր Բայազետի շրջկոմ

15 1971-1985
1486 ՀԼԿԵՄ Կրասնոսելսկի շրջկոմ

 

20 1971-1990
1488 ՀԼԿԵՄ Ղափանի շրջկոմ

 

21 1971-1990
1489 ՀԼԿԵՄ Ղուկասյանի շրջկոմ

 

38 1971-1990
1490 ՀԼԿԵՄ Մասիսի շրջկոմ

 

17 1971-1987
1491 ՀԼԿԵՄ Մարտունու շրջկոմ

 

16 1971-1986
1492 ՀԼԿԵՄ Մեղրու շրջկոմ

 

20 1971-1990
1493 ՀԼԿԵՄ Նաիրիի շրջկոմ

 

15 1972-1985
1494 ՀԼԿԵՄ Նոյեմբերյանի շրջկոմ 33 1971-1990
1495 ՀԼԿԵՄ Շամշադինի շրջկոմ

 

15 1971-1986
1496 ՀԼԿԵՄ Սիսիանի շրջկոմ

 

17 1965-1984
1497 ՀԼԿԵՄ Սպիտակի շրջկոմ

 

14 1917-1984
1498 ՀԼԿԵՄ Ստեփանավանի շրջկոմ

 

15 1971-1986
1508 ՀԿԿ Կենտկոմի հրատարակչություն

 

76 1965-1991
N 2 Տպարան

 

171 1965-1991
«Կոմունիստ» թերթի խմբագրություն

/մինչև 1990 թ./, «Գոլոս Արմենիի» թերթի խմբագրություն 1991 թ.

 

43 1965-1991
«Սովետական Հայաստան» թերթի խմբագրություն

/մինչև 1990 թ./, «Հայաստան» թերթի խմբագրություն

1991 թ.

17 1965-1991
«Սովետ Էրմենիստանի»

թերթի խմբագրություն

13 1965-1990
«Երեկոյան Երևան» թերթի խմբագրություն

 

19 1965-1991
«Ավանգարդ» թերթի խմբագրություն

 

10 1966-1991
«Կոմսոմոլեց» թերթի խմբագրություն

 

8 1966-1990
«Պիոներ կանչ» թերթի խմբագրություն 11 1965-1990
«Ռյա-Թազա» թերթի խմբագրություն

 

9 1966-1991
«Լենինյան ուղիով» ամսագրի խմբագրություն

/1947-1990 թթ./,

«Էպոխա»ամսագրի խմբագրություն

/1991 թ./

14 1965-1991
«Կուսակցական խոսք» ամսագրի խմբագրություն /1979-1990 թթ./, «Ագիտատորի բլոկնոտ» ամսագրի խմբագրություն

/1945-1969 թթ./, «Ագիտատոր և պրոպագանդիստ» ամսագրի խմբագրություն / 1969-1978 թթ./

9 1965-1990
«Հայաստանի աշխատավորուհի» ամսագրի խմբագրություն

 

11 1965-1991
«Գարուն» ամսագրի խմբագրություն

 

7 1966-1990
«Գյուղական հորիզոններ» ամսագրի խմբագրություն /1990-1991 թթ./, «Հայաստանի գյուղատնտեսություն» ամսագրի խմբագրություն /1966-1969 թթ./, «Հայաստանի ագրոարդյունաբերություն» ամսագրի խմբագրություն

 

8 1966-1991
«Ոզնի» ամսագրի խմբագրություն

 

9 1965-1991
«Պիոներ» ամսագրի խմբագրություն

/մինչև 1990 թ./,

«Աղբյուր» ամսագրի խմբագրություն /1991 թ./

9 1965-1991
«Ծիծեռնակ» ամսագրի խմբագրություն

 

3 1970-1990
«Քաղաքական զրույց» ամսագրի խմբագրություն

 

1991
«Հայացք» ամսագրի խմբագրություն

 

1991
«Ուրբաթ» ամսագրի խմբագրություն

 

1990
1512 ՀԿԿ Մոսկովյան շրջկոմ 12 1985-1990
1513 ՀԿԿ Շիրակի շրջկոմ 5 1986-1990
1534 Երևանի «Ալմաստ» գործարան

Երևանի արհեստական ալմազի և ալմազային գործիքների

«Եր Ալ» գործարան

Երևանի արհեստական ալմազի և ալմազային գործիքների «Ալմաստ» գործարան

«Ալմաստ» ՓԲԸ /ԲԲԸ/

Երևանի «Ալմաստ» ՓԲԸ

/Աշխատանքային գրքույկներ/

1082 1970-2017
1535 Համամիութենական «Դինամո» ընկերության հանրապետական խորհրդի սպորտկոմբինատ 33 1978-1992
Ֆիզկուլտուրայի և սպորտի «Դինամո» ընկերության հայկական հանրապետական խորհրդի Սպորտիրերի կարի ֆաբրիկա

Երևանի «Դինամո» արտադրական միավորման Սպորտիրերի կարի ֆաբրիկա

Հայաստանի փորձարարական սպորտային արտադրական միավորման «Դինամո» կարի ֆաբրիկա

«Դինամո» արտադրական միավորում

34 1971-2000
ՀՀ ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարարության Հանրապետական մարզադաշտի սպասարկման բաժին

1.1969-1988թթ ՀԽՍՀ Մինիստրների խորհրդին առեընթեր ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի կոմիտեի Հանրապետական մարզադաշտ

2.1988-1990թթ  ՀԽՍՀ Սպորտպետկոմիտեի <<Սպորտային կառույցների հանրապետական միավորում >>

3.1990-1993թթ  ՀՀ Սպորտպետկոմիտեի <<Սպորտային կառույցների շահագործման և վարձու ծառայությունների հանրապետական միավորում>>.

4.1993-1995թթ ՀՀ <<Դինամո մարզական ընկերության հանրապետական մարզադաշտ.

5.1995- 1998թթ  ՀՀ Ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարարության Հանրապետական մարզադաշտի սպասարկման բաժին

48 1969-1998
1540 ՀԽՍՀ արտասահմանյան տուրիզմի վարչություն

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

48 1974-1988
«Ինտուրիստ» համամիութենական բաժնետիրական ընկերության Երևանի բաժանմունք

ՀԽՍՀ նախարարների խորհրդին առընթեր արտասահմանյան տուրիզմի վարչություն

ԽՍՀՄ արտասահմանյան տուրիզմի պետական կոմիտեի Երևանի բաժանմունք

ԽՍՀՄ արտասահմանյան տուրիզմի պետական կոմիտեի հայկական միավորում

«Ինտուրիստ» համամիութենական բաժնետիրական ընկերության հայկական վարչություն

ՀՀ արտասահմանյան տուրիզմի գլխավոր տնտհաշվարկային վարչություն

/Հիմնական գործունեության և անձնակազմին վերաբերող հրամաններ/

25 1971-1996
ՀՀ արտասահմանյան տուրիզմի գլխավոր տնտհաշվարկային վարչություն

«Ինտուրիստ» համամիութենական բաժնետիրական ընկերության Երևանի մատակարարման գրասենյակ

ԽՍՀՄ արտասահմանյան տուրիզմի պետական կոմիտեի օբյեկտների շինարարության և վերակառուցման տնօրինություն

21 1978-1995
Անձնական գործեր 19 1984-1998
1541 ՀԽՍՀ տեղական արդյունաբերության նախարարության Երևանի «Հախճապակու» փորձարարական գործարան

«Հայճենպակի» արտադրական միավորում

Երևանի «Անահիտ» փորձարարական գործարան

ՀՀ Հայտեղարդ հանրապետական արտադրա-առևտրային միավորման Երևանի «Անահիտ» փորձարարական ճենապակու գործարան

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

124 1969-2006
ԽՍՀՄ առևտրի նախարարության «Գիպրոտորգ» նախագծային ինստիտուտի հայկական մասնաճյուղ

«Հայպետառնախագիծ» ինստիտուտ

«Պետառնախագիծ» ՓԲԸ

38 1963-2001
ԽՍՀՄ գազի արդյունաբերության նախարարության  «Էկոնոմգազարդ» համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտի Երևանի համալիր բաժին

«Միութգազնախագիծ» ինստիտուտի Երևանի մասնաճյուղ

ՀՀ էներգետիկայի նախարարության «Հայգազնախագիծ» ինստիտուտ

«ԴԱՄԱՌ» ՓԲԸ

162 1970-2016
ՀԽՍՀ փայտամշակման և թղթի արտադրության աշխատողների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե 29 1971-1984
ՀԽՍՀ սանիտարահամաճարակային կայան

ՀՀ առողջապահության նախարարության Երևանի հիգիենիկ և համաճարակային կայան

32 1972-1996
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ «Երևանի քաղաքային կենտրոն» մասնաճյուղ

/շրջանային կայանների և փորձագիտական, համայնքային  կենտրոնների/

140 1970-2015
ՀԽՍՀ նավթարդյունաբերության աշխատողների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե 8 1974-1984
ԽՍՀՄ կենտրոնական վիճվարչության հաշվողական աշխատանքների մեքենայացման համամիութենական պետական նախագծատեխնոլոգիական ինստիտուտի հայկական մասնաճյուղ 60 1974-1992
Անձնական գործեր 48 1962-1993
Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի հանրապետական արտադրական միավորում

«Հայկական ավիաուղիներ» ՓԲԸ

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

379 1993-2004
Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության Երևանի թիվ 2 միացյալ ավիացիոն ջոկատ /նաև շրջաններ/

ՔԱԳՎ Երևանի Էրեբունի օդանավակայան

169 1972-1993
 ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության մերձակա և հատուկ ավիաուղիներ «Արարատ-Ավիա» պետական ԴՁ 6 1994-1999
«Հայաէրովավիգացիա» ՓԲԸ 223 1997-2012
ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության «Շինվերանորոգման վարչություն» ՓԲԸ, «Էրեբունի» օդանավակայան ՀՆՊՁ

/Կան աշխատանքային և թռիչքային գրքույկներ/

59 1988-2005
«Արմավիա» ավիաընկերություն ՍՊԸ

/Կան աշխատանքային գրքույկներ /

42 2001-2013
«Էյր Արմենիա» ՓԲԸ 4 2003-2015
Ատլանտիս Յուրոփիան Էյրվեյզ ՍՊԸ

ԼԱՎ Էյրվեյզ ՍՊԸ

2 2016-2021
1615 ՀՀ արտակարգ իրավիճակների վարչություն

Երևանի և մարզերի արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիության պաշտպանության վարչություն

/ՀՀ ԱԻՎ արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և հետևանքների վերացման վարչություն, նյութատեխնիկական և սպառազինության վարչություն, թիկունքի և սպառազինության վարչություն, ճգնաժամային կառավարման կենտրոն, պետական հակահրդեհային ծառայություն, օպերատիվ կառավարման վարչություն, կադրերի և կազմակերպչական վարչություն/

/նաև մարզեր/

54 2000-2004
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների վարչության քաղաքացիական պաշտպանության գնդի

թիվ 52431 զորամաս

/Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ/

14 1994-2001
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների վարչության քաղաքացիական պաշտպանության գնդի

թիվ 52431 զորամաս

29 1994-2004
1625 ՀԽՍՀ ագրոարդյունաբերության պետական կոմիտեի

«Երևանի ձեթօճառի կոմբինատ» ՊՁ

ՀՀ գյուղնախարարության «Երևանի ձեթօճառի կոմբինատ» ԲԲԸ

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

74 1965-2008
1629 ՀԽՍՀ  կապի աշխատողների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե 8 1971-1986
1630 ՀԽՍՀ նախարարների խորհրդին առընթեր գազաֆիկացման գլխավոր վարչություն

Գազաֆիկացման պետական կոմիտե

«Հայգազ» գազիֆիկացման և գազամատակարարման  արտադրական միավորում

/Հաշվողական կենտրոն/

/ Գազաֆիկացման պետական կոմիտեի գազտեխկենցաղտեսչություն/

56 1967-1991
1638 ՀԽՍՀ ավիացիայի աշխատողների արհմիութենական հանրապետական կոմիտե

Պիոներական ճամբար

Ակումբ

12 1971-1985
1640 ՀԽՍՀ առողջապահության նախարարության

ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ

ՀՀ ԱՆ Ն. Բ. Հակոբյանի անվան ընդհանուր հիգիենայի և մասնագիտական հիվանդությունների ԳՀԻ ՓԲԸ

155 1971-2004
1647 ՀԽՍՀ ԳԱ Բյուրականի աստղադիտարանի մասնաճյուղ

Կիրառական օպտիկայի պետական ինստիտուտի Երևանի մասնաճյուղ-հատուկ կոնստրուկտորական բյուրո.

Երևանի <<Աստրո >> հատուկ կոնստրուկտորային բյուրո

<<Աստրո>> օպտիկատեխնիկական գիտաարտադրական միավորում

<<Աստրո>> գիտաարտադրական միավորում

<<Աստրո>> գիտաարտադրական միավորման ( այնուհետ`<< Օրբիտա>> արտադրական միավորման ) կենտրոնական կոնստրուկտորական բյուրո

<<Աստրո>> գիտաարտադրական միավորման փորձարարական արտադրական կոոպերատիվ

590 1967-1991
1648 ՀՀ առողջապահության նախարարության

«Հայբուժտեխնիկա» գլխավոր վարչություն

«Հայբուժտեխնիկա» առևտրա-արտադրական միավորում

/ ՓԲԸ, ՊՁ /

«Մեդտեխնիկա պլյուս» ՓԲԸ

/ապարատ, քաղաքի և շրջանների խանութներ/

/նաև մարզեր/

143 1967-2008
1681 ՀԽՍՀ շինանյութերի արդյունաբերության նախարարության «Քար և սիլիկատներ» ԳՀԻ

«Քար և սիլիկատներ» գիտա-արտադրական ֆիրմա

«Քար և սիլիկատներ» ԳԱՆ ՓԲԸ

151 1972-2011
1682 Երքաղխորհրդի գործկոմի աշխատանքի վարչության բնակչության ինֆորմացիոն բյուրո

Երևանի զբաղվածության կենտրոն

ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարության

Աշխատանքի և զբաղվածության հանրապետական ծառայություն

«ՀՀ զբաղվածության ծառայություն» գործակալություն

«Մարդ և աշխատանք» թերթի խմբագրություն

31 1983-2003
1691 ՀՀ էներգետիկայի նախարարության

«Էներգաինվեստ ԾԻԳ» պետական հիմնարկ

 

19 1996-2011
1693 ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության

Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ

4 2015
1694 ՀԽՍՀ սննդի արդյունաբերության նախարարության

Երևանի հրուշակեղենի –մակարոնի կոմբինատ

ՀՀ պարենի և մթերումների նախարարության

Երևանի հրուշակեղենի –մակարոնի կոմբինատ

«Հայհրուշակ» ԲԲԸ

/ֆիրմային խանութ/

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

334 1972-2007
1697 ՀՀ Կառավարման դպրոց

Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ

3 1995-1997
1699 ՀՀ պետական գնումների գործակալություն

«Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ

/նաև ֆինանսական բաժին/

/Կան աշխատանքային պայմանագրեր, աշխատանքային գրքույկներ/

48 2000-2017
1707 ՀՀ նախարարների խորհրդին առընթեր պետական ունեցվածքի տնօրինման և ապապետականացման կոմիտե

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական ունեցվածքի հաշվառման և ապապետականացման վարչություն

ՀՀ սեփականաշնորհման և օտարերկրյա ներդրումների նախարարության  պետական ունեցվածքի հաշվառման և ապապետականացման վարչություն

24 1991-1998
Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ 6 1991-1994
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության  «Աճուրդի կենտրոն» ՊՈԱԿ 10 1995-2012
1708 ՀՀ Էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողով

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով

/Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ/

57 2007-2015
Վարչատնտեսական բաժին

/Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ/

17 1997-2006
1709 ՀԽՍՀ կապի նախարարության Երևանի փոստատուն

ՀՀ կապի նախարարության Երևանի փոստատուն

«Երևանի փոստատուն» դ/ձ

561 1970-1998
ՀԽՍՀ կապի նախարարության Երևանի Երկաթուղային փոստատուն

ՀԽՍՀ կապի նախարարության փոստի առաքման հանրապետական կենտրոն

159 1970-1994
«Հայփոստ» ՓԲԸ անձնական գործեր

/Աշխատանքային գրքույկներ/

59 1935-2005
1711 Երևանի էլեկտրատեխնիկական տեխնիկում

Երևանի պետական էլեկտրատեխնիկական քոլեջ /Անձնակազմի և ուսանողների վերաբերյալ/

/Կան շրջանավարտների դիպլոմներ և դիպլոմների միջուկներ/

125 1971-2007
1719  «Դվին» հյուրանոցային համալիր 26 1979-2004
«Արմենիա» հյուրանոցային համալիր 215 1970-1996
«Անի Պլազա Հոթել» ՓԲԸ 191 1970-1998
«Սպորտ» հյուրանոց 10 1967-1994
1720 Երքաղխորհրդի առևտրի վարչության Երևանի կենտրոնական հանրախանութ

«Մանկական աշխարհ» հանրախանութ

«Ուիվերսալ սերվիս»  առևտրական կոոպերատիվ

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

110 1972-2001
«Ռադիոտեխնիկա» ֆիրմային խանութ թիվ 3

«Ռադիոտեխնիկա» ՍՊԸ

22 1979-2000
1722 «Հարավհատուկավտոմատիկա» տրեստի Երևանի հակահրդեհային ավտոմատիկայի և պահպանության ազդանշանների հատուկ մոնտաժային կարգաբերման վարչություն

«Կավկազ» ա/մ Երևանի «Սիստեմ-Սերվիս» ձեռնարկություն

«Կավկազ» ա/մ «Վիտա» ՓԲԸ «Էլևիտ» ԲԲԸ /ՍՊԸ/

152 1969-2006
1726 ՀՀ կառավարությանն առընթեր հատուկ ծրագրերի վարչություն

ՀՀ հատուկ տնտեսական ծրագրերի իրագործման պետական կոմիտե

/Աշխատանքից ազատվածների անձնական գործեր, աշխատավարձի վճարման ցուցակներ/

7 1990-1994
Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ /գ.1/ 1 1990-1991
1742 Երքաղսովետի տեղական արտադրության և կենցաղ սպասարկման վարչության կոշիկի անհատական պատվերների ֆաբրիկա.

Երքաղսովետի կենցաղ – սպասարկման վարչության կոշիկի անհատական պատվերների վերանորոգման <<Նարիր>> ֆաբրիկա.

ՀԽՍՀ բնակչության կենցաղ- սպասարկման մինիստրության կոշիկի անհատական պատվերների նորոգման մացնագիտացված <<Նաիրի>> միավորում.

<<Հայկենցաղսպասարկում>> միավորման Երևանի <<Նաիրի >> ՊՁ

Երևանի <<Նաիրի>> փակ բաժնետիրական ընկերություն.

<<Նաիրի >> ԲԲԸ

/Աշխատանքային գրքույկներ/

609 1970-2004
1746 ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության

Թիվ 1 տրեստի թիվ 4 շին. վարչություն

«Կոմինֆորմ» ՊՁ

«Հիդրոտեխնիկական կառույցներ» ՊՀ

4 1975-2004
1748 «Լինսի հիմնադրամ»

«Ճանապարհաշինություն ԾԻԳ» պետական հիմնարկ

/նաև անձնական գործեր/

9 2000-2009
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության

«Լինսի հիմնադրամ»

«Աղետի գոտի ԾԻԳ» պետական հիմնարկ

4 2000-2005
«Լինսի հիմնադրամ»

«Մշակույթ ԾԻԳ» պետական հիմնարկ

11 2000-2005
«Դպրոցաշինություն ԾԻԳ» պետական հիմնարկ

/նաև աշխատանքային պայմանագրեր, անձնական գործեր/

17 2000-2011
1750 ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն

/Անձնակազմի կառավարման բաժին, հաշվապահական հաշվառման բաժին/

9 2005-2010
1754 «Հազարամյակի մարտահրավեր» հինմադրամ ՊՈԱԿ

/Մարդահամարի ռեսուրսների կառավարման բաժին/

/նաև՝ աշխատանքային պայմանագրի գրանցամատյան/- գործ 5

19 2006-2012
1755 ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով

Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ

49 2001-2012
1756 Անձնակազմին վերաբերող միացյալ արխիվային ֆոնդ

Երքաղսովետի գորշկոմի կենցաղային սպասարկման վարչություն <<Հեռուցտատեսային ընդունող Ցանց>>

Հայկական ՍՍՀ բնակչության կենցաղային սպասարկման մինիստրություն ռադիո- հեռուստատեսային ապարատների նորոգման  և տեխնիկական սպասարկման վարչություն

Հայկական ՍՍՀ բնակչության կենցաղային սպասարկման մինիստրություն ռադիո- հեռուստատեսային ապարատների նորոգման  և տեխնիկական սպասարկման վարչություն

<< Լազուր >> միավորում

Երևանի կենցաղային տեխնիկայի վերանորոգման կոմբինատ <<Լազուր>> ՊՁ

<<Լազուր >>ՊՓԲԸ

<<Լազուր >>ՓԲԸ

<<Լազուր>> ՍՊԸ

149 1961-2007
Երքաղխորհրդի գործկոմի բնակչության կենցաղային սպասարկման վարչության Երևանի կենցաղային բարդ տեխնիկայի վերանորոգման կոմբինատ

Կենցաղային մեքենա-սարքավորումների և մետաղյա իրերի կոմբինատ

ՀԽՍՀ կենցաղսպասարկման նախարարության «Արագած» հանրապետական միավորում

«Արագած» արտադրական միավորում

/նաև մարզեր/

50 1970-1982
«Սևկավէներգոմոնտաժ» տրեստի հայկական տեղամաս

«Հիդրոսանտեխմոնտաժ» տրեստի հայկական մոնտաժային տեղամաս «Հիդրոսանտեխմոնտաժ» տրեստի անդրկովկասյան մոնտաժային վարչություն

«Հիդրոհատուկմոնտաժ կոնստրուկցիա» տրեստի

Անդրկովկասյան մոնտաժային վարչություն (1988-1989թթ.)

«Հարավհատուկատոմէներգո

մոնտաժ» տրեստի անդրկովկասյան մոնտաժային վարչություն

«Հայատոմէներգոմոնտաժ» մասնագիտացված պ/ձ «Հայատոմէներգոմոնտաժ» ՓԲԸ

119 1977-2002
«Հայհիդրոէներգոշին» արտադրական շին. մոնտաժային միավորման հայկական ատոմակայանի շինվարչություն

ՀՀ էներգետիկայի նախարարության «Հայհիդրոէներգոշին» արտադրական շինմոնտաժային պ/ձ «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» դ/ձ

ՀՀ էներգետիկայի նախարարության «Հայհիդրոէներգոշին» ՓԲԸ «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՊՓԲԸ (ՓԲԸ)

514 1969-2007
ՀԽՍՀ աշխատավորների Երքաղխորհրդի գործադիր կոմիտեի «Ջրմուղ-կոյուղի» տրեստ

ՀԽՍՀ աշխատավորների Երքաղխորհրդի գործադիր կոմիտեի «Ջրմուղ-կոյուղի» արտադրական վարչություն Երքաղխորհրդի գործկոմի «Ջրմուղ-կոյուղու» տնտեսության հատուկ նշանակության ՊՁ

Երևանի քաղաքապետարանի   «Ջրմուղ-կոյուղի» տնտեսության ՊՁ (ՊՓԲԸ)

Երևանի «Ջրմուղ-կոյուղի» ՊՓԲԸ

/Աշխատանքային գրքույկներ, դիպլոմներ, զին. գրքույկներ/

986 1963-2006
«Ջրմուղ-կոյուղի» տրեստի Երևանի Աէրացիա մաքրման կայան

«Ջրմուղ-կոյուղի» տնտ. հատուկ նշանակության ՊՁ Աէրացիա ԴՁ

Երևանի քաղաքապետարանի «Ջրմուղ-կոյուղի» տնտ. ՊՁ /ՊՓԲԸ/ Աէրացիա ԴՁ

Երևանի «Ջրմուղ-կոյուղի» ՓԲԸ Աէրացիա մաքրման կայան մասնաճյուղ

/Աշխատանքային գրքույկներ/

211 1967-2006
« Կ. Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր» ՓԲԸ 68 1978-2005
«Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման կենտրոն» ՊՈԱԿ 18 1987-2011

Շինանյութերի կոմպլեկտավորման և մատակարարման վարչություն /УКиС/

Կոմպլեկտավորման տրեստ

«Հայշինկոմպլեկտ» տրեստ

«Հայմոնտաժհատուկշին» /УПТК ТСМО/

«Մոնտաժհատուկկոմպլեկտ» առևտրաարդյունաբերական ֆիրմա /ԴՁ/

ՀԽՍՀ Պետշինի նյութատեխնիկական մատակարարման և կոմպլեկտավորման միավորում

ՀՀ շինարարության նախարարության «Հայշինծառայություն» առևտրարդյունաբերական միավորում

 «Շուշան» հանգստյան տուն

«Ուրարտու» ՓԲԸ

«Ուրարտու լենդ» ՓԲԸ

«Շինկոմպլեկտծառայություն» փոքր ձեռնարկություն

«Կումայրի» փոքր ձեռնարկություն

«Շանս» առևտրաարդյունաբերական ֆիրմա

«Հայտրանսշին» տրեստի թիվ 134 շինվարչության «Տրանսբնակշին» ԴՁ

47 1975-2004
ՀԽՍՀ առողջապահության նախարարության 2 – րդ բաժնի երկարատև պահպանման պահեստներ .

ՀԽՍՀ առողջապահության նախարարության / 1991թ. ՀՀ առողջապահության նախարարության/ հատուկ բուժմատակարարման հանրապետական բազա .

ՀՀ առողջապահության նախարարության <<Բուժգույքի >. Երկարատև պահպանման օբյեկտների վարչություն.

ՀՀ առողջապահության նախարարության << Բուժգույք>> ՓԲԸ 30.04.01թ – ՀՀկառավարության առընթեր պետական ռեզերվների վարչության <<Բուժգույք>> պետական հիմնարկություն.

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետկան ռեզերվների գործակալության <<Բուժգույք >> ՊՈԱԿ

106 1966-2010
<<Բուժգույք>>ՊՈԱԿ  <<Պահուստ >> ՊՈԱԿ 15 2004-2013
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետական ռեզերվների գործակալության «Պահուստ» պետական հիմնարկ 16 1972-2010
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական ռեզերվների վարչության «Պրիոզյորնի» կոմբինատ

«Լիճ» կոմբինատ

37 1984-2003
«Հայէներգոշինարդ» ԴՁ /ՓԲԸ/ 64 1974-2002
<<Հայէներգոշինարդ>> պետական ձեռնարկության երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների գործարան 9 1982-1988
Անաստասավանի տրիկոտաժի ֆաբրիկա

«Այաս», «Հայաս Գրուպ» ԲԲԸ

«Հ.Էդ. Հայաս Գրուպ» ԲԲԸ

289 1981-2011
Երևանի հատուկ մասնագիտացված շինվերանորոգման վարչություն

Երևանի ավտոդողերի գործարանի մասնագիտացված տնտհաշվարկային շինվերանորոգման տեղամաս

СХРСУ-6

12 1978-1996

ՀԽՍՀ և ՀՀ Պետմատի թիվ 1,2 ԱՏՁ

ՀՀ նյութական ռեսուրսների նախարարության թիվ 2 ԱՏՁ

Անիվ ԲԲԸ

110 1975-2010
ՀԽՍՀ և ՀՀ արդյունաբերության նախարարության

«Երևանի տրիկոտաժ-ձեռնոց» գործարան

«Երևանի տրիկոտաժ-ձեռնոց» ՓԲԸ /ԲԲԸ/

262 1972-2002
«Նորք տեղեկատվավերլուծական կենտրոն» ՓԲԸ

«Նեմրութ տեղեկատվավերլուծական կենտրոն»

«Զեյթուն հրատարակչություն» ՊՓԲԸ

36 1999-2016
«Ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ 168 1967-2011
«Աշտարակ կաթ» ՓԲԸ

/Աշխատանքային գրքույկներ/

60 1995-2017
Երևանի պետական միութենական նախագծային ինստիտուտ

«Նախագիծ» ՊՓԲԸ

«Էլեկտրոննախագիծ» ՓԲԸ

/նաև մանկապարտեզ/

440 1975-2012
Երևանի  <<Կաթի >> արտադրական միավորման Երևանի քաղաքային կաթի գործարան

<<Երևանի քաղաքային կաթի գործարան >>ՓԲԸ

<<Երևանի քաղաքային կաթի գործարան >> ԲԲԸ

32 1978-2009
Կոմինտերինի անվան գիտաարտադրական միավորման գործարանի Երևանի մասնաճյուղ  Կառուցվող <<Արաքս>> հաղորդակցման տեխնիկայի գործարանի դիրեկցիա

<<Արաքս >>հաղորդակցման տեխնիկայի գործարան

<<Արաքս>> ՓԲԸ

<<Արաքս>> ԲԲԸ

<<Արաքս 1>> դուստր ձեռնարկություն <<Արաքս 2>> դուստր ձեռնարկություն

191 1981-2016
Երևանի «Նորք»  առևտրա- արդյունաբերական տրիկոտաժի միավորում

«Հին Նորք» ՓԲԸ /ԲԲԸ/

/Կան Տ-2 ձևեր, աշխատանքային գրքույկներ/

9 1988-2003
ՀԽՍՀ Երքաղսովետի գործկոմի բնակարանային տնտեսության վարչության վերելակային տնտեսության հատուկ մասնագիտացված շինարարական վերանորգման վարչություն.

ՀՍՍՀ Երքաղսովետի գործկոմի բնակարանային տնտեսության արտադրական գլխավոր վարչության  <<Երվերելակ>> Ա.Մ

ՀԽՍՀ Երքաղսովետի գործկոմի բնակչության տնտեսության Ա.Տ. Վ. <<Երվերելակ>> Ա.Մ.

ՀՀ մասնագիտացված շինարարական վերանորոգման վարչության <<Երվերելակ>> ՊՓԲԸ

ՀՀԵրևանի քաղաքապետարանի <<Երվերելակ >> ՊՓԲԸ .

ՀՍՍՀ Երքաղսովետի գործկոմի բնակչության տնտեսության արտ. Գլխավոր վարչության <<Երվերելակ -3>> Ա.Մ.

41 1969-1996

2000-2008

ՀԽՍՀ առևտրի նախարարության «Հայառռեկլամ» հանրապետական կոմբինատ

ՀՀ «Հայառռեկլամ փորձարարական էքսպերիմենտալ արտադրական կոմբինատ» ՊՁ

/նաև մարզային մասնաճյուղեր/

133 1970-1995
«Կոմետա» կենտրոնական գիտահետազոտական ինստիտուտի Աշտարակի և Երևանի մասնաճյուղեր

ՀՀ արդյունաբերության նախարարության «Կոմետա» գիտաարտադրական ինստիտուտ

«Կոմետա» ՓԲԸ /ԲԲԸ/

29 1975-2017
ՀԽՍՀ մելիորացիայի և ջրային տնտեսության նախարարության Երևանի փորձարարական-մեխանիկական գործարան

«Գլխհայջրշին»-ի «Հայջրինդուստրիա» արտադրական միավորում

«Հայջրշին» մասնագիտացված շինարարական միավորման

«Հայջրկոնստրուկցիա» փորձարարական գործարան

«Հայջրկոնստրուկցիա»

վարձակալական ձեռնարկություն ՍՊԸ

/նաև ավտոբազա, «Սևան»,«Սոչի», «Գագրա» պանսիոնատներ, Քարակերտի տեղամաս  /

167 1972-1995
Զարգացման հայկական գործակալություն 37 1996-2015
ՀԽՍՀ ավտոմոբիլային տրանսպորտի նախարարության Երևանի ավտոնորոգման գործարան

«Հայավտոնորոգում» արտադրական միավորում

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության Երևանի ավտոնորոգման գործարան

«Ավտոռեմ» ավտոնորոգման կենտրոն ՓԲԸ

/Կան Տ-2 ձևեր/

162 1972-2003
Երկաթբետոն կոնստրուկցիաների և արտադրանքների գործնական տեխնոլոգիաների համամիութենական ԳՀԻ Երևանի մասնաճյուղ 10 1989-1993
Երևանի ավտոբեռնիչների գործարան

Երևանի դրոշմների և մամլակաղապարների գործարան

«Ավտոբեռնիչ» ԲԲԸ

/կան նաև Երևանի «Երազ» ԱՄ Հիդրոապարատների և ավտոբեռնիչների գործարանի գործեր գգ.-10-14, 30-32 1979-1983թթ./

57 1972-2002
«Կենտրոնէներգագունմետաղ» համամիութենական միավորման

«Անդրկովկասյան վերանորոգման-կարգավորման մասնագիտացված վարչություն» /Վարձակալական ձեռնարկություն/

«Արդէներգո» արտադրական կոոպերատիվ

/նաև մարզեր/

179 1973-2008
Երևանի գլխարկների ֆաբրիկա 45 1972-2009
ՀՀ սննդի արդյունաբերության նախարարության Երևանի պիտակների և փաթեթների կոմբինատ,

«Նարե» ԲԲԸ

«Փոքրիկ Նարե» ԲԲԸ

«Արփակ» ԲԲԸ

141 1972-2018
ՀԽՍՀ սնունդարդյունաբերության նախարարության հացաբուլկեղենի և հրուշակեղենի գլխավոր վարչության Երևանի

թիվ 4 հացի գործարան

Հացաբուլկեղենի և հրուշակեղենի կոմբինատ

Հայհացարդ միավորման Երևանի

թիվ 4 հացի գործարան

«ՎԻ ԷՄ ՋԻ և որդիներ» ԲԲԸ

196 1972-2010
ՀՀ նախարարների խորհրդին առընթեր <<Հայթռչնարդ>>արտադրական միավորման Երևանի թռչնաբուծական Ֆաբրիկա

ՀՀգյուղատնտեսության և պարենի նախարարության Երևանի թռչնաբուծական ֆաբրիկա

ՀՀգյուղատնտեսության նախարարության Երևանի թռչնաբուծական ֆաբրիկա

Երևանի թռչնաբուծական ֆաբրիկա ԲԲԸ

111 1970 -2002
1761 Երևանի միջքաղաքային հեռախոսային կայան

Երևանի քաղաքային հեռախոսային ցանց

«Շինարար» ԴՁ

Հյուսիսային հեռախոսային կայան

26 կոմիսարների անվան հեռախոսային կայան

Կենտրոնական հեռախոսային կայան

Երևանի քաղաքային հեռախոսային ցանց

Հայաստանի հեռախոսային ցանց

«Մայրուղի» վարչություն

Միջազգային փոխհաշվարկների կենտրոն

«Արմենթել» ՀՁ /ՓԲԸ/

1485 1970-1996
1762 ՀԽՍՀ  Երկրաբանական վարչություն

Ղազմայի երկրաբանական հետախուզական ջոկատ

Հայնավթհետախուզական արշավախումբ

107 1970-1974
Հիդրոերկրաբանական արշավախումբ (Հիդրոերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական շահագործող ձեռնարկություն)

/Աշխատանքային գրքույկներ/

550 1974-2000
Կենտրոնական լաբորատորիա 61 1970-1984
Սեյսմահետախուզական շարժախումբ 6 1970-1973
Շամլուղի երկրաբանահետախուզական արշավախումբ 18 1970-1971
Թիվ 15 Կենտրոնական արշավախումբ 7 1970-1971
Փամբակի արշավախումբ

Փամբակի երկրաբանահետախուզական արշավախումբ

Փամբակի երկրաբանաորոնողական արշավախումբ

Գուգարքի երկրաբանահետախուզական Պետական ձեռնարկություն

«Գուգարքի ԳԵՈ» ՊՓԲԸ

273 1970-2002
Մեղրաձորի երկրաբանահետախուզական արշավախումբ 23 1982-2000
Զանգեզուրի երկրաբանահետախուզական արշավախումբ

Զանգեզուրի երկրաբանաորոնողական շարժախումբ /արշավախումբ/

Զանգեզուրի երկրաբանահետախուզաշա-

հագործողական ԴՁ

87 1971-1997
Սիսիանի երկրաբանահետախուզական արշավախումբ 6 1970-1971
Կառուցվածքաորոնողական արշավախումբ 2 1970-1971
Անդրկովկասյան նորմատիվ հետախուզական շարժախումբ 35 1970-1988
«Հայերկրաբանություն» ԱՄ մեթոդական շարժախումբ 15 1986-1992
Վառելիքաէներգետիկ հումքի երկրաբանաորոնողական արշավախումբ «Իջևանածուխ» ՊՁ «Աղստև» ԴՁ 30 1992-1996
Հանքային հումքի էկոնոմիկայի և երկրաբանահետախուզական աշխատանքների գիտահետազոտական լաբորատորիա (Գեոէկոնոմիկա)

Երկրաբանատնտեսագիտական արշավախումբ

Հանքային հումքի էկոնոմիկայի և կիրառական երկրաբանության գիտահետազոտական կենտրոն (Գեոէկոնոմիկա)

«Գեոէկոնոմիկա» ՊՓԲԸ

14 1992-2001
Զանգեզուրի երկրաբանահետախուզական արշավախմբին նախորդող Ղափանի, Դաստակերտի և Շլորկուտի երկրաբանահետախուզական շարժախմբերի միացյալ արխիվային ֆոնդ 11 1970-1973
Երկրաբանական վարչության Լոռու երկրաբանահետախուզական արշավախումբ 114 1971-2000
ՀԽՍՀ երկրաբանական վարչության «Գեոլներուդ» Երևանի փորձամեթոդական արշավախումբ 22 1972-1983
ՀԽՍՀ երկրաբանական վարչության Իջևանի երկրաբանաորոնողական շարժախումբ 43 1970-1977
ՀԽՍՀ երկրաբանական վարչության Մեղրու երկրաբանահետախուզական շարժախումբ 83 1970-1989
Կենտրոնական երկրաբանաորոնողական արշավախումբ, «Ջրհան» ՓԲԸ

Կենտրոնական երկրաբանահետախուզական արշավախումբ

Կենտրոնական երկրաբանաորոնողական արշավախումբ

36 1999-2000
Երկրաբանության վարչության Զոդի երկրաբանահետախուզական արշավախումբ

Տիգրանաբերդի շարժախումբ

236 1970-2007
ՀԽՍՀ երկրաբանական վարչություն

«Հայերկրաբանություն» ԱՄ

ՀՀ նախարարների խորհրդին առընթեր երկրաբանության հանքային հումքի և ընդերքի պահպանության կոմիտե

ՀՀ երկրաբանության պետական կոմիտե

ՀՀ ընդերքի պետական վարչություն

ՀՀ բնապահպանության նախարարության երկրաբանության վարչություն

/Երկրաբանական ընկերության արտադրական արհեստանոց, Ավտոտրանսպորտային գրասենյակ, Վարչության կենտրոնացված հաշվապահություն /

129 1970-2002
Գեղիի երկրաբանահետախուզական շարժախումբ 4 1970-1971
ՀԽՍՀ երկրաբանական վարչության Կենտրոնական մեխանիկական արհեստանոց 22 1970-1980
ՀԽՍՀ Ն.Խ.առընթեր գունավոր մետալուրգիայի վարչության արտադրական երկրաբանահետախուզական տրեստ

Արտադրական երկրաբանահետախուզական տրեստ

Նյութատեխնիկական մատակարարման գրասենյակ

32 1970-1990
Հրազդան-Սևան արշավախումբ

(Մեղրաձորի արշավախումբ)

Հայերկրաբանական վարչության Հրազդան-Սևանի երկրաբանահետախուզական արշավախումբ

Կենտրոնական ГРЭ

187 1970-1982
Հայերկրաբանական վարչության Արարատյան երկրաբանահետախուզական արշավախումբ (ՀՀ արշավախումբ) 50 1970-1973
Հյուսիսային հիդրոերկրաբանական արշավախումբ

(շարժախումբ)

24 1970-1973
Հիդրոերկրաբանական ինժեներա-երկրաբանական արշավախումբ (համալիր հիդրոերկրաբանական արշավախումբ) 38 1969-1973
Ինժեներաերկրաբանական արշավախումբ 20 1990-1992
ՀԽՍՀ երկրաբանական վարչության Հայոց ձորի երկրաբանահետախուզական արշավախումբ 2 1970
Նյութատեխնիկական մատակարարման գրասենյակ 15 1970-1981
ՀԽՍՀ երկրաբանական վարչության արտադրատեխնիկական մատակարարման և համալրման վարչություն УПТК 27 1981-1989
ԽՍՀՄ երկրաբանության և ըընդերքի պահպանության նախարարության <<Գլխարևմուտքերկրաբանական > գլխավոր վարչություն

ՀԽՍՀ ՆԽ առընթեր երկրաբանության ընդերքի պահպանության վարչություն Համալիր արշավախումբ

ԽՍՀՄ երկրաբանության և ըընդերքի պահպանության նախարարության <<Գլխարևմուտքերկրաբանական >.գլխավոր վարչություն

ՀԽՍՀ ՆԽ առընթեր երկրաբանության ընդերքիպահպանության վարչություն Համալիր շարժախումբ

ԽՍՀՄ երկրաբանության և ըընդերքի պահպանության նախարարության <<Գլխարևմուտքերկրաբանական > գլխավոր վարչություն

ՀԽՍՀ ՆԽ առընթեր երկրաբանության ընդերքիպահպանության վարչություն N 21 համալիր որոնողանկարահանման շարշախումբ

ԽՍՀՄ երկրաբանության և ըընդերքի պահպանության նախարարության <<Գլխարևմուտքերկրաբանական >>  գլխավոր վարչություն

ՀԽՍՀ ՆԽ առընթեր երկրաբանության և ընդերքի պահպանության վարչություն Համալիր որոնողական

արշավախումբ

26 1970-1971
ՀԽՍՀ Ն.Խ. առընթեր երկրաբանության և ընդերքի պահպանության վարչության թիվ 3 երկրաֆիզիկական արշավախումբ

ՀԽՍՀ Ն.Խ. առընթեր երկրաբանական վարչություն Երկրաբանաերկրաֆիզիկական արշավախումբ

266 1970-1986
«Գեոկոմպլեքս» ՓԲԸ

ՀՀ բնապահպանության նախարարության երկրաբանության վարչություն «Տարածաշրջանային երկրաբանություն և երկրաֆիզիկա» ՊՁ

ՀՀ բնապահպանության նախարարության երկրաբանության վարչություն «Գեոկոմպլեքս» պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

ԽՍՀՄ երկրաբանության նախարարության երկրաբանահետախուզական աշխատանքների հայկական արտադրական միավորում («Հայերկրաբանություն» ԱՄ) Երկրաբանաերկրաֆիզիկական արշավախումբ

ՀՀ.Ն.Խ. առընթեր երկրաբանության, հանքային պաշարների և ընդերքի պահպանության պետական կոմիտե (ՀՀ ընդերքպետկոմ) Երկրաբանաերկրաֆիզիկական արշավախումբ

ՀՀ երկրաբանության պետական կոմիտե (Հայերկրաբանպետկոմ) Երկրաբանաերկրաֆիզիկական արշավախումբ

ՀՀ ընդերքի պետական վարչություն (ՀՀ ընդերքի պետվարչություն) Երկրաբանաերկրաֆիզիկական արշավախումբ

ՀՀ բնապահպանության և ընդերքի նախարարության երկրաբանական գործակալություն

«Երկրաբանաերկրաֆիզի-

կական և նավթագազահետախուզական» պետական ձեռնարկություն

ՀՀ բնապահպանության նախարարության երկրաբանական գործակալության «Տարածաշրջանային երկրաբանություն և երկրաֆիզիակա» պետական ձեռնարկություն

/Աշխատանքային գրքույկներ

Անձնական քարտեր/

303 1987-1998
ՀԽՍՀ գունավոր մետալուրգիայի վարչություն Արտադարական երկրաբանահետախուզական տրեստ Համալիր երկրաբանական արշավախումբ

ՀԽՍՀ գունավոր մետալուրգիայի վարչության արտադրական երկրաբանահետախուզական տրեստ

Երկրաբանաերկրաֆիզիկական շարժախումբ

ՀԽՍՀ գունավոր մետալուրգիայի վարչության արտադրական երկրաբանահետախուզական տրեստ

Երկրաբանաերկրաֆիզիկական արշավախումբ

ՀԽՍՀ գունավոր մետալուրգիայի վարչության արտադրական երկրաբանական տրեստ Արզնու երկրաբանահետախուզկան շարժախումբ

ՀՀ ընդերքի պետական վարչություն Արզնու երկրաբանահետախուզկան արշավախումբ

ՀՀ բնապահպանության նախարարության Հիդրոերկրաբանական և ինժեներեերկրաբանական հետախուզաշահագործական պետական ձեռնարկություն

Արզնու երկրաբանահետախուզական պետական դուստր ձեռնարկություն

ՀՀ բանապահպանության նախարարության երկրաբանական վարչության «Ընդերքաբան» ՊՓԲԸ

Ծաղկունյաց ՊՓԲԸ

199 1970-2000
ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Էկոսերվիս» պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

ՀՀ բնապահպանության և ընդերքի նախարարության ընդերքի գլխավոր վարչություն «Ընդերքասպասարկում» ՊՁ

Դուստր ձեռնարկություններ՝ «Երկրաբան» պանսիոնատների միավորում

«Երկրաբան պանսիոնատ» ԴՁ

«Հայերկրաբանէքսպորտ» արշավախումբ

«Հայերկրաբանէքսպորտ» ԴՁ

ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Էկոսերվիս» ՓԲԸ

Դուստր ՓԲԸ-ներ

«Երկրաբանպանսիոնատ» ԴՓԲԸ

«Երկրաբանէքսպորտ» ԴՓԲԸ

«Միներալ» ՊՓԲԸ

30 1992-2007
ԽՍՀՄ երկրաբանության նախարարություն

Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների հայկական արտադրական միավորում («Հայերկրաբանություն» ԱՄ) Մասիսի համալիր շարժախումբ

8 1992-2007
ՀՀ բնապահպանության և ընդերքի նախարարության «Ջաջուռածուխ» հետախուզաշահագործական պետական ձեռնարկություն

ՀՀ բնապահպանության նախարարության երկրաբանական վարչության «Կարին-Գեո» ՓԲԸ

4 1994-2006
ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

«Երկրաբանամարկշեյդերական վերահսկողական ծառայություն» պետական ձեռնարկություն

ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Երկրաբանամարկշեյդերական վերահսկողության ծառայություն» ՊՁ

5 1994-1998
Երկրաբանության վարչության Ազատեկի երկրաբանահետախուզական արշավախումբ 65 1970-1997
1763 ՀԽՍՀ հեռուստատեսության և ռադիոհաղորդումների պետական կոմիտեի Հեռուստատեսային ֆիլմերի «Երևան» ստուդիա

ՀՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի «Երևան»  ստուդիա ՓԲԸ

146 1971-2006
Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ 85 1971-2005
Կինոռեժիսորների, սցենարիստների, նկարիչների անձնական գործեր 78 1956-2005
1765 ՀԽՍՀ նախարարների խորհրդին առընթեր կինեմատոգրաֆիայի պետական կոմիտեի կինոմեխանիկների հանրապետական դպրոց

Կինեմատոգրաֆիայի պետական կոմիտեի «Երևանի կինոտեխնիկում»

ՀՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարության «Երևանի մշակույթի քոլեջ» ՊՈԱԿ

/Անձնակազմի և ուսանողների վերաբերյալ/

/Կան ատեստատներ/

66 1958-2014
1768 ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 10 2002-2018
Հրամաններ հիմնական գործունեության և անձնակազմի վերաբերյալ 25 2002-2018
Անձնական գործեր 942
1772 ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության

«Վարչատնտեսական» ՓԲԸ

44 1995-2019
1777 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ

/Դերասանների, նկարիչների, ռեժիսորների, սցենարիստների, գիտական աստիճան ունեցողների անձնական գործեր

226 1951-2014
1778 «Հայաստան» Համահայկական հիմնադրամ 24 1992-2010
1779 ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության

«Սպորտի և երիտասարդական ԾԻԳ» պետական հիմնարկ

2 2011-2012
1800 ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսների վարչություն 30 1991-2017
Պաշտոնատար անձանց անձնական գործեր 24 1991-2018
ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի աշխատակիցների անձնական գործերը, անձնական քարտերը և աշխատանքային պայմանագրերը

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի Սևանի թերակղզի

Գործերի կառավարչություն

Գործերի կառավարչության ավտոտնտեսություն /նաև անձնական գործեր/

114 1991-2018
Անձնական գործեր /ներում շնորհելու վերաբերյալ/ 489 2000-2018
Ե-4 Երքաղխորհրդի գործկոմի սպասարկման ոլորտի վարչություն

բաղնիք-լվացքատների տրեստ

Օրջոնիկիձեի շրջանի կոմունալ         ձեռնարկություն-                                                                                                                                                                                         ների կոմբինատ

Երքաղխորհրդի գործկոմի բնակչության կենցաղսպասարկման վարչության Բաղնիքների կոմբինատ

62 1971-1987
Ե-6 Արաբկիրի շրջխորհրդի գործկոմի/ թաղապետարան/ և ենթակա բաժինների և կազմակերպությունների միացյալ արխիվայիկ ֆոնդ 264 1971-2004
Ե-8 ՀԽՍՀ Աշխատավորների դեպուտատների Երևան քաղաքի 26 կոմիսարների շրջխորհրդի գործկոմի ժողկրթբաժին /Կան նաև գործեր Բաղրամյան 59/4 մասնաշենքում/

Թիվ 21, 36, 37, 51, 54, 55, 56, 63, 76, 77, 78, 82, 83, 128, 129, 130, 132, 145, 147, 148,149, 151, 172 դպրոցներ

Թիվ 8, 12,14, 19, 26, 29,32 երեկոյան դպրոց

Թիվ 2 հեռակա դպրոց

Կույրերի հատուկ դպրոց

Սպորտդպրոց

Պիոներ պալատ

Ուսումնական կոմբինատ

Պատանի տեխնիկների կայան

Խուլերի դպրոց

Կենտրոնացված հաշվապահություն

Թիվ 31, 38, 39, 54, 56, 69, 70, 78, 98, 122, 123,  124, 128, 129, 132, 134, 136, 138, 139, 144, 147, 158, 171, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 195, 199, 226, 227, 234, 235. 260 մսուր-մանկապարտեզներ

492 1950-1996
Ե-10 Երևանի Շահումյանի շրջխորհրդի գործկոմ 13 1969-1996
Ե-12 Շահումյանի շրջգործկոմի բնակարանային տնտեսության արտադրական վարչություն

ԲՇԳ-ներ /1-14, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45-47, 71, 76, 5/1-5/4/

Վերելակավարներ

122 1980-1997
Ե-13 Երևանի Շահումյանի շրջանի ժողկրթբաժին

Թիվ 89, 90, 91,99, 102, 111, 118, 121, 122, 126, 131 դպրոցներ

Չարբախի միջն. 7-ամյա դպրոց

Թիվ 103, 105, 107, 148, 166, 167, 290, 294, 295, 300 մանկապարտեզներ

Կենտրոնական ապարատ, ֆիլմադարան

Ուսումնաարտադրական կոմբինատ

Պատանի տեխնիկների կայան

Կենտրոնացված հաշվապահություն

Թիվ 1 և 2 մարզադպրոցներ

Թեթև ատլետիկայի մարզադպրոց

Ջրային մարզաձևերի մարզադպրոց

129 1955-1996
Երևանի Շահումյանի շրջանի պիոներների և դպրոցականների պալատ

Հայորդաց տուն

8 1973-1992
Ե-17 Սպանդարյանի շրջխորհրդի գործկոմի ժողկրթբաժին

Բաժնի ապարատի և գրագիտության դպրոց

Մեթոդ կաբինետի ապարատի դպրոցներ

Թիվ 1, 6, 13 բաներիտ դպրոց

Թիվ 1, 6, 10, 13, 34  երեկոյան դպրոց

Խուլ համրերի դպրոց

Թիվ 1 հեռակա դպրոց

Պատանի տեխնիկների կայան

Մարզադպրոց

Աբեղյանի անվան թիվ 3 դպրոց

Չկալովի անվան թիվ 30 դպրոց

Շևչենկոյի անվան թիվ 42 դպրոց

Մռավյանի անվան թիվ 25 դպրոց

Արազու անվան թիվ 29 դպրոց

Չարենցի անվան թիվ 67 դպրոց

Պռոշյանի անվան թիվ 15 դպրոց

Շահումյանի անվան թիվ 1 դպրոց

Մայակովսկու անվան թիվ 7 դպրոց

Ազիզբեկովի անվան թիվ 22 դպրոց

Ռուստավելու անվան թիվ 23 դպրոց

Սպանդարյանի անվան թիվ 24 դպրոց

Թիվ 57, 58, 114 դպրոց

Ն.Ստեփանյանի անվան թիվ 71 դպրոց

Հակոբ Հովսեփյանի անվան թիվ 5 դպրոց

Թելմանի անվան թիվ 13 դպրոց

Թիվ 1, 3, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 40, 45, 49, 53, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 92, 99, 127, 131, 142, 146, 162, 163, 168, 193, 200, 233, 249, 256 մանկապարտեզներ

Ծաղկաձորի մանկապարտեզ

129 1963-1980
Ե-19 Մյասնիկյանի շրջխորհրդի գործկոմի ժողկրթբաժին

Թիվ 2 բաներիտ դպրոց

Թիվ 2, 4, 18, 21, 26,189/Ախունդովի անվան/ երեկոյան դպրոց

Պատանի տեխնիկների կայան

Ձերժինսկու անվան դպրոց

Թիվ 1,2, 4, 9,10,14,20,41, 61, 124, 127,131,142,157,

26 կոմիսարների անվան դպրոց

Գորկու անվան թիվ 4 դպրոց

Նար-Դոսի անվան թիվ 40 դպրոց

Աճառյանի անվան թիվ 72 դպրոց

Ախունդոբի անվան դպրոց

Սունդուկյանի անվան դպրոց

Կրուպսկայայի անվան դպրոց

Գրիբոյեդովի անվան թիվ 48 դպրոց

Պուշկինի անվան դպրոց

Շավարշյանի անվան դպրոց

Շախմատի, թեթև ատլետիկայի և մարմնամարզության դպրոց

Զինկոմիսարիատում գրագիտության մակարդակի բարձրացման խումբ

Կենտրոնական հաշվապահության

Թիվ 1, 2 մարզադպրոց

Թիվ 1, 13, 19,  24, 40, 53, 57, 127, 131, 133, 137, 142, 146, 158, 168, 200, 236, 237, 238, 242, 253, 254 մանկապարտեզ

209 1961-1980
Ե-29 Էրեբունու շրջխորհրդի գործկոմ 31 1972-1996
Ե-30 Էրեբունու շրջխորհրդի գործկոմի կոմունալ ձեռնարկությունների և բարեկարգման վարչություն 23 1970-1996
Ե-31 Երևանի Օրջոնիկիձեի շրջխորհրդի գործկոմի ժողկրթբաժին

Ֆիլմադարան

Թիվ 9, 16, 17, 34, 37, 43, 49, 53, 57, 60, 68, 70, 119, 120, 123, 133, 160, 167, 175, 178, 194, 224 դպրոց

Թիվ 3, 10, 16, 22, 27, 35 և 75 բաներիտ դպրոց

Թիվ 9, 10, 16, 35 երեկոյան դպրոց

Թիվ 1 օժանդակ դպրոց

Թիվ 3 և 7 հեռակա դպրոց

Սպորտ դպրոց

Վարժարան

Մանկապատանեկան ստեղծագործությունների կենտրոն

Պատանի տեխնիկների կայան

Պիոներ տուն

Թիվ 3 Ուսումնաարտադրական կոմբինատ

Շորբուլաղի /Մուշավան/ թիվ 101 ութամյա դպրոց

Թիվ 1, 2, 3, 6,8,11, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 32, 35, 45, 80, 81, 90, 91, 94, 100, 102, 112, 127, 130, 131, 146, 187, 193, 203, 206, 224, 239, 291, 292, 308 մանկապարտեզներ

1156 1960-1997
Ե-33 Էրեբունու շրջխորհրդի գործկոմի ֆինբաժին 13 1971-1995
Ե-37 Մյասնիկյան շրջխորհրդի գործկոմի կոմունալ ձեռնարկությունների և բարեկարգման վարչություն

Սպանդարյանի շրջխորհրդի գործկոմի սոցիալ-տնտեսական զարգացման բաժին

5 1986-1996
Ե-39 Շենգավիթի շրջխորհրդի գործկոմ 54 1972-1996
Ե-40 Շենգավիթի շրջխորհրդի գործկոմի կոմունալ ձեռնարկությունների և բարեկարգման վարչություն 28 1971-1996
Ե-41 ՀԽՍՀ Երևանի Ստալինյան ռայսովետի գործադիր կոմիտեի ժողկրթբաժին (1957-1961թթ.)

ՀԽՍՀ Երևանի Լենինյան Շրջսովետի գործադիր կոմիտեի ժողկրթբաժին (1961-1991թթ.)

ՀՀերևանիՇենգավիթիշրջխորհրդիգործկոմիժողկրթբաժին (1991-1996թթ.)

Օրջոնիկիձեի անվան թիվ 11 միջն. Դպրոց

Թիվ 12, 18, 27, 31, 32, 38, 46, 50, 65, 69, 74, 75, 86, 88, 98, 110, 119, 137, 140, 144, 154, 158, 161, 173 միջն. դպրոց

Ալ. Մյասնիկյանի անվան թիվ 66 դպրոց

Թիվ 33 երեկոյան /հերթափոխային/ դպրոց

Թիվ 75 տարրական դպրոց

Թիվ 1 ուսումնաարտադրական կոմբինատ

Պատանի տեխնիկների կայան

Պիոներ պալատ

Մարզադպրոց

Թիվ 2 մարզադպրոց

Թենիսի դպրոց

Ակրոբատիկայի դպրոց

Թիվ 13 և 35 գրադարան

Ֆիլմադարան

Ծաղկաձորի պիոներական ճամբար

Թիվ 3, 7, 55, 71, 97, 115, 119, 143, 150, 178, 187, 194, 202, 223, 240, 244 մսուր-մանկապարտեզ

Թիվ 1 մանակամսուր/ 3-րդ կարի ֆաբրիկայի/

Կիրովի անվան գործարանի թիվ 1 մսուր-մանկապարտեզ

Թիվ 7 միավորված մանկական հիմնարկ

1163 1957-2002
 

 

Թիվ 141, 149, 160 մսուր-մանկապարտեզ 6 1967-2009
Ե-42 Շենվգավիթի շրջխորհրդի գործկոմի ֆինբաժին 17 1970-1996
Ե-52 Երքաղգործկոմի ժողկրթբաժին

Մանկավարժական անձնակազմ

Էքսկուրսային տուրիստական բազա

Պրոֆեսիոնալ տեխնիկական կրթության վարչություն

Ժողկրթբաժնի ապարատ

Կենտրոնական հաշվապահության

Պիոներ-պալատ (Ղուկաս Ղուկասյանի անվան)

Օլիմպիական ռեզերվի մարմնամարզության մարզադպրոց (Ազարյանի անվան)

Ուսուցիչների կատարելագործման ինստիտուտ

89 1950-1989
Ե-59 ՀԽՍՀ լուսավորության նախարարության մանկատներ

Երևանի N 3

Սովետաշենի (Նուբարաշեն)

Դավիթաշենի

Քանաքեռի N 2

Ծաղկաձորի N 2

Ծաղկունքի

Արտաշատի (Դալար)

Վեդու և Չիմանի N 2

Սևանի N 1

Սևանի N 2

Սևանի տրախոմատոզ

Մարտունու N 1

Մարտունու (Լիճք գյուղ) N 1

Բասարգեչարի (Վարդենիս)

Ապարանի

Ալագյազի

Փամբակի N 1

Փամբակի N 2

Ստեփանավանի (Գետավան)

Լենինականի (Գյումրի)

Ախուրյանի

Նոյեմբերյանի

Միկոյանի (Ազիզբեկով)N 1

Գորիսի

Ղափանի (Կապան)

մանկատներ

112 1937-1985
Սովետաշենի մանկատուն 11 1970-1986
Ե-65 Մուշականի / Շորբուլաղի/ գյուղխորհուրդ 3 1973-1996
Ե-67 <<Երառսպասարկում>>  ՓԲԸ

Երքաղխորհրդի գործկոմի առևտրի վարչություն

Երքաղխորհրդի գործկոմի առևտրի վարչության

<<Երմասնարդառ>>

Երքաղխորհրդի գործկոմի առևտրի վարչության <<Երքաղարդառ>>

Երևանի հասարակական սննդի (ռեստորանների և սրճարանների) տրեստ

Լենինյան  (Շենգավիթ) շրջանի N  1  սննդառ

Լենինյան  (Շենգավիթ) շրջանի <<Պտուղբանջարառ>> միավորում

Լենինյան  (Շենգավիթ) շրջանի N  1  սննդառի մանրամեծաքանակ բազա

Շենգավիթի շրջանի (Երառսպասարկում   ՊՓԲԸ)  N 1 դուստր ձեռնարկություն

Լենինյան շրջանի հասարակական  սննդի  N 1 միավորում

Սպանդարյան  շրջանի  N 2   սննդառ

Սպանդարյան  շրջանի  հասարակական սննդի N 2 միավորում

Շահումյան  շրջանի N 5   սննդառ

Շահումյան շրջանի հասարակական սննդի N5 միավորում

Շահումյան շրջանի հասարակական սննդի N 5 սննդի ձեռնակություն

Մյասնիկյան շրջանի N 6 սննդառ

Մյասնիկյան շրջանի <<Պտուղբանջարառ>> միավորում

Մյասնիկյան շրջանի հասարակական սննդի (ճաշարանների և սրճարանների) N 6 միավորում

Սովետական  (Խորհրդային) շրջանի N 7  սննդառ

Երպտուղբանջարառ

Կարի անհատական պատվերների  <<Նոր-Տարազ միավորում>>

<Հայտարա>  միավորում

Տնտկուլտառ

<<Ավտոմատ>>   միավորում

Երևանի հասարակական սննդի տրեստի ճաշարաններ

Սովորողների հասարակական սննդի տրեստի բազային ճաշարաններ

Ռեստորանների միավորում

Երպտուղբանջարառի      N1 տնտեսահաշվարկային        խանութ

Լենինյան շրջանի N 1  սննդառի խանութներ

Սպանդարյան շրջանի N 2 սննդառի խանութներ

N  3 սննդառի  N 308 խանութ

N   5 սննդառի  N 584 խանութ

Մյասնիկյան շրջանի N 6 սննդառի խանութներ

Երքաղարդառի  N 125 խանութ

Կոմիսիոն խանութների վարձակալական ձեռնարկություն

<<ՈՒնիվերսամ>> միավորում

Հարավ-Արևմտյան թաղամասի

Ունիվերսամ

<<Գործվածքհագուստկոշիկառ>>

Սովորողների հասարակական սննդի տրեստի կոմբինատներ

Հասարակական սննդի N 2 առևտրա-արտադրական ձեռնակություն

Հասարակական սննդի N 6դուստր ձեռնարկություն

<<Երառսպասարկում >>   Պ/Ձ N7 դուստր ձեռնարկություն

Մաշտոցի շրջանի 8 N դուստր ձեռնարկություն

ՈՒսանողների հասարակական սննդի N31 տնտեսահաշվարկային ձեռնարկություն

<<Երառսպասարկում >>   Պ/Ձ N584 դուստր ձեռնարկություն

Հասարակական սննդի փորձարարական արտագնաց սպասարկման ձեռնարկություն

Տրիկոտաժ գալանտերեա ապրանքների միավորում

Տնային խոհանոցների միավորում

Ֆաբրիկա խոհանոց

Սովորողների հասարակական սննդի տրեստ

Հասարակական սննդի վարչության առևտրա-արտադրական միավորում

Շահումյանի մթերումների և մանրածախ առևտրի միավորում

Օրջոնիկիձեի շրջանի N 3 սննդառի մանրամեծածախ բազա

N3 տնտեսահաշվարկային մթերային բազա

<<Մարզահամերգային համալիր>> դուստր ձեռնարկություն

Հասարակական սննդի տրեստի Կրուպսկայայի անվան  67 մանկապարտեզ

Դպրոցական սննունդ  N3 մասնաճյուղ

Երքաղվառելիքառ

<<Արաքս>> սրճարան

Կոմիսիոն խանութների վարձակալական միավորում

Ներքին գործերի նախարարության N 5 ճաշարան

<<Հայտարա>>   միավորում

<<Հայառիմպեքս Պ/Ձ>> թիվ 10 դուստր ձեռնարկություն

<<Շիրակ>>  ( Զանգեզուր)  կոմպլեքս

Անհայտ կազմակերպությունների գործեր

Անձնական գործեր

1196 1972-2006
Ե-67 ՀԽՍՀ հասարակական սննդի տրեստի պարենային ապրանքների, հասարակական սննդի և մթերային կենտրոնական բազաներ

Երքաղառևտրի վարչության կենտրոնական բազա

« Կենտրոնական բազա » ՓԲԸ

75 1972-2007
Ե-90 ՀՀ Երևանի Շահումյանի շրջխորհրդի գործկոմի Նորագավթի կոլտնտեսություն

Նորավագիթի

«Նոր ուղի» կոլտնտեսություն

144 1971-1992
Ե-91 Լուծարված փոքր կազմակերպություններ

/Սակավաթիվ կազմակերպությունների միացյալ ֆոնդ/

Լատվիայի«ԱրմենՏրանս»ՍՊԸԵրևանյան մասնաճյուղ

1998-2003թթ.

«Տագես» ՍՊԸ

1999-2001թթ.

«Նարեկ 96» ՍՊԸ

1996-1998թթ.

Կապի նախարարության «Նյութատեխնիկական

Մատակարարման և առևտրա-արտադրական»

ՊՁ(ԴՁ,ՊՓԲԸ)

1995-2005թթ.

ՀՀ կամավոր հրշեջ ընկերություն Արաբկիրի

շրջանի ԴՁ («Արաբկիր հրշեջ» ՍՊԸ,

«Ապագա հրշեջ» ՍՊԸ

1998-2005թթ.

«Էդուարդ 1» ՍՊԸ

1997-2005թթ.

«Արարատ Գասպարյան ՍՊԸ

2000-2004թթ.

«Ալարմ»ԴՁ

(«Նեյրոգերեդիտար հիվանդություններ»

Բարեգործական ասոցիացիա) 1993-1995թթ.

«Ամեքս» ՍՊԸ

1999-2005թթ.

Հաստոցաշինական ԱՄ «Մեքենաշինարար»

արտադրական կոոպերատիվ

1989-1993թթ.

«Սփլեդ ԹիՎի»

2003-2004թթ.

«Ինտերմոթոր-Արմենիա» ՓԲԸ 1998-2004թթ.

«Գլոբուս» ՍՊԸ

1997-2000թթ.

«Շինմատ» ՓԲԸ

1996-2004թթ.

«Ֆինօ» ՍՊԸ

2002-2004թթ.

Շինինդուստրիա կոնստրուկտորական

Տեխնոլոգիական բյուրո («Շինարդ»  ԲԲԸ)

1972-2004թթ.

«Բիգ Օքս» ՍՊԸ

2005-2016թթ.

ՀՀ արդյունաբերության նախարարության «Նեյրոն»

արտադրական միավորման ՇՎՎ ԴՁ (1999թ.-ից «Քարե

կամար» ՊՓԲԸ)

1994-2005թթ.

«Էլմագ» ՍՊԸ

2003-2004թթ.

«Մասնավոր հայացք» ՍՊԸ(«69ստուդիա» ԱՁ)

2000-2003թթ.

«Էլդի գրուպ» ՍՊԸ

2000-2001թթ.

«Սյուվա Հիդրա» ՍՊԸ

1999-2002թթ.

«Օշարակ» ԲԲԸ լիմոնադի գործարան(Երևանի ոչ ալկոհոլային խմիչքների գործարան),(աշխատանքային գրքույկներ)

1968-2004թթ.

«Գյուղատնտեսական մեծածախ/27 շուկա» ՓԲԸ

1995-2002թթ.

«Ավտոտրանսպորտային ձեռնարկություն» ՓԲԸ

1999-2003թթ.

«Վոլգար» ՍՊԸ

2000թ.

«Կորունդ» ՍՊԸ

2003թ.

Ջերմատնտեսային վարչության «Արաբկիր» Դ/Ձ

1997-2001թթ.

«Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն (ՌԱՀՀԿ)» ՍՊԸ-ի «Հայացք Երևանից» պարբերական խմբագրություն

1998-2001թթ.

«Վանիկ Մուրադյան» ԱՁ

2004-2005թթ.

«Վ ընդ Տ» ունիվերսալ ՍՊԸ

2004-2005թթ.

Կենտրոն համայնքի զարգացման հիմնադրամ

2001-2005թթ.

«Ինֆո-ֆիրմա» ՍՊԸ

2003-2004թթ.

«Արմինե Վ» արտադրական կոոպերատիվ

1994թ.

«Օնիքս» Հայ-Ամերիկյան ՀՁ ՍՊԸ

1997-2004թթ.

«Մոնոլիտ» կոոպերատիվ

1989-1992թթ.

«Աստղացոլք» ՀՁ ՍՊԸ

2001-2003թթ.

«Լիլիթ և Զորի» ՍՊԸ

2001-2005թթ.

/նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Ադանա» ՍՊԸ

1993-2001թթ.

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության

շինարարության պատվիրատու պետական

ձեռնարկություն (ՇՊՊՁ)(ՊՓԲԸ)

1995-2003թթ.

Ա.Մուրադյան և ընկ.» ՍՊԸ

1998-2004թթ.

«Միասին» համատիրություն

2005թ.

«Հայարդէներգո» ՓԲԸ

1996-1999թթ.

«Արմեն 94» ՍՊԸ

1997-2001թթ.

«Սանարմ» հայ-իրանական ԴՁ

1996-2005թթ.

«Օգաբելլա» ՍՊԸ

2003-2005թթ.

«Ասս-Էքս» իրավաբանական անձանց միություն

(2001թ-ից «Աս-Էքս»)

1996-2003թթ.

ՀԽՍՀ ագրոարդյունաբերական պետական կոմիտե

«Հայբերրիություն»հանրապետական արտադրական

միավորում («Армплодородие» РПО)(«Հայբերրիություն»

կոնցեռն ՍՊԸ,ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության

«Հայբերրիություն հոլդինգ» ՊՁ, ՀՀ գյուղատնտեսության

նախարարության «Ագրոքիմիա» ՊՓԲԸ

1989-2005թթ.

«Արեգ և Արփինե» ՍՊԸ

1999-2003թթ.

«Շաքվալսեր» ՍՊԸ

2004թ.

«Դավիթաշեն Օլիմպիա համալիր» ՍՊԸ

2005-2006թթ.

«Արդես» ՍՊԸ

2000-2001թթ.

«ՓոստՇոփ» ՍՊԸ

2002-2006թթ.

«Լինդա Շիկ» ՍՊԸ

2000-2005թթ.

«Նարեկ 90» ՍՊԸ

1999-2000թթ.

«Արա» ՓԲԸ

1996-2002թթ.

«Ինֆոկոմ Թրեյդինգ» ՓԲԸ

1996-2006թթ.

«Ինֆոկոմ-ՏՏՍ» ԴՁ(ՓԲԸ)

1995-2006թթ.

«Ինֆոկոմ-Բիտ» ԴՁ (պատկանում է «Ինֆոկոմ» ՓԲԸ)

1996-1998թթ.

«Ինֆոկոմէներգո» ՓԲԸ(ԴՁ)(Կենտրոն) («Ինֆոկոմ»ՓԲԸ)

1996-2006թթ.

«Այվա» արտադրական կոոպերատիվ

2003-2006թթ.

«Վան 93» ՍՊԸ

1993-1997թթ.

«Հրաշք 92» ՍՊԸ

1999-2005թթ.

«Դեվոլի» ՍՊԸ

2004-2006թթ.

«ԱյՋիՎիԹի(IGWT)» ՓԲԸ

2001-2005թթ.

«Էս.Դե.Էմ (S.DE.M.)» ՍՊԸ

1998-2002թթ.

«Սփյուռ-ինֆորմ» ՍՊԸ

1997-2000թթ.

«Առ-Օիլ(Ar-Oil)»ՓԲԸ

1999-2003թթ.

«Հայկ Փիլոսյան» ՍՊԸ

2003-2006թթ.

«Կոմպար» ձեռնարկատեր

2003թ.

«Սերգեյ Բաղդասարյան» ՍՊԸ

2004-2006թթ.

«Սիս-Ա» ՍՊԸ

2003-2006թթ.

«Հասմիկ Բալայան ՍՊԸ

1999-2005թթ.

«Վիշապ Ըդվենչրս(Wishup Adventures)» ՍՊԸ

2003-2006թթ.

«Դվին իմպեքս» ՊՓԲԸ(ՓԲԸ,«Դվին կոնցեռն»ԲԸ)

1994-2002թթ.

«Լիաս»ՍՊԸ

2001-2003թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Ապագա» ՍՊԸ(«Ապագա խորհրդատվական ֆիրմա» ՍՊԸ)

2003-2006թթ.

«Լանարիս» ՍՊԸ

2004-2006թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«ԱՌՍ» ՍՊԸ

2000-2002թթ.

«Հովառա» ՍՊԸ

2005-2006թթ.

«Սպունգ-Պլաս» ՍՊԸ

2005-2006թթ.

«Էմանուիլ» ԴՁ(«Ակցեռն» ՍՊԸ)

1996-2000թթ.

«Էլիտա» ԴՁ

(«Ակցեռն» ՍՊԸ)

1996-2000թթ.

«Դելտա» ԴՁ

(«Ակցեռն» ՍՊԸ)

1996-2000թթ.

«Գրաունդ» ԴՁ

(«Ակցեռն» ՍՊԸ)

1996-2000թթ.

«Ծովից-Ծով» ՍՊԸ

1999-2003թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Երևանի փորձարարական գործարան» ԲԲԸ

1997-2001թթ.

«Քանաքեռ-Զեյթուն» բարեգործական հիմնադրամ

1998-2006թթ.

«Տիգաս» ՍՊԸ

2003-2005թթ.

«Միրթև» ՍՊԸ

2003-2004թթ.

«Արժեթղթերի կենտրոն» ՍՊԸ

1997-2006թթ.

«Բարի լոտո» ՍՊԸ

1999-2002թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Սիսկոմպ լաբորատորիա» ՍՊԸ

2005-2006թթ.

«Սելեկտ գրուպ» ՍՊԸ

2000-2006թթ.

«ԲԱԿՍՍ-ՍՈՖԹ» ՍՊԸ

2003-2005թթ.

«Ագրիուս» ՍՊԸ

2002-2003թթ.

«Երքաղսովետի գործկոմի կուլտուրայի վարչություն

Նոր-Նորքի կուլտուրայի և հանգստի մանկական զբոսայգի»

1987-1997թթ.

«Շուշանիկ» ՍՊԸ

1993-2007թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

 

«Ռելաքս-տուրիզմ» ՍՊԸ

1998-2000թթ.

«Ե. Գույումջյան» ՍՊԸ

2003-2005թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Զեփյուռ Հովհաննիսյան» ԱՁ

2005-2006թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Շապին» ՍՊԸ

2000-2007թթ.

«Մեդեր» ծառայությունների երիտասարդական կենտրոն ՓԲԸ

2003-2007թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Ինտրակտար Ս.Ա.» Երևանյան ներկայացուցչություն

2005-2007թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

ԱՁ «Գարիկ Ջանոյան»

2006-2007թթ.

«ԹերմԷկո» ՍՊԸ

2005-2007թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Փիրալի» ՓԲԸ

2004-2007թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Գաբրիել-Ելենա» ՍՊԸ

2004-2007թթ.

«Ակսոն» ՍՊԸ

2004-2007թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Բակսս-Օյլ» ՍՊԸ>

2003-2007թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Գամմա» ՍՊԸ

1992-2005թթ.

«Կիրեղյան և եղբայրներ» ՍՊԸ («Վան-Ա» ՍՊԸ)

1996-2007թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Գուդ վեյ» ՍՊԸ (Good Way)

2006թ.

/ աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Էդգար ֆիրմա» ՍՊԸ

1996-2004թթ.

«Ֆինանկո» ֆինանսավերլուծական ՍՊԸ

2003-2006թթ.

«Էվրիկա 999» ՍՊԸ

2000-2007թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Ավուար ապահովագրական» ՓԲԸ

2004-2007թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Ֆինկոտրաստ սերվիս» ՍՊԸ

2003-2007թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«ԱՍՄ-Կոմերց» ՍՊԸ

2005-2007թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Ասկո-Պրո» ապահովագրական ընկերություն

1999-2005թթ.

«Գուլակյան 80»

(Արաբկիրի տարածքային բաժնի համատիրություն)

1999-2006թթ.

«Անգո» ՍՊԸ

2003-2007թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«ՄԼ Վագր» ՍՊԸ

2005-2007թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Ունջուղուլյան» ՍՊԸ

2005թ.

«Գագիկ Մխիթարյան» ԱՁ

2005թ.

Երևանի փրկարարական վթարավերականգնողական միջհամայնքային միություն

2000-2007թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Հրազդան» ապահովագրական ՓԲԸ

2000-2006թթ.

«Հուրիա» ՍՊԸ

1997-2003թթ.

«Դաէմէներգո» ՍՊԸ

2003-2005թթ.

«Մարկոս-տորգ» ՍՊԸ

1998-2003թթ.

«Ալֆա-տրանս» ՍՊԸ

2000-2007թթ.

«Արթուր Հովհաննիսյան» ԱՁ

2006-2007թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«46664 Ակկորդ» արտադրական կոոպերատիվ

1989-2008թթ.

«Արմենիա» մշակույթային հիմնադրամ

2006-2007թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Շին-Մավ» ՍՊԸ

2000-2007թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր և գրանցամատյան/

«Պատմոս» ՍՊԸ

2001-2007թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Ստուդիա Մելոդիա» ՍՊԸ

2003-2008թթ.

«ՀՀ Բնապահպանության համակարգի աշխատողների

Արհմիության կոմիտե»

1998-2003թթ.

«ՀՆԱ ունիվերսալ» ՍՊԸ

2005-2007թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Ֆիրմա Անահիտ» ՍՊԸ

1992-2006թթ.

«Գոհար Նազարյան և ընկերներ» ՍՊԸ

2000-2007թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Պրոկրեդիտ Հոլդինգ Էյ Ջի» ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչություն

2007-2008թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Օկարինա» ուսուցողական ՀԿ

2003-2006թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Արգոպլաստ» ՍՊԸ

2003-2008թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Յունիսպորտ» ՍՊԸ

1999-2008թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Ռայնպլաստ» ՍՊԸ

2005-2008թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Ատֆորմ» ՍՊԸ

2007-2008թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Ֆորտաս» ՍՊԸ

2003-2005թթ.

«Ռոբերտ Սարգսյան» ՍՊԸ

2005-2008թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Մյասնիկ» արտադրական կոոպերատիվ

2000-2006թթ.

«Միքայել-Ա» ՍՊԸ

1997-2007թթ.

«Բիլ» ՍՊԸ

2001-2007թթ

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Վենչըր Մենեջմենտ Ըդվայզըրս» ՓԲԸ  ”Ventura Management Advisors” CJSC

2006-2008թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Գարգասշին» ՍՊԸ

2005-2008թթ.

«Եվրասիա» հիմնադրամի «Փոքր բիզնեսի վարկավորման ծրագրի» հայաստանյան ներկայացուցչություն

1999-2009թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«ՍԱՎ» ՍՊԸ

2002-2003թթ.

Հեծանվային սպորտի մարզական կենտրոն «Էրեբունի»(ՊՈԱԿ)

1996-2006թթ.

«Պարիկ» ՍՊԸ («Խոսրով»կոոպերատիվ (Քանաքեռի

ալյումինիգործարան))

1988-2006թթ.

«Եվրասիա իմփրթ ընդ դիսթրիբյուշն» ՍՊԸ

2005-2008թթ.

«Բանբեր Դիսթրիբյուշն Սիսթեմզ» ՍՊԸ («Ինտերագենտ» ՍՊԸ)

2003-2008թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Բիո ընդ Ռենովեթ թեքնոլոջի» ՍՊԸ

2008թ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր և գրանցամատյան /

«Պարես Արմենիա» հայ-ավստրիական համատեղ

ձեռնարկություն (ՍՊԸ) («Պարես Դիսթրիբյուշն» ՀՁ,ՍՊԸ)

1998-2008թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Ճստիկ Պույ-Պույ» ՍՊԸ

2003-2007թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

Վիկտորիա Թրեյդ» ՀՁ ՍՊԸ

1998-2006թթ.

«Կարապ-1» ՍՊԸ (2-րդ սննդառի  №155 Տ.Հ. խանութ)

1990-2007թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Լայնէքս» ՍՊԸ

1993-2003թթ

«Հ.Մ.Կ.» ՍՊԸ

2004-2009թթ

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Ֆուգաս» ՍՊԸ

2003-2008թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Բելտեքս» ՍՊԸ

2008թ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Դ-1» «Տոմա» համատիրություն

2004-2006թթ.

«Արամ և Արմինե» ՍՊԸ

2008թ

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Լ.Ա.Վ.Ա.» ՍՊԸ

1994-2008թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Երեք ձուկ» ՍՊԸ

2007թ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Հայ-դրինկ» ՍՊԸ

2006-2008թթ.

«Ավա-Մ-Ֆարմ» ՍՊԸ

«Նիկօ և Նայս» ՍՊԸ (եղել է և «Նայս» ՍՊԸ,և«Նիկօ» ՀՁ, հետո միավորվել են )

1996-2009թթ

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Հայ-ռուսական լեռնահանքային կազմակերպություն» ՓԲԸ

«ՀՌԼԿ» ՓԲԸ

2008-2015թթ.

«Գոլդստոմա» ՍՊԸ

2000-2003թթ.

ՀՀ թեթև արդյունաբերության նախարարության

«Իլիկ» շաբաթաթերթ

1992-1995թթ.

«Անդրանիկ Երիցյան» ՍՊԸ

1995-2009թթ.

Ֆոնդ «Հայր և որդի Հայրապետյաններ»

2000-2008թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Սլավիկ և Սարգիս»ՍՊԸ («ՍյուզԳագՀովԴավ» ՍՊԸ)

2008-2009թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Սագմել ինք» ներկայացուցչություն

2006-2009թթ

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Օլթեք Արմենիա» ՍՊԸ

2006-2009թթ.

«Մենկար» ՍՊԸ

2003-2004թթ.

«Աստրոմ Կոմ» ՍՊԸ

2005-2006թթ.

«Արմեն Զաքարյան» ՍՊԸ

2006-2008թթ.

/ աշխատանքային պայմանագրեր և գրանցամատյան/

«Նյունեթ» ՍՊԸ

2004-2006թթ.

«Ա.Մ.Հ.Մ.» ՍՊԸ

2003-2009թթ.

«Միրլեսո» ՍՊԸ

2009թ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Ինեքս Բանկ» ՓԲԸ

2002-2003թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

Բրիտանիայի Թարքինս Թրեյդինգ կոոպերատիվ ընկերության հայկական ներկայացուցչություն

2005-2009թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Էյչ Ջի Քեյ Թեքնոլոջի» ՍՊԸ

2008-2010թթ.

«Ինդիփենդենթ Էներջի» ՍՊԸ

2004-2010թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Կասկադ էքուիթի Մենեջրզ» ՓԲԸ

2005-2010թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Գաջ» ՓԲԸ արհեստակցական կազմակերպություն

2004-2010թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Բրիթիշ Էյրվեյս Փի Էլ Սի» հայկական մասնաճյուղ

2000-2003թթ.

«Վանդի ՍՏԽ» ՍՊԸ

2007-2009թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Գլոբուս» ՍՊՁ

1991-2009թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Հայէներգո» ՓԲԸ («Էներգամատսերվիս» ԴՓ,ԲԸ)

2003-2009թթ.

«Մաշո» ՍՊԸ

1999-2003թթ.

«Երևանի Նաղաշ Հովնաթանի անվան գեղարվեստի ուսումնարան» ՍՊԸ

2000-2010թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Վահե Նոնա» ՍՊԸ

1997-2006թթ.

«Ս.Ռ.Գ.» ՍՊԸ

2004-2006թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

 

«ԱՐԷՄԷՍԷՅ» ՓԲԸ

2007-2010թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Հայթուրթրեյդ» ՓԲԸ

2002-2008թթ.

«Աշխատանք» արտադրական կոոպերատիվ

(«Աշխատանք Է.Գ.» ՍՊԸ)

2003-2009թթ.

«Խատիվան» ՍՊԸ

2009-2010թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Ինտերլիգալ» իրավաբանական հիմնադրամ

2005թ.

«Հայաստանի հրշեջ անվտանգության մասնագիտացված

ծառայություններ» իրավաբանական անձանց միություն

2002-2010թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Ալտեր» ՍՊԸ

2009-2010թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Հայ տեսֆիլմ» Երևան քաղաքի տեսացանցի դիրեկցիա(Հայկ.ՍՍՀ Երքաղսովետի գործկոմի կինոֆիկացիայի վարչություն)

1987-2006թթ.

«Ադվենսդ բիզնես սոլյուշնս» ՍՊԸ («Այսի գրուպ»)

2003-2009թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Հոսիկանո» ՍՊԸ

2007-2009թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Վիա-Սակրա» ՍՊԸ

1998-2006թթ.

«Տաքսի ֆրի» ՍՊԸ

2002-2004թթ.

«Իզմիրլյան Եվրասիա» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

2004-2010թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Ֆիլիաննա» ՍՊԸ

2000-2010թթ.

«Ատմոս» ՍՊԸ

1999-2006թթ.

«Գապէքս-օպտիկ» ՍՊԸ

2004-2005թթ.

«Սրվիսիզ գրուպ ինք.» հայկական մասնաճյուղ

2007-2009թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Մանկական հանրապետական հիվանդանոցի ու պոլիկլինիկայի կապիտալ վերանորոգման և տեխնիկական հագեցվածության» բարեգործական հիմնադրամ

2008-2010թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Պրոգրամ սերվիս սիսթեմ» ՍՊԸ

2008-2009թթ.

«Նոր հյուրանոց» ՍՊԸ

2004-2008թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

IPC Ինտերնացիոնալե Պրոյեկտ Քոնսալթ ՍՊԸ-ի

հայաստանյան ներկայացչություն

2006-2009թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Կայարան մարդկության համար» հիմնադրամ

2007-2010թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Աստրալ» ՍՊԸ

2005-2008թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Մոնթե» ՊՓԲԸ

1997-2001թթ.

«Իմպեվա լէբս» ՓԲԸ («Դի Վի Էյ Գրուպ Էյ Էմ» ՓԲԸ)

2002-2011թթ.

«Սանի լենդ» ՍՊԸ

2004-2009թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Բի Դի Էյ» ՍՊԸ

2007-2011թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

Պետավտոտեսչության աջակցման բարեգործական

հիմնադրամի

«Պատ-Լուսացույց» ՍՊԸ

2000-2011թթ.

«ՀՀ առողջապահության նախարարության մատակարարում և սպասարկում» ՓԲԸ

2003-2007թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Դիգամմա» ՍՊԸ

2006-2016թթ.

«Անի գրատուն» ՍՊԸ

«Հայաստան» գրատուն

1991-2011թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

 

«Ֆարմ-Ալգա» ՍՊԸ

2004-2005թթ.

«ՈՒրալսիբ-Արմֆակտոր» ՍՊԸ

2005-2009թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Էյջ փի էլ սի լաբորատորիա» ՍՊԸ

1997-2005թթ.

«Միջազգային բիզնես կենտրոն» ՓԲԸ համատեղ ձեռնարկության «Կոմուննախագիծ» մասնաճյուղ

2009-2010թթ.

«Պելենգ» ՍՊԸ

2001-2007թթ.

«Արթուր» Լիիրավ տնտեսագիտական ընկերություն

1996-2001թթ.

«Մադրիդ» ՍՊԸ

2004-2006թթ.

«Արշակ-3» ՍՊԸ

1997-2009թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Լարնական» ՍՊԸ

2006-2010թթ.

/ աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«ՄԹՎ Ինդասթրիս» ՍՊԸ

2008-2011թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Գեոսոֆթ» ՍՊԸ

2006-2009թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Տեխնո» ՍՊԸ

1992-2011թթ.

«Սի Էֆ Էֆ Ռիալ ԷսթեյթԳրուպ» ՓԲԸ(«Բուռ հայդրո էներջի» ՓԲԸ,«Պիկ Քոնսթրաքշն» ՓԲԸ)

2005-2011թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Հայրենիք Թի Վի» հեռուստաընկերություն ՍՊԸ

2001-2011թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Ռալ Քոնսթրաքթ» ՍՊԸ

2005-2008թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Մանե» ՍՊԸ

1996-2011թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Սեմ Ստեփանյան Թրեյդինգ» ՍՊԸ

2007-2012թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր և գրանցամատյան/

«ՋԹԵ» ՓԲԸ

2006-2012թթ

«ՀԷՄ կաբել» ՓԲԸ

2007-2012թթ.

Կիևի բաժնետիրական բանկ «Ինկո»

Հայաստանի մասնաճյուղ

1992-1996թթ.

«Լանդրաս» ՍՊԸ

2005-2008թթ

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր և գրանցամատյան/

Վիրթգեն Ինտերնացիոնալ ԳմբՀ ընկերության հայկական ներկայացուցչություն

2007-2011թթ.

«Մ և Պ» ՓԲԸ

1999-2009թթ.

«Յու և Ա» ՍՊԸ

2001-2005թթ.

«Մարդիկ հանուն առողջ ապրելակերպի» ՀԿ

2002-2006թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր և գրանցամատյան/

«Հայսոֆթսթոկ» ՍՊԸ

2008թ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Տրանս Ալյանս» ՍՊԸ

2003-2006թթ.

«Նեքսըսլէբ» ՍՊԸ

2008-2011թթ.

«Շենկառ» ՓԲԸ

2012թ.

«Հանրակացարաններ» ՊՈԱԿ

2001-2012թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Քառակուսի» ՍՊԸ

(«Ֆիո Սիսթեմս Էյ Էմ(Fio systems AM)» ՍՊԸ)

2009-2012թթ

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Պտղատնկարան» ՊՓԲԸ

(Տնկարանային տնտեսությունների արտադրական միավորում)

1990-2002թթ.

Հունաստանի «Ինթրաքոմ» ԲԸ ներկայացուցչություն

2003-2008թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Մերի 90» առևտրա-արտադրական կոոպերատիվ

1990-1995թթ.

«Հայկական ավիաուղիների» թռիչքային ծառայության արհկոմ

1996-2006թթ.

«Հույս Վարդան» բարեգործական հիմնադրամ

1997-2011թթ.

«Նոր Նորք վերելակ» ՀՈԱԿ

2005-2011թթ.

«Ժակլին և Արմեն» ՍՊԸ

(«Երևան-99» լիակատար տնտեսական ընկերակցություն)

1994-2002թթ.

«Միդլմեն» ՍՊԸ

2010-2012թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Արմեն Թումանյան» ԱՁ

2005-2012թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«ՄԲՄ Փարթներս» ՍՊԸ

2012թ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Կ և Դ արտ» ՍՊԸ

2003-2010թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր և  գրանցամատյան/

«Սապֆիր» ԱՄ(Ժամացույցի գործարան)

«ԷՎՏ» վարձակալական կապալ (ЭРУ арендный подряд)

1990-1995թթ.

«Ֆայբրնետ Քոմյունիքեյշն» ՍՊԸ

2006-2013թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Թայմ ֆոտո» ՍՊԸ

2008-2012թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Մուշեղ և Մարտին» ՍՊԸ

2001-2007թթ.

«Սադի մեդ» ՍՊԸ

2012-2013թթ.

«Բարի փերի» ՍՊԸ

2007-201թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Եվրովիտա» բժշկական ուսումնարան ՓԲԸ

1999-2001թթ.

«Քամբրիկ Սերվիսիս» ՍՊԸ

2008-2013թթ

«Իրավաբանական կլինիկական կրթության օժանդակման կենտրոն» (ԻԿԿՕԿ) հասարակական կազմակերպություն

2010-2012թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Մուշխաչ Ավտո» ՍՊԸ

2001-2007թթ.

«Էյ-Բի-Բի-Գլոբալ Մարքեթինգ» հայկական ներկայացուցչություն

2011-2013թթ.

«Այ Էֆ Ի Էս» Հայաստանի մասնաճյուղ

2005-2013թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

Ավիակոմպանիա «Ռոսսիա» ԲԲԸ հայաստանյան ներկայացուցչություն

(«Ռոսսիա» ՊՏԸ,«Պուլկովո»)

2004-2012թթ.

«Մեծամոր» արտադրականն կոոպերատիվ

(Երևանի մաթեմատ.մեքենա գիտահետազոտական

ինստիտուտ գործարան)

1988-2000թթ.

«Նորներդրումներ» ՓԲԸ

(«Հայաստանի ներդրումային ընկերություն» ՓԲԸ (ՊՓԲԸ))

1999-2008թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Ռիզանհոմ» ՍՊԸ

2012-2013թթ.

«Պիկ ռիելթի» ՓԲԸ(«Դեղատան Փրոփրթի» ՓԲԸ)

2006-2012թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Վեստեդ Դիվելփմենթ, Ինք.» Հայաստանյան մասնաճյուղ

2003-2012թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Զեփ-Զեփյուռ» ՍՊԸ

2001-2009թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

Էմերջինգ Մարքեթս Գրուպ Ինք» ընկերության Հայաստանյան ներկայացուցչություն

2006-2010թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Կերպաս» ՍՊԸ(ԴՁ)

(պատկանում է Շենգավիթ թաղամասի «Երտեքս»ՓԲԸ)

1993-2013թթ.

«Սոնետ-101 թատրոն-ստուդիա»

1988-1995թթ.

«Սանդվիկ Մայնինգ ընդ քոնսթրաքշն ՍՆԳ» ՍՊԸ Հայաստանյան ներկայացուցչություն

2009թ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«ԷԴՌԱ» ՍՊԸ

2003-2013թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«ՏՍԿ» հեռահաղորդակցության շինարարական կազմակերպություն» ՍՊԸ

2007թ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Վալլեքս Դենտ» ՓԲԸ

2006-2008թթ.

/ աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Սեդ Մարսեդ» խորհրդատվական ընկերություն» ՓԲԸ

1996-2004թթ.

«Հ.Թ.Ն.» ՍՊԸ

2005-2011թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Սոլարէն» ՍՊԸ

2000-2013թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Ալկատել-Լյուսենթ Թրեյդ Ինթերնեյշնլ ԷյՋի» ընկերության ներկայացուցչություն

1998-2013թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Կասկադ կապիտալհոլդինգս» ՓԲԸ(«ՍԻ Էս Քապիտալ հոլդինգս» ՓԲԸ)

2004-2013թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Ջոնսըն ընդ ՋոնսընՄեդիքալ Լիմիթեդ» ընկերություն

(հայաստանյան ներկայացուցչություն)

2008-2011թթ.

«Էրեբունու շուկա» ՍՊԸ («Երևանի կոլտնտեսային շուկա  N9»)

1989-2008թթ.

«Օջախ» կոոպերատիվ

1987-1993թթ.

«Պալետտեդիզայն» ՍՊԸ

2012-2014թթ.

«Սմոյան Գայանե» ԱՁ(«Գեղեցկուհի» ՍՊԸ (ԼՏԸ))

1995-2011թթ.

«Ֆեմիդա» Իրավաբանական գրասենյակ ՍՊԸ

2012-2014թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Տեղեկատվական

մարքեթինգային կենտրոն» ԲԲԸ

2002-2005թթ

«Բնական աղետներից տուժած գյուղացիների օգնության հիմնադրամ»

2013թ.

«Հայթեթևարդհումք(СПАрммгпромсырье)» ՍՊԸ

հայ-ռուսական համատեղ ձեռնարկություն(ՀՁ)

1990-2000թթ.

«Դելֆին» կոոպերատիվ

1988-1993թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Արտակ Պողոսյան» ՍՊԸ («Արտակ-77» ԼՏԸ)

2000-2014թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Տրանսպորտային փոխադրումներ» ՊՈԱԿ

2010-2017թթ.

«ԱՐՆԻԻԿՊ» ՓԲԸ Համատեղ ձեռնարկություն

1998-2011թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Բայրոն Լենգվիչ Սերվիսիզ» ՍՊԸ

2003-2010թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Էյ ընդ Էմ Ագրո (A and M Agro)» ՍՊԸ

2013թ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Ինտելեկտ կայուն զարգացման համար» ՀԿ

2011-2012թթ.

«Էմ Ջի Էյչ Դայմոնդ ԴՍ» ՍՊԸ(« Էմ Ջի Էյչ Դայմոնդս» ՍՊԸ)

2013թ.

«Ջրհոս» ՓԲԸ

2008-2013թթ.

«Գրիֆոն» կոոպերատիվ

1988-1990թթ.

«Ֆառվատեր» ՍՊԸ

2004-2005թթ.

«ՓիԷսԱյ ՍիԱրՕ» ՓԲԸ («PSI CRO» AG)

2012-2014թթ.

«Ֆուդ ԱՄ» ՍՊԸ

2013-2014թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Արաբկիրի նոտարական տարածք(նոտար Էմիլյա Նազարյան)»

2012-2014թթ.

«Դալմա Քլինինգ» ՍՊԸ

2012-2014թթ.

«Արիար» ՍՊԸ

1999-2011թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«ԲԻ2» ՍՊԸ («Էսենս Դիվելփմենթ» ՍՊԸ)

2005-2014թթ.

«Էլանժ» ՍՊԸ

2004-2014թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Վերջին անձրև» ՍՊԸ

2001-2004թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Էկոսերվիս» ՓԲԸ

2009-2015թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Լյուքս Քեյթըրինգ» ՍՊԸ

2011-2015թթ

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Անխել» ՍՊԸ

2004թ.

«Տիրան Ղազարյան» ԱԿ

2006-2012թթ.

«Էրեբունի-Երևան» մշակույթային հիմնադրամ

2009-2014թթ.

«Պրագմա կորպորացիա» ամերիկյան ընկերության

հայաստանյան մասնաճյուղ

2011-2014

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

Սովետական շրջանի

«Զարմիկ-1» առևտրա-գնային կոոպերատիվ

1991-2005թթ.

«Ծխնելույզագործական մասնագիտացվածսերվիս» ՍՊԸ(«ԾՄՍ» ՍՊԸ)

2009-2015թթ.

Միջազգային հետազոտությունների ևփոխանակմանխորհրդի հայաստանյան ներկայացչություն (Այռեքս(IREX))

2004-2015թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Լինարտիկո» ՍՊԸ

2013-2015թթ.

«Ալիաս.ԱՄ» ՍՊԸ («Չափագրող» ՍՊԸ)

2012-2015թթ.

«Նեյշնլ ինստրումենթս Արմենիա Քորփորեյշն»

ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղ(ՍՊԸ)

2008-2012թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Տի-Տի» ՍՊԸ

2005-2015թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Ինտերնեյշնլ Թրեյդ Ջի Սի» ՍՊԸ

2011-2015թթ-

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Միգմա» ՍՊԸ

1996-2006թթ.

«Էյ Էմ Սի ֆոտոսերվիս» ՍՊԸ

2003-2007թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Նոր ընտանիք» ՍՊԸ

2004-2012թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Դիժանս» ՍՊԸ

2010-2015թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Փրոջեքթ 2020» ոչ առևտրային ընկերություն

(հայաստանյանմասնաճյուղ)(Հվ.Դոկոտա,ԱՄՆ)(Project 2020 Nonprofitcorporation-SouthDakota,U.S.A)

2004-2010թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Մեդիակրատ» ՍՊԸ

2009-2015թթ.

«Դիջի Գլաս» ՍՊԸ

2007-2015թթ.

«Դեյվիդ Հոթսոն ընդ Ասոսիեթս Արքիթեքթս» ՓԲԸ

2004-2015թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Տրանսաէրո» ավիաընկերություն ԲԲԸ

2012-2016թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Ջի Էս ճարտարապետություն և շինարարություն»

կոոպերատիվ հայաստանյանմասնաճյուղ(GS Engineering and Construction Corp.)

2008-2015թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Վաբեվինա» ՍՊԸ

2004-2006թթ.

«Մոնարխ կապիտալ» ԲԲԸ

2006-2011թթ.

«ԳԿԲԷ-Զվեզդա» ՍՊԸ

2006-2014թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Աբհինավ Աութսորսինգ» ՍՊԸ հայաստանյան մասնաճյուղ(Abhinav outsourcings private limited)

2015թ

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Արնակո» ՍՊԸ

2013-2014թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

ԱՁ «Խոսրով Մխիթարյան»

2006-2009թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Էյարդի ինկ.ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղ

2012-2015թթ

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

«Երևան էներգոջերմոմեկուսացում» ՍՊԸ

1992-2010թթ.

«Նորվիկ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ

2006-2015թթ.

«Կորաջիո» ՍՊԸ

2005-2010թթ.

«Ձայն» ՍՊԸ

2014-2015թթ.

Դասագրքերի շրջանառու հիմնադրամ(Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդ. տեխնոլոգ. շրջանառու հիմնադրամ)

2005-2013թթ.

«Իսպետ» ՍՊԸ

2008-2012թթ.

«Սիմ Դիզայն ընդ Սոֆթվեըր Ինջինիերինգ» ՓԲԸ

2010-2015թթ.

«Սոնիքս Արմենիա Հոլդինգսինկ.»ընկերություն

2004-2015թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Ֆաստ-կրեդիտ» ՍՊԸ

2006-2014թթ

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Արարատ» ռեստորան ՍՊԸ

2010-2016թթ.

«Մ.Բ.Ս.Ա.Ա.Է» ՍՊԸ

2011-2013թթ.

«ԱՍԳԻ» ՍՊԸ

2007-2016

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

Երևանի քաղաքապետարան ոչ պետական արևտրի և

սպասարկման ոլորտի կանոնակարգման պետական ձեռնարկություն

(Երքաղխորհրդ. գործկոմ ոչ պետական առևտրի և

սպասարկման ոլորտի կազմակերպման տնտեսական

ձեռնարկություն)

1993-1997թթթ.

ՀՀ-ում «Գալլահեր Ղազախստան» ՍՊԸ

2006-2008թթ.

«Էկոար» ՓԲԸ

2009-2012թթ

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Երկաթբետոն-6» ՓԲԸ (ԲԲԸ)(Երևանի Երկաթբետոնյա կոնստրուկցիաների N6 գործարան)(Ереванский завод железо-бетонных конструкций  N6)

1984-2009թթ.

«Գայանար» ՍՊԸ

2004թ.

/ աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Ատլաս» ՍՊԸ

1999-2003թթ

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Դվինինտերշին» ՍՊԸ

1996-2001թթ

«Ալկոն» ՓԲԸ

1998-2002թթ.

HPLA ((Էյջ Փի Էլ Էյ) ՍՊԸ, HPL-Armenia ԴՁ)

1995-2006թթ.

«ՔլիըՍիթի» ՍՊԸ (Clear city)

2002-2008թթ.

«Լայքս (LYCOS)» ՓԲԸ (Բրայնս(Brience) ՓԲԸ

2000-2009թթ.

«Էյչ-Թի-Թի-Էյ(HTTA)» ՍՊԸ («Լյուքսոֆտ Ա»)

2003-2010թթ.

«Պրոթեզավորման և կադրերի պատրաստման կենտրոն»ՓԲԸ

1993-2006թթ

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Ինթրահ» կազմակերպության հայաստանյան

ներկայացուցչություն

(«Ինթրահելթ ինթերնեյշնլ.,ինք.» ընկերության հայաստանյան

կազմակերպություն

(IntraHealthInternational,Inc.Representataive Office in the

Republic of Armenia))

2001-2011թթ

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Սեյբոլտ-Արմենիա» ՍՊԸ

(ՀՀ Հոլանդիայի թագավորության «Սեյբոլտ Անալիտ Հոլդինգ Բ.Վ.» ՍՊԸ)

1996-2010թթ

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Էկոնոմիստ-89» գիտահետազոտական աշխատանքների

Կոոպերատիվ

1989-1992թթ.

«Հայաուդիտ» ՍՊԸ(ՓՁ կոոպերատիվ)

1991-1993թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

ՀՀ արդյունաբերության նախարարություն պետական հատուկ

կոնստրուկտորական Բյուրո «Այսբերգ»(ՊՀԿԲ)

1993-2000թթ.

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանն առընթեր

կառուցվող օբյեկտների միասնական դիրեկցիա ԿՕՄԴ)

1991թ.

«Արմենիան Դեյթաքոմ Քամփնի» ՓԲԸ

2006-2017թթ

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Արփիֆուդ» ՍՊԸ

2012-2017թթ.

Բուզ Ալլեն Համիլթոն Ինկ.» հայաստանյան մասնաճյուղ

2009-2017թթ

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

Արիա միջազգային համալսարանի «ԷյԱյՅու(AIU)» ՍՊԸ

2006-2012թթ.

«Մալաքյան» ՍՊԸ

2005-2007թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Երկաթուղու շինարարության տնօրինություն» ՓԲԸ

2009-2017թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Սաղմշին» ՍՊԸ

2005-2011թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«ԷլԹիԷքս-Քրիդենս Արմենիա(LTX-Credence Armenia)» ՍՊԸ («Քրիդենս սիսթեմզ Արմենիա» ՍՊԸ (Credence systems Armenia»))

2001-2017թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Հոֆֆմանն-Լյա Ռոշե» ՍՊԸ

Հայաստանյան ներկայացուցչություն

1999-2013թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Ալկատել-Լյուսենտ Ուկրաինա» ԷսՍի

հայաստանյան մասնաճյուղ

2009-2017թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Համայնքային զարգացման ծրագրերի (ղեկավարման)

գրասենյակ» պետական հիմնարկ

(Մունիցիպալ զարգացման ծրագրի իրականացման

գրասենյակ)

2007-2012թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Էթիհադ Էյրուեյզ ՀԲ ընկերության հայաստանյան

մասնաճյուղ (ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI)»

2014-2016թթ

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Արփա-Սևան» ԲԲԸ

2001-2017թթ.

«Հայպրոգրես» ԳԱԿՁ

(գիտաարտադրական կոոպերատիվ ձեռնարկություն)

1991-1997թթ.

«Սենտրակո-սերվիս ԿՈ» ՓԲԸ

2004-2016թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Ռեսպուբլիկա Արմենիա» օրաթերեթ

1992-2000թթ.

«Հայաստանի հանրապետության դատական դպրոց»

2007-2013թթ

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Մշակ» ՓԲԸ

1994-2012թթ.

ՀՀ ԿԱ «Հայարդշինանյութեր» ՊԱՄ «Երևանի շինանյութերի և

իրերի կոմբինատ»

(ՀԽՍՀ Շինանյութերի արդյունաբերությանմինիստրության

«Երևանի Սպանդարյանի մանրման-տեսակավորման

գործարան»,

ՀԽՍՀ մինիստրների խորհրդին առընթեր

«Հայարդշինանյութեր» ԱՄ

Երևանի Սպանդարյանի մանրման-տեսակավորման

գործարան)

1968-1994թթ.

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» արհեստակցական

Կազմակերպություն

1997-2018թթ.

«ՄՄՄ» ՍՊԸ

1997-2017թթ.

«Անահիտ-91» կոոպերատիվ

1991-1994թթ.

«ԱՔԶՈՐ» ՍՊԸ

2009-2014թթ.

«Գառնի» կոոպերատիվ

1987-1991թթ.

«Վայք-13» կոոպերատիվ

1990-1995թթ.

Հայ գրողների միության «Պեգաս» ԴՁ

1995-2003թթ.

«Արաբկիր մշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ

2015-2018թթ.

«Գրուպ լակտալիս» ընկերության ներկայացուցչություն

2011-2012թթ.

«Ավան-1» համատիրություն

1997-2015թթ.

«Ստանդարտ» ՍՊԸ(«Ստանդարտ» կոոպերատիվ)

1992-1995թթ.

«Յու-Վ-Շին» ՍՊԸ

2006-2009թթ

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր և գրանցամատյան/

«Բիզնես Հանգիստ» ՍՊԸ

2009-2016թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Ջուր և էներգիա» ՍՊԸ

2002-2016թթ

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«ԿԱ ընդ ԱԿ» ՓԲԸ

2003-2015թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Քոմթրեյդ» ՓԲԸ

2008-2016թթ

«Իմպերիալ Տոբակո Ինթերնեյշնլ Լիմիթեդ»

ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչություն

2009-2016թթ.

«Թի Էն Էն» ՍՊԸ

2005-2013թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Սի էֆ էֆ Սերվիսիս» ՓԲԸ

2005-2016թթ.

«Պարագոն» ՓԲԸ

2014-2016թթ.

«Բլեջ» կոոպերատիվ

1989-1994թթ.

Անգլիական «ԳլաքսոՍմիթԿլայն Էքպորտ Լիմիթիդ»ՍՊԸ

ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչություն

(«GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED» ENGLAND)

2007-2018թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Օքսֆամ» հայաստանյանմասնաճյուղ(«OXFAM» ARMENIAN BRANCH OFFICE)

1999-2017թթ.

«Սակս» ՍՊԸ

1998-2006թթ

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Գրանիտ» ՓԲԸ

1993-2016թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Քեյզի Փրոփրթի» ՓԲԸ

2011-2017թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Դուբրովկա» ՍՊԸ

2005-2016թթ.

«Ռեմբոլ Դենմարկ Ա/Ս» հայաստանյան մասնաճյուղ

2010-2018թթ.

«Ինժսերվիս» ՓԲԸ(АО(АОЗТ) «Инжсервис»)

1995-1997թթ.

«Ատոմ» գիտատեղեկատվական կենտրոն ՓԲԸ

1998-2010թթ.

«Բժշկական ախտորոշման հայկական ասոցիացիա»

հասարակական կասմակերպություն

1997-2004թթ.

«Արմենի Վիժն» ՍՊԸ

2006-2018թթ.

«Պլեադա» ՍՊԸ

2005-2018թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Հայգյուղջրատարշին» ՓԲԸ

1989-1998թթ.

«Էրզրում» ՓՁ

1991-1999թթ.

«Շինարար-32» ՓԲԸ

1996-2002թթ.

«Թավրիզ-46» ՍՊԸ

1994-1996թթ.

«Եվրազիս փրոջեքթ մենեջմենթ սերվիս քնք»                               Հայկական մասնաճյուղ

2017-2018թթ.

«Ինֆորմ-մոբիլ-Հայք» ՍՊԸ

2007-2017թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

«Բրիթիշ Էիրվեյզ Պի Էլ Սի» հայաստանյան մասնաճյուղ

2000-2003թթ.

՛՛Արշալույս՛՛ կոոպերատիվ

1988-1995թթ.

«Լոնդոն-Երևան կօ» ապահովագրական ՍՊԸ

1998-2011թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

՛՛Ալեշին՛՛ ՍՊԸ

2001-2009թթ.

ՀՀ Ճանապարհային ոստիկանության աջակցման բարեգործական ՛՛ ՀԿ

2008-2016թթ.

՛՛Կաթսայագործ՛՛ կոոպերատիվ

1988-1994թթ.

՛՛Բժիշկներ առանց սահմանների՛՛ միության հայաստանյան մասնաճյուղ

1996-2016թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

՛՛Գրանդ հոթել Ծաղկաձոր՛՛ ՍՊԸ

2008-2014թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

՛՛Դպրոց-կենտրոններ միություն՛՛ իրավաբանական անձանց միություն

2012-2019թթ.

՛՛Երիտասարդական միջոցառումների իրականացման կենտրոն՛՛ ՊՈԱԿ

2012-2019թթ.

՛՛Գոնսինֆորմ՛՛արտադրական կոոպերատիվ

1991-1995թթ.

՛՛Էկոտոն՛՛ դուստր ձեռնարկություն

1997-2005թթ.

՛՛Կյանքի խոսք միջնակարգ դպրոց՛՛ ՍՊԸ

1997-2014թթ.

՛՛Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման կենտրոն՛՛ ՓԲԸ

1996-2013թթ.

՛՛Դանաֆարմ՛՛ ՍՊԸ

2006-2012թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

՛՛Ավա-Մ Ֆարմ՛՛ ՍՊԸ

2005-2006թթ.

՛՛Ֆարմասի Միրմո՛՛ ՍՊԸ

2008-2011թթ.

՛՛Վահան Զատիկյան՛՛ բարեգործական հիմնադրամ

1999-2017թթ.

՛՛ՀՀ Անտառների վերականգնման և զարգացման հիմնադրամ

2004-2017թթ.

՛՛Հայ հոգևոր երաժշտական կենտրոն՛՛ ՊՈԱԿ

1997-2014թթ.

՛՛Գրանդ Թրեյդ՛՛ ՍՊԸ

2009-2012թթ.

Մոսկվայի սերվիսի պետհամալսարան

2001-2014թթ.

՛՛Հայ համայնքը՝ հայ ուսանողությանը՛՛ հիմնադրամ

2007-2017թթ.

՛՛Դիսկրետա՛՛ ՍՊԸ

1999-2012թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

՛՛Ռիչմայն՛՛ ՍՊԸ

2007-2012թթ.

՛՛Դիփմայն՛՛ ՍՊԸ

2007-2012թթ.

՛՛Հայինկասացիա՛՛ ՓԲԸ

1998-2019թթ.

՛՛Կոնսեպտ կոնսալթինգ՛՛ ՍՊԸ

2005-2008թթ.

՛՛Պրոդինվեստ – ՏՊԿ՛՛ ՍՊԸ

2010-2015թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

՛՛Երևանի երկաթուղու պոլիկլինիկա՛՛ ՓԲԸ

1998-2018թթ.

՛՛Դոն-Ալֆոմ՛՛ ՍՊԸ

2009-2011թթ.

՛՛Ալկո իմպորտ-էքսպորտ՛՛ ՍՊԸ

2015-2019թթ.

/աշխատանքային պայմանագրեր/

՛՛Նորավանք՛՛ գիտակրթական հիմնադրամ

2001-2020թթ.

՛՛Երևան-2800՛՛ մշակութային հիմնադրամ

2018-2020թթ

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

՛՛Կովկազ զոլոտո՛՛ ՓԲԸ

2008-2012թթ

՛՛Վիրսավիայա՛՛ ՍՊԸ

2016-2020թթ

Հայաստանի հանրային ռադիոընկերության երաժիշտների աջակցման հիմնադրամ

2007-2012թթ.

ՀՀ ԱԻՆ ՛՛Աղետների բժշկության կենտրոն՛՛ ՊՈԱԿ

2012-2020թթ.

՛՛Ռոնել՛՛ ՍՊԸ

1995-2000թթ.

՛՛Մանչո գրուպ՛՛ ՍՊԸ

2003-2020թթ.

՛՛Գայանար՛՛ ՍՊԸ

2004-2007թթ.

՛՛Սիալանտ՛՛ ՍՊԸ

2003թ.

՛՛Ակունք՛՛ ՍՊԸ

2001-2010թթ.

՛՛Ագրոսպասարկում՛՛ ՓԲԸ

2017-2020թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

՛՛Բիս-Արտ՛՛ ՓԲԸ

2008-2012թթ.

ՀՀ Ոստիկանության պետ. պահպանության վարչության թիվ 3 ռազմականացված ջոկատ

2001-2009թթ.

՛՛Սիմգար՛՛ անհատական ձեռնարկություն

1998-2000թթ.

՛՛Արդշինինվեստբանկ՛՛ ՓԲԸ

2003-2021թթ.

՛՛Աստելլաս ֆարմա Յուրոփ Բ.Վ.՛՛ ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչություն

2010-2021թթ.

՛՛Դարմանթեստ լաբորատորիա՛՛ ՍՊԸ

2009-2019թթ.

՛՛Էս-ՍԻ-ԴԻ-ԵՄ՛՛ ՍՊԸ

2005-2020թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրեր/

՛՛Հույս-Կյանք՛՛ ՍՊԸ

2003-2016թթ.

/Նաև աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան/

Սոլիդատ Գրուպ ՍՊԸ

2011-2017թթ.

Ալբերտ Կարախանյան և որդիներ  ՍՊԸ

2004-2015թթ.

Ալկար Տրաստ ՍՊԸ

2008-2014թթ.

Պրոգրես ՍՊԸ

1992-1998թթ.

Ասանեթ ՍՊԸ

1998-2000թթ.

2002-2008թթ.

Պետական լոտո ՓԲԸ

2011-2013թթ.

Գոռ-4 կոոպերատիվ

1988-1994թթ.

Նորիկ Տեր Գրիգորյան և որդիներ ՍՊԸ

1993-2000թթ.

ՄԱՄ ֆիրմա ՍՊԸ

1993-1999թթ.

1968-2021
«Հայերկրաբանշին» Շինվերանորոգման վարչություն 11 1989-1996
Ե-93 ՀՀ ժողպատգամավորների Երևանի Շահումյանի շրջխորհրդի գործկոմի գյուղվարչության 18-րդ Կուս. համագումարի անվան Կոլտնտեսություն 55 1971-1990
Ե-94 ՀՀ ժողպատգամավորների  Երևանի Շահումյանի շրջխորհրդի գործկոմի գյուղ-վարչության 22-րդ Կուս. համագումարի անվան Կոլտնտեսություն 85 1971-1991
Ե-96 Երևան քաղաքի Շենգավիթի գործկոմ բնակարանային օրդերների արմատիկներ

/Բնակարանային օրդերների արմատիկներ, Կոոպերատիվ բնակար. օրդերների արմատիկներ/

213 1971-1996
Շենգավիթի վարչական շրջան.   N  141,160,149  մսուր – մանկապարտեզներ 6 1967-2009
Ե-97 Երևանի Շահումյանի շրջանի Ն. Շենգավիթի կոլտնտեսություն 98 1971-1991
Ե-98 ՀՀ Շահումյանի շրջխորհրդի գործկոմի գյուղվարչության Շահումյանի անվան կոլտնտեսություն 23 1971-1991
Ե-102 Երևանի Մաշտոցի շրջգործկոմի բնակ. Բաշխման և հաշվառման բաժնի օրդերներ

Ընդհանուր բաժին

Ֆին.բաժին

Կոմունալ բաժին

15 1985-1996
Երևանի Մաշտոցի շրջխորհրդի գործկոմ և ենթակա կազմակերպություններ 234 1971-2004
Ե-107 Երևանի Մաշտոցի շրջխորհրդի գործկոմի և ենթակա կազմակերպություններ

Մաշտոցի շրջանի թիվ  4 ուսումնական կոմբինատ

Ֆիլմադարան

Մեթոդ. կաբինետ

Վարչական ապպարատ

Մաշտոցի շրջանի ժողկրթբաժնի կենտրոնացված հաշվապահություն

Մաշտոցի շրջխորհրդի

գործկոմ

Թիվ 28, 94, 100, 102, 109, 111, 118, 122, 126, 131, 138, 146, 153, 155, 168, 185, 188, 189, 192,

195, 196 միջնակարգ դպրոցներ

Թիվ 3 երեկոյան դպրոց

Թիվ 2 սպորտդպրոց

Պատանի տեխնիկների դպրոց

Ուսումնական կոմբինատ

Սիլիկյան ակումբ

Թիվ 67, 78, 103, 107, 108, 109, 110, 120, 126, 146, 148, 156, 157, 166, 172, 188, 191, 19, 198, 201, 207, 219, 225, 229, 232, 243, 265, 278, 310, 311, 312, 315, 318 մ/մանկապարտեզներ

219 1971-2004
Ե-124 ՀՀ պատգամավորների Երևանի Խորհրդային շրջխորհրդի գործկոմի բնակարանային տնտեսության արտադրական վարչություն 277 1975-1998
Ե-125 ՀՍՍՀ Շահումյանի շրջանի Անաստասավանի Միկոյանի անվան կոլտնտեսություն 59 1971-1987
Ե-126 ՀՍՍՀ Շահումյանի շրջանի Դավթաեն գյուղի 19-րդ համագումարի անվան Կոլտնտեսություն 21 1971-1987
Ե-127 Շենգավիթի (Լենինյան) շրջխորհրդի գործկոմի սոցիալական ապահովության բաժին 3 1971-1974
Ե-129 Մյասնիկյանի շրջխորհրդի գործկոմի բնակտնտեսության արտադրական վարչություն 123 1971-1988
Ե-130 << Հայռեսուրսիմպեքս>> ֆիրմա

<<Цветметснабсбыт>>

«Ցվետմետսնաբսբիտ» վարչություն

«Հայռեսուրսիմպեքս» ֆիրմա («Շեն կոնցեռն» ՓԲԸ)

56 1971-1995
Ե-132 Կենսաթոշակային զբաղվածության Շահումյանի շրջանային բաժանմունք 7 1990-1997
Ե-134 Կոմունմատ ԲԲԸ

“Маттехснаб” նյութատեխնիկական մատակարարման բազա

33 1971-2002
Ե-135

 

Երիտասարդական միության Լենինյան կոմունիստական կենտոնական կոմիտեի

«Երիտասարդության պալատ»

«Երիտասարդության պալատ»

ՊՓԲԸ

/Ցուցակ 2- ում կան նաև անձնական գործեր/

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

139 1977-2003
Ե-137 ՀԽՍՀ ավտոմոբիլային տրանսպորտի նախարարության Երևանի թիվ 1 ավտոբուսային պարկ

«Հայուղևորտրանս» տրեստ

/թիվ 1,4,5,6 ՈՒԱՏՁ/

Թիվ 2983 ավտոշարասյուն

«Երուղևորտրանս» միավորում

Երևանի քաղաքային էլեկտրատրանսպորտի վարչություն

Ավտոտրանսպորտային թիվ 1 ՓԲԸ

691 1972-2001
Թիվ 4 ավտոբուսի պարկ

Թիվ 2982 ավտոշարասյուն

Թիվ 4 տնտհաշվարկային ձեռնարկություն

Թիվ 2983 ավտոշարասյուն

«Ավտոբուս» ՓԲԸ

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

147 1972-2007
ՀԽՍՀ ավտոտրանսպորտի նախարարության թիվ 3 ավտոտրեստի թիվ 1 ԲԱՏՁ

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության

«Երևանի ԲԱՏ-1» ՓԲԸ

38 1972-2008
Ե-138 Երևանի բեռների փոխադրման ավտոկայան

/Ավտոտրանսպորտային էքսպեդիցիոն վարչություն/

ՀՀ տրանսպորտի նախարարության

Միջքաղաքային կենտրոնացված փոխադրումների բեռների ավտոտրանսպորտային ձեռնարկություն

Տրանսպորտային առաքման ձեռնարկություն

«Բեռների տրանսպորտային առաքում» ՊՓԲԸ

/Կան աշխատանքային գրքույկներ և զինգրքույկներ/

64 1971-2002
Ե-139 ,, Երևանի ջերմային տնտեսություն,, ՊՓԲԸ-ի ,,Շահումյան,, դուստր ձեռնարկություն 23 1996-2001
Երևանի ջերմային տնտեսություն,, ՊՓԲԸ-ի ,,Մաշտոց,, դուստր ձեռնարկություն 27 1986-2001
Ե-140 «Հայառտրանս» վարչության թիվ 4 ԱՏՁ

Թիվ 4 ավտոտրեստի թիվ 4 ԲԱՏՁ

Թիվ 4 ԲԱՏ ՊՓԲԸ

/Աշխատանքային գրքույկներ/

133 1972-2002
Ե-141 ՀԽՍՀ պոլիգրաֆ գունավոր վարչության թիվ 6 տպարան

ՀԽՍՀ հրատարակչությունների, պոլիգրաֆիայի և գրքի առևտրի պետական կոմիտեի թիվ 6 տպարան

Մամուլի պետական կոմիտեի թիվ 6 տպարան

ՀՀ Նախարարների խորհրդին առընթեր մամուլի պետական կոմիտեի թիվ 6 տպարան /ՓԲԸ/

«Նոյ» տպարան ՓԲԸ

69 1971-2003
Ե-142 ՀԽՍՀ սննդի արդյունաբերության նախարարության հացաբուլկեղենի և հրուշակեղենի արդյունաբերության գլխավոր վարչության

ՀՀ պարենի և մթերումների նախարարության Երևանի փորձաարտադրական հացի գործարան

«Երևանի փորձաարտադրական հացի գործարան» ԲԲԸ

/Կան անձնական գործեր/

41 1969-2000
Ե-143 «Կրասնի շվեյնիկ» կարի ֆաբրիկա

«Մուշ» կարի ֆաբրիկա

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

72 1972-2003
Ե-145 ՀԽՍՀ ՆԳՆ շինարարական մոնտաժային վարչություն

ՆԳՆ շին. մոնտաժային տրեստի թիվ 1,2,3,4 շին. վարչություններ

Մեխանիզացիայի և տրանսպորտի վարչություն /УМТ/

Նյութատեխնիկական մատակարարման գրասենյակ /КМТС/

Շինիրերի կոմբինատ /КСИ/

ՀԽՍՀ ՆԳՆ շինվերանորոգման վարչություն

ՀՀ ՆԳՆ «Շինմոնտաժ» ՊՁ /ՊՓԲԸ/

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

658 1972-2004
Ե-146 Երկաթ-բետոնյա կոնստրուկցիաների թիվ 2 և 8 գործարաններ

Երկաթ-բետոնյա կոնստրուկցիաների թիվ 8 գործարան

«Շենգավիթ» Դ/Ձ

Երկաթ-բետոնյա կոնստրուկցիաների թիվ 8 գործարան ԲԲԸ

144 1971-2003
Ե-148 ՀԽՍՀ արդյունաբերական շինարարության նախարարության «Երարդշին» տրեստ

Համաշինարարական թիվ 9 տրեստ

Երարդշինի թիվ 1 ՇՄՎ

Զինվորական բարձրագույն ուսումնարան

Հանրապետական մարզադաշտ

Պետական համալսարան

Ռուս-հայկական համալսարան

«Երարդշին» ՓԲԸ

Կենտրոնական ապարատ

72 1972-2004
ՀԽՍՀ արդյունաբերական շինարարության նախարարության «Երարդշին» տրեստի թիվ 1 Շինվարչություն

«Երարդշին» ՓԲԸ

Թիվ 31 Շինվարչություն /ԴՁ/

244 1972-1995
ՀԽՍՀ արդյունաբերական շինարարության նախարարության «Երարդշին» տրեստի թիվ 1 Շինվարչություն

«Երարդշին» ՓԲԸ

Թիվ 32 Շինվարչություն /ԴՁ/

190 1972-1998
«Երարդշին» ՓԲԸ

Թիվ 33 Շինվարչություն

46 1972-1994
«Երարդշին» ՓԲԸ

Թիվ 35 Շինվարչություն

238 1972-1998
«Երարդշին» ՓԲԸ

Թիվ 36 Շինվարչություն

181 1972-2001
«Երարդշին» ՓԲԸ

Շինիրերի ԴՁ

270 1972-2002
Գունարդշինի մեքենայի վարձույթի բազա

Գունարդշինի մեխանիզացիայի վարչություն

«Երարդշին» ՓԲԸ

Մեխանիզացիայի վարչություն

111 1972-2002
«Երարդշին» ՓԲԸ

Թիվ 2 շինվարչություն

Թիվ 68 Շինվարչություն

47 1979-1996
Ե-150 «Գրիգոր Զոհրապ»

համալսարան

99 1991-2004
«Գրիգոր Զոհրապ»

համալսարան

(հեռացված ուսանողների)

22 1996-2004
«Ինտերլինգվա»

լեզվագիտական համալսարան ՓԲԸ

176 1995-2014
Մոսկվայի նոր իրավաբանական ինստիտուտի Երևանի մասնաճյուղ 21 1997-2007
«Սմբատ Սպարապետի անվան իրավաբանական ինստիտուտ» ՍՊԸ 26 1997-2005
Երևանի միջազգային համալսարան

Ռուսաստանի Պետական պրոֆ.մանկավարժական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղ

3 1998-2007
Կառավարման և Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների համալսարան 29 1991-2011
Երևանի էկոլոգիայի, տնտեսագիտության և իրավունքի հայկական ինստիտուտ 60 1996-2013
«Մոնթե Մելքոնյանի անվան համալսարան» ՍՊԸ 47 1997-2009
Ռուսաստանի տուրիզմի և սերվիսի պետական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղ 7 2000-2016
Ձեռներեցության միջազգային ակադեմիա

Երևանի մասնաճյուղ

100 1996-2016
Ե-151 Հացամթերքների իրացման Երևանի թիվ 1 բազա

Մթերումների նախարարության Երևանի Էլևատոր

Հացընդունման ձեռնարկությունների ԱՄ

«Սերմեր» արտադրաառևտրական ֆիրմա ՊՓԲԸ

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

46 1972-2003
Ե-153 ՀԽՍՀ թեթև արդյունաբերության նախարարության

«Մասիս» գործվածքեղենի ֆաբրիկա

«Շուշան» ԱՄ

«Շուշան» տեքստիլ կոմբինատ

«Շուշան» ԲԲԸ

/Երևան և շրջանների տեղամասեր/

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

248 1972-2002
Ե-154 Ուժային կոնդեսատորաշինության համամիութենական-գիտահետազոտական նախագծակոնստրուկտորական և տեխնոլոգիական ինստիտուտի Երևանի մասնաճյուղ

(ՈւԿՀԳՀԽ ԵՄ)

Երևանի կոնդենսատորաշինության գիտահետազոտական ինստիտուտ

«Կոնդենսատոր» գիտաարտադրական Պ/Ձ

61 1982-2000
Ե-155 «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական ՊՓԲԸ 17 1995-2004
Ե-156 ՀԽՍՀ արդյունաբերական շինարարության նախարարության

Թիվ 1 մասնագիտացված վարչություն

«Երևանշին» ԱՄ թիվ 37 հատուկ շին. վարչություն /ՀՇՎ/

Հայշինմեխանիզացիայի թիվ 1 Վերամբարձ կռունկների վարչություն /УБК-1/

ДПБК СГП

Հայշինմեխանիզացիայի թիվ 2 ՇՄՎ հատուկ ՊՁ /գործ 69/

«Հայաստան Շինարար» ԲԸ թիվ 4 ԴՁ

«Վերամբարձ կռունկ» ԲԲԸ

/Երևան և շրջաններ/

202 1970-2002
Ե-157 Հայհիդրոէներգոշին Վերանորոգման մեխանիկական գործարան

«Հայհիդրոէներգոշին»-ի «Շինինդուստրիա» արտադրական միավորման վերանորոգման մեխանիկական գործարան

Հայհիդրոէներգոշինի Երևանի մետաղական կոնստրուկցիաների գործարան-կապալային ձեռնարկություն

Հայհիդրոէներգոշին ՊՁ Երևանի մետաղական կոնստրուկցիաների Դ/Ձ

«Հիդրոէներգոշին» ՊՓԲԸ Երևանի մետաղական կոնստրուկցիաների գործարան մասնաճյուղ

«Հիդրոէներգաշին» ՊՓԲԸ «Մետաղական կոնստրուկցիաների գործարան» դուստր ՓԲԸ նաև РМЗ

135 1971-2003
Ե-158 ՀԽՍՀ տեղական արդյունաբերության նախարարության

Երևանի «Մետշին» գործարան, Երևանի փորձնական

մեխանիկական գործարան

«Մետշին» ԲԲԸ (Մետիզ)

 

166 1969-2004
Ե-159 ՀԽՍՀ արդյունաբերական շինարարության նախարարության

«Երքիմշին» տրեստի

Թիվ 24,25,27,28,29 ՇՎ /հետագայում՝ ԴՁ/

Թիվ 1,2 ՏՀՎ /ХРУ/

«Երքիմշին» համաշինարարական ձեռնարկություն

«Երքիմշին» ԲԲԸ

50 1972-2005
ՀԽՍՀ արդյունաբերական շինարարության նախարարության

«Երքիմշին» տրեստի

Թիվ 26 ՇՎ /հետագայում՝ ԴՁ/

10 1949-2001
ՀԽՍՀ արդյունաբերական շինարարության նախարարության

«Երքիմշին» տրեստի

Թիվ 5 /4/ ՇՎ

Թիվ 27 ՇՎ /հետագայում՝ ԴՁ/

148 1974-1997
ՀԽՍՀ արդյունաբերական շինարարության նախարարության

«Երքիմշին» տրեստի

Թիվ 7 մեխանիզացիայի վարչություն

Թիվ 28 մեխանիզացիայի վարչություն

Թիվ 28 ԴՁ

«Շինարար-28» ԲԲԸ

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

83 1972-2002
ՀԽՍՀ արդյունաբերական շինարարության նախարարության  թիվ 14 տրեստի թիվ 76 ՇՎ

«Երքիմշին» տրեստի

Թիվ 29 ՇՎ /հետագայում՝ ԴՁ/

«Շինարար» ԲԲԸ

22 1986-2002
«Երքիմշին» տրեստի

Տնտհաշվարկային թիվ 1 տեղամաս

Թիվ 31 ԴՁ

«Շինարար-31» ԲԲԸ

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

25 1987-1999
«Երքիմշին» տրեստի թիվ 1 ՇՎ

Թիվ 24 ՇՎ /հետագայում՝ ԴՁ/

Թիվ 3 տնտհաշվարկային տեղամաս

Թիվ 32 ԴՁ

«Շինարար-32» ԲԲԸ

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

59 1972-2005
Ե-160 ՀԽՍՀ Թեթև արդյունաբերության

նախարարության կարի և տրիկոտաժի իրերի նորաձևության տուն (дом моделей швейных и трикотажных изделей)

ՀՀ Թեթև արդյունա­բե­րության կարի արտադրու­թյան նորաձևության տուն

ՀՀ Թեթև արդյունաբերության Հագուստի նորաձևության տուն

Հանրապետական նորաձևության տուն

Նորաձևության տուն «Ռենեսանս»

Հայաստանի «Նորաձևության տուն» ՓԲԸ

58 1972-2000
Ե-161 ՀԽՍՀ Առևտրի

նախարարության «Հայառ տեխնիկա» հատուկ էքսպերիմենտալ արտադրական միավորում

(Опытно-экспериментальное производственное обьединение žАрмторгтехникаžАрм. ССР)

«Հայառտեխնիկա» ՓԲԸ

49 1986-2005
Ե-162 Հայգյուղտնտտեխնիկայի ԱՏՁ

Պետագրոարդի թիվ 2 ԱՏՁ

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության

Թիվ 2 ավտոտրանսպորտային ՊՓԲԸ

13 1979-2001
Ե-163 Հայկոոպսերվիս  երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների գործարան

<<Սպառշինինդուստրիա>> ՍՊԸ

22 1992-2004
Ե-164 Աջափնյակ համայնքի ,,շենքերի և շինությունների շահագործում,,  ՓԲԸ 108 1988-2007
Ե-167 Արտադրաշինմոնտաժային միավորման «Հիդրոմասնագիտշին» Անդրկովկասյան մասնագիտացված վարչություն

ՀՀ էներգետիկայի նախարարության «Հիդրոմասնագիտշին» ՓԲԸ

/Երևանի և մարզերի տեղամասեր/

415 1972-2005
Ե-168 Կարի 1-ին ֆաբրիկա

Երևանի Կլարա Ցետկինի անվան կարի ԱՄ /ֆաբրիկա/

«Հայք» կարի ֆաբրիկա  ԲԲԸ

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

384 1972-2004
Ե-172 «Անդրկովկաստրանսգազշին» շինմոնտաժային տրեստ

ՀՀ էներգետիկայի և վառելիքի նախարարության

«Տրանսգազշին» ՊՁ /ՊՓԲԸ/

25 1982-1999
«Հայգազշին» տրեստ /հետագայում՝ ՊՁ, ԴՁ, ՊՓԲԸ/ 50 1972-1999
«Հայգազշին» տրեստի Երևանի շինմոնտաժային վարչություն

«Երևանի արտադրա-շինարարական ԴՁ»

«Հայգազշին» ՊՁ-ան առևտրաարտադրական կոմերցիոն ԴՁ

«Հայգազշին» ԴՁ «Երևանգազշին» տարածքային մասնաճյուղ

Արտադրա-մատակարարման տարածքային մասնաճյուղ

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

83 1972-1999
«Հայգազշին» տրեստի արտադրա-տեխնոլոգիական վարչություն /ԱՏԿՎ/

«Անդրկովկասսեռակցումմոնտաժ»

«Հայգազշին» տրեստի լուծարված ենթակա կազմակերպություններ

«Հայգազշին» տրեստի թիվ 1,2 ,4, մասնագիտացված մոնտաժային վարչություններ

ՀԽՍՀ գլխգազշին առընթեր գազի տնտեսության շահագործման տրեստ

Թիվ 3,4,6 ՇՄՎ

Մեխանիզացիայի մասնագիտացված տեղամաս

Նյութատեխնիկական մատակարարման գրասենյակ

26 1972-1995
Ե-173 ՀԽՍՀ /ՀՀ/ սննդի արդյունաբերության նախարարության թիվ 2 հացի գործարան 97 1972-2002
Ե-174 Երևանի «Մասիս» ֆիրմայի մոդելային կոշիկի ֆաբրիկա

ՀՀ թեթև արդյունաբերության նախարարության մոդելային կոշիկի ֆաբրիկա (ФМО)

289 1972-2000
Ե-175 Լենինյան շրջանի ճանա­պարհ­ների շահագործման և մաքրման մասնագիտացված ավտոտնտեսություն

Լենինյան շրջանի սանմաքրման մասնագիտացված ավտոտնտեսություն

Շենգավիթի շրջանի սանմաքրման մասնագիտացված վարձակալական  ավտոտնտեսություն

«Սանմաքրում» վարձակալական արտադրական կոոպերատիվ ձեռնարկություն

«Հրաշք մաքրություն» արտադրական կոոպերատիվ

/Աշխատանքային գրքույկներ/

111 1971-2004
Ե-176 ՀԽՍՀ շինարարության նախարարության մասնագիտացված տերիտորիալ թիվ 8 տրեստ

Թիվ 8 տրեստի թիվ 2 մոնտաժային վարչություն

Թիվ 3 ՇՄՇ

ԽՍՀՄ գլավսանտեխմոնտաժի

“Հայսանտեխմոնտաժ” տրեստ

ՀՀ շինարարութայն նախարարության “Հայսանտեխմոնտաժ” ՊՁ

“Սանտեխմոնտաժ” ԲԲԸ

68 1972-2004
Ե-179 Երևանի քիմռեակտիվների խանութ

Քիմռեակտիվների առևտրա-արտադրական կենտրոն ՊՁ

Քիմռեակտիվների առևտրաարտադրական կենտրոն ՊՓԲԸ

23 1971-2002
Ե-181 Հայաստանում տուրիզմի զարգացման հիմնադրամ

Ավտոգարաժ «Տուրիզմի ավտոհավաքակայան»

Երևանի «Տուրիստ ավտոբազա»

«Տուրիստ» ավտոհավաքակայան ՍՊԸ

Երևանի արտասահմանյան զբոսաշրջիկների սպասարկման ճանապարհորդությունների և էքսկուրսիաների բյուրո («Ինտուրբյուրո»)

Միջազգային տուրիզմի հայկական հանրապետական բյուրո

Արտասահմանյան և ներքին տուրիզմի վարչություն

Տուրիստական առևտրային (կոմերցիոն) կենտրոն

Երևանի տուրիստական էքսկուրսիոն միավորում

Երևանի ճանապարհորդու­թյունների և էքսկուրսիաների բյուրո

ՀՀ Տուրիստական մարզական միություն

«Տուրիստ» ուսումնադասընթացային կոմբինատ

Երևանի տուրիստական–էքսկուրսիոն ուղեգրերի իրացման բյուրո

Երևանի տուրիստների քաղաքային ակումբ

131 1971-2004
Ե-182 Թանգարանագիտության հանրապետական գիտամեթոդական կենտրոն 9 1990-2003
Ե-183

 

ՙՀուշարձանների հետազոտման գիտաարտադրական կենտրոն՚ ՓԲԸ 42 1988-2004
Ե-185 ՀԽՍՀ ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության և շահագործման նախարարության թիվ 1 ճանշին վարչություն

ՀՀ տրանսպորտի և

հաղորդակցության նախարարության “Հայավտոճան” ՀԱՄ Երևանի ճանշին ձեռնարկություն

Երևանի “Ճանշին” ԲԲԸ

48 1972-2004
Ե-186 Սովետականի կաթսայատների և ջերմացանցերի դիրեկցիա

Խորհրդայինի շրջանի կոմունալ կաթսայատների և ջերմային ցանցերի ձեռնարկություն

«Ջերմային տնտեսություն» ՊՓԲԸ «Քանաքեռ» ԴՁ

/Նաև 4-րդ արտադրական միավորման ԿՋՀ-ի հրամաններ/

94 1972-2001
Ե-187 ՀԽՍՀ շինարարության նախարարության ուսումնաարտադրական կոմբինատ

հանրապետական ուսումնական կենտրոն

ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության «Հանրապետական ուսումնական կենտրոն վարձակալական ձեռնարկություն

«ԿԷԴ» ուսումնական կենտրոն ՍՊԸ

(Ուսանողներին և աշխատակիցներին վերաբերող)

37 1975-2000
Ե-189 Երևանի թիվ 7 կոլտնտեսային շուկա

«Արկռոս» ՍՊԸ

«Արպո թրեյդինգ» ՍՊԸ

«Երևանի թիվ 7 շուկա» ՍՊԸ

32 1971-2005
Ե-190 ՀԽՍՀ առևտրի նախարարության

“Հայոսկերչառ” հանրապետական գրասենյակ

ՀՀ արդյունաբերության և առևտրի նախարարության “Ոսկերչառ” ԲԲԸ

“Պահոց” ԲԲԸ

54 1974-1993

1998-2003

 

 Ե-191 Էլեկտրատեխնիկական և սարքաշինության նախարարության «Ղեկավար կադրերի և մասնագետների վերապատրաստման ինստիտուտ»

ՀՀ Արդյունաբերության նախարարության ղեկավար կադրերի և մասնագետների վերապատրաստման ինստիտուտ ՊՁ

21 1982-2000
Ե-192 Հյուսիս-Կովկասյան զինվորական օկրուգի առևտրի վարչություն

(Военторг 684)

18 1989-2005
Ե-194 “Երևանի հեղուկ գազ” քաղաքային գրասենյակ

Գազի տնտեսության վարչություն

Երևան քաղաքի գազի տնտեսության ձեռնարկություն

Երևան գազ գազաբաշխման տարածքային մասնաճյուղ

“Երևանգազ” ՊՓԲԸ

“Հայռուսգազարդ”ՓԲԸ “Գազաբաշխիչ” ՍՊԸ “Երևանգազ” գազաֆիկացման և գազամատակարարման մասնաճյուղ

Քաղաքային գազի ՇՄՎ

Գազի տնտեսության վարչության միջշրջանային շահագործման թիվ 1 գրասենյակ

Մոնտաժշահագործման թիվ 1 գրասենյակ

Գազի ցանցերի և գազակարգավորիչ կայանների գրասենյակ

Երևան քաղաքի ԳՏՎ գազի ցանցերի և գազակարգավորիչ կետերի գրասենյակ

Գազի տնտեսության վարչության միջշրջանային շահագործման թիվ 1 գրասենյակ

Երևան քաղաքի գազի վարչության շահագործման թիվ 2 գրասենյակ

Երևան քաղաքի գազի վարչության վթարների վերացման աշխատանքների գրասենյակ

Երևանի գազի տնտեսության ձեռնարկության ներտնային գազային սարքերի սպասարկման մասնաճյուղ

Երևանի գազաֆիկացման և գազամատակարարման մասնաճյուղ

157 1969-2002
Ե-195 ՀԽՍՀ շինանյութերի արդյունաբերության նախարարության շինարարա-վերանորոգման վարչություն

ՀԽՍՀ Պետշինի“Վերանորոգշին” տրեստի թիվ 2 շինարարա-վերանորոգման վարչություն

“Հայարդշինանյութեր” ԱՄ թիվ 2 շինարարա-վերանորոգման վարչություն

“Վերանորոգշին” տրեստ հրապարակ ՓԲԸ

/Ավտեմեխբազա/

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

196 1972-2005
Ե-196 ՀԽՍՀ Բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթության նախարարության կենտրոնացված հաշվապահության վարչություն

ՀԽՍՀ Ժողովրդական կրթության նախարարության կենտրոնացված հաշվապահության վարչություն

ՀՀ Կրթության և գիտու­թյան նախարարության կենտրոնացված հաշվապահության վարչություն

38 1974-2003
Ե-197 Կառավարական առանձնատների վարչություն (հանգստյան տներ և հյուրանոցներ)

Հրազդան հյուրանոցային տնտեսության վարչություն

80 1976-2001
ՙ Երևանի ընդունելությունների տուն՚  ՓԲԸ 4 2000-2018
Ե-198 ,,Դվինինտերշին,, ՍՊԸ 1996-2001
Ե-199 “Հայմետալուրգշին” տրեստ

Երևանի շինմոնտաժային վարչություն

“Հայհաստոցշին” տրեստ

“Հայշինվերանորոգում” տրեստ

“Հայէլեկտրաշին” տրեստ

Նյութատեխնիկական մատակարարման գրասենյակ

“Հայարդշին” տրեստի Շինտեղակայման ձեռնարկություն, արտադրատեխնիկական կոմպլեկտավորման վարչություն, թիվ 2 Երևանի ԴՁ

“Արդշին” ՓԲԸ

/ Կան նաև մարզերի գործեր/

99 1972-2003
Ե-200 Կենտրոնական մասնագիտացված լաբորատորիա և արտադրական կոմբինատ

Կամավոր հրշեջ ընկերության «Հրշեջ-տեխնիկական» ԴՁ մեխանիկական գործարան

63 1971-2001
Ե-202 ՀԽՍՀ Առևտրի նախարարության «Հայշին վառելիքառ» մանրա-մեծածախ գրասենյակ

Հայշինանյութառ ՊՁ

46 1971-1999
Ե-204 ՀԽՍՀ հացամթերքների նախարարության Երևանի հաց-հրուշակեղենի առևտրա-արտադրական միավորում

Երքաղխորհրդի առևտրի վարչության

“Երհացառ”

“Երհացառ” ՊՁ /ՊՓԲԸ/

/Նաև խանութներ/

Անձնական գործեր

109 1972-1994
Ե-205 ՀԽՍՀ արդյունաբերության նախարարության հացաբուլկեղենի և հրուշակեղենի գլխավոր վարչության

Երևանի թիվ 7 հացի գործարան

Երևանի հացաթխման և հրուշակեղենի “Երհացարդ” ԱՄ

ՀԽՍՀ սննդարդյունաբերության նախարարության հացաթխման և հրուշակեղենի արդյունաբերության հայկական “Հայհացարդ” ԱՄ

“Հայհացարդ” ԱՄ Երևանի թիվ 3 հացի գործարան

ՀԽՍՀ հացամթերքների նախարարության Երևանի “Հաց” արտադրական միավորում

ՀՀ պարենի և մթերումների նախարարության Երևանի թիվ 3 հացի գործարան

53 1972-1998
Ե-206 Երևանշին միավորման

Համաշինարարական թիվ 1 տրեստ

Թիվ 1 տրեստի արտադրա-տեխնիկական կոմպլեկտավորման վարչություն /ԱՏԿՎ/ /УПТК

Թիվ 1 տրեստի թիվ 6 ՇՎ

Հայշինի համաշինարարական թիվ 2 տրեստ

Թիվ 2 տրեստի արտադրա-տեխնիկական կոմպլեկտավորման վարչություն /ԱՏԿՎ/ /УПТК

Թիվ 2 տրեստի թիվ 1 ՇՎ

Թիվ 2 տրեստի թիվ 6 ՇՎ

Թիվ 2 տրեստի մեխանիկական բազա

Համաշինարարական թիվ 3 տրեստ

Թիվ 3 տրեստի արտադրա-տեխնիկական կոմպլեկտավորման վարչություն /ԱՏԿՎ/ /УПТК

Թիվ 3 տրեստի թիվ 3 ՇՎ

“Բարձրշին” հատուկ շինմոնտաժային տրեստ

“Բարձրշին” տրեստի արտադրա-տեխնիկական կոմպլեկտավորման վարչություն /ԱՏԿՎ/ /УПТК

“Բարձրշին” տրեստի մեխանիզացիայի բազա

“Հարդարշին” հատուկ տրեստ

“Հարդարշին” հատուկ տրեստի արտադրա-տեխնիկական կոմպլեկտավորման վարչություն /ԱՏԿՎ/ /УПТК

“Հարդարշին” թիվ 3 տրեստի թիվ 3 ՀՇՎ

“Հարդարշին” տրեստի թիվ 4 ՇՎ

“Հարդարշին” տրեստի թիվ 20 ՇՎ

Շինիրերի կոմբինատ

Երևանշին ԱՄ ԱՇՄ /ПСМО/

Երևանշին ԱՄ ավտոբազա

Երևանշին ԱՄ ԱՏԿՎ ԱՇՄ /УПТК ПСМО/

Երևանշին ԱՄ թիվ 9 ՀՇՎ

Երևանշին ԱՄ թիվ 20 ՀՇՎ

Երևանշին ԱՄ թիվ 1 համաշինարարական տրեստի թիվ 4 ՇԴՁ

Երևանշին ԱՇՄ ավտոմատացված բետոնի-շաղախի գործարան /ԱԲՇԳ/

“Երևանշին” գլխավոր վարչություն

“Երևանշին” համաշինարարական թիվ 1 ՊՁ /ԴՁ/

“Երևանշին” ԲԸ

“Երևանշինի” ՆԱՇՄ/ППСО/ նախագծային վարչություն

“Երևանշինի” համաշինարարական թիվ 1 պետական նախագծային ԴՁ

“Երևանշինի” ԳՎ “Վերհանշին” տրեստ

“Երևանշինի” թիվ 1 բնակտնտեսաարտադրական ԴՁ

“Երևանշինի” տրանսպորտային մատակարարման թիվ 7 տեղամաս

Պետական շինկոմիտեի “Հայշինմեխանիզացիա” ԱՄ

“Հայաստան-Շինարար” ԲԸ

“Հայշինմեխանիզացիա” ԱՄ թիվ 1 ՀՄՎ

“Հայաստան-Շինարար” ԲԸ թիվ 5 ԴՁ

“Հայշինմեխանիզացիա” ԱՄ ԱՏԿՎ

“Հայաստան-Շինարար” ԱՄ թիվ 6 մեխանիզացիայի վարչություն

“Հայշինմեխանիզացիա” ԱՄ թիվ 1 փոքր մեխանիզացիայի վարչություն

408 1972-1998
Ե-207 Էրեբունու անտառտնտեսություն

Նոր Արեշի բանջարա-կաթնա – անասնապահական սովխոզ

Էրեբունու բանջարա – կաթնա – անասնապահական սովխոզ

78 1964-1992
Ե-209 Երևանի հատուկ մետաղական կոնստրուկցիաների փորձարարական գործարան

«Երևան» գործարան

«Ալյումին» վարձակալական ձեռնարկություն ՍՊԸ

168 1971-1999
Ե-210 ՀԽՍՀ Էներգետիկայի և էլեկտրաֆիկացիայի արտադրական «Հայգլխէներգո» գլխավոր վարչության Էներգետիկայի սպառման և օգտագործման հսկողության ձեռնարկություն (Էներգոսբիտ)

ՀՀ Էներգետիկայի և վառելիքի նախարարության էներգետիկական պետական հսկողության և էներգախնայողության գլխավոր վարչություն (Էներգապետհսկողություն)

ՀՀ Էներգետիկայի նախարարության էներգետիկակական պետական հսկողության և էներգախնայողության գլխավոր վարչություն (Էներգապետհսկողություն)

92 1971-2002
Ե-211 ՀԽՍՀ նախարարների խորհրդի գործերի կառավարչության ճաշարանների միավորում

ՀՀ նախարարների խորհրդի գործերի կառավարչության առևտրի և  սննդի «Հրազդան» միավորում

ՀՀ կառավարության գործերի կառավարչություն

«Հրազդան-2» հասարակական սննդի միավորում

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի գործերի կառավարչություն  «Հրազդան-2» ՊՓԲԸ

Ընկերության համակարգում գործող ինքնուրույն գործող

«Հրազդան» ռեստորան

28 1975-2002
Ե-212 ՀԽՍՀ կապի նախարարության հանրապետական հեռագրատուն

/Աշխատանքային գրքույկներ/

79 1956-1996
Ե-213 ՀՀ Էներգետիկայի և վառելիքի նախարարության «Էներգո» պետական կոնցեռնի «Մարմարիկ» ՊՁ ,,Մարմարիկ,,ՓԲԸ   /,,Մարմարիկ,, Գ/Ա ագրոֆիրմա Հրազդանի մասնաճյուղ/

/Աշխատանքային գրքույկներ/

22 1990-1998
Ե-214 Նոր-Նորք  համայնքի սանիտարական մաքրում և ճանապարհների շահագործում ՓԲԸ 23 1999-2005
Ե-216 «Հայհիդրոէներգոշին» ավտոտրանսպորտային գրասենյակ

Մեծամորի ատոմակայանի ավտոպարկ

/Աշխատանքային գրքույկներ/

196 1946-2000
Մեխանիզացիայի և էքսկավատորային աշխատանքների վարչություն 198 1951-1998
«Հայհիդրոէներգոշին»-ի արտադրական շինմոնտաժային միավորման Չարբախի շինանյութերի ձեռնարկություն 160 1963-1998
Հիդրոտեխնիկական կառույցների շինարարություն 365 1959-1999
«Հայհիդրոէներգոշին»-ի արտադրատեխնոլոգիական վարչություն (УПТК) 39 1974-1998
«Հիդրոտեխնիկական կառույցների շինարարություն» ՊՓԲԸ 12 1993-2007
Ե-218 Սովետաշենի հանրապետական հոգեբուժական հիվանդանոց 1979-1990թթ.

Նուբարաշենի հանրապետական հոգեբուժական հիվանդանոց

<<Հոգեբուժական բժշկական կենտրոն>>ՓԲԸ

87 1987-1997
Երևանի քաղաքային նյարդահոգեբուժական դիսպանսեր 126 1960-1997
Հանրապետական նարկոլոգիական կենտրոն 46 1976-1999
Նևրոզների և այլ սահմանային վիճակների հանրապետական կլինակական հիվանդանոց 36 1986-1998
ՀԽՍՀ Երևանի քաղսովետի գործկոմի առողջապահության բաժին<< Կենտրոնական ուսանողական պոլիկլինիկա>>

ՀՀ առողջապահության նախարարության << Կենտրոնական ուսանողական պոլիկլինիկա>>

ՀՀ առողջապահության նախարարության Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան<<Համալսարանական հատուկ պոլիկլինիկա>> ԴՁ

ՀԽՍՀ Առողջապահության մինիստրության <<Հատուկ պոլիկլինիկա>>

ՀՀ Երևանի <<Սպորտային բժշկության կենտրոն>> ՓԲԸ

ՀՀ Երևանի <<Հատուկ պալիկլինիկա>>ՓԲԸ

94 1971-2017
ՀԽՍՀ Երքաղսովետի առողջապահության բաժնի <<Մալաթիա>> կլինիկական հիվանդանոց

ՀՀ Երքաղ առողջապահության վարչության <<Մալաթիա>> կլինիկական հիվանդանոց.

ՀՀ Երքաղ առողջապահության վարչության <<Մալաթիա>> բժշկական կենտրոն

ՀՀ Երևանի քաղաքապետարանի <<Մալաթիա>> բժշկական կենտրոն առողջապահական ՊՁ

ՀՀ Երևանի <<Մալաթիա >. բժշկական կենտրոն առողջապահական ՊՓԲԸ

ՀՀ Երևանի <<Մալաթիա >> բժշկական կենտրոն ՓԲԸ

266 1968-2005
ՀԽՍՀ Երևանի շտապ բուժ օգնության քաղաքային կայան

ՀԽՍՀ Երևանի շտապ բուժ օգնության քաղաքային կայանի հիվանդանոցների միավորում

ՀԽՍՀ Երքաղառբաժնի շտապ բուժ օգնության կենտրոնական կայանի կլինիկական հիվանդանոց

ՀԽՍՀ  Երքաղառբաժնի շտապ բուժ օգնության  N  1 կլինիկաան հիվանդանոց

ՀԽՍՀ Երքաղխորհրդի գործկոմի առողջապահության վարչության N    3 կլինիկական հիվանդանոց

ՀՀ Երքաղխորհրդի գործկոմի առողջապահության վարչության   N 3 կլինիկական հիվանդանոց

ՀՀ Երևանի քաղաքապետարանի <<  N 3 կլինիկական հիվանդանոց >> առողջապահական պետական ձեռնարկություն

ՀՀ Երևանի քաղաքապետարանի <<  N 3 կլինիկական հիվանդանոց >> առողջապահական պետական ՓԲԸ

<<  N 3 կլինիկական հիվանդանոց >> առողջապահական  ՓԲԸ

80 1971-2003
Երևանի թիվ 4 ատամնաբուժական պոլիկլինիկա

«ԴԻԱԴԵՆՏ» ՓԲԸ

48 1970-2011
ՀՀ ԳԱԱ «Բժշկական  Գենետիկայի կենտրոն» ՊՈԱԿ 5 1999-2006
Երևանի թիվ 4 մանկական ատամնաբուժական պոլիկլինիկա  ՍՊԸ 15 1987-2003
ՀԽՍՀ Երևան քաղաքի առբաժնի «Քաղաքային կենտրոնական ատամնաբուժական պոլիկլինիկա»

«Հանրապետական մանկական ատամնաբուժական կենտրոն»  ՊՓԲԸ

«Պրոֆեսոր Գ. Մ.  Եղիյանի անվան  ատամնաբուժական կենտրոն»  ՓԲԸ

 

68 1970-2008
ՀԽՍՀ Երևանի քաղաքային առողջապահության վարչության <<Հակատուբերկուլյոզային դիսպանսեր>>

ՀՀ  Երևանի քաղաքապետարանի առողջապահության վարչության <<Հակատուբերկուլյոզային դիսպանսեր>> ՊՓԲԸ

ՀՀ Երևանի Քաղաքապետարանի

<< Հակատուբերկուլյոզային դիսպանսեր>>ՓԲԸ

107 1968-2020
Ե-221 Աերոզոլային սարքերի և բեռնիչների հատուկ կոնստրուկտորական-տեխնոլոգիական բյուրո (СКТБ)

«Աերոզոլ» ՓԲԸ

«Անժարուս» ՓԲԸ

45 1973-2000
Ե-222 Հայառտրանսի թիվ 3 ավտոգրասենյակ

ՀԽՍՀ ավտոտրանսպորտի նախարարության թիվ 4 տրեստի թիվ 3 ԲԱՏՁ

/Երհացառի գառաժ/

ՀՀ կապի և տրանսպորտի նախարարության թիվ 3 ԲԱՏՁ

/Երառավտոտրանս/

ՀՀ տրանսպորտի նախարարության «Հայբեռավտոտրանս» ԼԿՊՁ

«Հայավտոտրանս» ՊՁ-ան

Երևանի թիվ 2976 ավտոշարասյուն

182 1972-2006
ՀԽՍՀ ավտոտրանսպորտի նախարարության թիվ 3

ավտոտրեստի թիվ 6 ԲԱՏՁ

ՀՀ կապի և տրանսպորտի նախարարության Երշինավտոտրանս ԱՄ գլխամասային ավտոտրանսպորտային ձեռնարկություն

Քաղաքային ավտոտրանսպորտային թիվ 10 ԱՏՁ

Երևանի թիվ 2976 Ա/Շ ՊՓԲԸ

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

158 1974-2001
Ե-223 Մաշտոցի /Շահումյանի/ շրջանի շինվերանորոգման վարչություն 26 1986-2004
Ե-224 «Էներգոքիմպաշտպանություն» Անդրկովկասյան տնտհաշվարկային տեղամաս

ՀՀ Էներգետիկայի և վառելիքի նախարարության «Էներգոքիմպաշտպանություն» պետական ձեռնարկություն ՓԲԸ

18 1992-2003
Ե-225 «Ֆլիտֆուդ» ՍՊԸ 45 2003-2006
Ե-226 Կիրովի անվան Փայտամշակման կոմբինատ

Կիրովի անվ. Երևանի դպրոցական կահույքի ֆաբրիկա

«Դպրոցական կահույք» ԲԲԸ/ՓԲԸ/

95 1971-2007
Ե-227 “Հայգյուղտեխնիկա” գյուղատնտեսական մեքենայացման և էլետրիֆիկացման ԳՀԻ փորձարարական գործարան

“Հայգյուղմեքենայացում”  ԳԱՄ

“Հայգյուղմեքենայացում” գյուղատնտեսական մեքենայացման և էլետրիֆիկացման ԳՀԻ

Գյուղատնտեսության մեքենայացման և էլեկտրաֆիկացիայի ԳՀ-ի ՓԲԸ

156 1972-2002
Ե-228 ՀԽՍՀ Նախարարների խորհրդի «Հայգյուղտեխնիկա» Հ/Մ Ավտովերանորոգման գործարան

«Ռեմդետալ» ՀԳԱՄ Երևանի փորձարարական գործարան

ԽՍՀՄ Պետագրոարդի «Ռեմդետալ» Երևանի փորձարարական գործարան

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության Երևանի փորձարարական գործարան «Ռեմդետալ»

173 1969-2007
Ե-229 Երքաղխորհրդի գործկոմի տեղական արդյունաբերության վարչության հաց արդյունաբերության տրեստի հացաբուլկեղենի կոմբինատ

Երևանի թիվ 3 հացի գործարան

Երևանի հացի կոմբինատ

Երևանի հացաթխման և մակարոնի արդյունաբերության արտադրական միավորում

Երևանի թիվ 7 հացի գործարան /Կան աշխատանքային գրքույկներ/

265 1970-2007
Ե-230 Շենգավիթի շրջանի բնակտնտեսության արտադրական վարչություն 20 1971-1996
Շենքերի և շինությունների շահագործման  «Շենգավիթ» ՓԲԸ/ԲՏԱՎ 17 1989-2003
Վերելակների սպասարկման «Շենգավիթ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն 10 2002-2010
Ե-231 Երևանի թիվ 6 արհեստագործական ուսումնարան, 10/15/,16,18,19/39/  ուսումնարաններ

Թիվ 95 ՊՏՈՒ

/Դիպլոմներ, վկայականներ, ատեստատներ/

195 1970-1991
ՀՀ լուսավորության նախարարության Երևանի հատուկ                                                         թիվ 1,2,3,5,7,11,13,21,32,

ուսումնարաններ

Երևանի թիվ 1 մասնագիտական տեխնիկական ուսումնարան

Թիվ 2, 3 /մինչև 1985թ. տեխնիկական թիվ 5 ուսումնարան/ ՊՏՈՒ

Երևանի էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների մասնագիտական տեխնիկական №21 ուսումնարան (մինչև 01.12.1972թ. էլ. Հաշվիչ մեքենաների տեխնիկական №11 ուսումնարան)

Թիվ 7 մասնագիտական տեխնիկական ուսումնարան (մինչև 06.11.1997թ. մասնագիտական տեխնիկական №32 ուսումնարան)

/Ատեստատներ, դիպլոմներ, ծննդյան վկայականներ/

142 1961-1998
Երևանի թիվ 9 /նախկին 20, 24/  25 /12/,   26/50/,  27/51/,  8 /14,   /31/22/,15 մասնագիտականտեխնիկական ուսումնարաններ

Երևանի թիվ 9 արհեստագործական ուսումնարան (նախկին 20, 24)

Երևանի թիվ 7 արհեստագործական ուսումնարան (նախկին 19)

/Ատեստատներ, դիպլոմներ, ծննդյան վկայականներ/

Երևանի թիվ 25 պրոֆտեխուսումնարան (նախկին 12)

Երևանի թիվ 26 պրոֆտեխուսումնարան (նախկին 50)

Երևանի թիվ 27 պրոֆտեխուսումնարան (նախկին 51)

Երևանի թիվ 8 տեխնիկական ուսումնարան (նախկին 14)

/Ատեստատներ, դիպլոմներ, ծննդ. վկայականներ, 8 և 10 ամյա/

Երևանի թիվ 31 պրոֆտեխուսումնարան (նախկին 22)

Երևանի թիվ 15 մասնագիտական տեխնիկական ուսումնարան

Ռազմակիրառական և տեխնիկական մարզաձևերի հանրապետական դպրոց

268 1961-2010
Երևանի թիվ 2 արհեստագործական ուսումնարան

Երևանի թիվ 9 տեխնիկական ուսումնարան

94 1962-2007
Ե-232 «Թուղթարդ» ԲԲԸ 86 1971-2005
Ե-233 Երևանի քաղաքապետա­րանի «Ջերմային տնտեսություն» ՊՓԲԸ

/«Կենտրոն», «Շահումյան», «Արաբկիր»,  «Էրեբունի» Ավտոտրանսպորտի տեղամասեր, Գլխամասային/

32 1989-2007
Ե-234 ՀԽՍՀ թեթև արդյունաբերության նախարարության

“Մասիս” կոշիկի ԱՄ թիվ 6 կոշիկի ֆաբրիկա

“Նորք” կոշիկի ֆաբրիկա

“Արաքս”  կոշիկի առևտրաարտադրական միավորում

“Արաքս”  կոշիկի ֆաբրիկա ԲԲԸ

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

302 1981-2007
Ե-236 ՀԽՍՀ շինանյութերի արդյունաբերության նախարարության

Երևանի կերամիկական իրերի կոմբինատ

Երևանի կերամիկական իրերի կոմբինատի

“Հրակաղյուս” ՍՊԸ և “Գյումրի” ԴՁ

47 1972-2006
Ե-238 «Էլեկտրոն» գործարանի Ավանի «Գոհար» մասնաճյուղ

«Հրազդանմաշ» պետական ձեռնարկություն «Գոհար» ԴՁ

«Գոհար» ՓԲԸ/ԲԲԸ/

47 1986-1997
Ե-239 ՀԽՍՀ ավտոմոբիլային տրանսպորտի նախարարության

Թիվ 3 ավտոտրեստ

“Երարդավտոտրանս” ԱՄ

Թիվ 3 ավտոտրեստի

թիվ 2 ԱՏՁ

Թիվ 2977 ավտոշարասյուն

Թիվ 2978 ավտոշարասյուն

“Արտակարգ իրավիճակների վարչության “Փրկարար” ՊՓԲԸ

/Նարինե պանսիոնատ/

/Կան աշխատանքային գրքույկներ/

316 1972-2008
Ե-246 «Սպորտլոտոյի հայկական զոնալ վարչություն»

Սպորտային վիճակախաղերի հայկական հանրապետական վարչություն («Հայսպորտլոտո»)

Սպորտային վիճակախաղերի հայկական հանրապետական ձեռնարկություն

«Սպորտային վիճակախաղերի ձեռնարկություն» ՊՓԲԸ («Սպորտոլոտո» ՊՓԲԸ)

64 1971-2004
Ե-247 «Էվրիստիկ ֆիզիկայի լաբորատորիաներ» կորպորացիայի

«HPL-Արմենիա» ԴՁ

13 1995-2007
Ե-248 «Նեյրոն» արտադրական միավոր­ման «Աքսոն» գործարան

«Աքսոն» գործարան /ՓԲԸ/

49 1986-2001
Ե-249 Համամիութենական էլեկտրատեխնիկական ինստիտուտի Երևանի բաժանմունք

«Էլեկտրատեխնիկական ինստիտուտ «Կայծակ ԲԼՏԻ» ԲԲԸ

(Էլեկտրատեխնիկական գործարան)

32 1971-2005
Ե-251 Հայաստանի կոմերիտմիության պատմության թանգարան 13 1971-1991
Ե-253 ՀԽՍՀ Լուսավորության նախարարության տպարան

ՀՀ Լուսավորության նախարարության տպարան

«Վիկա» ՓԲԸ (Լուսմինի տպարան)

23 1979-1999
Ե-254 «Ձեռնարկություններին աջակցում» հիմնադրամ 17 1998-2007
Ե-255 Երևանի քաղ. գործկոմի ջերմային տնտեսության միավորում Վարձակա­լական ավտոտրանսպոր­տային ձեռնարկություն

«Ավտոտրանսպորտ» ԴՁ Ջերմային տնտեսություն ՊՓԲԸ

9 1990-2001
Ե-256 «Զեյթուն ուսանողական ավան» հիմնադրամ 47 1971-2001
  Ե-257 Երևանի քաղաքապետարանի կրթության վարչություն

1995/1996-2003/2004 ուս.տարիների 8-րդ և

10-րդ դասարանների շրջանավարտների ցուցակներ

94 1995-2004
2005-2006թթ.8-րդ և

10-րդ դասարանների շրջանավարտների ցուցակներ

33 2005-2006
2006-2007թթ.8-րդ և

10-րդ դասարանների շրջանավարտների

ցուցակներ

27 2006-2007
2007-2008թթ.9-րդ և

11-րդ դասարանների շրջանավարտների ցուցակներ

34 2007-2008
2008-2009թթ.9-րդ և

11-րդ դասարանների շրջանավարտների ցուցակներ

35 2008-2009
2009-2010թթ.9-րդ և

11-րդ դասարանների շրջանավարտների ցուցակներ

17 2009-2010
2010-2011թթ.9-րդ

դասարանների շրջանավարտների ցուցակներ

9 2010-2011
2011-2012թթ.9-րդ և

12-րդ դասարանների շրջանավարտների ցուցակներ

10 2011-2012
2012-2013թթ.հիմնական և ավագ դպրոցի շրջանավարտների վկայականներ 4 2012-2013
Երևանի քաղաքապետարանի Հանրակրթական վարչություն

2008-2014թթ. Երևան քաղաքի որոշ դպրոցների շրջանավարտների կորցրած վկայականների կրկնօրինակների հանձնման ակտեր

20 2008-2014
1.Երևանի քաղխորհրի գործկոմի բնակարանների հաշվառման և բախխման բաժին.

2.Խորհրդային շրջսովետի գործկոմի բնակարանների հաշվառման և բաշխման բաժին.

3 .Սպանդարյանի հաշվառման և բաշխման բաժին.                                                                       4. 26 Կոմիսարներիշրջսովետի գործկոմիբնակարանների հաշվառման և բաշխման բաժին .                                                                                                                                                                          5. Մաշտոցի շրջսովետի գործկոմի բնակարանների հաշվառման և բաշխման բաժին.

6. Շահումյանի շրջսովետի գործկոմի բնակարանների հաշվառման և բաշխման բաժին.

7. Լենինյան  շրջսովետի գործկոմի բնակարանների հաշվառման և բաշխման բաժին

8. Օրձոնիկիձեի  շրջսովետի գործկոմի բնակարանների հաշվառման և բաշխման բաժին.                                                                                                                                                    9. Մյասնիկյանի շրջսովետի գործկոմի բնակարանների հաշվառման և բաշխման բաժին

151 1961-2005
Երքաղխորհրդի գործկոմի Ջերմային տնտեսության արտադրական միավորում

/«Արաբկիր» ԴՁ, «Շենգավիթ» ԴՁ, «Էրեբունու» ԴՁ, «Կենտրոն» ԴՁ /

Երևանիքաղաքապետարանաի «Ջրայինկառույցների» ՊՓԲԸ

Արաբկիրի շրջանի «Սանմաքրում» պետական ավտոտնտեսություն

Մյասնիկյանի շրջանի «Սանմաքրում» պետական ավտոտնտեսություն

Երքաղխորհրդի գործկոմի Մեխանիկական գործարան

Երքաղխորհրդի գործկոմի աշխատանքի գիտական կազմակերպման և սոցիալ-տնտեսական հետազոտությունների լաբորատորիա

Երևանի քաղաքապետարանի «Քաղաքայինաղբավայր» ՓԲԸ

Երևանի քաղաքապետարանի թիվ 6 ստոմոտոլոգիական պոլիկլինիկա ՓԲԸ

«Երքաղտեղեկանք» ՊՓԲԸ

«Երքաղլույս» ՊՁ

Երևանի քաղաքապետարանի «Ավտոտրանսպորտի ձեռնարկություն» ՊՓԲԸ

1119 1965-2012
Երևան քաղաքի արտաքին ձևավորման կոմբինատ

Երևանի քաղաքապետարանի «Գեոդեզիական» ծառայությանՊՁ

Երևանի քաղաքապետարանի «Բարեկամության կասկադ» ՊՓԲԸ

Երքաղխորհրդի գործկոմի թիվ 4 կլինիկական հիվանդանոց

Երքաղխորհրդի գործկոմի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի քաղաքային կոմիտե

Երևանի քաղաքապետարանի կանաչապատման ՊՁ

Երքաղմատ ձեռնարկություն

Երևանի քաղաքային թիվ 1 գրավատուն

Երևանի քաղաքապետարանի «Քաղաքի կառավարման համակարգի գիտահետազոտական կենտրոն» ՓԲԸ

Երևանի քաղաքապետարանի «Հողի և ունեցվածքի գործառնություններ» ՓԲԸ

Երքաղխորհրդի գործկոմի շինվերանորոգման տեղամաս

Պրոֆ.Ռ.Յոլյանի անվան թիվ 3 կլինիկական հիվանդանոց

«Երևան-Սերվիս» ՊՓԲԸ

«Մայրաքաղաք-Երևան» ՓԲԸ

Շահումյանիշրջխորհրդիգործկոմիթիվ 7 պոլիկլինիկա

Երքաղխորհրդի գործկոմի Բարեկարգման հատուկ տեսչություն

Շինարարություն, բարեկարգում ՊՓԲԸ

«Լիաննա» ուղղաձիգ կանաչապատման հատուկ շին.վերանորոգման տեղամաս

Երևանի քաղաքապետարանի «Գերատեսչական» շենքերի պահպանման և շահագործման ՓԲԸ

Երևան քաղաքի ժողովրդական վերահսկողության կոմիտե

Երքաղգործկոմի ոչ պետական շինարարության կազմակերպման ձեռնարկություն

«Թափառող կենդանիների դեմ պայքարի ծառայություն» ՓԲԸ

«Բարեկարգում-1» ԴՁ Երևանի էլեկտրո-կենցաղային սարքերի գործարան

ՀՀ առևտրի, հանրային սննդի և սպասարկումների կանոնների պահպանման վերահսկողության ու սպառողների իրավունքների պաշտպանության Երևանի քաղաքային պետական տեսչություն

«Տարոն» մանկական ավտոքաղաք պետական ձեռնարկություն

«Նոր բարեկարգում» ՊՓԲԸ

Երքաղխորհրդի գործկոմի պետական շինվերահսկողության և արտագերատեսչական փորձաքննության տեսչություն

603 1965-2019
Ե-258 Թեթև արդյունաբերության նախարարության Ա. Մյասնիկյանի անվան ԱՄ “Էրեբունի” կարի-գործվածքային մասնաճյուղ

Ա. Մյասնիկյանի անվան ԱՄ “Էրեբունի” տրիկոտաժի ֆաբրիկա

Երևանի Ա. Մյասնիկյանի անվան թիվ 2 տրիկոտաժի ԱՄ “Էրեբունի” փորձարարական ֆաբրիկա

Տրիկոտաժի արտադրանքի հանրապետական նորաձևություններ տուն “Էրեբունի”

Երևանի տրիկոտաժի առևտրա-արդյունաբերական “Էրեբունի” միավորում

“Էրեբունի” միավորման շին. վարչություն

Ծովազարդի կառուցվող պանսիոնատի շինարարութուն

“Հայէլեգանտ” համատեղ ձեռնարկություն

ՀԽՍՀ թեթև արդյունաբերության նախարարության հաշվողական կենտրոն

Հանրապետական ճյուղային հաշվիչ կենտրոն

“Էրեբունի” ԲԲԸ /ՓԲԸ/

“Էրեբունի” տրիկոտաժի ֆաբրիկա” ՍՊԸ

/Երևան և շրջաններ/

/նաև Արգավանդի տոնավաճառ, Արգավանդի, Բալասանի, Բերդաշենի Դդմաշենի, Զոլաքարի, Լուսակերտի, Կարճաղբյուրի մասնաճյուղեր/

116 1972-2004
Ե-260 «ՔԼԻԸ ՍԻԹԻ» ՍՊԸ 9 2002-2005
Ե261 Բելգիայի «Բժիշկներ առանց սահմանի» շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող դուստր ձեռնարկություն

«Բժիշկներ առանց սահմանների- Բելգիա» կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղ

51 1992-2007
Ե-262 «Կրեդիտ-Սերվիս բանկ» ՍՊԸ

/Նաև Լոռի մասնաճյուղ, Կոտայքի մասնաճյուղ/

/ Աշխատանքային գրքույկներ, անձնագիր, ամուսնության վկայական/

42 1995-2007
Ե-263 Շահումյանի շրջխորհրդի գործկոմի բնակտնտեսության վարչության շինվերանորոգման արհեստանոց

Շահումյանի շրջանի ընթացիկ շինվերանորոգման տեղամաս

“Արծիվ” ՓԲԸ

18 1969-2005
Ե-264 Երքաղխորհրդի գործկոմի կանաչ և ջերմոցապարկային վարչության Մաշտոցի շրջանի կանաչ տնկարկների շինվերանորոգման տեղամաս

Երևանի Աջափնյակ համայնքի կանաչապատման ՍՈՍԻ” ՓԲԸ

8 1986-2002
Ե-265 Երևանշինի թիվ 69 ՇՎ

“Երևանի տնաշինական կոմբինատ” ՓԲԸ թիվ 15 ԴՁ

“Երևանի տնաշինական կոմբինատ” ՓԲԸ թիվ 3 ԴՁ

“Հողշինմոնտաժ” ՓԲԸ

 

 

 

21 1990-1999
Ե-266  Հայկոոպի բազաներ

ՀՀ առևտրի նախարարության

“Հայհագուստ” հայկական հանրապետական առբազա /ՊՁ/

Տնտեսական ապրանքների մեծածախ առևտրի հանրապետական բազա Հայտնտառ

Հայկոշիկառ

“Հայտեքստիլառ”- ի տնային կառավարչություն

Հայգալանտերեա

Հայսպորտապրանքներ

Արմինվենտորգ

Միութառսարքավորում

Հայառսարքավորում

Առևտրի, արտահանման և ներմուծման “Հայառիմպեքս” ՊՁ

“Հայներարտառ” ՊՁ

“Սարիկո” ՊՓԲԸ

344 1972-2007
Ե-267 «Բազմաշին» ՍՊԸ 22 1999-2006
Ե-268 ՀՀ կենսաթոշակային և զբաղվածության հիմնադրամի կենսաթոշակային ապահովագրության Մաշտոցի տարածքային կենտրոն

ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի Մաշտոցի կենսաթոշակային ապահովագրության տարածքային կենտրոն (ԿԱՏԿ)

ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի Մաշտոցի սոցիալական ապահովագրության տարածքային կենտրոն

 

5 1997-2004
Ե-269 ՀՀ Սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի Խորհրդայինի տարածքային կենտրոն 7 1991-2004
Ե-270 «Կենտրոն-2» տարածքային կենտրոն (սոցապ) 6 1979-1997
Ե-272 «Ալեքս Գրուփ» ՍՊԸ

/Աշխատանքային պայմանագրեր և պայմանագրերի գրանցամատյաններ/

85 2005-2009
Ե-275 ՀԽՍՀ նախարարնորի խորհրդի առևտրային տնտեսության պետական կոմիտեի Աբովյանի անտառտնտեսություն

Կոտայքի անտառտնտեսություն

Երևանի անտառտնտեսություն

ՀԽՍՀ նախարարներ խորհրդի անտառային տնտեսության պետական կոմիտեի Լ. Հովսեփյանի անվան Երևանի անտառտնտեսություն

Մեքենայացված ջոկատ

Անտառային մեքենայացված մելիորատիվ կայան

Հայկական գիտահետազոտական անտառային փորձնական կայան «ՀայԳԻՏԱՓԿ»

«Հայանտառ» գիտաարտադրական միավորում

«Անտառաբուծության և անտառապաշտպանության գիտափորձարարական կայան» ԴՓԲԸ

Ջրվեժի անտառապուրակ

Իջևանի անտառտնկարանային տնտեսություն

Հայկական անտառսերմային տեսչություն

Հանրապետական անտառպաշտպանական կայան

/Անձնական գործեր, աշխատանքային գրքույկներ/

137 1944-2005
Ե-276 «Բրայենս»  ՓԲԸ

«Լայքս» ՓԲԸ

9 2000-2009
Ե-278 ՀՀ Ներքին գործերի  նախարարության հասարակական կապերի և լրատվության վարչության դրոշմների և կնիքների արտադրամաս

ՀՀ Ներքին գործերի  նախարարության «02» բաժնետիրական ընկերության արտադրամաս

ՀՀ Ներքին գործերի  նախարարության հասարակական կապերի և լրատվության վարչության արտադրամաս

ՀՀ Ներքին գործերի  նախարարության հասարակական կապերի և լրատվության վարչության դրոշմների և կնիքների պետական ձեռնարկություն

ՀՀ Ներքին գործերի ազգային անվտանգության «Կնիք» ՊՓԲԸ

ՀՀ ՆԳՆ «Կնիք» ՓԲԸ

ՀՀ Ոստիկանության «Կնիք» ՓԲԸ

7 1994-2007
Ե-279 «Երևանի ջերմային տնտեսություն» ԲԲԸ

/Աշխատանքային գրքույկներ/

18 1971-2003
Ե-281 Մաշտոցի շրջանի ԲՏԱՎ-ի ընթացիկ նորոգման շինվերանորոգման տեղամաս

Մաշտոցի շրջանի բնակարանային ֆոնդի նորոգման ԴՁ

Աջափնյակ համայնքի “Բնակարանային ֆոնդի նորոգում” ՓԲԸ

15 1986-1998
Ե-282 «Երքաղկանաչշին» տրեստ

/ Կանաչ տնկարկների գրասենյակ/

18 1971-1979
Ե-284 Երքաղխորհրդի գործկոմի «Կոմունշին» շինարարական տրեստ

Երքաղխորհրդի գործկոմի «Երևանշին» գլխավոր վարչություն

Երքաղխորհրդի գործկոմի «Երկոոմունշին» գլխավոր վարչություն

Երքաղխորհրդի գործկոմի «Քաղշին» շինմոնտաժային նախագծային միավորում Երքաղխորհրդի գործկոմի «Քաղշին» շինմոնտաժային ձեռնարկություն

Երևանի քաղաքապետարանի «Քաղշին» շինմոնտաժային պ/ձ

/Աշխատանքային գրքույկներ, ծննդյան և ուս. Վկայականներ, զին գրքույկներ, սոց քարտեր/

Թիվ 1 շինվարչության «Ճանկամուրջշին» շինվարչություն

Թիվ 2 շինվարչություն

«Քաղարդբնակշին» շինվարչություն

Թիվ 3 շինվարչություն

«Կասկադ» շինվարչություն

Մասնագիտացված շինվարչություն

«Քաղվերանորոգում» շինվերանորոգման վարչություն

Թիվ 4 շինվարչություն

«Քաղջրատարշին» շինվարչություն

«Քաղջերմցանցշին» շինվարչություն

Մասնագիտացված վերանորոգման-մոնտաժային վարչություն

Տեղական շինանյութերի կոմբինատ

Մեխանիզավիայի վարչություն

Ավտոտրանսպորտային ձեռնարկություն

Արտադրատեխնոլոգիական կոմպլեկտավորման վարչություն

Ճանապարհաշինարարական մասնագիտացված վարչություն

«Կամուրջշին» մասնագիտացված վարչություն

Երքաղխորհրդի գործկոմի «Երքաղասֆալտշին» տրեստ

Ճանապարհների նորոգման թիվ 1,2 շինվարչություններ

«Երքաղասֆալտշին» տրեստի մեխանիզացիայի և ավտոտրանսպորտի բազա

Երքաղխորհրդի գործկոմի վերանորոգման շինարարական տրեստ

Երքաղխորհրդի գործկոմի «Երկոմունշին» գլխավոր վարչություն

1442 1960-1997
Երքաղխորհրդի «Վերանորոգշինտրեստ»

Երևանի քաղաքապետարանի «Շինվերանորոգում» ՊՓԲԸ

«Վերանորոգշինտրեստ»-ի թիվ 2 վերանորոգման շինարարական վարչություն /ՎՇՎ/

«Վերանորոգշինտրեստ»-ի հատուկ տեղամաս

«Վերանորոգշինտրեստ»-ի թիվ 4 հատուկ վերանորոգման շինարարական վարչություն

Հատուկ էլեկտրամոնտաժային վերանորոգման շինարարական վարչություն

Օժանդակ տնտեսություն

«Վերանորոգշինտրեստ»-ի

«Ստրոյսերվիս» ԲԲԸ

102 1979-2012
Ե-285 Շահումյանի շրջանի Սպանդարյանի անվան կոլտնտեսություն

«Նաիրի» գյուղմթերքների արտադրական կոոպերատիվ (Սպանդարյանի կոլտնտեսություն)

3 1971-2005
Ե-286 ՀՀ շինարարության նախարարության N 29 դուստր ձեռնարկություն 1986-2002
Ե-287 «Հայգունմետնախագիծ» ինստիտուտի Երևանի փորձարարական լեռնամետալուրգիական գործարան

ՀՀ Արդյունաբերության նախարարության «Կոմպոզիցիոն նյութերի  գործարան» ՊՁ

ՀՀ Առևտրի և արդյունաբերության նախարարության «Կոմպոզիցիոն նյութերի  գործարան» ՊՓԲԸ

ՀՀ Առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության

«Կոմպոզիցիոն նյութերի  գործարան» ՓԲԸ

 

37 1987-2007
Ե-288 Պրոթեզավորման և կադրերի պատրաստման կենտրոն 13 1993-2005
Ե-289 ՀԽՍՀ (ՀՀ) նախարարների

Խորհրդին առընթեր ֆիզկուլտուրայի և սպորտի պետական կոմիտեի «Լեռնագնացների «Արագած» հանրապետական ակումբ

ՀՀ Մշակույթի, երիտա-սարդության հարցերի և սպորտի նախարարության «Լեռնագնացների «Արագած» հանրապետական ակումբ

«Լեռնագնացների «Արագած» հանրա-պետական ակումբ ՊՈԱԿ

9 1984-2004
Ե-290 Նյութատեխնիկական մատակարարման պետական կոմիտեի հանրապետական հաշվողական կենտրոն 7 1973-1992
Ե-291 «Հայ դպրություն» հասարակական կազմակերպություն 22 1975-2009
Ե-292 «ԻնթրաՀելթ Ինթերնեյշնլ Ինք» ընկերության Հայաստանյան ներկայացուցչություն 14 2001-2011
Ե-293 «Լյուքսոֆտ Ա» ՍՊԸ

«Էյչ-Թի-Թի-Էյ» ՍՊԸ

/նաև Աշխատանքային պայմանագրեր/

9 2003-2010
Ե-295 ՀԽՍՀ շինանյութերի արդյունաբերության նախարարության “Մասնագիտացված աշխատանքների վարչություն”

“Հայարդշինանյութեր” հանրապետական ԱՄ “Մասնագիտացված աշխատանքների վարչություն”

ՀՀ արդյունաբերության և առևտրի նախարարության “Մասնագիտացված աշխատանքների վարչություն” ՊՁ /ՓԲԸ/

/Երևան և շրջանների տեղամասեր/

117 1971-2004
Ե-296 ՀԽՍՀ Պետշինի “Երևանշին” նախագծաարդյունաբերական շինարարական միավորման թիվ 19 մասնագիտացված ՇՎ

“Երևանշին” շինմոնտաժային արտադրական միավորման թիվ 19 մասնագիտացված ՇՎ

ՀՀ շինարարության նախարարության “Երևանշին” գլխավոր վարչության տնաշինական կոմբինատի թիվ 22 մասնագիտացված ՇՎ

ՀՀ շինարարության նախարարության խոշոր պանելային տնաշինական ՊՁ թիվ 14 ԴՁ

“Տնաշինական կոմբինատ” ՓԲԸ թիվ 5 ԴՁ

“Շինմոնտաժ-հարդարող” ԲԲԸ

27 1986-2000
Ե-298 ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության Մանրամեծածախ ֆիրմա 20 1974-1999
Ե-299 «Գեղագիտության ազգային կենտրոն» ՊՓԲԸ

Դպրոցականների գեղարվեստական դաստիարակության Երևանի քաղաքային տուն

Երևանի քաղխորհրդի գործկոմի ժողկրթբաժնի մանկական պատկերասրահ

Քաղ. Ժողկրթբաժնի գեղագիտական դաստիարակության և մանկական ցուցադրման ուսումնամեթոդական հանրապետական կենտրոն

«Ծաղկի թատրոն» դրամատիկական ստուդիա

«Ֆիլհարմոնիա», Մետրո» թատրոն, «Նկարչական ստուդիա», «Երաժշտական դպրոց», «Մանկական ստեղծագործության թանգարան», «Ֆոտո ստուդիա», «Թատրոն ստուդիա», «Ջազային ստուդիա», Դրամատիկական թատրոն-ստուդիա

129 1971-2005
Ե-300 ՀԽՍՀ նախարարների խորհրդի մոնտաժային և հատուկ շին. աշխատանքների գլխավոր վարչություն «Արդօդափոխություն» Երևանի մոնտաժային տրեստ

ՀԽՍՀ նախարարների խորհրդի մոնտաժային և հատուկ շին. աշխատանքների գլխավոր վարչություն «Հայարդօդափոխություն»

/Աշխատանքային գրքույկներ, զին գրքույկներ, ատեստատներ, ծննդյան վկայականներ/

/Երևան և մարզեր/

226 1963-2005
Ե-302 «Հայմեքենա» փորձարարական գործարան

«Հայմեքենա» գիտաարտադրական ձեռնարկություն

«Ղարս» ԲԲԸ

«Ղարս-Մետ» ՍՊԸ

40 1982-2009
Ե-303 «Կաթոլիկ օգնության ծառայություն» հայաստանյան մասնաճյուղ 16 1998-2007
Ե-306  Երևանի Ա.Մռավյանի անվան թիվ 25 միջնակարգ դպրոց 68 1976-2012
Երևանի թիվ 81 միջնակարգ դպրոց 55 1960-2007
Երևանի Հր.Աճառյանի անվան թիվ 72 միջնակարգ դպրոց 86 1951-2015
Շենգավիթի շրջանի մանկապատանեկան թիվ 2 համալիր մարզադպրոց 7 1977-2010
Երևանի քաղաքապետարանի թիվ 9 միջին դպրոց ,թիվ 12 գիշերօթիկ դպրոց , թիվ 7 հատուկ դպրոց ,թիվ 8 օժանդակ գիշերօթիկ դպրոցի իրավահաջորդը 12 հատուկ դպրոց 53 1959-2010
Երևանի Սպանդարյանի թիվ 1 երեկոյան (հեռակա) միջնակարգ դպրոց 15 1953-1999
Երքաղժողկրթբաժնի Երևանի թիվ 24 գիշերօթիկ դպրոց /նաև սովորողների վերաբերյալ/ 15 1962-1983
Երևանի Շահումյանի (Մալաթիա-Սեբաստիայի) շրջանի թիվ 5,20,27,30,31 երեկոյան միջնակարգ դպրոցներ 43 1955-1999
Երևանի Օրջոնիկիձեի (Էրեբունու) շրջանի թիվ 3,7,9,16,35 երեկոյան (հեռակա) միջնակարգ դպրոցներ 26 1956-2000
Երևանի 26 կոմիսարների անցան շրջխորհրդի գործկոմի ժողկրթբաժնի թիվ 132 միջնակարգ դպրոց 9 1984-1996
Երևանի Շոթա Ռուսթավելու անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ 15 1963-2017
ՀԽՍՀ ռուսական մանկավարժական ուսումնարանին կից բազային դպրոց թիվ 149,

ՀՀ Երևանի Վ. Դավթյանի անվան թիվ 149 միջնակարգ դպրոց,

ՀՀ ԿԳՆ <<Երևանի Վ.Դավթյանիանվան թիվ 149 ավագ դպրոց>>ՊՈԱԿ

( 2017թ  N 149 դպրոցը միացել է  N 54 դպրոցին )

32 1967-2012
<<Երևանի քաղաքապետարանի կրթության Վարչության թիվ 81 միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ 10 2001-2017
Երևանի Ա.Գրիբոյեդովի անվան թիվ 41 հիմնական դպրոց 10 1988-2017
ՀԽՍՀ լուսավորության նախարարության Երևանի թիվ 2 գիշերօթիկդպրոց

Երևանի քաղաքապետարանի թրվ 2 հանրակրթական գիշերօթիկ դպրոց

Երևանի քաղաքապետարանի <<ՀՀ Երևանի որբ ծնողական խնամքից զրկված երեխաների թիվ 3 հատուկ դպրոց>>ՊՈԱԿ

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության <<ՀՀ Երևանի թիվ 30 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ

<<Երևանի Մ. Հերացու անվան  պետական բժշկական համալսարան>> ՊՈԱԿ-ի <<Երևանի թիվ թիվ 30 ավագ դպրոց >> ՊՈԱԿ

55 1966-2013
ՀԽՍՀ լուսավորության նախարարության Երևան քաղաքի թիվ 54 միջնակարգ դպրոց 20 1965-1996
Արաբկիրի վարչական շրջանի լուծարված կրթամշակութային, նախադպրոցական և սպորտային կազմակերպությունների միացյալ արխիվային ֆոնդ

Արաբկիր շրջանի երաժշտական դաստիարակության տուն

Թիվ 16, 38, 54, 70, 73, 84, 89, 93, 98, 132, 4, 136, 138, 139, 140, 161, 182, 183, 185, 186, 190, 199, 208, 227, 234 մանկապարտեզներ

Թիվ 14 խուլ համրերի ակումբ

Թիվ 2 հեռակա միջնակարգ դպրոց

Թիվ 8 հեռակա միջնակարգ դպրոց

Թիվ 1 մարզադպրոց

Մարզական խաղերի դպրոց

113 1969-2010
Ե-307 ՀԽՍՀ ավտոտրանսպորտային նախարարության Երևանի թիվ 3 ՈՒԱՏՁ

Երևանի մերձքաղաքային ուղևորատար ավտոտրանսպորտային /ՄՈՒԱՏ/ԲԲԸ

Թիվ 3 ավտոբուսային պարկ

178 1972-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԽԻՎԻ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ  01.01.2021թ.

 

 

№№

ը/կ

Ֆոնդի անվանումը

ըստ ֆոնդի ցուցակի

վերջին անվանումը

 

ֆոնդի

մշտական պահպանման գործեր անձնակազմին վերաբերող գործեր
ընդհԱանուր քանակը ծայրային թվագրումները ընդհանուր քանակը ծայրային թվագրումները
1 2 3 4 5 6 7
1 «Աբովյանշին» տրեստի թիվ1, 2, 3, 4, 7, 39, 59, 60, 61, 79,թիվ 1,թիվ 2 մ/մանկապարտեզների շինվարչությունների միացյալ արխիվային ֆոնդ 1 68 1963-1999 667 1968-2000
2 Աբովյանի «Չափիչ»  գործարան 2 627 1968-1997
3  Բյուրեղավանի երկաթ բետոնե կոնստրուկցիաների թիվ 10 գործարան 3 26 1977-2001 119 1973-2003
4 ՀՀ ժողպատգամավորների Աբովյանի քաղաքային խորհրդի գործադիր կոմիտե 4 1535 1963-1997 19 1981-1997
5 ՀՀ  պատգամավորների Կոտայքի շրջխորհրդի գործկոմի ֆինանսական  բաժին 5 46 1988-1996         15 1968-1995
6 ՀՀ ժողպատգամավորների  Կոտայքի  շրջանային խորհրդի գործադիր կոմիտե 6 1112 1940-1996 17 1968-1996
7 «Աբովյանշին» տրեստի «Ավտոմեխբազա» 7 176 1968-1998
8 Արամուսի ջերմատնային կոմբինատ 8 24 1972-1996
9 «Աբովյանի բնակարանային տնտեսության» արտադրական վարչություն 9 92 1968-2000
10 Աբովյանի«Տեխնիկական մշակաբույսերի գիտահետազոտական կայան»ՊՓԲԸ 10 20 1970-2019
11 ՀՀ պատգամավորների Կոտայքի շրջանային խորհրդի գործադիր կոմիտեի ժողովրդական կրթության բաժին 11 17 1978-1996 330 1968-1996
12 «Էներգոբետոն»  ՍՊԸ 12 28 1973-1999
13 «Գառնիի տիեզերական աստղագիտության ինստիտուտ» ՊՓԲԸ 13 12 1992-2004
14 ՀՀ պատգամավորների  Կոտայքի շրջանային խորհրդի գործադիր կոմիտեի  գյուղատնտեսության  վարչություն 14 10 1982-1995 14 1968-1995
15 Աբովյանի ԳԱՄԿ, «Կոտայքի անասնաբուժական սպասարկաման Կենտրոն» ՊՓԲԸ միացյալ արխիվային ֆոնդ 15 20 1984-2015
16 «Բյուրեղավանի երեխաների խնամքի և պաշտապանության գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ 16 57 1966-2019
17 Կոտայքի շրջանի Մայակովսկի գյուղի կոլտնտեսության և ծխախոտա-այգեգործական խորհտնտեսությա ն   միացյալ  արխիվային ֆոնդ 17 78 1968-1991
18 Կոտայքի շրջանի Արզնի կոլտնտեսության և պտղաբանջարաբուծական խորհտնտեսության  միացյալ արխիվային  ֆոնդ 18 100 1968-1991
19 Կոտայքի շրջանի  Քյուլիջայի կոլտնտեսության և կաթնաանասնապահական խորհտնտեսության միացյալ արխիվային ֆոնդ 19 16 1968-1992
20 Կոտայքի շրջանի Զովաշենի (Հատիս) կոլտնտեսության և անտառապտղաբուծական խորհտնտեսության միացյալ արխիվային ֆոնդ 20 63 1968-1991
21 Կոտայքի շրջ. Գեղադիրի կոլտնտեսութան և անտառապտղաբուծական խորհտնտեսության    միացյալ արխիվային ֆոնդ 21 20 1968-1991
22 Աբովյանի «Հայջրշին» – «Ունիվերսալշին» ՍՊԸ 22 16 1982-2002
23 Աբովյանի  շրջանի  պետական անտառային տնտեսություն 23 48 1968-1998
24 ՀՀ ժողպատգամավորների Աբովյանի շրջխորհրդի գործադիր կոմիտեի կուլտուրայի բաժին 24 122 1967-1996 56 1968-1996
25 Աբովյանի կոմունալ տնտեսության արտադրական վարչություն 25 93 1964-1998
26  Աբովյանի շրջանի Գառնիի կոլտնտեսության և այգեպտղաբանջարաբուծական խորհտնտեսության միացյալ արխիվային ֆոնդ 26 267 1971-1987 71 1968-1991
27 «Աբովյանի  ագրոսպասարկում» ԲԲԸ 27 91 1968-2002
28 ՀՀ սոցիալական ապահովության ծառայության Կոտայքի տարածքային բաժին 28 374 1956-2004 20 1968-2004
29 Կոտայքի շրջանի Սևաբերդի կոլտնտեսության և կաթնաանասնապահական խորհտնտեսության միացյալ արխիվային ֆոնդ 29 173 1950-1985 33 1968-1991
30  ՀՀ Ժողպատգամավորների  Աբովյանի քաղաքային խորհրդի գործադիր կոմիտեի ժողովրդական կրթության բաժին 30 36 1990-1997 313 1970-1996
31 Կոտայքի շրջանի Ձորաղբյուրի անտառտնտեսություն 31 60 1971-1991
32 Կոտայքի շրջանի Ջրվեժի անտառտնտեսություն 32 147 1971-1991
33  Կոտայքի շրջանի Արամուսի «Պայքար» կոլտնտեսություն 33 139 1957-1991 17 1968-1991
34 ՀՀ ժող պատգամավորների Կոտայքի շրջանի Ջրվեժի գյուղական խորհրդի գործադիր կոմիտե 34 331 1945-1996 23 1968-1996
35 ՀՀ ժողպատգամավորների Կոտայքի շրջանի  Գեղաշենի գյուղական խորհրդի գործադիր կոմիտե 35 277 1939-1996 10 1968-1996
36 ՀՀ ժողպատգամավորների Կոտայքի շրջանի Մայակովսկու գյուղական խորհրդի  գործադիր կոմիտե 36 293 1954-1996 32 1968-1996
37 ՀՀ ժողպատգամավորների  Կոտայքի շրջանի Արամուսի գյուղական խորհրդի  գործադիր կոմիտե 37 297 1943-1996 24 1976-1996
38 ՀՀ ժողպատգամավորների Կոտայքի շրջանի Կամարիսի  գյուղական խորհրդի  գործադիր կոմիտե 38 257 1959-1996 12 1978-1996
39 ՀՀ ժողպատգամավորների Կոտայքի շրջանի  Վ. Պտղնիի գյուղական խորհրդի գործադիր կոմիտե 39 40 1991-1996 7 1991-1996
40 ՀՀ ժողպատգամավորների Կոտայքի շրջանի  Պտղնիի գյուղական խորհրդի գործադիր կոմիտե 40 38 1991-1995 10 1991-1996
41 ՀՀ ժողպատգամավորների Կոտայքի շրջանի  Ռադիոկայանի  գյուղական խորհրդի գործադիր կոմիտե 41 32 1986-1996 3 1991-1996
42 ՀՀ ժողպատգամավորների Կոտայքի շրջանի  Առինջի  գյուղական խորհրդի  գործադիր կոմիտե 42 233 1960-1996 17 1968-1996
43 ՀՀ ժող պատգամավորների Կոտայքի շրջանի  Բալահովիտի գյուղական խորհրդի  գործադիր կոմիտե 43 91 1954-1996 7 1991-1996
44 ՀՀ ժողպատգամավորների Կոտայքի շրջանի  Գառնիի գյուղական խորհրդի  գործադիր կոմիտե 44 559 1937-1996 21 1968-1996
45 ՀՀ ժողպատգամավորների Կոտայքի շրջանի  Ակունքի գյուղական խորհրդի  գործադիր կոմիտե 45 29 1985-1996 5 1991-1996
46 ՀՀ ժող պատգամավորների Կոտայքի շրջանի  Ողջաբերդի  գյուղական խորհրդի  գործադիր կոմիտե 46 29 1991-1996 5 1991-1996
47 ՀՀ ժողպատգամավորների Կոտայքի շրջանի  Նուռնուսի  գյուղական խորհրդի  գործադիր կոմիտե 47 40 1972-1996 7 1991-1996
48 ՀՀ ժողպատգամավորների Կոտայքի շրջանի  Նոր գյուղի գյուղխորհրդի գործկոմ 48 5 1986-1996 5 1991-1996
49 ՀՀ ժողպատգամավորների Կոտայքի շրջանի  Կաթնաղբյուրի գյուղական խորհրդի  գործադիր կոմիտե 49 29 1983-1996 10 1991-1996
50 ՀՀ ժողպատգամավորների Կոտայքի շրջանի  Զառի գյուղական խորհրդի  գործադիր կոմիտե 50 207 1936-1996 20 1977-1996
51 ՀՀ ժողպատգամավորների Կոտայքի շրջանի  Արզնիի գյուղական խորհրդի  գործադիր կոմիտե 51 88 1954-1996 27 1968-1996
52  ՀՀ ժողպատգամավորների Կոտայքի շրջանի  Զովքի գյուղական խորհրդի  գործադիր կոմիտե 52 218 1954-1996 23 1968-1996
53 ՀՀ ժողպատգամավորների Կոտայքի շրջանի  Ձորաղբյուրի  գյուղական խորհրդի  գործադիր կոմիտե 53 53 1970-1996 8 1991-1996
54 ՀՀ ժողպատգամավորների Կոտայքի շրջանի  Սևաբերդի   գյուղական խորհրդի  գործադիր կոմիտե 54 23 1991-1996 7 1991-1996
55 ՀՀ ժող պատգամավորների Կոտայքի շրջանի  Հացավանի գյուղական խորհրդի  գործադիր կոմիտե 55 32 1991-1996 7 1991-1996
56 ՀՀ ժողպատգամավորների Կոտայքի շրջանի  Գեղադիրի գյուղական խորհրդի  գործադիր կոմիտե 56 245 1940-1996 13 1968-1996
57 ՀՀ ժողպատգամավորների Կոտայքի շրջանի  Բյուրեղավանի ավանային խորհրդի  գործադիր կոմիտե 57 275 1974-1996 24 1974-1996
58 ՀՀ ժողպատգամավորների Կոտայքի շրջանի  Զովաշենի  գյուղական խորհրդի  գործադիր կոմիտե 58 20 1986-1996 7 1991-1996
59 ՀՀ ժողպատգամավորների Կոտայքի շրջանի  Հատիսի գյուղական խորհրդի  գործադիր կոմիտե 59 162 1954-1996 28 1968-1996
60 ՀՀ ժողպատգամավորների ժող պատգամավորների Կոտայքի շրջանի  Գողթի գյուղական խորհրդի  գործադիր կոմիտե 60 177 1954-1996 23 1975-1996
61 ՀՀ ժողպատգամավորների Կոտայքի շրջանի  Կոտայքի  գյուղական խորհրդի  գործադիր կոմիտե 61 274 1948-1996 12 1968-1996
62 ՀՀ ժողպատգամավորների Կոտայքի շրջանի  Կապուտանի գյուղական խորհրդի  գործադիր կոմիտե 62 206 1939-1996 20 1968-1996
63 ՀՀ ժողպատգամավորների Կոտայքի շրջանի  Ջրաբերի գյուղական խորհրդի  գործադիր կոմիտե 63 98 1959-1996 18 1968-1996
64 ՀՀ ժողպատգամավորների Կոտայքի շրջանի  Գեղարդի   գյուղական խորհրդի  գործադիր կոմիտե 64 19 1991-1996 7 1991-1996
65 Աբովյանի կենցաղսպասարկման կոմբինատ 65 169 1968-2003
66 ՀՀ Դինամո մարզական ընկերության Աբովյանի «Դինամո» սպորտ-իրերի տրիկոտաժի ֆաբրիկա ԴՁ 66 31 1982-2000 122 1971-2000
67 Արզնու «Հայբյուրեղապակի» գործարան /«Հայբյուրեղապակի» ԲԲԸ/ 67 1150 1968-2004
68 Կոտայքի շրջանի Գողթի կոլտնտեսության  և կաթնա-անասնապահական խորհտնտեսության միացյալ արխիվային ֆոնդ 68 51 1968-1992
69 Կոտայքի շրջսպառկոոպ 69 3 1968-1970
70 Կոտայքի շրջանի Կապուտանի  կոլտնտեսության  և անասնապահական խորհտնտեսության միացյալ արխիվային  ֆոնդ 70 46 1968-1991
71 Աբովյանի «Փարոս» ԲԲԸ 71 36 1990-2000
72 ՀՀ Կոտայքի մարզ Վ. Պտղնիի գյուղապետարան 72 90 1997-2008 24 1996-2008
73 Աբովյանի տարածքային գանձապետական բաժանմունք 73 23 1996-2003 6 1996-2003
74 Աբովյանի «Հայտրանսշին» տրեստի թիվ 916 շինվարչություն 74 137 1967-2000
75 Աբովյանի «Շինարարական իրերի կոմբինատ» ՍՊԸ 75 183 1969-2004
76 Աբովյանի  «Սիրիուս» գործարան 76 7983 1968-2007
77 Աբովյանի «Գառնի» կոշիկի ֆաբրիկա 77 58 1985-1998
78 «Արզնի» հանքային ջրերի գործարան 78 158 1968-1998
79 ՀՀ նախարարների խորհրդին առընթեր  «Հայարդ շինանյութեր» արտադրական միավորման մարկշեյդերական  աշխատանքների վարչություն 79 34 1968-2003
80 Աբովյանի քաղխորհրդի գործկոմի ջերմամատակարարման գրասենյակ 80 13 1975-2004
81 Աբովյանի «Նորոգշին» ՊՁ (Շինվերանորոգման վարչություն) 81 28 1968-1999
82 ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի քաղաքապետարան 82 249 1996-2008        61 1996-2009
83 Գեղաշենի «Կիրովի» անվան  կոլտնտեսություն 83 47 1968-1991
84  Աբովյանի շրջանի Զառի «Կարմիր հոկտեմբեր»-ի անվան կոլտնտեսություն 84 45 1968-1991
85  Աբովյանի շրջանի Կամարիսի կոլտնտեսության և  կաթնաանասնապահական ծխախոտագործական խորհտնտեսության միացյալ արխիվային ֆոնդ 85 62 1968-1992
86 Ջրաբերի պետական անտառային տնկարանի  և կոլտնտեսության միացյալ արխիվային ֆոնդ 86 41 1968-1986 58 1968-1992
87 Աբովյանի (Նոր գյուղ, Էլար) կոլտնտեսության և կաթնաբանջարաբուծական խորհտնտեսության միացյալ արխիվային  ֆոնդ 87 137 1968-1991
88 Աբովյանի շրջանի Կոտայքի «Կույբիշևի» անվան կոլտնտեսություն 88 88 1968-1992
89 Աբովյանի շրջանի Ակունք գյուղի  «Դեպի կոմունիզմի» անվան  կոլտնտեսություն 89 9 1968-1991
90 Աբովյանի շրջանի Առինջի խորհտնտեսություն 90 45 1968-1998
91 ՀՀ Կոտայքի մարզի Ձորաղբյուրի գյուղապետարան 91 52 1996-2005 8 1996-2003
92 Անտառային տնտեսության պետական կոմիտեի Հացավանի անտառտնտեսություն 92 46 1968-1991
93 Աբովյանի շրջանի Ողջաբերդի անտառտնտեսություն 93 51 1968-1991
94 ՀՀ Կոտայքի մարզի  Բալահովիտի գյուղապետարան 94 70 1996-2003 12 1997-2005
95 Աբովյանի շրջանի Գեղարդի անասնապահական խորհտնտեսություն 95 9 1986-1991
96  Աբովյանի քաղառ և Աբովյանի «Պտուղբանջարեղենի գրասենյակ» ԲԲԸ-ի միացյալ արխիվային  ֆոնդ 96 357 1968-1998
97 Աբովյանի շրջանային կապի հանգույց 97 113 1968-1997
98 ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնիի գյուղապետարան 98 64 1996-2008 5 1997-2008
99 Աբովյանի տեխնիկական սպասարկման կայան 99 16 1985-1996
100 «Աբովյանի ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ 100 31 4 1996-2006
101 Հայկական ՍՍՀ ՇԱՄ Նոր տիպի շինանյութերի և ժողսպառման ապրանքների գործարան 101 36 1981-1997
102 «Կարեն-Էներգո» և «Շինդիագնոստիկա» ՍՊԸ միացյալ արխիվային ֆոնդ 102 24 1999-2010
103 «Հատիս»  ԲԲԸ 103 193 1986-2008
104 «Կիլիկիա »  ԲԲԸ 104 34 1986_2003
105 ՀՀ  Կոտայքի մարզի  Ջրվեժի գյուղապետարան 105 533 1996-2008 8 1996-2008
106 «Սապֆիր»  ԲԲԸ 106 1137 1968-2013
107 Աբովյանի բեռնաուղևորատար ավտոտրանսպորտային ձեռնարկություն (ԱՏԿ) 107 37 1968-1999
  108 ՀՀ Կոտայքի մարզ Աբովյանի քաղաքապետարան 108 457 1997-2009
  109 ՀՀ Կոտայքի մարզի Զովքի գյուղապետարան 109 103 1996-2017 18 1996-2017
  110 Կոտայք նոտարական տարածք 110 13136 1967-2016
  111 Աբովյանի ջերմատնային տնտեսություն 111 49 1968-2000
  112 « Տրանսգազշին»ՍՊԸ Ստորգետնյա աշխատանքների մասնագիտացված մասնաճյուղ/ՍԱՄ/ 113 107 1970-1999
 113  Աբովյանի ԱՏՊ «Արմտրանսգազ»,  «Տրանսգազ» ՍՊԸ  միացյալ արխիվային ֆոնդ 114 124 1982-2012
114   «Արմտրանսգազ» ՍՊԸ Աբովյանի ԳՇՄ /ԼՊՈՒՆԳ/ 115 112 1970-1998
115   «Տրանսգազ» ՍՊԸ  Աբովյանի ԳՍՊԿՄ/Գազի ստորգետնյա պահեստ կայան/ 116 56 1974-1999
116 «Տրանսգազշին»ՊՓԲԸ /թիվ 4 շինվարչություն, թիվ 10 շինվարչություն, թիվ 3 շինվարչություն/ 117 114 1983-1999
117 Աբովյանի միջշրջանային ջրմուղ կոյուղի 118 134 1969-2007
118 Աբովյանի սպորտային մրցավազքային ավտոմեքենաների փորձնական գործարան «Հայաստանի ԴՕՍԱՖ» ՀՀՀԿ-«Անարտա» ՍՄԱԳ ՍՊԸ  և «ՀայաստանիԴՕՍԱՖ» կենտրոնական կոմիտեի Աբովյանի արտադրական տեղամասի միացյալ արխիվային ֆոնդ 119 358 1980-2014
119 «Աբովյանի  ԵԲԿ գործարան»  ԲԲԸ և «Աբովյանի  ԵԲԿ գործարանի ավտոձեռնարկություն» միացյալ արխիվային ֆոնդ 120 149 1969-2016
120 Լուծարված կազմակերպությունների միացյալ արխիվային ֆոնդ 121 23 1990-2016
121 Աբովյանի «Կոտայք» կահույքի ֆաբրիկա 122 97 1970-2009
122 «Ձորաղբյուրի գլխավոր մարզաբազա» ՊՓԲԸ 123 50 1969-2005
123 ՀՀ Կոտայքի մարզ Կոտայքի գյուղապետարան 124 123 1996-2017 13 1997-2017
124 ՀՀ Կոտայքի մարզ Հատիսի գյուղապետարան 125 16 1996-2017 6 1997-2017
125 ՀՀ Կոտայքի մարզ Ջրաբերի գյուղապետարան 126 60 1996-2017 7 1997-2017
126 ՀՀ Կոտայքի մարզ Նուռնուսի գյուղապետարան 127 67 1996-2017 13 1997-2017
127 ՀՀ Կոտայքի մարզ Զովաշենի գյուղապետարան 128 32 1996-2017 9 1997-2017
128 ՀՀ Կոտայքի մարզ Նորգյուղի գյուղապետարան 129 129 1996-2017 19 1997-2017
129 ՀՀ Կոտայքի մարզ Զառի գյուղապետարան 130 77 1996-2017 22 1997-2017
130 ՀՀ Կոտայքի մարզ Կապուտանի գյուղապետարան 131 78 1996-2017 17 1997-2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԽԻՎԻ  ԱՊԱՐԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ – 2021թ.

 

 

№№

ը/կ

 

Ֆոնդի անվանումը

ըստ ֆոնդի ցուցակի

վերջին անվանումը

 

ֆոնդի №

մշտական պահպանման գործեր անձնակազմին վերաբերող գործեր
ընդհանուր քանակը     ծայրային թվագրումները ընդհանուր քանակը ծայրային թվագրումները
1 2 3 4 5 6 7
1 ՀՀ պատգամավորների Ապարանի  շրջխորհրդի գործադիր կոմիտե

-Ապարանի և Ալագյազի շրջանների բազմազավակ Մայրերի հաշվառման բաժին

1 562

 

 

4

1939-1996

 

 

1935-1939

38 1968-1996
2 ՀՀ ժողպատգամավորների Ապարանի  շրջխորհրդի  գործկոմի  սոցիալական  ապահովության  բաժին 2 52 1992-2001 15 1968-2001
3 ՀՀ  պատգամավորների   Ապարանի շրջխորհրդի  գործադիր  կոմիտեի  ժողկրթության  բաժին

Ապարանի թիվ 1 և թիվ 2 միջնակարգ դպրոցներ

3 21

 

8

1968-1982

 

1946-1971

404

 

 

1968-2001
4 ՀԱԱ Ապարանի տարածքային ներկայացուցչություն 4 9 1939-2010
5 ՀԽՍՀ  Ապարանի  շրջկոոպ  միության մթերման գրասենյակ

Ապարանի  անասնամթերման «Աննա» ՓԲԸ

Ապարանի  շրջանային  մթերումների  և որակի  պետական  տեսչություն

6 9 1952-1961 13

 

 

1968-2001

 

6 Ապարանի  բնակչության  կենցաղ սպասարկման  վարչություն 7 19 1949-1984 35 1968-1996
7 ՀՀ ժողպատգամավորների  Ապարանի  շրջխորհրդի գործկոմի  ֆինանսական  բաժին 8 61 1948-1955

1990-1996

8 1981-1996
8 Միացյալ   արխիվային  Ֆոնդ.

Ապարանի շրջանի Հարթավան գյուղի կոլտնտեսություն

ՀԽՍՀ  ագրոարդյունաբերական պետական կոմիտեի

Ապարանի  շրջանի  Հարթավան գյուղի խորհտնտեսություն

9 6 1954-1975 80 1968-1991
9 Ապարանի  շրջանի  Թթուջուր  գյուղի  կոլտնտեսության և խորհտնտեսության միացյալ  արխիվային  ֆոնդ 10 19 1950-1966 35 1968-1991
10 ՀՀ ժողպատգամավորների Ապարանի  շրջխորհրդի գործկոմի  գյուղատնտեսական  վարչություն 11 242 1938-1972 21 1973-1996
11 Ժողպատգամավորների Ապարանի շրջանի   Շենավանի  գյուղխորհրդի  գործադիր  կոմիտե 12 45 1945-1997 16 1968-1995
12 Ժողպատգամավորների  Ապարանի  շրջանի   Վարդենուտի    գյուղխորհրդի  գործադիր  կոմիտե 13 61 1963-1993 5 1968-1995
13 Ապարանի  թիվ 40  և  թիվ 75  պրոֆտեխնիկական   ուսումնարանների միացյալ  արխիվային ֆոնդ 14 21 1972-2001 38 1970-2002
14 ՀԽՍՀ  գյուղատնտեսության  աշխատողների արհմիության  Ապարանի  շրջանային կոմիտե 15 27 1956-1982
15 Ապարանի  շրջանի  Վարդենուտ  գյուղի կոլտնտեսություն 16 49 1949-1980 130 1968-1991
16 Ապարանի բնակարանային կոմունալ տնտեսության  ՊՁ

Ապարանի քաղաքային բաղնիք

 

Ապարանի կոլտնտեսային շուկա

17 9 1954-1999 16

 

2

 

2

1968-2003

 

1968-1984

 

1968-1984

17 Ժողպատգամավորների Ապարանի  շրջանի  Հարթավանի  գյուղխորհրդի    գործադիր  կոմիտե 18 83 1946-1996
18 ՀՀ  ժողպատգամավորների  Ապարանի շրջխորհրդի գործկոմի մշակույթի  բաժին

Ապարանի  շրջկինոցանցի և գրադարանների  կենտրոնացված    համակարգի    միացյալ արխիվային  ֆոնդ

Ապարանի շրջանային «Ծաղկունք» թերթի խմբագրության և ՀԽՍՀ մամուլի պետական կոմիտեի Ապարանի շրջ. Գործկոմի տպարան

19 44

 

 

 

 

 

 

1952-1982

 

 

 

 

 

 

18

2

3

 

 

 

3

1968-1996

1967-1997

1979-1992

 

 

 

1968-1995

19 Ապարանի շրջանի Նիգավան  գյուղի  կոլտնտեսության  և խորհտնտեսության  միացյալ  արխիվային  ֆոնդ 20 95 1950-1980 181 1968-1991
20 Ապարանի  շրջանի  Եղիպատրուշ  գյուղի կոլտնտեսություն 21 60 1948-1990 101 1968-1991
21 Ապարանի շրջանի  Լուսագյուղի   խորհտնտեսություն 22 34 1949-1980 73 1968-1991
22 ՀՀ ժողպատգամավորների Ապարանի շրջանի  Եղիպատրուշի գյուղխորհրդի  գործկոմ 23 53 1945-1995 3 1968-1996
23 Ապարանի բեռնաուղևորատար տրանսպորտային  ՓԲԸ 24 73 1968-2004
24 ՀՀ ժողպատգամավորների Ապարանի  շրջանի Վարդենիսի  գյուղխորհրդի  գործկոմ 25 30 1957-1998 1 1989-1996
25 Ապարանի  շրջանի  Շենավան  գյուղի կոլտնտեսություն

ՀԽՍՀ  ագրոարդյունաբերական միավորման պետական կոմիտե

26 39 1946-1974 74 1968-1991
26 Ապարանի շրջանի   Արայի  գյուղի կոլտնտեսություն 27 36 1954-1979 6 1974-1991
27 ՀԽՍՀ   պետական  ապահովագրության Ապարանի  շրջանային  տեսչություն 28 12 1991-2000 30 1968-2000
28 ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արայիի գյուղապետարան 29 18 1996-2017 5 1996-2017
29 Ապարանի  շրջանի  Վարդենիս գյուղի կոլտնտեսություն 31 76 1948-1980 40 1968-1991
30 Միացյալ  արխիվային  ֆոնդ.

Ապարանի  շրջանային  կապի  հանգույցի  և

«Հայաստանի հեռախոսային ցանց» ՊՁ

32 14 1951-1997 62 1968-1997
31 ՀՀ Արագածոտնի մարզի Քուչակի գյուղապետարան 33 35 1996-2017 7 1997-2017
32 ՀԽՍՀ ժողպատգամավորների Ապարանի շրջանի Քուչակի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 34 149 1936-1995
33 Ապարանի  շրջանի  Քուչակ  գյուղի կոլտնտեսություն 35 52 1948-1991 37 1968-1991
34 Ապարանի  շրջանի ոռոգման  և ջրարբիացման համակարգերի  վարչություն

Ապարանի ձկնաբուծական գործարան

«Ապարանի մսի արտադրության» ԲԲԸ

«Քուչակի հաստոցաշինական գործարան» ԲԲԸ

«Ապարանի անասնաբուժական սպասարկման կենտրոն»

36 19

 

 

 

 

1968-1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

9

2

10

 

 

 

 

1968-1975

1979-2000

1991-2001

1968-2004

 

 

35 ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թթուջրի գյուղապետարան

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ջրամբարի գյուղապետարան

37 7

 

7

1997-2017

 

1996-20017

2

 

2

1997-2017

 

1997-2017

36 ՀՀ Արագածոտնի մարզի Նիգավանի գյուղապետարան 38 13 1997-2017 4 1996-2017
37 ՀԽՍՀ  ժողպատգամավորների Ապարանի  շրջանի Նիգավանի  գյուղխորհրդի  գործադիր  կոմիտե 39 24 1959-1995
38 ՀՀ Արագածոտնի մարզի Լուսագյուղի գյուղապետարան 40 16 1997-2017 3 2007-2017
39 Միացյալ արխիվային ֆոնդ

-Ապարանի  շրջանային  կենտրոնական հիվանդանոց

Ապարանի շրջանային սան-էպիտ կայան

41 2 1959-1963 61

 

21

1968-1995

 

1970-2002

40 Ապարանի  շրջանի  Ծաղկաշեն    գյուղի կոլտնտեսություն 42 22 1966-1978 54 1968-1991
41 Ապարանի  շրջանի   Ափնա  գյուղի կոլտնտեսություն 43 40 1956-1976 4 1968-1991
 42 Ապարանի  շրջանի  Չքնաղ  գյուղի կոլտնտեսություն 44 6 1951-1976 24 1968-1991
43 Ապարանի  շրջանի  Արագած  գյուղի կոլտնտեսության  և խորհտնտեսության միացյալ  արխիվային  ֆոնդ 45 17 1951-1976 133 1968-1991
44 Ապարանի  շրջանի   Լուսագյուղի  գյուղխորհրդի  գործադիր  կոմիտե 46 29 1958-1991 7 1968-1994
45 Միացյալ արխիվային ֆոնդ

Ապարանի  շրջանի  Երնջատափ գյուղի կոլտնտեսություն և խորհտնտեսություն

Ապարանի շրջանի Նորաշեն գյուղի խորհտնտեսություն

47 43 1958-1978 10

 

3

1968-1991

 

1987-1991

 

46 ՀՀ Արագածոտնի մարզի Երնջատափի գյուղապետարան 48 16 1996-2017 5 1996-2017
47 Ապարանի  շրջանի  Ձորագլուխ գյուղի  կոլտնտեսության  և  խորհտնտեսության  միացյալ  արխիվային   ֆոնդ 49 43 1948-1980 83 1968-1991
48 Ապարանի  շրջխորհրդի  գործկոմի ճանապարհների շինարարական, նորոգման և շահագործման  ԲԲԸ 50 25 1974-1998 68 1968-2000
49 ՀՀ Արագածոտնի մարզի Հարթավանի գյուղապետարան 51 20 1996-2017 8 1996-2017
50 ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ձորագլուխ գյուղի գյուղապետարան 52 10 1997-2017 4 1996-2017
51 ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկաշենի գյուղի գյուղապետարան

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Շողակնի գյուղապետարան

53 9

 

5

1996-2017

 

1996-2017

5

 

2

1997-2017

 

1996-2017

52 ՀՀ ժողպատգամավորների Ապարանի շրջանային խորհրդի գործկոմի ֆիզկուլտուրայի և սպորտկոմիտեի և Ապարանի մանկական սպորտ դպրոց

ՀՀ «Սևան» գյուղական կամավոր մարզական ընկերության Ապարանի շրջխորհուրդ

54 4 1964-1974 4

 

 

2

1969-1995

 

 

1968-1995

53 ՀՀ Արագածոտնի մարզի Շենավանի գյուղապետարան 55 20 1996-2017 5 1997-2017
54 «Հայգյուղտեխնիկայի» Ապարանի շրջ. միավորման և «Հայագրոսպասարկում» ձեռնարկությունների միավորման Ապարանաի «Ագրոսպասարկում» ԲԲԸ-ի 56 35 1958-1986 52 1968-1995
55 Ապարանի գլխավորող պանրագործարան 57 17 1955-1994 41 1968-1994
56 Միացյալ արխիվայի ֆոնդ

Ապարանի շրջանային սպառկոոպի և Հայաստանի սպառողական միության Ապարանի հանրային սնուդ ՍՊԸ-ի

«Ապարանի հաց»  ՍՊԸ

58         12 1941-1950

1993-1995

169

 

10

 

6

1968-1997

 

1970-1997

 

1978-2004

 

57 ՀՀ Ապարանի «Արև» պատասխանատու ՓԲԸ 59 65 1984-2001
58 Միացյալ արխիվային ֆոնդ

ՀՀ ժողպատգամավորների Ապարանի շրջանի Ափնայի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե

ՀՀ ժողպատգամավորների Ապարանի շրջանի Մուլքիի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե

60 2

 

 

 

9

1991-1996

 

 

 

1990-1996

15

 

 

 

1

1981-1996

 

 

 

1991-1996

59 ՀԽՍՀ  ժողվերահսկողության Ապարանի շրջանային կոմիտե 61 84 1963-1990
60 ՀՀ Ապարանի տարածքային վիճակագրական վարչություն 62 43 1948-2000
61 ՀՀ Արագածոտնի մարզի Կայքի(Մուլքիի) գյուղապետարան 63 15

 

1996-2017

 

 

5

 

1997-2017

 

 

62 ՀԽՍՀ Ապարանի շրջանի Ապարանի ավանի խորհտնտեսություն

Մուլքի գյուղի խորհտնտեսություն

64 29 1969-1981 150

 

7

1968-1991

 

1983-1992

63 Ժողպատգամավորների Ապարանի շրջանի Ապարանի ավանային խորհրդի գործադիր կոմիտե

ՀՀ Ապարանի ավանային խորհրդի տնտհաշվարակային ձեռնարկություն

65 39 1950-1991 5

 

 

2

1968-1996

 

 

1991-1996

64  «Արմեն-կարպետ» ԱՄ Ապարանի ԲԲԸ 66 17 1956-1978 65 1968-2007
65 ՀՀ ժողպատգամավորների Ապարանի շրջանի Սարալանջի  գյուղխորհրդի գործադիր  կոմիտե 67 9 1991-1997 5 1991-1997
66 Ապարանի անտառտնտեսություն 68 28 1969-1990

1985-1996

10 1985-1995
67 Ապարանի «Արագած» ալմազի գործարան 69 6 1989-1995 80 1979-2014
68 Միացյալ արխիվային ֆոնդ «Հայբերրիություն» կոնցեռնի

Ապարանի «Բերրիություն» ՓԲԸ

«Հայէներգոցանցշին» տրեստի Ապարանի ԲԲԸ

70 8

 

1996-2001 21

 

18

1980-2001

 

1988-1996

69 ՀՀ գիտությունների ակադեմիային կից Ապարանի միջնակարգ գիշերօթիկ դպրոց 72 3 1992-1996 43 1989-2012
70 Միացյալ արխիվային ֆոնդ

Ապարանի շրջանի Երնջատափ  գյուղի «ՈՒռենի» կոոպերատիվ

ՀՀ Ապարանի «Վան» ԲԲԸ

73  

6

 

4

 

1989-1999

 

1997-2002

71 ՀԽՍՀ ժողպատգամավորների Ապարանի շրջանի Արագածի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 74 78 1962-1996 2 1972-1987

1988-1996

72 ՀՀ ժողպատգամավորների Ապարանի շրջանի Արա գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 75 25 1936-1991 2 1991-1995
73 ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արագածի գյուղապետարան 76 54 1996-2017 9 1996-2017
74 Միացյալ արխիվային ֆոնդ

ՀՀ  ժողպատգամավորների Ապարանի շրջանի   Երնջատափի  գյուղխորհրդի  գործադիր  կոմիտե

ՀՀ  ժողպատգամավորների  Ապարանի շրջանի  Ձորագլխի  գյուղխորհրդի գործադիր  կոմիտե

ՀՀ  ժողպատգամավորների  Ապարանի շրջանի Չքնաղի գյուղխորհրդի գործադիր  կոմիտե

77  

14

 

 

18

 

 

13

 

1974-1995

 

 

1954-1993

 

 

1957-1996

 

 

 

 

3

 

 

2

 

 

 

1991-1995

 

 

1991-1996

75 ՀՀ Արագածոտնի մարզի Վարդենիսի գյուղապետարան 78 15 1996-2017 7 1996-2017
76 ՀՀ Արագածոտնի մարզի Չքնաղի գյուղապետարան 79 10 1991-2017 5 1996-2017
77 Ապարանի շրջանի Սարալանջ գյուղի խորհտնտեսություն

 

80

 

 

5

 

 

1964-1991

 

 

4

 

 

1989-1990

 

 

78 ՀՀ Արագածոտնի մարզի Եղիպատրուշի գյուղապետարան

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ափնայի գյուղապետարան

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Սարալանջի գյուղապետարան

81 11

 

8

7

1996-2017

 

1996-2017

1997-2017

5

 

5

5

1996-2017

 

1996-2017

1991-2017

79 ՀՀ ժողպատգամավորների Ապարանի շրջանի Թթուջրի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 82 47 1949-1989 4 1968-1984
80 Ապարանի «Նիգ» գործարան ԲԲԸ 84 368 1968-1990
81 ՀՀ Արագածոտնի մարզի Վարդենուտի գյուղապետարան 86 21 1996-2017 5 1999-2017
82 Ապարանի տեղական գանձապետական բաժանմունք 87 39 1996-2003 7 1996-2003
83 Ապարանի թիվ 13 շինարարական մեքենայացված շարասյան և Ապարանի «Ապարանշին» ԲԲԸ 88 23 1968-1996
 84 ՀՀ ժողպատգամավորների Ապարանի շրջանի Ծաղկաշենի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 89 22 1945-1995
85 Ապարանի «Փարվանա» ԲԲԸ

Ապարանի կարի ֆաբրիկա

90 27 1988-1996
86 ՀՀ Ապարանի քաղաքապետարանի թիվ 1 և թիվ 2 մանկապարտեզների միացյալ արխիվային ֆոնդ 92 25 1968-2008
87 ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի քաղաքապետարան

«Ապարանի Միջհամայնքային Միավորում»

93 28 1996-2011 107

 

3

1997-2011

 

2005-2017

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԽԻՎ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ – 01.01.2022թ.

 

№№

ը/կ

 

Ֆոնդի անվանումը

ըստ ֆոնդի ցուցակի

վերջին անվանումը

 

ֆոնդի

մշտական պահպանման գործեր անձնակազմին վերաբերող գործեր
ընդհանուր քանակը ծայրային թվագրումները ընդհանուր քանակը ծայրային թվագրումները
1 2 3 4 5 6 7
1. ՀՀ Ժողպատգամավորների Աշտարակի

շրջխորհրդի գործադիր կոմիտեի միացյալ արխիվային ֆոնդ

-Աշտարակի շրջխորհրդի գործադիր կոմիտե

-Աշտարակի շրջխորհրդի գործադիր կոմիտեի առողջապահական բաժին

-Աշտարակի շրջանային խորհրդի գործադիր կոմիտեի առևտրի բաժին

– ՀԽՍՀ ժողպատգամավորների Աշտարակի շրջանային խորհրդի գործադիր կոմիտեի կոմունալ սպասարկման և բարեկարգման գրասենյակ

1  

 

 

505

 

1

 

7

 

1

 

 

 

1925-1996

 

1947-1950

 

1950-1955

 

1961-1962

 

 

 

5

 

 

 

1988-1996

2. ՀՀ Ժողպատգամավորների Աշտարակի

շրջխորհրդի  գործադիր կոմիտեի ֆինանսական բաժին

2 100 1930-1993 9 1969-1996
3. ՀԱԱ Արագածոտնի մարզային մասնաճյուղի արխիվային ֆոնդ 4 34 1997-2009 2 1998-2002
4. «Աշտարակի քարհանք» բաց բաժնետիրական ընկերություն 5 27 1970-2000
5. Աշտարակի Պետական նոտարական գրասենյա 6 11 1937-1946
6. Աշտարակի շրջանի սննդի կոմբինատ 7 42 1970-1982
7. Աշտարակի, Թալինի, Արագածի շրջանային սպառկոոպ միության միացյալ արխիվային ֆոնդ

-Աշտարակի շրջանային սպառկոոպ միություն

-Աշտարակի քաղկոոպ վարչություն

-ՀՀ «Հայշինվառելիքառ» միավորման Աշտարակի թիվ 30 խանութ-պահեստ

-Աշտարակի մթերման լիազորություն

-Հաշմկոոպմիության Աշտարակի շրջանային բազմարդ արտել

-«Հայկոոպշին» տրեստի Աշտարակի շինարարական տեղամաս

-Աշտարակի ծխախոտի մթերակայան

-«Հայկոոպտրանս» գլխավոր կառավարչության Աշտարակի ավտոշարասյուն

-Արագածի շրջանային սպառկոոպ վարչություն

– Աշտարակի, Կոշի և Ագարակի գյուղկոոպ

 

-Թալինի շրջանային սպառողական միություն

8  

 

 

 

84

 

 

3

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

12

 

18

 

 

 

 

1946-1990

 

 

1991-2002

 

 

1951-1953

 

 

 

 

 

1983-1996

 

 

 

1946-1965

 

1953-1969

 

 

 

 

44

 

7

3

 

4

 

 

2

 

 

9

22

 

17

 

1

 

 

 

 

 

 

1970-2005

 

1971-1997

1991-1993

 

1970-1994

 

 

1970

 

 

1970-1989

1983-1994

 

1972-1999

 

1970

 

8. ՀՀ Աշտարակի, Արագածի շրջանի կապի հանգույց միացյալ արխիվային ֆոնդ

– Աշտարակի շրջանային կապի հանգույց

Արագածի շրջանի կապի հանգույց

9  

 

83

17

 

 

1970-1997

1972-1998

9. Շրջանային Ժողովրդական դատարանների միացյալ արխիվային ֆոնդ

-.Աշտարակի շրջանի Ժողովրդական դատարան

-.Թալինի շրջանի Ժողովրդական դատարան

-.Արագածի  շրջանի Ժողովրդական դատարան

10  

 

356

 

581

 

136

 

 

1955-1986

 

1956-1986

 

1980-1986

10. ՀՀ Արագածոտնի մարզի Նոր Եդեսիայի գյուղապետարան 11 28 1996-2016 9 1996-2014
11. Աշտարակի միջշրջանային ջրմուղկոյուղու վարչության 13 20 1983-2004
12. ՀՀ ժողպատգամավորների Աշտարակի շրջխորհրդի գործադիր կոմիտեի գյուղատնտեսության արտադրական վարչություն 14 98 1935-1996 26 1970-1996
13. ՀՀ ժողպատգամավորների Աշտարակի շրջխորհրդի գործադիր կոմիտեի  ժողկրթության բաժնի միացյալ արխիվային ֆոնդ

-Աշտարակի շրջխորհրդի գործադիր կոմիտեի ժողովրդական կրթության բաժին

-Աշտարակի «Պերճ Պռոշյանի» անվան դպրոց

-Աշտարակի շրջանի Օշական գյուղի գյուղատնտեսական միամյա դպրոց

15  

 

 

 

13

 

13

 

4

 

 

 

 

1925-1934

 

1935-1949

 

1944-1955

 

 

 

 

122

 

 

 

 

1970-1997

14. ՀՀ ժողպատգամավորների Արագածի շրջանի գյուղական խորհրդի գործադիր կոմիտեների միացյալ արխիվային ֆոնդ

-ՀՀ Ժողպատգամավորների Արագածի շրջանի Սիփանի գյուղական խորհրդի գործադիր կեմիտե

-ՀՀ Ժողպատգամավորների Արագածի շրջանի Սանգյառի գյուղական խորհրդի գործադիր կեմիտե

-ՀՀ Ժողպատգամավորների Արագածի շրջանի Ամրե-Թազայի գյուղական խորհրդի գործադիր կեմիտե

-ՀՀ Ժողպատգամավորների Արագածի շրջանի Գեղաձորի գյուղական խորհրդի գործադիր կեմիտե

– ՀՀ Ժողպատգամավորների Արագածի շրջանի Հնաբերդի գյուղական խորհրդի գործադիր կեմիտե

16  

 

 

14

 

 

11

 

 

8

 

 

23

 

 

29

 

 

 

1940-1995

 

 

1954-1990

 

 

1972-1995

 

 

1969-1996

 

 

1969-1995

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

1991-1996

 

 

 

 

 

1988-1996

 

 

1970-1996

15. ՀՀ Արագածետնի մարզի Ծաղկահովիտի համայնքների միացյալ արխիվային ֆոնդ

-ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գեղաձորի գյուղապետարան

-ՀՀ Արագածոտնի մարզի Հնաբերդի գյուղապետարան

-ՀՀ Արագածոտնի մարզի Բերքառատի գյուղապետարան

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գեղարոտի գյուղապետարան

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Լեռնապարի գյուղապետարան

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծիլքարի գյուղապետարան

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Նորաշենի գյուղապետարան

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գեղադիրի գյուղապետարան

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Վարդաբլուրի գյուղապետարան

17  

 

33

 

34

 

12

 

17

 

15

 

12

 

26

 

4

 

3

 

 

1996-2017

 

1996-2017

 

1999-2017

 

1996-2017

 

2001-2017

 

2001-2017

 

1998-2017

 

1997-2017

 

2006-2017

 

 

7

 

13

 

2

 

2

 

8

 

6

 

4

 

6

 

3

 

 

1996-2017

 

1996-2017

 

1996-2017

 

2012-2017

 

1996-2017

 

1998-2017

 

1996-2017

 

1996-2017

 

2009-2017

16. ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության Արագածոտնի մարզային գործակալություն 18 149 1946-2000
17. ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ոսկեվազի գյուղապետարան 19 61 1997-2015 8 1997-2012
18. Աշտարակի շրջանի կոլտնտեսությունների միացյալ արխիվային ֆոնդ

– Աշտարակ գյուղի «Միկոյանի» անվան  կոլտնտեսություն

-Աշտարակ գյուղի «Շահումյանի» անվան կոլտնտեսություն

-Սասունիկ գյուղի «Լեռնաշենի» կոլտնտեսություն

-Լեռնարոտ (Մաղդա) գյուղի «26 կոմիսարների» անվան կոլտնտեսություն

-Ավան գյուղի«Որոշիլովի» անվան կոլտնտեսություն

-Աշտարակի շրջանի Բազմաղբյուր (Թաքիա) գյուղի կոլտնտեսություն

-Աշտարակի շրջանի Օշական գյուղի «Դիմիտրովի» անվան  կոլտնտեսություն

– Աշտարակի շրջանի Բյուրական գյուղի «Կիմի» կոլտնտեսություն

– Աշտարակի  շրջանի Ուջան գյուղի «Մոլոտովի» անվան  կոլտնտեսություն

– Աշտարակի շրջանի Նազրվան գյուղի Ազիզբեկովի անվան կոլտնտեսություն

– Աշտարակի շրջանի Տեղեր գյուղի «Էնգելսի» անվան կոլտնտեսություն

20  

 

77

 

15

 

24

 

19

 

21

 

3

 

23

 

26

 

15

 

7

 

 

22

 

 

1941-1964

 

1930-1950

 

1938-1961

 

1938-1963

 

1938-1963

 

1932

1939-1988

1956-1991

 

1948-1965

 

1952-1968

 

1933-1977

 

 

1947-1961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1970-1991

 

 

 

 

 

 

 

1970-1978

19.  տռ Աշտարակի շրջանի Կարբի գյուղի

«Կարմիր աստղ» կոլտնտեսություն

21 55 1930-1968

 

 

 

 

 

20. ՀՀ Ժողպատգամավորների Աշտարակի

շրջանի Կարբիի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե

22 78 1943-1995 5 1972-1996
21. Աշխատավորների դեպուտատների Աշտարակի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 23 77

 

1929-1963 2 1970-1971
22. Աշտարակի շրջանի Ոսկեվազ գյուղի «Դեպի Կոմունիզմ» կոլտնտեսություն 24 13 1939-1971 14

 

1967-1971
23. Վ. Պետրոսյանի անվան Արագածոտնի մարզային գրադարան 25 1 1997-2004 8 1997-2004
24. Աշտարակի  շրջանի Փարպի գյուղի «Ավանգարդ» կոլտնտեսություն 26

 

34 1954-1980 97

 

1970-1980
25. ՀՀ Արագածոտնի մարզի Բյուրականի գյուղապետարան 27 49 1996-2005
26. Բժշկասոցիալական փորձաքննության Արագածոտնի ԲՍՓՀ 28 137 1979-2011
27. ՀՀ Ժողպատգամավորների Աշտարակի

շրջանի Ավանի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե

29 61

 

1948-1996

 

28. ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի «Սանկրիստալ-ԱՌ» ՓԲԸ 30 48 1984-2010
29. Գլխ Հայջրշին հմ. 18 շարժական մեքենայացված շարասյուն 31 77 1978-1984
30. Աշտարակի շրջանի Օհանավան գյուղի «Սպանդարյանի» անվան կոլտնտեսություն 32 46 1931,

1960-1971

17 1970-1971
31. Աշտարակի շրջանի Ոսկեհատ (Փաթրինջ) գյուղի կոլտնտեսություն 33

 

112 1955-1991 105

 

1970-1991

 

32. Աշտարակի շրջանի տնտհաշվարկային ձեռնարկությունների միացյալ արխիվային ֆոնդ

-Կարբի գյուղի տնտհաշվարկային ձեռնարկություն

-Աշտարակ քաղաքի տնտհաշվարկային ձեռնարկություն

-Արայի տնտհաշվարկային ձեռնարկություն

-Օշական գյուղի համակցված կերի արտադրության միջտնտեսային ձեռնարկություն

-ՈՒշի գյուղի «Բարիք» գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություն

-Արուճ գյուղի հացահատիկային մշակաբույսերի և բազմամյա խոտաբույսերի սերմաբուծական տնտեսություն

34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991-1992

 

 

 

 

2

 

2

 

2

6

 

 

5

 

1

 

 

 

1991-1996

 

1991-1996

 

1990-1996

1988-1998

 

 

1991-1993

 

1994-1999

33. ՀՀ Արագածոտնի մարզիՂազարավանի գյուղապետարան 35 19 1996-2015 5 1997-2012
34. Արագածոտնի մարզի Աշտարակի քաղաքապետարանի մսուր-մանկապարտեզների ՀՈԱԿ միացյալ արխիվային ֆոնդ

— Զեփյուռ մսուր-մանկապարտեզ ՀՈԱԿ

— Արևիկ մսուր-մանկապարտեզ ՀՈԱԿ

36  

 

 

 

7

11

 

 

 

 

1997-2005

1997-2011

35. Աշտարակի շրջանի Ագարակ գյուղ «Օրջոնիկիձեի»  կոլտնտեսություն 38 51 1955-1985 55 1970-1991
36. ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան 39 271 1996-2008 22 1998-2008
37. ՀԽՍՀ Ժողպատգամավորների Աշտարակի

շրջանի Արտաշավանի  գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե

40 83 1936-1995 10

 

1970-1993

 

38. Աշտարակի շրջանային  դատախազություն 41 536 1935-1995
39. Աշտարակի շրջանի Արուճ (Թալիշ) գյուղի «19-րդ կուսհամագումարի» անվան կոլտնտեսություն 43 52 1932

1953-1968

 

 

 

 

 

40. ՀԽՍՀ Ժողպատգամավորների Աշտարակի

Շրջանի ՈՒջանի գյուղխորհրդի  գործադիր կոմիտե

45 79 1948-1995
41. Աշտարակի շրջանի մեքենատրակտորային կայանի միացյալ արխիվային ֆոնդ

-Աշտարակ գյուղի մեքենատրակտորային կայան

-Կոշ գյուղի մեքենատրակտորային կայան

-Աշտարակ գյուղի մեքենատրակտորային մասերի կայան

50  

 

2

 

2

2

 

 

1933-1958

 

1953-1958

1945-1949

42. Ճանապարհաշինարարական և վերանորոգման վարչության միացյալ արխիվային ֆոնդ

-Աշտարակի շրջանի ճանապարհաշինարարական և վերանորոգման վարչություն

-ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի «ճանապարհաշինարար» կոոպերատիվ

-Արագածի ճանապարհաշինարարական տեղամաս

54  

 

 

25

 

 

2

 

 

 

1977-1989

 

 

1995-2003

 

 

 

275

 

 

12

 

6

 

 

 

1970-2003

 

 

1990-2003

 

1978-1987

43. ՀԽՍՀ ժողպատգամավորների Աշտարակի շրջանի Արուճի (Թալիշի) գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 55 163 1949-1996 11 1970-1993

 

44. ՀԽՍՀ ժողպատգամավորների Աշտարակի շրջանի Կոշի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 56 51 1951-1990 6 1987-1996
45. ՀՀ ժողպատգամավորների Աշտարակի շրջխորհրդի գործադիր կոմիտեի մշակույթի բաժին 61 43 1970-1996
46. ՀՀ ժողպատգամավորների Աշտարակի շրջանի գյուղական խորհրդի գործադիր կոմիտեների միացյալ արխիվային ֆոնդ

-Շամիրամի գյուղական խորհրդի գործադիր կոմիտե

-Ագարակի գյուղական խորհրդի գործադիր կոմիտե

-Ոսկեհատի գյուղական խորհրդի գործադիր կոմիտե

-Տեղերի գյուղական խորհրդի գործադիր կոմիտե

-Նոր Եդեսիայի գյուղական խորհրդի գործադիր կոմիտե

– ի գյուղական խորհրդի գործադիր կոմիտե

-Լեռնարոտի գյուղական խորհրդի գործադիր կոմիտե

-Նոր Ամանոսի գյուղական խորհրդի գործադիր կոմիտե

-Անտառուտի գյուղական խորհրդի գործադիր կոմիտե

-Վերին Սասունիկի գյուղական խորհրդի գործադիր կոմիտե

– ՀՀ Ժողպատգամավորների Աշտարակի շրջանի Օրգովի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե

62  

 

 

23

 

6

 

4

 

10

 

8

 

9

 

4

 

5

 

4

 

7

 

10

 

 

 

1950-1996

 

1954-1996

 

1991-1996

 

1984-1996

 

1991-1996

 

1973-1996

 

1991-1996

 

1991-1996

 

1991-1996

 

1953-1960

 

1991-1996

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

5

 

 

 

 

 

5

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1991-1996

 

 

 

1991-1996

 

 

 

 

 

1991-1994

 

1970-1993

 

 

 

1991-1996

47. ՀՀ ժողպատգամավորների Աշտարակի շրջանի Բյուրականի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 63 246 1938-1995
48. ՀՀ Արագածոտնի մարզի Կարբիի գյուղապետարան 65 42 1996-2010 12 1997-2011
49. ՀՀ Առողջապահության նախարարության

«Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ Արագածոտն մասնաճյուղ

66 51 1970-2014
50. ՀՀ ԿԳՆ «Աշտարակի Ն.Սիսակյանի անվան թիվ 5 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ 67 18 1970-2010 88 1970-2010
51. Ավտոտրանսպորտային ձեռնարկություն միացյալ արխիվային ֆոնդ

-Աշտարակի թիվ 2989 ավտոտրանսպորտային ձեռնարկություն

ՀԽՍՀ ավտամոբիլային տրանսպորտի մինիստրության 2-րդ ավտոտրեստի Արագածի շրջանային տրանսպորտային ձեռնարկություն

68  

 

71

 

13

 

 

1970-2005

 

1972-1985

52. ՀՀ ժողպատգամավորների Աշտարակի շրջանի Ուշիի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 69 24 1927-1996 5 1991-1996
53. ՀՀ ժողպատգամավորների Աշտարակի շրջանի Օհանավանի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 70 32 1945-1996
54. Հայգյուղտեխնիկայի Աշտարակի «Ագրոսերվիս» միավորում 73 11 1957-1991 133 1970-1996
55. Աշտարակի գինու գործարան 74 12 1945-1979
56. Աշտարակի շրջանի Կոշ գյուղի «Շահումյանի » անվան կոլտնտեսություն 76 33 1939-1968
57. Աշտարակի շրջանի Շամիրամ գյուղի «Նոր կյանք» կոլտնտեսություն 77 41 1957-1968
58. Աշտարակի շրջանի Ձորափ գյուղի «Ռ. Լյուքսեմբուրգի» անվան կոոլտնտեսություն 78 27 1951-1968
59. ՀԽՍՀ Աշտարակի շրջանի Արայի այգեպտղաբուծական

խորհրդային տնտեսություն

79

 

97

 

1960-1991

 

106 1970-1991

 

60. Ժողվերահսկողության Աշտարակի

շրջանային  կոմիտե

80 65 1963-1972
61. Աշտարակի այգեպտղաբուծական խորհրդային տնտեսության միացյալ արխիվային ֆոնդ

-Աշտարակի այգեպտղաբուծական խորհրդային տնտեսություն

-ճագարաբուծական խորհրդային տնտեսություն

-Մեղվաբուծական խորհրդային տնտեսություն

– Աշտարակի շրջանի Նոր-Ամանոս գյուղի թիվ 2 այգե-պտղաբուծական խորհրդային տնտեսություն

– Աշտարակի շրջանի Լեռնարոտ գյուղի կաթնաանասնապահական խորհրդային տնտեսություն

84  

 

 

46

 

 

 

 

1965-1990

 

 

 

 

 

5

 

10

 

9

 

 

21

 

 

 

 

 

1979-1996

 

1980-1991

 

1975-1991

 

 

1983-1991

62. Աշտարակի շրջանի  Սասունիկ գյուղի այգեպտղաբուծական խորհրդային տնտեսություն 85 89

 

1961-1991

 

63. Աշտարակի շրջանի Արտաշավանի կաթնաանասնապահական խորհրդային տնտեսություն 86 63 1956-1991

 

69 1970-1991
64.  Աշտարակի շրջանի Օշականի այգեպտղաբուծական խորհտնտեսություն 87

 

39

 

1964-1990

 

10

 

1972-1991
65. Աշտարակի շրջանի Շամիրամ գյուղի այգեպտղաբուծական կաթնաանասնապահական խորհրդային տնտեսություն 89 26 1968-1991 86 1970-1987
66. Աշտարակի շրջանի Բյուրականի այգեպտղաբուծական կաթնաանասնապահական խորհրդային տնտեսություն 90

 

35 1965-1985
67. Աշտարակի շրջանի Կարբիի այգեպտղաբուծական

կաթնաանասնապահական խորհտնտեսություն

91

 

44

 

1968-1991 172 1970-1991

 

68. Աշտարակի շրջանիԿոշի

այգեպտղաբուծական կաթնաանասնապահական խորհտնտեսություն

92 111

 

1969-1974

 

173 1970-1991
69. Աշտարակի շրջանի Արագածոտն (թիվ 5) գյուղի այգեպտղաբուծական կաթնաանասնապահական խորհտնտեսություն 93 98 1970-1976 66 1970-1991
70. Աշտարակի շրջանի Ձորափի այգեպտղաբուծական

կաթնաանասնապահական խորհտնտեսություն

94

 

147 1969-1991 137 1970-1991
71. ՀՀ Ժողպատգամավորների Աշտարակի քաղխորհրդի գործադիր կոմիտեի միացյալ արխիվային ֆոնդ

-ՀՀ Ժողպատգամավորների Աշտարակի քաղխորհրդի գործադիր կոմիտե

– ՀՀ Ժողպատգամավորների Աշտարակի քաղխորհրդի գործադիր կոմիտեի ֆինանսական բաժին

95

 

 

 

 

84

 

 

 

1962-1996

 

 

 

 

3

 

 

9

 

 

 

 

1973-1996

 

 

1976-1996

72. Աշտարակի շրջանի Ավանի ոչխարաբուծական խորհտնտեսություն 96 77

 

1965-1988

 

9 1970-1992
73. Աշտարակի շրջանի կույրերի միավորման ուսումնաար-տադըրական  ձեռնարկություն 97

 

18

 

1953-1974
74. Աշտարակի շրջանի Արուճի այգեպտղաբուծական

կաթնաանասնապահական խորհրդային տնտեսություն

98

 

134

 

1968-1991

 

96

 

1970-1991

 

75. Հոբելյանական միջոցառումների ֆոնդ հավաքածուի միացյալ արխիվային ֆոնդ

– Վաստակավոր գյուղատնտես

Ավագ Հայկի Պետրոսյանի անձնական ֆոնդ

– Վաստակավոր ուսուչուհի Եկատերինա Կոնստանտինի Աբգարյանի անձնական ֆոնդ

99 9

 

35

 

 

2

1977-1992

 

1953-1988

 

 

1916-1995

76. ՀՀ ժողպատգամավորների Աշտարակի քաղաքային խորհրդի գործադիր կոմիտեի ժողովրդական կրթության բաժին 100 21 1953-1997 206 1970-1996
77. Աշտարակի շրջանի Ուշի գյուղի կաթնաանասնապահական խորհրդային

տնտեսություն

101 108

 

1977-1990

 

17 1977-1991
78. Աշտարակի շրջանի Ոսկեվազի այգեպտղաբուծական խորհրդային տնտեսություն 102 43

 

1972-1990

 

187

 

1972-1991

 

79. Եզդիական միավորված համայնքների միացյալ արխիվային ֆոնդ

-ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ալագյազի գյուղապետարան

– ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ջամշլուի գյուղապետարան

– ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ավշենի գյուղապետարան

– ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ճարճակիսի գյուղապետարան

– ՀՀ Արագածոտնի մարզի Միջնատունի գյուղապետարան

– ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ռյա-Թազայի գյուղապետարան

– ՀՀ Արագածոտնի մարզի Միրաքի գյուղապետարան

– ՀՀ Արագածոտնի մարզի Շենկանի գյուղապետարան

– ՀՀ Արագածոտնի մարզի Սադունցի գյուղապետարան

– ՀՀ Արագածոտնի մարզի Կանյաշիրի գյուղապետարան

– ՀՀ Արագածոտնի մարզի Սիփանի գյուղապետարան

103  

 

17

 

8

 

8

 

17

 

9

 

24

 

5

 

9

 

9

 

8

 

12

 

 

1996-2017

 

2001-2017

 

1996-2017

 

1996-2017

 

1996-2017

 

1996-2017

 

2011-2017

 

1999-2017

 

1996-2017

 

1996-2017

 

1996-2017

 

 

9

 

8

 

8

 

4

 

6

 

8

 

3

 

8

 

7

 

7

 

8

 

 

1996-2017

 

1996-2017

 

2000-2017

 

1996-2017

 

2008-2017

 

1996-2017

 

2009-2017

 

1998-2017

 

1996-2017

 

1996-2017

 

1997-2017

80. ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտի փորձարարական գործարանի միացյալ արխիվային ֆոնդ

-ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտի փորձարարական գործարան ՊՁ

-Հայաստանի ազգային գիտությունների ակադեմիայի ռադիոֆիզիկայի էլեկտրոնիկայի ինստիտուտի ռադիոէլեկտրոնային սարքերի հատուկ կոնստրուկտորական բյուրո

-ՀԽՍՀ գիտությունների ակադեմիայի Բյուրականի աստղադիտարանի աստղաֆիզիկական սարքերի

հատուկ կոնստրուկտորա-տեխնոլոգիական բյուրո

– ՀՀ Արդյունաբերության նախարարության «Արիաք» կիրառական քիմիայի ինստիտուտի «Բագավան» հատուկ կոնստրուկտորական բյուրո

106  

 

 

 

3

 

 

 

21

 

 

 

 

1994-2008

 

 

 

1964-1993

 

 

 

 

17

 

 

 

106

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

20

 

 

 

 

1988-2008

 

 

 

1970-2002

 

 

 

 

 

1980-1992

 

 

 

 

1992-1999

81. Աշտարակի շրջանի Ուջան գյուղի այգեպտղաբուծական խորհրդային տնտեսություն 108

 

148

 

1969-1982

 

23 1970-1991
82. Աշտարակի շրջանի Նազրվան գյուղի միջտնտեսային ձեռնարկություն 110 52

 

1977-1991

 

26 1975-1986
83. Աշտարակի շրջանի Օհանավան գյուղի այգեպտղաբուծական-կաթնաանասնապահական խորհրդային տնտեսություն 111 48 1972-1990 78 1972-1991
84. ՀՀ ժողպատգամավորների  Աշտարակի շրջանի  Օշականի գյուղական խորհրդի գործադիր կոմիտե 113

 

46

 

1925-1995

 

21

 

1970-1996

1988-2003

85. Աշտարակի շրջանի այգեպտղաբուծական կաթնաանասնապահական խորհրդային տնտեսությունների միացյալ արխիվային ֆոնդ

-Աշտարակի շրջանի Փարպի գյուղի այգեպտղաբուծական կաթնաանասնապահական խորհրդային տնտեսություն

-Նազրվան գյուղի այգեպտղաբուծական կաթնաանասնապահական խորհրդային տնտեսություն

114  

 

 

 

83

 

 

 

 

1981-1991

 

 

 

 

4

 

 

 

 

17

 

 

 

 

1981-1991

 

 

 

 

1986-1991

86. ՀՀ Ժողպատգամավորների Աշտարակի շրջանի Ձորափի գյուղական խորհրդի գործադիր  կոմիտե 115 93 1948-1990 16 1970-1997

 

87. Աշտարակի միջնակարգ պրոֆեսիոնալ տեխնիկական թիվ 56 ուսումնարան 116 14

 

1975-1988
88. Աշտարակի շրջանի Նոր-Եդեսիա գյուղի թիվ 4 այգեպտղաբուծական կաթնաանասնապահական խորհրդային տնտեսություն 117

 

9

 

1986-1991 35 1974-1991
89. Աշտարակի շրջանի Նոր-Ամանոս գյուղի թիվ 3 այգեպտղաբուծական կաթնաանասնապահական խորհրդային տնտեսություն 118

 

 

16

 

1979-1991

 

 

25

 

1975-1992
90. Աշտարակի շրջանի  Ուշի  գյուղի  «18-րդ կուս  համագումարի»  անվան  կոլտնտեսություն 122

 

25

 

1970-1977
91. Աշտարակի միջշրջանային ևմիջտնտեսային շինարարական և վերանորոգման կազմակերպության միացյալ արխիվային ֆոնդ

-Աշտարակի միջտնտեսային շինարարական կազմակերպություն

-Աշտարակի միջշրջանային շինարարական տեղամաս

123

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1990-1993

 

 

 

 

 

10

 

13

 

 

 

 

1987-1992

 

1983-1993

92. Աշտարակի շրջանի մեքենա-մելիորատիվ կայանի միացյալ արխիվային ֆոնդ

-«Հայգյուղտեխնիկայի» մեքեն-մելիորատիվ կայան

-«Հայգյուղքիմիա» միավորման և Բերրիության ԲԲԸ

125  

 

 

44

 

14

 

 

 

1970-1993

 

1979-1997

93. Ղարաբաղյան մարտերում զոհված ազատամարտիկների արխիվային փաստաթղթերի հավաքածու 129 13 1992-1994
94. Թալինի շրջանի ընտրությունների մասին նյութեր 131 68 1928-1964
95. ՀԽՍՀ աշխատավորների պատգամավորների Թալինի շրջանի միացյալ արխիվային ֆոնդ

-ՀԽՍՀ աշխատավորների պատգամավորների Թալինի շրջանի Կաթնաղբյուրի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե

-ՀԽՍՀ Ժողպատգամավորների Թալինի շրջանի Ներքին Սասնաշենի գյուղական խորհրդի  գործադիր կոմիտե

134  

 

 

30

 

 

 

 

26

 

 

 

1929-1964

 

 

 

 

1929-1959

96. -ՀԽՍՀ Ժողպատգամավորների Ապարանի շրջխորհրդի գործադիր կոմիտե 135 1012 1939-1970

 

97. ՀԽՍՀ Ժողպատգամավորների Թալինի շրջխորհրդի գործադիր կոմիտե 136

 

672

 

1923-1966
98. Աշտարակի, Արագածի շրջանային թերթի խմբագրություն,տպարանի միացյալ արխիվային ֆոնդ

-Աշտարակի շրջանային թերթի խմբագրություն,տպարան

ՀՀ Արագածի շրջանի «Արագած» թերթի խմբագրություն

137  

 

 

7

 

 

4

 

 

 

1967-1989

 

 

1973-2001

99. ՀՀ  ժողպատգամավորների Աշտարակի քաղաքային խորհրդի գործադիր կոմիտեի մշակույթի  բաժնի միացյալ արխիվային ֆոնդ

-Աշտարակի քաղաքային խորհրդի գործադիր կոմիտեի մշակույթի բաժին

-Մանկական արվեստի դպրոց

-Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն

– Աշտարակի 7-ամյա երաժշտական դպրոց

138  

 

 

 

 

 

5

6

 

 

 

 

 

 

1994-2006

1936-1986

 

 

 

 

6

 

13

20

 

1

 

 

 

 

1972-1996

 

1985-2006

1971-2005

 

1987-1989

100. ՀՀ Սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի Աշտարակի տարածքային կենտրոն 140

 

60

 

1954-2002

 

101. ՀՀ Ժողպատգամավորների Աշտարակի շրջանի Արագածոտնի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 147 25 1978-1995 9 1978-1996
102. ՀՀ  Ժողպատգամավորների Աշտարակի շրջանի Բազմաղբյուրի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 149 53 1936-1996
103. ՀԽՍՀ  Ժողպատգամավորների Աշտարակի շրջանի Ոսկեվազի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 150 168 1937-1996
104. ՀԽՍՀ  Ժողպատգամավորների Աշտարակի շրջանի Ղազարավանի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 153 32 1938-1996 1 1993-1996
105. ՀՀ  Ժողպատգամավորների Աշտարակի շրջանի Փարպիի գյուղխորհրդի գործադիր  կոմիտե 155 96 1948-1990
106. Տրիկոտաժի ֆաբրիկաների միացյալ արխիվային ֆոնդ

-Երևան քաղաքի «Անուշ» թիվ 2 տրիկոտաժի արտադրական միավորման Աշտարակի տրիկոտաժի ֆաբրիկա

-«Կարմիր ջուլհակ» արտել

Ծաղկահովտի տրիկոտաժի կարի ֆաբրիկա

157  

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1933-1935

 

 

 

36

 

 

 

 

9

 

 

1967-1997

 

 

 

 

1980-1996

107. ՀՀ  պետական ապահովագրության Աշտարակի շրջանային տեսչություն 159 18 1970-2001
108. Արագածոտնի մարզային տարածքային հարկային տեսչություն 161 25 1990-2000 3 1990-2000
109. ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի տարածաշրջանի լուծարված հիմնարկների միացյալ արխիվային ֆոնդ

-Աշտարակի «Արմավ» ՓԲԸ

-Աշտարակի տեղական գանձպետական բաժանմունք

-Տաքսի ծառայություն ԱՁ

-«Հայարփի 90» ԱՁ

-Բազմաղբյուր գյուղի «Նազելի» արտադրական Կոոպերատիվ

-Արագածոտնի մարզի ,,Աշտարակի անասնաբուժական սպասարկման կենտրոն,, ՊՈԱԿ

-ՀՀ «Գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոն» ՓԲԸ

-ՀՀ “Հայգազ” ՊՓԲԸ “Արագածոտնգազ” գազաբաշխման տարածքային մասնաճյուղ

-.Աշտարակի շրջանի կաթի մթերման գրասենյակ

Աշտարակի շրջանի կենցաղ սպասարկման կոմբինատ

-Արագածի շրջանի Վարդաբլուրի խորհտնտեսությանը կից ,,Արագած,, կոոպերատիվ

-.ՀՀ Սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի Աշտարակի տարածքային կենտրոն

-Աշտարակի ,,Ժպիտ,, արտադրական կոոպերատիվ

-Բնության պահպանության Աշտարակի միջշրջանային մասնագիտացված տեսչություն

,,Օշական,, մանկական վերականգնողական կենտրոն ՓԲԸ

164  

 

 

 

11

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

1996-2002

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1955-1983

 

 

 

5

 

 

2

1

2

 

 

7

 

 

15

 

10

 

3

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

1

 

1

 

 

11

 

 

 

1997-2004

 

 

2007

1997-2008

1988-1999

 

 

1970-2004

 

 

1999-2016

 

1970-1999

 

1970-1971

 

 

 

1989-1992

 

 

 

2006-2012

 

 

 

1988-1995

 

1990-1998

 

 

1970-2017

110 ՀԽՍՀ ժողպատգամավորների Ալագյազի շրջխորհրդի գործադիր կոմիտե 165

 

16

 

1938-1957
111 ՀՀ ժողպատգամավորների Արագածի շրջանի գյուղական խորհրդի գործադիր կոմիտեների միացյալ արխիվային ֆոնդ

ՀՀ ժողպատգամավորների Արագածի շրջանի ԴերեկիԳյուղխորհրդի գործկոմ

ՀՀ ժողպատգամավորների Արագածի շրջանի Օրթաճյաի Գյուղխորհրդի գործկոմ

ՀՀ ժողպատգամավորների Արագածի շրջանի Ծաղկահովտի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե

ՀՀ ժողպատգամավորների Արագածի շրջանի Ռյա Թազայի գյուղխորհրդի գործկոմ

ՀՀ ժողպատգամավորների Արագածի շրջանի Ջամշլուի գյուղխորհրդի գործկոմ

ՀՀ ժողպատգամավորների Արագածի շրջանի Նորաշենի գյուղխորհրդի գործկոմ

ՀՀ ժողպատգամավորների պատգամավորների Արագածի  շրջանի Գեղարոտի գյուղխորհրդի գործկոմ

ՀՀ ժողպատգամավորների պատգամավորների Արագածի  շրջանի Լեռնապարի գյուղխորհրդի գործկոմ

ՀՀ ժողպատգամավորների Արագածի  շրջանի Բերքառատի գյուղխորհրդի գործկոմ

ՀՀ ժող պատգամավորների Արագածի շրջանի Ծիլքարի գյուղխորհրդի գործկոմ

ՀՀ ժողպատգամավորների  Արագածի  շրջանի Շենկանիի գյուղխորհրդի գործկոմ

ՀՀ ժողպատգամավորների  Արագածի  շրջանի Ավշենի գյուղխորհրդի գործկոմ

ՀԽՍՀ աշխատավորների դեպոււտատաների Ապարանի շրջանի Վարդաբլուրի գյուղխորհրդի գործկոմ

166  

 

 

31

 

27

 

29

 

 

35

 

 

13

 

21

 

 

16

 

 

11

 

 

16

 

24

 

11

 

21

 

14

 

 

 

1950-1996

 

1954-1996

 

1954-1996

 

 

1959-1995

 

 

1957-1996

 

1963-1995

 

 

1957-1995

 

 

1957-1990

 

 

1969-1995

 

1957-1995

 

1954-1995

 

1938-1995

 

1948-1962

 

 

 

1

 

5

 

1

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

10

 

 

 

5

 

 

 

1991-1996

 

1991-1996

 

1985-1996

 

 

1975-1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1975-1996

 

1970-1996

 

 

 

1991-1995

112 ՀԽՍՀ աշխատավորների դեպուտատների Արթիկի շրջանի Հնաբերդի ավանային խորհրդի գործկոմ 167 44 1943-1968    
113 ՀԽՍՀ աշխատավորների պատգամավորների Արթիկի շրջանի Գեղադիրի ավանային խորհուրդ 168

 

34 1951-1968    
114 ՀՀ  ժողպատգամավորների Արագածի շրջանի Ալագյազիի գյուղխորհրդի գործկոմ 169 15 1955-1995 7 1971-1996
115 Ապարանի շրջանի կոլտնտեսությունների միացյալ արխիվային ֆոնդ

Ապարանի շրջանի Ալագյազ գյուղի կոլտնտեսություն

Ապարանի շրջանի Մելիք գյուղի կոլտնտեսություն

Ապարանի շրջանի Վարդաբլուր գյուղի «Լենինի» անվան կոլտնտեսություն

Ապարանի շրջանի Չոբանմազ գյուղի կոլտնտեսություն

Ապարանի շրջանի Քրդի Փամբ գյուղի կոլտնտեսություն

Ապարանի շրջանի Սանգյառ գյուղի կոլտնտեսություն

Ապարանի շրջանի Ծաղկահովիտ գյուղի «Շահումյանի» անվան կոլտնտեսություն

170  

 

11

 

15

 

3

 

5

 

10

 

17

 

24

 

 

1950-1959

 

1949-1964

 

1954-1959

 

1954-1962

 

1950-1965

 

1949-1964

 

1950-1971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1970-1971

 

1970-1971

116 Արագածի շրջանի Գեղարոտ գյուղի խորհտնտեսություն 171 30 1959-1981 36 1970-1991
117 Արագածի շրջանի Ծաղկահովիտ գյուղի խորհտնտեսություն 172 11 1972-1986 128 1972-1991
118 Արագածի շրջանի խորհրդային տնտեսությունների միացյալ արխիվային ֆոնդ

Արագածի շրջանի Գեղադիր գյուղի խորհտնտեսություն

Արագածի շրջանի Նորաշեն գյուղի խորհտնտեսություն

Արագածի շրջանի Լեռնապար գյուղի խորհտնտեսություն

Արագածի շրջանի Ծիլքար գյուղի խորհտնտեսություն

Արագածի շրջանի Վարդաբլուր գյուղի խորհտնտեսություն

173  

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1967-1979

 

 

 

1983-1987

 

 

 

12

 

25

 

20

 

12

 

 

 

1970-1991

 

1970-1991

 

1970-1991

 

1970-1991

119 Արագածի շրջանի Բերքառատ գյուղի խորհտնտեսություն 174

 

    56 1970-1991
120 Արագածի շրջանի Դերեկ գյուղի խորհտնտեսություն 175 5 1969-1980 73 1970-1991
121  Արագածի շրջանի Գեղաձոր գյուղի խորհտնտեսություն 176     37 1970-1991
122 ՀԽՍՀ ժողվերահսկողության Արագածի շրջանային կոմիտե 177 133 1972-1990 3 1972-1990
123 Հայգյուղտեխնիկայի Արագածի «Ագրոսերվիս» միավորում 178     18 1972-1992
124 ՀՀ ժողպատգամավորների Արագածի շրջխորհրդի գործադիր կոմիտեի միացյալ արխիվային ֆոնդ

-.ՀՀ ժողպատգամավորների Արագածի շրջխորհրդի գործադիր կոմիտե

ֆինանսական բաժին

Կոմունալ սպասարկման և բարեկարգման կոմբինատ

Մշակույթի բաժին

Գյուղատնտեսության արտադրական վարչություն

ՀՀ Սոցիալական  ան պետական հիմնադրամի Արագածի տարածքային կենտրոն

179  

 

 

686

 

 

 

1972-1996

 

 

 

24

 

5

15

 

14

10

 

9

 

 

 

1972-1996

 

1972-1996

1972-1996

 

1972-1996

1976-1990

 

1972-1996

125 Արագածի շրջանի Մելիք գյուղի խորհտնտեսություն 181 2 1950-1959 104 1970-1991
126 Արագածի շրջանի Ռյա Թազայ գյուղի խորհտնտեսություն 182     40 1970-1991
127 Արագածի շրջանի Ալագյազ գյուղի խորհտնտեսություն 183 6 1963-1983 35 1970-1991
128 Արագածի շրջանի Ջամշլու գյուղի խորհտնտեսություն 184 1 1988-1990 36 1970-1991
129 Արագածի շրջանի Հնաբերդ գյուղի խորհտնտեսություն 185 3 1962,1981 46 1970-1991
130 Արագածի շրջխորհրդի գործադիր կոմիտեի ժողովրդական կրթության բաժին 186

 

    144 1972-1996
131 ՀՀ ժողպատգամավորների Արագածի շրջանի Մելիք գյուղի գյուղխորհուրդ 187 42 1940-1995 5 1971-1991
132 ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արագածի տարածաշրջանի լուծարված հիմնարկների միացյալ արխիվային ֆոնդ

Արագածի շրջանի գլխավոր պանրագործարան

– ՀՀ արդյունաբերության և առևտրի նախարարության «Լոսամփոփ» ՊՓԲ/,,Շողակն,, ՊՁ ,,Վան,, ԴՁ/

Արագածի տարածաշրջանի բնակչության կենցաղսպասարկման կոմբինատ

Ծաղկահովտի տեղական գանձապետական բաժանմունք

Արագածի շրջանի գյուղ կենդանիների հիվանդությունների դեմ պայքարի կայան

ՀՀ շինարարության նախարարության «Արագածշին» պետական շինարարական կազմակերպություն

Ծաղկահովիտի դեղատուն

189      

 

 

6

 

8

 

 

6

 

 

4

 

7

 

3

 

4

 

 

 

1973-1981

 

1992-2000

 

 

1972-1997

 

 

1999-2005

 

1972-2004

 

1994-2002

 

1973-1976

 

 

                                                  

 

№№

ը/կ

 

Ֆոնդի անվանումը

-ըստ ֆոնդի ցուցակի

-վերջին անվանումը

 

ֆոնդի №

մշտական պահպանման գործեր անձնակազմին վերաբերող գործեր
ընդհանուր քանակը ծայրային թվագրումները ընդհանուր քանակը ծայրային թվագրումները
1 2 3 4 5 6 7
1 –ՀՀ ժողպատգամավորների  Արարատի շրջխորհրդի գործադիր  կոմիտե

–Արարատի  շրջխորհրդի  գործկոմի ֆինանսական  բաժին
միացյալ արխիվային ֆոնդ

1

 

11

 

1927-1963 33

 

1972-1995

 

1969-1994

2 ՀՀ Արարատի շրջխորհրդի գործադիր կոմիտեի ժողկրթության բաժին 2 27 1949-1996 332 1965-1996
3 ՀՀ Վեդու շրջանի Քոլանլուի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 8 33 1948-1957
4 ՀՀ Արարատի շրջխորհրդի գործադիր կոմիտեի կուլտուրայի բաժին 10 29

 

1947-2004

 

54

 

1970-1996
5 ՀՀ Արարատի շրջխորհրդի գործադիր կոմիտեի բուժմիավորում 11  83 1963-1991

1960-1997

263

 

1970-1986

1991-2011

6 Արարատի հացընդունման ձեռնարկություն 12 32 1970-1999
7 Արարատի բեռնատար ավտոմեքենաների տրանսպորտային ձեռնարկություն  (ԲԱՏՁ) 18 25 1970-2002
8 ,,Արարատ’’՚ նոտարական տարածքի   և

Արարատ քաղաքի  նոտարական  գրասենյակի
միացյալ  արխիվային   ֆոնդ

 22 13420

 

1941-2008
 

9

 

ՀՀ Վեդու շրջանի Շրջանային ՙԿոմունիզմի ուղիով՚ թերթի խմբագրության   և  Արարատի  շրջանային  խորհրդի  տպարանի  ,,Արաարտ  տպարան’’ ԲԲԸ

միացյալ  արխիվային  ֆոնդ

23

 

 

6

 

1952-1990 6

 

 

1974-2004
10 ՀՀ   ՙՀայգյուղտեխնիկա

Արարատի շրջանային ԱՄ

24  82 1970-1986
11 — Ղարաբաղլարի շրջխորհրդի գործադիր կոմիտե
— Ղարաբաղլարի գործ. Ժողկրթբաժին
— Քոլանլու  գյուղի 7-ամյա դպրոց միացյալ արխիվային ֆոնդ
28

 

24 1938-1953
12 ՀԽՍՀ Արարատի շրջանի ժողպատգամավորների գործադիր կոմիտեի պետական ապահովագրական տեսչություն 35 3 1980-1994 11 1970-1997
13 ՀՀ Արարատի շրջանի Վեդու ՙԽանջյանի՚ անվան կոլտնտեսության  և  Վեդու  ավանային խորհրդին կից գյուղտնտհաշվարկային  ձեռնարկության
միացյալ   արխիվային  ֆոնդ
36

 

298 1970-1994
14 Խոսրովի պետարգելանոց 39 81

 

1954-2007 64

 

1970-2007
15 — ՀՀ ժողպատգամավորների Արարատի քաղխորհրդի գործադիր կոմիտե

–Արարատի քաղխորհրդի կուլտուրային  բաժին
–Արարատի  քաղխորհրդի  ֆինանս.բաժին

40

 

16 20

 

 

1972-1996
16 ,,Հայկոոպ Հաց’’ միավորման Արարատի  (Վեդու) հացի կոմբինատ 41 53 1972-1998
17 ՀՀ ժողպատգամավորների Արարատի շրջխորհրդի գործադիր կոմիտեի գյուղատնտեսական վարչություն 42 17 1949-1985 36 1969-1985
18 Արարատի շրջանային կապի հանգույց 43 39 1947-1996 56 1970-1996
19 Արարատի շրջխորհրդի գործադիր կոմիտեի ճանապարհային շինարարության, շահագործման տեղամաս 44  74 1970-2001
20 Արարատի շրջանի Գոռավան գյուղի կոլտնտեսություն 45 110 1970-1990
21 Արարատի շրջանի Վեդու բեռնատար-տրանսպորտային ձեռնարկություն (ԲՈՒԱՏՁ)   /Վեդու  (ԲՈՒԱՏՁ) ՊՓԲԸ/ 46  146 1970-2000
22 –Արարատի քաղխորհրդի գործադիր կոմիտեի

ժողկրթության բաժին
–ք. Արարատի   թիվ  4  մանկապարտեզ

միացյալ արխիվային ֆոնդ

47

 

98

 

1969-1996

 

23 Արարատի միջշրջանային գազի վարչություն

Հայգազ ՊՁ

– Արարատի գազաֆիկացիայի գազամատակարարման

ԴՁ

51 182 1973-1992
24 Արարատի պահածոների գործարան

-,,Արարատ-պահածո’’  ՍՊԸ

54 1 1997-2003 320 1969-2003
25 ՀՀ կենսաթոշակային և զբաղվածության հիմնադրամի կենսաթոշակային ապահովագրության Արարատի տարածքային կենտրոն  (ՍԱՏԿ) 62 1997-2003 11 1997-2005
26 Արարատի  սպառողական  կազմակերպությունների  միացյալ  արխիվային  ֆոնդ

–Արարատի շրջանային կոոպերատիվ սպառողական միության վարչություն

–Արարատի ՙԲազիկյան՚ սպառընկերության վարչություն
–Արարատի  ՇԱԱՄ-ի  պտուղ բանջարեղ. Գրասենյակ
–Արարատի  ԱԱԴՁ  /орс/

64

 

 

 

 

28

 

 

 

 

1947-2005 419

 

 

 

 

1969-2005

 

27 Արարատի շրջանի  լուծրված կամակերպությունների միացյալ արխիվային ֆոնդ.
-Արարատի միներալային փոշու փորձարարականգործարան-Արարատի  տեղական  գանձապետական  բաժանմունք
-Արարատի  բրդի  նախնական  վերամշակմանֆաբրիկա
-Ագրոարդբանկի  Վեդու   բաժանմունք
-,,Հայթռչնարդ’’ Արարատի թռչնաբուծական ֆաբրիկա-Արարատի  շրջ. Բաղնիքային  տնտեսություն
-ՙՀայկոոպշին՚ տրեստի Վեդու շինարարական տեղամաս
-Արարատի  կրի  գործարան
-Սուրենավանի  նավթամթերքների  բազա
-Վեդու ինֆորմացիոն հաշվիչ  կայան 

-Նոր Կյանքի գյուղի մանկապատանեկան մարզադպրոց

-Վեդու թիվ  1  մանկատուն

-Արարատի շրջ. Պիոներ. և դպրոց. Պալատ

– Արարատ ,,Ցեմենտ-1’’ ՊՓԲԸ

-Հացի Գործարան ,,Անսահ’’ ՍՊԸ

-Արարատի անասնաբուժ. Սպաս. Կենտր. ՀԱԲԼԾԿ   ՊՈԱԿ

–Վեդու քաղաքային մարզադպրոց ՀՈԱԿ

-ք. Արարատի  ՇԱԿ  КСИ /,,Արտաշատշինի’’ 5-տրեստ/

-ք. Արարատի ՎԱԶ ավտ.տեխսպաս.կայան.

 

65

 

 

 

 

5

 

 

14

 

 

 

 

6

 

5

 

11

 

 

1937-2003

1996-2003

 

 

1942-1997

 

 

 

 

1937-1948

 

1952-1960

 

1947-1958

 

19

 

4

 

8

 

15

6
3

 

 

13

 

13

 

12

7

19

23

20

11

11

 

 

1971-1991

 

1989-2006

 

1989-1998

 

1975-1985

1972-1974

1969-1972

 

 

1992-2004

 

1980-1996

 

1975-2011

1990-2000

1994-2008

1964-2005

1968-2010

1962-1999

1980-1999թթ.

28 Լուծարված ՍՊԸ-ների և կոոպերատիվների միացյալ արխիվային ֆոնդ.

-ՙԴաշտաքար  գյուղ .կոոպ

-Ոսկետապ՚ ՍՊԸ

-ՙԱնի -2000՚ ՍՊԸ

-ՙԱրև՚ ՓԲԸ

ՙ-Այգաբաց՚ կոոպերատիվ

ՙ-Արարատի քաղաքային կինոցանց՚ ՊՁ

-Արաարտի  ստոմատոլոգիական  պոլիկլինիկա

-,, Հայմանրամեծածախառ’’ միջնորդ ֆիրմա
-Արարատի  մանրամեծածախ առևտրի  դ.ձ.

-,,Հերացի’’ ՍՊԸ     2016թ.

– ,,Փարոս’’ կոոպ   2016թ.

-,,Ուրց’’ կոոպ  2016թ.

– ,,Ուրց’’ ՍՊԸ  2016թ.

– ,,Արարատ’’ՓԲԸ/уптк/

– ,, Մանուելա’’ ՍՊԸ

-,, ՏԵմպ’’ կոոպերատիվ          /2021թ./

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1990-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989-1990

29 Արարատի շրջանի Լուսառատի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 67 37 1964-1996
30 Արարատի շրջանային արտադրական վարչություն

ՙԴվին՚ խորհտնտեսություն (գ. Լուսառատ)

68 36 1969-1991
31 Արարատի շրջանի ՙԶովաշեն՚ խորհտնտեսություն

(գ. Լուսաշող)

69  158 1969-1990
32 ՀՀ ժողպատգամավորների Արարատի շրջանի Լուսաշողի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 70 89 1955-1996 24 1969-1996
33 ՀՀ ժողպատգամավորների Արարատի շրջանի Սովետաշենի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 71 80 1936-1995 7 1990-1997
34 Արարատի շրջանի կոլտնտեսությունների և խորհրդային տնտեսությունների միացյալ արխիվային ֆոնդ.

– գ.Այգավանի ,,Կամոյի’’ անվան  կոլտնտեսություն

-Արմաշի  խորհրդային  տնտեսություն
-գ. Վանաշենի  ,,Ազիզբեկովի’’անվան կոլտնտեսություն
-գ. Արալեզի ,,Լենինյան ուղի’’ անվան կոլտնտեսություն
-գ.Ավշարի  ,,Ջափարիձեի’’  անվան  կոլտնտեսություն

 

72

 

Ց-1

Ց-2

Ց-3

Ց-4

Ց-5

 

55

 

15

2

3

10

25

 

 

1969-1990

1969-1991

1969-1991

1969-1990

1969-1990

1969-1990

35 ՀՀ ժողպատգամավորների Արարատի շրջանի գյուղխորհուրդների միացյալ արխիվային ֆոնդ.

-Վեդու ավանային խորհրդի գործադիր  կոմիտե

-Լանջառի գյուղխորհուրդ

-Վանաշենի գյուղխորհուրդ
-Գոռավանի գյուղխորհուրդ
– Սիսավանի գյուղխորհուրդ
-Սուրենավանի գյուղխորհուրդ
-Նոր  Ուղու գյուղխորհուրդ
-Շաղափի  գյուղխորհուրդ
-Դաշտաքարի գյուղխորհուրդ
-Այգավանի  գյուղխորհուրդ
– Վարդաշատի  գյուղխորհուրդ
– Պ. Սևակի  գյուղխորհուրդ
-Վեդու  Գ/գ բանավանի  գյուղխորհուրդ
-Ուրցալանջին  գյուղխորհուրդ
-Փոքր  Վեդու  գյուղխորհուրդ
– Արմաշի  գյուղխորհուրդ
-Արարատ ավանային  խորհրդուրդ
-Կիրովի  անվան  սովխոզի  գյուղխորհուրդ
-Լանջանիստի  գյուղխորհուրդ

 

74

Ց-1

Ց-2

Ց-3

Ց-4

Ց-5

Ց-6

Ց-7

Ց-8

Ց-9

Ց-10

Ց-11

Ց-12

Ց-13

Ց-14

Ց-15

Ց-16

Ց-17

Ց-18

Ց-19

 

8

1

31

9

6

9

11

1

7

4

19

6

10

10

6

6

23

17

3

 

1928-1996

1964-1996
1991-1994
1935-1996

1991-1996

1991-1996

1986-1996

19916-1996

1991-1996

1991-1996

1973-1996

1991-1996

1991-1996

1973-1996

1991-1995

1985-1996

1973-1990

1928-1996

1949-1996

1994-1996

          

7
8
9

1

1

1

 

6

 

 

 

14

 

 

 

23

 

 

3

 

1989-1996

1989-1990

1991-1996
1991-1996
1991-1996

1991-1996

1991-1996

1991-1996

1990-1996

1982-1996

 

 

1994-1996

36 Արալեզի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 79 51 1964-1996
37 ՀՀ ժողպատգամավորների Արարատի շրջանի Ավշարի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 82 40 1973-1996 10 1969-1996
38 Արարատի շրջանի Խալիսա գյուղի ՙՄյասնիկյանի՚ անվան կոլտնտեսություն 83 37 1969-1990
39 ՀՀ ժողպատգամավորների Արարատի շրջանի Նոյակերտի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 84 38 1957-1995 1 1991-1995
40 Արարատ քաղաքի թիվ 78 միջնակարգ մասնագ.ուսումն. 85 25 1975-2003 40 1975-2003
41 Արարատի շրջանի Սիսավան գյուղի   ՙ26 կոմիսարների՚ անվան կոլտնտեսություն 86 171 1969-1990
42 Արարատի շրջանի Սուրենավան գյուղի  ՙՍպանդարյանի՚ անվան խորհրդային տնտեսություն 88 116 1969-1991
43 Արարատի շրջանի Սիսավանի միջնակարգ  դպրոց 93 17 1956-2006 12 1969-2005
44 Արարատի շրջանի Նոր-Կյանք գյուղի ’’ՙԿոմ. կուս. 19-րդ համագումարի’’ ՚ անվան կոլտնտեսություն 94 28 1959-1991 120 1969-1990
45 ՀՀ ժողպատգամավորների Արարատի  շրջանի  Նոր կյանք գյուղխորհրդի  գործադիր  կոմիտե 95 50 1960-1995 6 1990-1996
46 Արարատի շրջանի Շիրազլու գյուղի ՙ’’3-րդ ինտերնացիոնալի՚’’ անվան կոլտնտեսություն 96  252 1969-1991
47 ՀՀ ժողպատգամավորների Արարատի շրջանի Շիրազլուի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 97 171 1948-1996 3 1989-1996
48 Արարատի շրջանի ք. Վեդու թիվ 2 միջնակարգ դպրոց 98 14 1966-2004 26 1969-2004
49 Վեդու քաղաքապետարան 99 157

 

1996-2010

2009-2014

5 1997-2010
50 Արազդայանի սովխոզ գործարան 100 33 1970-1991
51 ՀՀ ժողպատգամավորների Արարատի շրջանի Երասխի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 101 45 1972-1996 3 1991-1996
52 Վեդու ՙՇին. իրերի կոմբինատ՚ ԲԲԸ 102 6 1993-2006 42 1970-2006
53 Արարատի մարզի Եղեգնավանի գյուղապետարան 103 13 1996-2004 2 2003-2004
54 Արարատի մարզի Տափերականի գյուղապետարան 104 4 1997-2000
55 Արարատի մարզի Վեդու  գինու գործարանի բանավանի գյուղապետարան 105 11 1996-2002
56 Արարատի մարզի Լուսառատի գյուղապետարան 106 4 1996-2000
57 Արարատի մարզի Արարատի գյուղապետարան 107 2 1996-2002
58 Արարատի մարզի Երասխավանի գյուղապետարան 108 1 1997-2002
59 Արարատի տարածքային ներկայացուցչություն 109 7 2004-2010
60 Եղեգնավանի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 121 30 1988-1996

 

61 Լուսաշխի  արհմիութենական Արարատի շրջկոմ 127 8 1973 6 1988-1993
62 ՙԵրասխի հանքային ջրերի գործարան՚ ԲԲԸ 128 28 1972-2003
63 Արարատի  մարզի  Վեդու  թիվ 1  հիմնական  դպրոց 131 2 1998-2007 12 1996-2007
64 Վեդու  ցածր  լարման  էլ.ապարատների գործարան
,,Վեդու էլեկրտաապարատների գործարան’’ ԲԲԸ
132 36 1973-2003
65 Արարատի  գործարանի միացյալ  արխիվային  ֆոնդ

-Այգավանի  կոնյակի  գործարան
,,Երևանի կոնյակի գործարան” ՓԲԸ
Այգավանի  դուստր ձեռնարկություն
-,,Արարատ’’  տրեստ  Դավալուի գինու գործարան

134

 

26

 

 

 

    1969-1998
66 Շաղափի ,,Ղ.Ղուկասյանի’’ անվան կոլտնտեսություն 135 5 1969-1990
67 Սովետաշենի սովխոզ 136 153 1969-1990
68 Պ. Սևակի  N-4 սովխոզ 137 62 1978-1990
69 Պ. Սևակի գյուղապետարան 138 2 1996-2008 4 1997-2004
70 Ուրցաձոր գյուղի ,, Իլիչի ‘’ անվան կոլտնտեսություն 139 132 1951-1991
71 Մանկապարտեզների միացյալ ֆոնդ

–Վեդու թիվ 1 մանկապարտեզ  Ց-1

–Վեդու թիվ 3 մանկապարտեզ Ց-2

–Այգավանի  ,,Ժպիտ ‘’ մանկապարտեզ Ց-3

–Վեդու թիվ 2 մանկապարտեզ  Ց-4

 

140

Ց-1

Ց-2

Ց-3

Ց-4

 108

19

19

20

50

 

 

1969-2010

1987-2006

1973-2010

1965-2010

 

72 Արարատի շրջանային դատարան 141 144

 

1970-1986  
73

 

,,Հայջրմուղկոյուղի’’ ՓԲԸ 142 22

 

1994-2005
74 Երասխի միջն. դպրոց 143

Ց-1

27 1978-2012
75 Վանաշենի գյուղապետարան 144 11 1996-2014 19 1997-2013
76 Արարատի ջերմատնտեսություն 145 9 1971-1998
77 ,,Արարատի ԲՁԲԿ’’ /ԲԿՏ/ 146 79 1971-2007
78 Եղեգնավանի կոլտնտեսություն    /2021թ/ 147 12 1989-1990
79 Եղեգնավանի գյուղապետարան   /2021թ./ 148          18 1986-2016 5 1989-2016
80 ,,Ղ. Սարյանի ‘’ արվեստի դպրոց /2021թ./ 149 11 1984-2014
81 Նոյակերտի գյուղապետարան 150 10 1997-2015 7 2002-2012
82 Ոսկետափի  գյուղապետարան 151 42 1996-2014 15 1992-2015
83 Արալեզի գյուղապետարան 152 23 1996-2014 8 1997-2012

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԽԻՎԻ ԱՐԹԻԿԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ – 01.01.2022թ.

 

№№

ը/կ

Ֆոնդի անվանումը

-ըստ ֆոնդի ցուցակի

-վերջին անվանումը

 

ֆոնդի №

մշտական պահպանման գործեր անձնակազմին վերաբերող գործեր
ընդհանուր քանակը ծայրային թվագրումները ընդհանուր քանակը ծայրային թվագրումները
1 2 3 4 5 6 7
1 ՀՀ  պատգամավորների Արթիկի շրջխորհրդի գործկոմ ՄԱՖ

-անչափահասների բաժին

-սպորտբաժին

-Արթիկի արհմիության շրջանային խորհուրդ (Արթիկի գյուղատնտեսության արհմիության շրջանային կոմիտե)

1 511

 

 

 

 

1933-1996

 

43 1971-2000
2 Արթիկի «Կարս գործարան» ԲԲԸ 2 210 1971-2003
3 ՀՀ  պատգամավորների Արթիկի շրջխորհրդի գործկոմի ճարտարապետական բաժին 3 134 1974-1996 3 1974-1996
4 Արթիկի «Ստեկլոմաշ» ԲԲԸ 4 136 1973-2012
5 Արթիկի շրջանի վիճակագրական տեսչություն 5 25 1938-1966
6 ՀՀ պատգամավորների Արթիկի շրջխորհրդի գործկոմի գյուղբաժին 6 203 1951-1990 8 1971-1996
7 Լուծարված կազմակերպությունների միացյալ արխիվային ֆոնդ

-Արթիկի տեղական գանձապետական բաժանմունք

-Արթիկի կոլխոզային ջրմուղ գրասենյակ

-Արթիկի պրոֆիլակտիկ դեզինֆեկցիոն, դեռատիզացիոն կայան

-Արթիկի կենտրոնական դեղատուն

-ԴՕՍԱԱՖ-ի Արթիկի մարզատեխնիկական ակումբ

-Արթիկի պետական ապահովագրական  տեսչություն

-Արթիկի բնակշահագործման գրասենյակ

-«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ Արթիկի մասնաճյուղ

-Արթիկի շրջանային կինոցանց

7 13

 

 

 

 

 

 

1989

 

 

 

 

 

 

87

 

1971-2009

 

8 Արթիկի խորհտնտեսություն 8 87 1971-1991
9 Արթիկի ուսումնական հաստատությունների միացյալ արխիվային ֆոնդ

-Արթիկի մարզահամալիր

-Արթիկի թիվ 3 նախադպրոցական ուսումական հաստատություն

-Արթիկի Դ.Ղազարյանի անվան մանկական երաժշտական դպրոց

-Արթիկի թիվ 1 նախադպրոցական ուսումական հաստատություն

-Արթիկի թիվ2 շրջանային մշակույթի տուն

-Արթիկի քաղաքային գրադարան

-Արթիկի թիվ 2 նախադպրոցական ուսումական հաստատություն

-Արթիկի մանկական գեղարվեստի դպրոց

-Արթիկի քաղաքային մարզադպրոց

9 90 1971-2010
10 ՀՀ Շիրակի մարզի Մեծ Մանթաշի գյուղապետարան 10 39 1997-2010 9 1997-2010
11 Արթիկի տարածաշրջանի դպրոցների միացյալ արխիվային ֆոնդ

– «Արթիկի №1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

-ՀՀ ԿԳՆ «Արթիկի №7 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

-Արթիկի երեկոյան միջնակարգ դպրոց

11 8 1972-2011 54 1971-2011
12 Արթիկի շրջանի Փոքր Մանթաշ գյուղի միջտնտեսային ձեռնարկություն 12 31 1971-1991
13 Արթիկի շրջանի ձայնազուրկներ (Մոլագյոգչա, Մոլագոքչա) 14 33 1928-1935
14 ՀՀ  պատգամավորների Արթիկի շրջխորհրդի գործկոմի ֆինանսական բաժին 15 213 1941-1984 11 1971-1996
15 ՀՀ Շիրակի մարզի   Նահապետավանի   գյուղապետարան 16 11 1996-2013 3 1998-2012
16 Արթիկի գլխավոր պանրագործարան

-Արթիկի յուղպանրագործարան

17 23 1971-2009
17 Արթիկի շրջանի ՀՀ պատգամավորների Պեմզաշենի ավանային խորհրդի գործկոմ

-Արթիկի շրջանի ՀՀ  պատգամավորների Հայկասարի գյուղխորհրդի գործկոմ

18 55

 

 

1942-1996

 

 

15

 

 

1971-1996

 

 

18 «Արթիկտուֆ» կոմբինատ

«Արթիկտուֆ» արտադրական միավորում

«Արթիկտուֆ» ՊՓԲԸ

19 69 1947-1999 576 1971-2008
19 ՀՀ  պատգամավորների Արթիկի շրջխորհրդի գործկոմի ժողկրթության բաժին 20 59 1965-1988 162 1971-1996
20 ՀՀ  պատգամավորների Արթիկի քաղխորհրդի գործկոմ

ՀՀ  պատգամավորների Արթիկի քաղխորհրդի գործկոմի մշակույթի բաժին

21 139

 

1950-1996

 

27

 

1971-1999
21 Արթիկի գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների դեմ պայքարի կայան

Արթիկի անասնաբուժական լաբորատորիա,

Արթիկի գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական սերմնավորման կայան

22 23 1971-2004
22 Արթիկի քաղառ ՄԱՖ 23 67 1971-2000
23 Արթիկի գորգի ֆաբրիկա «Հայգորգ» արտադրական միավորման Արթիկի մասնաճյուղ

«Արմեն-կարպետ» ԲԲԸ

24 3 1949-2000 41 1971-2002
24 Արթիկի «Հայգյուղտեխնիկա»արտադրական միավորում  Արթիկի մեքենամելիորատիվ կայան 25 58 1971-1997
25 Արթիկի շրջանի Նոր Կյանք գյուղի կոլտնտեսություն 26 18 1934-1990 69 1971-1991
26 Արթիկի շրջանի Հոռոմ գյուղի կոլտնտեսություն 27 23 1935-1991 163 1971-1991
27 Արթիկի շրջանի Վարդաքար գյուղի կոլտնտեսություն 28 14 1949-1991 68 1971-1991
28 Արթիկի շրջանի Հայրենյաց գյուղի կոլտնտեսություն 29 85 1971-1991
29 ՀՀ Շիրակի մարզի Մեղրաշենի գյուղապետարան 30 43 1996-2015 9 1996-2014
30 Արթիկի շրջանի Անուշավան գյուղի կոլտնտեսություն 31 13 1951-1991 75 1971-1991
31 Արթիկի շրջանի Արևշատ գյուղի կոլտնտեսություն 32 14 1952-1991 9 1971-1991
32 Արթիկի շրջանի Գետափ  գյուղի կոլտնտեսություն 33 17 1947-1991 70 1971-1991
33 Արթիկի շրջանի Հովտաշեն գյուղի կոլտնտեսություն 34 13 1954-1991 23 1971-1991
34 Արթիկի շրջանի Լուսակերտ գյուղի կոլտնտեսություն 35 10 1947-1991 102 1971-1991
35 Արթիկի շինարարական կազմակերպությունների ՄԱՖ

Արթիկի թիվ 2 շինարարական վարչություն

«Գյուղշին» տրեստի Արթիկի ՇՄՇ №51

«Գյուղշին» տրեստի Արթիկի ՇՄՇ №54

Արթիկի քաղաքային շինարարական և վերանորոգման գրասենյակ

Արթիկի շրջանային խորհրդի գործկոմի կապիտալ շինարարության և վերանորոգման բաժի

Արթիկի շինարարական նորոգման տեղամաս (քաղառին կից)

Մեղրաշենի շինարարական մեքենայացված շարասյուն (ՇՄՇ-11 Մեղրաշեն)

36 88

 

1971-2006

 

 

36 Ժողովրդական վերահսկողության Արթիկի շրջկոմիտե 37 38 1963-1990 4 1971-1990
37 ՀՀ  պատգամավորների Արթիկի շրջխորհրդի գործկոմի մշակույթի բաժին 38 3 1968-1971 34 1971-2007
38 ՀՀ  պատգամավորների Արթիկի քաղխորհրդի գործկոմի ժողովրդական կրթության բաժին (Արթիկի թիվ 1-7 միջն. դպրոցներ, թիվ 1-8 մսուր-մանկապարտեզներ, սպորտ դպրոց, օժանդակ գիշերօթիկ դպրոց, գաղութի դպրոց) 39 20 1959-1977 142 1971-2008
39 Արթիկ քաղաքի հացի գործարան 40 51 1971-1997
40 ՀՀ Շիրակի մարզի Անուշավանի գյուղապետարան 41 46 1996-2016 6 1996-2016
41 ՀՀ Շիրակի մարզի Փանիկի գյուղապետարան 42 49 1996-2015 6 1996-2012
42 ՀՀ Շիրակի մարզի Գետափի գյուղապետարան 43 17 1996-2015 2 1998-2015
43 Արթիկի շրջանի Մեղրաշեն գյուղի կոլտնտեսություն 44 27 1960-1991 84 1971-1991
44 ՀՀ Շիրակի մարզի Սպանդարյանի գյուղապետարան 45 29 1996-2015 4 1997-2015
45 Արթիկի շրջանի ՀՀ  պատգամավորների Նոր կյանքի գյուղխորհրդի գործկոմ

Արթիկի շրջանի ՀՀ  պատգամավորների Վարդաքարի գյուղխորհրդի գործկոմ

46 140

 

 

1954-1996

 

 

13

 

 

1971-1996

 

 

46 Արթիկի շրջանի ճանապարհաշինարարական և նորոգման գրասենյակ 47 47 1971-2012
47 ՀՀ Շիրակի մարզի Նոր կյանքի գյուղապետարան 48 35 1996-2016 4 1997-2012
48 Արթիկի էլեկտրավակուումային վառարանների գործարան 49 35 1960-1969 72 1971-2003
49 Արթիկի շրջանի ՀՀ  պատգամավորների Հառիճի գյուղխորհրդի գործկոմ ՄԱՖ

ՀՀ պատգամավորների Արթիկի շրջանի Սարալանջի գյուղխորհրդի գործկոմ

Արթիկի շրջանի ՀՀ  պատգամավորների Նահապետավանի գյուղխորհրդի գործկոմ

50 193

 

 

1940-1996

 

 

7

 

 

 

 

1979-1996

 

 

 

 

50 Արթիկի շրջանի ՀՀ  պատգամավորների  Հոռոմի գյուղխորհրդի գործկոմ ՄԱՖ

Արթիկի շրջանի ՀՀ  պատգամավորների  Լուսակերտի գյուղխորհրդի գործկո

Արթիկի շրջանի ՀՀ  պատգամավորների Սարատակի գյուղխորհրդի գործկոմ

Արթիկի շրջանի ՀՀ  պատգամավորների Հովտաշենի գյուղխորհրդի գործկոմ

51 141

 

 

 

 

1960-1996

 

 

 

 

22

 

 

1971-1996

 

 

51 Արթիկի նավթամթերքների իրացման բազա

-Աղինի նավթի բազա

52 18 1971-2003
52 Արթիկի շրջանի ՀՀ  պատգամավորների ՄԱՖ Սպանդարյանի գյուղխորհրդի գործկոմ

Արթիկի շրջանի ՀՀ պատգամավորների Գետափի գյուղխորհրդի գործկոմ

53 80

 

 

1954-1996

 

 

6 1989-1996

 

 

53 Արթիկի շրջանի Սարալանջ գյուղի խորհտնտեսություն ՄԱՖ

Արթիկի շրջանի Նահապետավանի օժանդակ տնտեսություն

54 38 1971-1991

 

54 Պեմզաշենի շինանյութերի և իրերի կոմբինատ 55 24 1967-1992 70 1974-2007
55 Արթիկի պետնոտարական գրասենյակ 56 772 1953-2002
56 ՀՀ Շիրակի մարզի Սարալանջի գյուղապետարան 57 31 1996-2015 6 1998-2012
57 Արթիկի շրջանի ՀՀ  պատգամավորների Փոքր Մանթաշի գյուղխորհրդի գործկոմ 58 50 1951-1996
58 ՀՀ Շիրակի մարզի Հայրենյացի գյուղապետարան 59 22 1996-2015 2 1997-2012
59 ՀՀ Շիրակի մարզի Պեմզաշենի գյուղապետարան 60 39 1996-2016 7 1997-2012
60 Արթիկի շրջանի ՀՀ  պատգամավորների Փանիկի գյուղխորհրդի գործկոմ 62 214 1948-1996 14 1971-1996
61 Արթիկի շրջանի ՀՀ  պատգամավորների Գեղանիստի գյուղխորհրդի գործկոմ 63 30 1951-1995 3 1991-1996
62 Մթերման և պահեստավորման միացյալ ֆոնդ

-Արթիկի հացընդունման պետական ձեռնարկություն

-Արթիկի մթերումների և որակի տեսչություն

-Արթիկի ծխախոտի մթերման կայան

-Արթիկի անասունների մթերման գրասենյակ

64 21 1971-1999

 

63 Արթիկի շրջանի ՀՀ պատգամավորների Հայրենյացի գյուղխորհրդի գործկոմ 65 18 1961-1995 13 1971-1996
64 Արթիկի շրջկոոպ վարչություն ՄԱՖ

Արթիկի շրջկոոպի մթերման գրասենյակ

Արթիկի կոլտնտեսային շուկա

66 6 1973-1996

 

180

 

1971-2005

 

65 Արթիկի շրջանի Հառիճ գյուղի խորհտնտեսություն 68 40 1971-1991
66 Արթիկի շրջանի ՀՀ պատգամավորների Անուշավանի գյուղխորհրդի գործկոմ 70 65 1948-1996 8 1971-1996
67 Արթիկի շրջանի ՀՀ  պատգամավորների Լեռնակերտի գյուղխորհրդի գործկոմ 72 54 1943-1995 8 1971-1996
68 Արթիկի շրջանի ՀԽՍՀ Ժողպատգամավորների Մեծ Մանթաշի գյուղխորհրդի գործկոմ ՄԱՖ

Արթիկի շրջանի ՀՀ  պատգամավորների Արևշատի գյուղխորհրդի գործկոմ

74 73

 

 

1950-1990 12 1971-1999

 

 

69 Արթիկի շրջանի Մեծ Մանթաշ գյուղի խորհտնտեսություն 75 121 1971-1991
70 Արթիկի շրջանի ՀՀ  պատգամավորների Մեղրաշենի գյուղխորհրդի գործկոմ 76 52 1951-1995 5 1973-1996
71 Արթիկի շրջանի Լեռնակերտ գյուղի խորհտնտեսություն 77 90 1971-1991
72 Արթիկի «Լեռնագործ» թերթի խմբագրություն

Արթիկի տպարան

78 18 1974-1980 13 1971-2011
73 Արթիկի թիվ 9  պրոֆտեխնիկական ուսումնարան

Արթիկի թիվ 58 միջնակարգ պրոֆտեխնիկական ուսումնարան

80 39 1971-2003
74 Արթիկի շրջանի Պեմզաշեն գյուղի խորհտնտեսություն 82 21 1971-1976
75 ՀՀ  պատգամավորների Արթիկի շրջանի Տուֆաշենի գյուղխորհրդի գործկոմ 83 23 1950-1996 7 1991-1996
76 Կենցաղային սպասարկման վարչության Արթիկի տեղարդ կոմբինատ, Արթիկի կենցաղային սպասարկման կոմբինատ ՄԱՖ

«Հայկենցաղշին» տրեստի Արթիկի շինարարական և նորոգման տեղամաս

84 66 1971-1997

 

 

77 Արթիկի շրջանի Տուֆաշեն գյուղի խորհտնտեսություն ՄԱՖ

Արթիկի շրջանի Հայկասար գյուղի կոլտնտեսություն

85 66

 

1971-1991
78 Արթիկի շրջանի Փանիկ գյուղի կոլտնտեսություն 87 9 1949-1991 171 1971-1991
79 Արթիկի շրջանի Սպանդարյան գյուղի կոլտնտեսություն 88 3 1983-1991 73 1971-1991
80 Արթիկի շրջանի Գեղանիստ գյուղի կոլտնտեսություն 91 4 1982-1989 76 1971-1990
81 Արթիկի ավտոտրանսպորտային ձեռնարկություն

Արթիկի ավտոտեխսպասարկման ձեռնարկություն

92 55 1971-2007
82 ՀՀ  պատգամավորների Արթիկի քաղխորհրդի գործկոմի ֆինանսական բաժին 93 72 1941-1994 9 1971-1996
83 Արթիկի շրջանի Սարատակ գյուղի կոլտնտեսություն 95 5 1984-1991 110 1971-1991
84 Կարի ֆաբրիկաների ՄԱՖ

-Լենինականի «Չկալովի» անվան կարի ֆաբրիկայի Արթիկի մասնաճյուղ,  Արթիկի կարի ֆաբրիկա

-Լենինականի «Չկալովի» անվան կարի ֆաբրիկայի Պեմզաշենի մասնաճյուղի Փանիկի կարի արտադրամաս

-Արթիկի շրջանի Մանթաշի արտադրական կոմբինատ

-Լենինականի «Չկալովի» անվան կարի ֆաբրիկայի  Պեմզաշենի մասնաճյուղի Անուշավանի կարի արտադրամաս

-Լենինականի «Չկալովի» անվան կարի ֆաբրիկայի Պեմզաշենի մասնաճյուղ

96 166

 

 

1971-2012

 

 

 

 

85 Արթիկի կոմունալ սպասարկման և բարեկարգման գրասենյակ (բաղնիքային տնտեսությունը) 97 41 1971-2013
86 «Հայգյուղքիմիա» Արթիկի միավորում, Արթիկի «Բերրիություն» արտադրական միավորում 100 24 1980-2003
87 Սոցիալական ապահովության պետական հիմնադրամի Արթիկի տարածքային բաժին (Արթիկի քաղաքային սոցիալական ապահովության տարածքային բաժին, Արթիկի կենսաթոշակային զբաղվածության ֆոնդ) 102 20 1957-2006 10 1971-2006
88 Արթիկի գուլպայի ֆաբրիկա 106 31 1975-2000
89 Արթիկի «Արագած» գործարան 110 100 1982-2003
90 ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի քաղաքապետարան 111 94 1997-2009 23 1996-2009
91 Արթիկի շրջանի Պեմզաշենի հիդրոսարքերի գործարան 112 33 1972-1997
92 Արթիկի ՍՊԸ-ների և կոոպերատիվների միացյալ արխիվային ֆոնդ. (Ստեկլոտարա, Կաղապարագործ, Վերանորոգող Կանեցի, Մանթաշ սրճարան, Նարեկ ՍՊԸ-ներ, Փանիկի Արտաշես, Զվարթնոց կոոպերատիվներ, Բոտո ԱՄ) 114 42 1987-2012
93 Արթիկի կապի հանգույց 115 86 1971-1997
94 ՀՀ Շիրակի մարզի Հոռոմի գյուղապետարան 116 15 1996-2006 8 1997-2006
95 ՀԱԱ Արթիկի տարածքային ներկայացուցչություն 117 8 1972-2010

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԽԻՎԻ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ – 2021

 

 

№№

ը/կ

 

Ֆոնդի անվանումը

-ըստ ֆոնդի ցուցակի

-վերջին անվանումը

 

ֆոնդի №

մշտական պահպանման գործեր անձնակազմին վերաբերող գործեր
ընդհանուր քանակը ծայրային թվագրումները ընդհանուր քանակը ծայրային թվագրումները
1 2 3 4 5 6 7
1 Հոկտեմբերյանի շրջանային խորհրդի գործադիր կոմիտե 1 672 1930-1996 54 1969-1996
2 Հոկտեմբերյանի քաղաքային խորհրդի գործադիր կոմիտե 2 356 1946-1998 43 1969-1997
3 Հոկտեմբերյանի Շրջժողկրթբաժին

Մրգաշատի  միջնակարգ  դպրոց

3 54 1933-1965 151

8

1969-1998

1982-2000

4 Հոկտեմբերյանի քաղխորհրդի գործկոմի ճարտարապետական բաժին 4 125 1952-1988 5 1969-1997
5 Հոկտեմբերյանի  Քաղժողկրթբաժին 5 138 1966-1978 148 1969-1997
6 Հոկտեմբերյանի շրջանային գյուղվարչություն 6 26 1969-1996
7 Հոկտեմբերյանի շրջանային կուլտուրայի բաժին 7 30 1970-1984 86 1969-2007
8 Հոկտեմբերյանի կոմունալ սպասարկման և բարեկարգման կոմբինատ 8 77 1969-2002
9 Հոկտեմբերյանի շրջանային կենտրոնական հիվանդանոց 9 316 1969-2004
10 Հոկտեմբերյանի Քաղկոոպ

Հոկտեմբերյանի Քաղկոոպի ճաշարանների միավորում

10 82

18

1969-2002

1969-2001

11 Հոկտեմբերյանի շրջանային հասարակական սննդի միավորում 11 37 1971-2000
12 Հոկտեմբերյանի «Տեխնիկական դպրոց» ՍՊԸ 12 24 1973-1997
13 Հոկտեմբերյանի  գյուղատնտեսական սովխոզ- տեխնիկում 13 19 1934-1994 39 1969-1999
14 Հոկտեմբերյանի տեխնոլոգիական տեխնիկում 14 71 1969-1999
15 Արմավիրի  «Տիգրան Մեծ»  ռազմա-մարզական հատուկ վարժարան 15 9 1995-2000
16 Հոկտեմբերյանի պրոֆտեխնիկական թիվ 84(1) ուսումնարան 16 94 1969-2002
17 Հոկտեմբերյանի բամբակազտիչ գործարան 17 28 1930-1948 9 1967-1968
18 Հոկտեմբերյանի շրջկոոպի մթերման գրասենյակ 18 28 1969-1994
19 Հոկտեմբերյանի գինու գործարան

«ՄԱՊ»  ՓԲԸ

19 53

5

1969-1995

1998-2002

20 Հոկտեմբերյանի շինիրերի կոմբինատ 20 8 1982-1990 197 1969-2003
21 Արմավիրի մարզի «Մեծամորի ԲԿՏ» ՓԲԸ (կոմունալ) 21 19 1998-2003
22 Հոկտեմբերյանի ճանապարհորդությունների և էքսկուրսիաների բյուրո 22 5 1982-1995
23 Հոկտեմբերյանի կաթի գործարան, «Հոկտեմբերյանի պանրի գործարան» 23 12 1969-2001
24 «Գյուղշին»  №2 տրեստի շարժական մեքենայացված շարասյուն №8 /ՇՄՇ-8/ 24 6 1969-1977
25 Հոկտեմբերյանի «Տարոն» կոմբինատ,

«Տարոն» ԲԲԸ

25 22 1980-2001
26 Արմավիրի ոռոգման համակարգերի շահագործման ձեռնարկություն ,‹‹Արաքս›› ՋՕԸ,

‹‹Նոր Ակունք›› ՓԲԸ

26 1 2000 7

4

60

1996-2001

2004-2006

2002-2011

27 Մեծամորի Քաղխորհրդի գործկոմ 27 31 1972-1996 13 1972-1997
28 Հոկտեմբերյանի  թիվ 1  տրեստի  թիվ 3  շինվարչություն «ՇՄՇ-22» 28 133 1969-1994
29 Հոկտեմբերյանի «Ճանշին վերանորոգման վարչություն»,Արմավիրի «Ճանշին վարտետ» ՓԲԸ 29 117 1969-2011

 

30 Հոկտեմբերյանի ապակե տարաների գործարան

Հոկտեմբերյանի ապակե տարաների գործարանի «Մանուշակ» մանկապարտեզ

30 107

16

1977-1997

1981-1997

31 Հոկտեմբերյանի կոնյակի գործարան 31 33 1963-1986 24 1971-2013
32 Հայկոոպտրանս արտադրական միավորման Հոկտեմբերյանի  ավտոտնտեսություն 32 114 1969-1993
33 Հոկտեմբերյանի շրջանային Պետապ տեսչություն

Հոկտեմբերյանի քաղաքային Պետապ տեսչություն

Բաղրամյանի շրջանային Պետապ տեսչություն

33 11

13

 

2

1969-2001

1969-1994

 

1984-1992

34 ‹‹Բաղրամյանշին›› ՀՊՁ  (‹‹էլեվատորշին››) 36 1971-1992
35 Հոկտեմբերյանի շրջանի Մրգաշատի գյուղխորհուրդ 35 30 1978-1996
36 Արմավիրի մարզ Ջրաշենի գյուղապետարան 36 12 1996-2010 3 1998-2010
37 Հոկտեմբերյանի թիվ 1, 2, 3 Շինվարչությունների միացյալ արխիվային ֆոնդ 37 18

8

15

1972-1977

1969-1974

1969-1974

38 Հոկտեմբերյանի շրջանի  Նոր Արմավիր գյուղի կոլտնտեսություն 38 46 1949-1985 224 1969-1991
39 Արմավիրի  ‹‹Էլենա›› արտադրական

«Արմավիր»

«Կոնստրուկտոր» նախագծային

«Շարժիչ»

«Գեղամ»

«Ջավախք» ՓԲԸ

«Արաքս»

կոոպերատիվների արխիվային ֆոնդ

39 11

11

4

2

3

3

1

 

1988-2004

1987-1991

1988-1998

1992-2000

1988-1990

1997-1999

1988-1991

 

40 «Հայգյուղքիմիա» Հոկտեմբերյանի շրջանային  ԱՄ, «Բերրիություն» 40 32 1980-2004
41 «Արմավիրի  ԳԱՄԿ» ՓԲԸ 41 27 1999-2017
42 Հոկտեմբերյանի շրջանի Ջրմուղ կոյուղու գրասենյակ,‹‹Հայջրմուղկոյուղի›› ՓԲԸ 42 8

48

1969-1970

1971-2004

43 Արմավիրի մարզի Բամբակաշատի գյուղապետարան 43 33 1996-2005 1 2000-2004
44 Հոկտեմբերյանի կահույքի ֆաբրիկա 44 20 1978,1980
45  Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիայի  գյուղապետարան 45 3 1999-2001 1 1996-2002
46 Հոկտեմբերյանի շրջանային «Արևիկ» միավորում 46 30 1969-1997
47 Հայկոոպի Հոկտեմբերյանի շինտեղամաս 47 21 1969-1971
48 Հոկտեմբերյանի (Արմավիրի) նոտարական գրասենյակ 48 8157 1987-2013    
49 Արմավիրի մարզի Արազափի գյուղապետարան 49 8 1996-2002  
50 Հոկտեմբերյանի շրջանային և քաղաքային շինվարչություն 50  

 

78 1969-2002
51 Հոկտեմբերյանի շրջանի Վարդանաշենի գյուղխորհուրդ 51 5 1991-1995 3 1983-1996
52 Հոկտեմբերյանի «Միջտնտշին» ձեռնարկություն 52 13 1986-1992
53 Հոկտեմբերյանի շրջանի Երասխահունի գյուղխորհուրդ 53 9 1986-1995 6 1991-1995
54 Հոկտեմբերյանի շրջանի Մարգարայի գյուղխորհուրդ 54

 

134 1942-1995 16 1969-1996
55 Հոկտեմբերյանի շրջանի Տանձուտի գյուղխորհուրդ 55 26 1955-1996 15 1969-2004
56 Հոկտեմբերյանի «Կոմունիզմի համար» թերթի խմբագրություն, ‹‹Տպարան›› 56 10 1969-2000
57 Արմավիրի «Տնկադաշտային անտառտնտեսություն» ԴՓԲԸ 57 3 1992-2006
58 Հոկտեմբերյանի շրջանի Ջանֆիդա գյուղի կոլտնտեսություն 58 25 1963-1985 224 1969-1991
59 Հոկտեմբերյանի շրջանի Բերքաշատ գյուղի կոլտնտեսություն 59 43 1955-1986 9 1969-1990
60 Հոկտեմբերյանի շրջանի Մրգաշատ գյուղի կոլտնտեսություն 60 57 1950-1990 104 1969-1991
61 Հոկտեմբերյանի շրջանի Գետաշեն գյուղի կոլնտեսություն 61 10 1948-1959 18 1969-1991
62 Հոկտեմբերյանի շրջանի Շենավան գյուղի կոլտնտեսություն 62 48 1951-1989 81 1969-1991
63 Հոկտեմբերյանի շրջանի Նոր-Արտագերսի գյուղի կոլտնտեսություն 63 24 1949-1985 45 1969-1991
64 Հոկտեմբերյանի շրջանի Հոկտեմբեր գյուղի կոլտնտեսություն 64 37 1948-1990 33 1969-1991
65 Հոկտեմբերյանի շրջանի Ջրաշեն գյուղի կոլտնտեսություն 65 20 1955-1988 161 1969-1991
66 Հոկտեմբերյանի շրջանի Այգեշատ գյուղի կոլտնտեսություն 66 6 1935-1953 7 1969-1990
67 Հոկտեմբերյանի շրջանի Փշատավան գյուղի կոլտնտեսություն 67 6 1950-1959 138 1969-1991
68 Հոկտեմբերյանի շրջանի միջտնտեսային  կոլխոզ խորհուրդ 68 3 1969-1980
69 Արմավիրի մարզի Լենուղու գյուղապետարան 69 6 1996-2000
70 Հոկտեմբերյանի շրջանի Արտաշարի գյուղխորհուրդ 70 6 1991-1996 3 1991-1996
71 Բաղրամյանի շրջանի Արևադաշտի խորհտնտեսություն 71 4 1991-2002 20 1983-1999
72 Արմավիրի մարզի Նալբանդյանի գյուղապետարան 72 45 1996-2005 10 1997-2005
73 Հոկտեմբերյանի շրջանի Սովետական գյուղի կոլտնտեսություն 73 28 1962-1991 7 1969-1990
74 Հոկտեմբերյանի շրջանի Նորապատ գյուղի կոլտնտեսություն 74 15 1960-1976 27 1969-1990
75 Հոկտեմբերյանի շրջանի Լենուղու խորհտնտեսություն 75 129 1947-1986 118 1969-1991
76 Հոկտեմբերյանի շրջանի Լուկաշինի անվան խորհտնտեսություն 76 271 1940-1991 150 1969-1991
77 Հոկտեմբերյանի շրջանի Նաիրիի  խորհտնտեսություն 77 86 1937-1986 189 1969-1990
78 Հոկտեմբերյանի շրջանի Մելիորատորի փորձացուցադրական խորհտնտեսություն 78 18 1974-1991
79 Հոկտեմբերյանի շրջանի Նոր-Կեսարիայի եթերայուղային սովխոզ գործարան 79 15 1937-1962 99 1969-1992
80 Հոկտեմբերյանի շրջանի Զարթոնքի հայկական փորձակայան (Եղեգնուտի միացյալ խորհտնտեսություն) 80 14 1956-1968 73 1969-1994
81 Հոկտեմբերյանի շրջանի Մայիսյանի խորhտնտեսություն 81 198 1938-1990 43 1969-1990
82 Հոկտեմբերյանի շրջանի Ձերժինսկու անվան խորհտնտեսություն 82 34 1946-1965 96 1969-1991
83 Հոկտեմբերյանի շրջանի Հայկավանի գյուղխորհուրդ 83 9 1991-1996 2 1991-1997
84 Հոկտեմբերյանի շրջանի Նաիրիի գյուղխորհուրդ 84 19 1963-1996 3 1969-1996
85 Հոկտեմբերյանի շրջանի Այգեշատի գյուղխորհուրդ 85 16 1991-1996 2 1991-1996
86 Հոկտեմբերյանի շրջանի Արմավիրի գյուղխորհուրդ 86 32 1975-1996 14 1969-1996
87 Հոկտեմբերյանի շրջանի Զարթոնքի գյուղխորհուրդ 87 21 1960-1996 4 1969-1996
88 Հոկտեմբերյանի շրջանի Ձերժինսկու գյուղխորհուրդ 88 8 1991-1996
89 Հոկտեմբերյանի շրջանի Նոր Արտագերսի գյուղխորհուրդ 89 15 1991-1996 1 1991-2002
90 Հոկտեմբերյանի շրջանի Նոր Ամասիայի գյուղխորհուրդ 90 4 1991-1996 2 1991-1996
91 Հոկտեմբերյանի շրջանի Արգավանդի  գյուղխորհուրդ 91 18 1991-1996
92 Հոկտեմբերյանի շրջանի Ջրաշենի գյուղխորհուրդ 92 16 1986-2009 6 1985,1991-2000
93 Հոկտեմբերյանի շրջանի Արազափի գյուղխորհուրդ 93 14 1991-1996 1 1991-1997
94 Հոկտեմբերյանի շրջանի Ջանֆիդայի գյուղխորհուրդ 94 3 1985-1992 5 1969-1996
95 Հոկտեմբերյանի շրջանի Մայիսյանի գյուղխորհուրդ 95 13 1991-1996 1 1983-1992
96 Հոկտեմբերյանի շրջանի Արտաշարի  խորհտնտեսություն 96 11 1984-1991
97 Արմավիրի մարզի Շենավանի գյուղապետարան 97 9 1996-2000
98 Մեծամորի Պետապ տեսչություն 98 10 1980-1992
99 Հոկտեմբերյանի  շրջանի Արաքսի գյուղխորհուրդ 99 5 1986-1990 1 1991-1996
100 Հոկտեմբերյանի  շրջանի Լենուղու գյուղխորհուրդ 100 15 1985-1996 24 1969-1996
101 Հոկտեմբերյանի շրջանի Խանջյանի գյուղխորհուրդ 101 11 1986-1995 8 1991-1994
102 Հոկտեմբերյանի  շրջանի Շենավանի գյուղխորհուրդ 102 11

 

1984-1995

 

1 1991-1996
103 Հոկտեմբերյանի  շրջանի Հոկտեմբերի գյուղխորհուրդ 103 25 1975-1994 1 1990-1996
104 Հոկտեմբերյանի  շրջանի Սովետականի գյուղխորհուրդ 104 9 1991-1996 2 1991-1996
105 Հոկտեմբերյանի  շրջանի Նալբանդյանի գյուղխորհուրդ 105 22 1991-1996

 

13

13

1969-1998

1970-1987

106 Հոկտեմբերյանի ԲԿՍ արտադրական վարչություն 106 59 1969-1999
107 Հոկտեմբերյանի  շրջանի  գյուղխորհուրդների միացյալ արխիվային  ֆոնդ (տնտեսությունների գրքեր) 107 1065 1936-1990    
108 Կոլտնտեսությունների հողի օգտագործման տրման պետական ակտեր 108 24 1935-1959
109 Հոկտեմբերյանի շրջանի Խանջյանի  խորհտնտեսություն 109 64 1957-1990 140 1969-1991
110 Հոկտեմբերյանի շրջանի Հայկավան գյուղի կոլտնտեսություն 110 89 1969-1991
111 Բաղրամյանի խոզաբուծական  թիվ 1 համալիր  ՓԲԸ

«Արմավիրի անասնաբուժական սպասարկման կենտրոն» ՊՓԲԸ

111 17

 

16

1977-2004

 

1969-2005

112 Հոկտեմբերյանի  պտուղ-բանջարեղենի  գրասենյակ 112 3 1989-1992
113 Բաղրամյանի ԲՈՒԱՏ ՊՓԲԸ 113 30 1984-2004
114 Հայկոոպի Հոկտեմբերյանի սննդի արտադրական կոմբինատ ՍՊԸ 114 28 1956-1994 41 1969-1998
115 Հոկտեմբերյանի շրջանի ՀԱԷԿ-ի շինարարություն 115 3 1972-1973
116 ‹‹Արմավիրի թռչնաբուծական  ֆաբրիկա›› ՓԲԸ 116 47 1978-2004
117 Արմավիրի մանկապատանեկան մարզադպրոց 117 24 1981-2006
118 Արմավիրի և Բաղրամյանի տարածքային գանձապետական բաժանմունք 118 12                              2 1996-2006

1999-2003

119  ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան 119 159 1996-2003

 

115 1997-2003
120 Արմավիրի  մարզի  ՍԱՊՀ տարածքային կենտրոն 120 17 1997-2000 11 1969-2004
121 ՀՀ ՍԱՊՀ-ի Արմավիրի մարզային վարչության Բաղրամյանի տարածքային  կենտրոն 121 36 1983-1997 3 1983-1997
122 Արմավիրի մարզի   Բաղրամյանի «ՇԻԿ» ԲԲԸ, «Շահվերդյան» ՍՊԸ, ‹‹Ոսկեղենիկ›› ՍՊԸ,‹‹Շաքարյան Վալերի›› Ա/Ձ 122 3

3

4

2

1992-2002

1998-2004

2006-2007

2004

123 Հոկտեմբերյանի շրջխորհրդի և քաղխորհրդի որդեգրման  գործեր 123 11 1987-1993
124 Արմավիրի կրթության և գիտության արհմիության  խորհուրդ 124 2 1997-2003 24 1983-2010
125 Հոկտեմբերյանի շրջանի Արազափ գյուղի կոլտնտեսություն, Արազափի խորհտնտեսություն 125 67 1955-1986 150 1969-1985

1986-1991

126 Երևանի Հրազդան գործարանի Հոկտեմբերյանի  ‹‹Վան›› մասնաճյուղ 126 44 1982-2006
127 Բաղրամյանի շրջանի Վանանդի տնկարանային տնտեսություն 127 24 1978-1986
128 Բաղրամյանի շրջանի Քարակերտի խորհտնտեսություն 128 201 1970-1993
129 «Գլխհայջրշին թիվ 7 ՇՄՇ 129 149 1969-2002
130 Արմավիրի մարզի Խանջյանի գյուղապետարան 130 6 1996-2000
131  Բաղրամյանի շրջանային վերահսկողության կոմիտե 131 96 1983-1990 3 1983-1990
132  Բաղրամյանի շրջագրոարդյունաբերական միավորման  Մյասնիկյանի խորհտնտեսություն 132 14 1968-1995 228 1969-1995
133 Դալարիկի թեթև լցանյութերի կոմբինատ

‹‹Արման-Տիգրան» ՍՊԸ

133 81                      3 1969-1994 2004-2006
134  Բաղրամյանի շրջանի վիտամինային խոտալյուրի մասնագիտացված  խորհտնտեսություն (Շենիկ) 134 8 1985-1996 43 1979-2003
135 Բաղրամյանի շրջխորհրդի գործկոմ

Բաղրամյանի ճարտարապետական բաժին

Բաղրամյանի շրջանային գյուղվարչություն

135 248 1983-1996 10

 

13

1983-1996

 

1983-1993

136  Բաղրամյանի շրջանի Բաղրամյանի գյուղխորհուրդ 136 4 1991-1995 8 1986-1999
137  Բաղրամյանի շրջանի Դալարիկի գյուղխորհուրդ 137 41 1965-1996 31 1969-1996
138 Բաղրամյանի շրջանի Մյասնիկյանի գյուղխորհուրդ 138 1 1991-1995 5 1983-2003
139 Արմավիրի մարզ Տալվորիկի գյուղապետարան 139 4 1996-2000 1 1997-1998
140 Բաղրամյանի շրջանի Շենիկի գյուղխորհուրդ 140 9 1991-1997 1 1991-1997
141 Բաղրամյանի շրջանի Երվանդաշատի գյուղխորհուրդ 141 11 1964-2000 4 1969-1996
142 Բաղրամյանի շրջանի Լեռնագոգի գյուղխորհուրդ 142 13 1986-2000
143 Բաղրամյանի շրջանի Արգինայի գյուղխորհուրդ 143 7 1991-1996    
144 Բաղրամյանի  Շրջժողկրթբաժին 144 49 1983-1996
145  Բաղրամյանի շրջխորհրդի գործկոմի ֆինբաժին 145 8 1983-1996
146  Բաղրամյանի շրջանային կուլտուրայի  բաժին 146 14 1983-1997
147 Բաղրամյանի շրջանի Արգինայի խորհտնտեսություն 147 4 1983-1991
148 Հոկտեմբերյանի №2987  ավտոշարասյուն 148 24 1990-2004
149 Բաղրամյանի կոմունալ ձեռնարկությունների  և բարեկարգման կոմբինատ 149 7 1990-1995
150 Հայջրշին թիվ 1 տրեստի 13 ՇՄՇ 150 5 1985-1989
151 Հոկտեմբերյանի շրջանի Տանձուտ գյուղի կոլտնտեսություն 151 9      1947-1964 228 1969-1991
152 Հոկտեմբերյանի շրջանի Մարգարա գյուղի կոլտնտեսություն 152 56 1951-1986 53 1969-1993
153 Հոկտեմբերյանի շրջանի Բերքաշատի գյուղխորհուրդ 153 5 1991-1996 5 1991-1997
154 Հոկտեմբերյանի շրջանի  Վարդանաշեն գյուղի կոլտնտեսություն 154 51 1969-1991
155 Հոկտեմբերյանի շրջանի Արաքսի խորհտնտեսություն 155 115 1969-1991
156 Հոկտեմբերյանի շրջանի Գետաշենի գյուղխորհուրդ 156 12 1991-1996 6 1969-1996
157 Հոկտեմբերյանի շրջանի Նոր Ամասիա գյուղի կոլտնտեսություն 157 38 1947-1984 72 1969-1991
158 Բաղրամյանի շրջանի Քարակերտի ավանային խորհուրդ 158 24 1991-1996 27 1969-1998
159 Հոկտեմբերյանի շրջանի Նալբանդյան գյուղի կոլտնտեսություն 159 43     1953-1989 21 1969-1991
160 Հոկտեմբերյանի շրջանի Արգավանդ գյուղի կոլտնտեսություն 160 66 1951-1988 183 1969-1990
161 Հոկտեմբերյանի շրջանի Բամբակաշատի գյուղխորհուրդ 161 29 1960-1996 5 1969-1997
162 Հոկտեմբերյանի շրջանի Բամբակաշատ գյուղի կոլտնտեսություն 162 77 1951-1989 398 1969-1991
163 Հոկտեմբերյանի շրջանի Նոր Կեսարիայի գյուղխորհուրդ 163 6 1991-1996
164 Հոկտեմբերյանի շրջանի Արմավիր գյուղի կոլտնտեսություն 164 58 1945-1986 305 1969-1991
165 Բաղրամյանի շրջանի Դալարիկի  խորհտնտեսություն 165 114 1969-1991
166 Հոկտեմբերյանի վիճակագրական վարչություն 166 298 1938-1988
167 Հոկտեմբերյանի շրջանի  Արևիկ գյուղի կոլտնտեսություն 167 19 1954-1990 40 1969-1991
168 Հոկտեմբերյանի շրջանի  Արևիկի գյուղխորհուրդ 168 23 1991-1996 7 1991-1997
169 Հոկտեմբերյանի շրջանի Երասխահուն գյուղի կոլտնտեսություն 169 104 1969-1991
170 Հոկտեմբերյանի շրջանի Նորավանի գյուղխորհուրդ 170 5 1991-1996
171 «Հայկական երկաթուղի» ՓԲԸ-ի  «Արմավիրի կայարան» մասնաճյուղ 171 2 2003-2008
172 Հոկտեմբերյանի «Գյուղշին» №8 տրեստի

1.ՇՄՇ-30

2.ՇՄՇ-4

3.«Գյուղշին»  № 8 տրեստ

4.ՏՀՏ

5.Մեխանիկական բազա

6.Ավտոտնտեսության

7.Շինվարչության №4 (ՇՎ-4)

8.ՍՊՏԿ, ՇԻԿ

9.ՆԻԲ

10.Թալինի ՇՄՇ-38

11.‹‹Հայգյուղշին›› ՇՄՇ-49

միացյալ արխիվային ֆոնդ

172  

 

 

 

 

 

 

 

 

64

61

57

35

51

28

71

25

4

2

12

 

 

1972-1994

1969-1994

1972-2007

1981-1994

1972-1993

1972-1993

1969-1994

1972-1994

1991-1995

1978-1979

1980-1989

173 Արմավիրի մարզի Ալաշկերտի գյուղապետարան 173 24 1996-2005 10 1997-2005
174 Հոկտեմբերյանի շրջանի Հուշակերտ գյուղի կոլտնտեսություն 174 3 1969-1991
175 Բաղրամյանի շրջանի Հուշակերտի  գյուղխորհուրդ 175 21 1983-1996 2 1984-1997
176  Արմավիրի մարզի Հուշակերտի գյուղապետարան 176 5 1996-2000
177 Հոկտեմբերյանի պահածոների գործարան,

«Սարդարապատ» ԲԲԸ

177 26 1954-1964 1016 1969-2003
178 Հոկտեմբերյանի շրջանի Նոր Արմավիրի գյուղխորհուրդ 178 11 1969-1993
179 Հոկտեմբերյանի շրջանային կապի հանգույց

Բաղրամյանի շրջանային կապի հանգույց

179 77

19

1969-1997

1983-1997

180 Արմավիրի «Հոբելյանական» մարզադպրոց 180 13 1981-2006
181 Արմավիրի մարզի Դալարիկի գյուղապետարան 181 23 1996-2005 3 1997
182  Արմավիրի մարզի Նորավանի գյուղապետարան 182 5 1997-2000
183 Բաղրամյանի շրջանային հասարակական սննդի միավորում 183 10 1983-1991
184 ‹‹Բաղրամյանի հացամթերքների կոմբինատ›› ԲԲԸ 184 7 1995-1997 206 1976-2003
185 Հոկտեմբերյանի Շրջկոոպ  վարչություն 185 83 1969-2013
186 Արմավիրի ԲՍՓՀ 186 128 1949-2011
187 Հոկտեմբերյանի քաղխորհրդի գործադիր կոմիտեի  ֆինանսական բաժին 187 245 1967-1978
188 Հոկտեմբերյանի ժողովրդական վերահսկողության կոմիտե 188 207 1963-1990
189 Հոկտեմբերյանի   գյուղխորհուրդների  միացյալ արխիվային ֆոնդ. Նալբանդյանի, Եղեգնուտի, Բամբակաշատի, Ջանֆիդայի, Նաիրիի, Մրգաշատի, Երվանդաշատի, Բախչալարի,Արգավանդի, Փշատավանի,Փոքր Շահրիարի,Սովետականի, գյուղսովետների գործկոմներ 189 148 1927-1979
190 Հոկտեմբերյանի  մեքենատրակտորային կայանների միացյալ արխիվային ֆոնդ 190 63 1934-1958
191 Հոկտեմբերյանի   Սարդարապատի ճակատամարտի հուշահամալիրի  և Հայաստանի ազգագրության պետական թանգարանի փաստաթղթերի հավաքածու 191 32 1978-2007
192 Հոկտեմբերյանի  մեխանիկական գործարան 192 8 1948-1956
193 ‹‹Արմավիրգազմեքենա›› ՊՓԲԸ

‹‹Արմավիրգազ›› գազաբաշխման  տարածքային մասնաճյուղ

193 120

120

1972-1999

1969-1999

194 Բաղրամյանի շրջան Լեռնագոգի

Պրոֆտեխնիկական ուսումնարան №87 6

194 10 1980-2001
195 Հոկտեմբերյանի և Բաղրամյանի դատարանների

քրեական և քաղաքացիական  գործեր

195 446 1984-1986  

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԽԻՎԻ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ – 01.01.2022թ.

 

№№

ը/կ

 

Ֆոնդի անվանումը

ըստ ֆոնդի ցուցակի

վերջին անվանումը

 

ֆոնդի

մշտական պահպանման գործեր անձնակազմին վերաբերող գործեր
ընդհանուր քանակը ծայրային թվագրումները ընդհանուր քանակը ծայրային թվագրումները
1 2 3 4 5 6 7
1 ՀՀ  ժողպատգամավորների  Էջմիածնի  շրջանային  խորհրդի  գործադիր  կոմիտե 1 692 1934-1996 12 1971-1996
2 Էջմիածնի շրջանի Ժողովրդական դատարան 2 2330 1952-1986
3 «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ «Արմավիր» մասնաճյուղ  

3

83 1971-2014
4 ՀՀ  ժող. պատգամավորների  Էջմիածնի  քաղաքային  խորհրդի գործադիր  կոմիտե 4 277 1941-1996
5 Էջմիածնի Հայկոոպի արտադրական կոմբինատ

Էջմիածնի շրջկոոպ վարչություն

6 52 1983-1989

1971-2002

6  Էջմիածնի  շրջանի  Ֆերիկ (Քյուրաքանդ) գյուղի  կոլտնտեսություն 7 95 1965-1991 71 1971-1990
7  Ժողովրդական   վերահսկողության     Էջմիածնի    շրջանային   կոմիտե 8 114 1963-1990
8  Էջմիածնի շրջխորհրդի ֆինանսական բաժին  Վաղարշապատի տեղական Գանձապետական բաժին 9 9 1971-1989

1997-2002

9 Էջմիածնի Մերձարևադարձային կուլտուրաների   պետական տնկարան 10 93 1949-2002 61 1971-2007
10 ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրառատի գյուղապետարան

 

11 11 1997-2005 3 1997-2006
11 ՀՀ  ժող. պատգամավորների Էջմիածնի շրջանի Արշալույսի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 12 117 1934-1996 3 1971-1996
12 Տեխնիկական կուլտուրաների Էջմիածնի մասնաճյուղ 14 17 1932-1952
13  Էջմիածնի կենցաղ սպասարկման կոմբինատ 15 28 1971-2000
14 Էջմիածնի ճանապարհային շինարարության   տեղամաս թիվ 777 17 28 1940-1969
15 Էջմիածնի շրջանի Այգեկ գյուղի «Կարմիր դրոշ»  խորհտնտեսություն

 

18 120 1950-1986 70 1971-1991
16 Էջմիածնի  շրջանի  Ակնաշեն (Վ. Խաթունարխ) գյուղի «Կոմունիզմի ընտանիք» կոլտնտեսություն, Ակնաշենի խորհտնտեսություն 19 90 1928-1991 108 1971-1990
17  Էջմիածնի շրջանի Գայ (Ն. Խաթունարխ) գյուղի Ստալինի անվան կոլտնտեսություն 20 165 1936-1991 257 1971-1991
18 Էջմիածնի շրջանի Ամբերդ (Ֆրանգանոց) գյուղի Կալինինի  անվան կոլտնտեսություն 21 132 1950-1991 190 1971-1990
19 Վաղարշապատի «Կոմունալ տնտեսություն» ԲԲԸ «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ –ի Էջմիածնի մասնաճյուղ 22 20 1998-2003

1971-2004

20  Էջմիածնի  շրջանի  Լուսագյուղ գյուղի    «Դեպի  Լույս»  կոլտնտեսություն 23 115 1955-1990 67 1971-1990
21 Էջմիածնի  շրջանի Ապագա   գյուղի   «Ապագան  մերն է» կոլտնտեսություն 24 96 1946-1991 82 1971-1987
22 Էջմիածնի  շրջանի  Փարաքար  գյուղի  Ա. Միկոյանի  անվան  կոլտնտեսություն 25 17 1945-1960
23 Էջմիածնի  շրջանի Հայթաղ  գյուղի  «Լուսաբեր»     կոլտնտեսություն 26 130 1941-1990 207 1971-1990
24  Էջմիածնի  շրջանի Խորոնք (Լենուղի) գյուղի  «Կարմիր  գունդ» կոլտնտեսություն 27 152 1950-1991 134 1971-1991
25  Էջմիածնի  շրջանի Արշալույս  գյուղի  կոլտնտեսություն,Արշալույսի սերմնաբուծական տնտեսություն 28 105 1948-1990 343 1971-1997
26 Էջմիածնի  շրջանի Մրգաստան  գյուղի   «Անվախ»  կոլտնտեսություն 29 141 1944-1991 100 1971-1990
27 Էջմիածնի շինվերանորոգման  տեղամաս

 

30 1 1971
28 Էջմիածնի  շրջանի Արտիմետ (Աթարբեկյան) գյուղի «Կարմիր հոկտեմբեր»   կոլտնտեսություն 31 100 1959-1990 123 1971-1991
29 Էջմիածնի  շրջանի Արագած  գյուղի կոլտնտեսություն 32 154 1941-1991 216 1971-1991
30  Էջմիածնի շրջանի Դաշտ  գյուղի  «Նոր  դաշտ»      կոլտնտեսություն 33 117 1955-1991 74 1971-1991
31 ՀՀ Արմավիրի մարզի Ապագայի գյուղապետարան

 

34 23 1996-2008 2 1997-2006
32  Էջմիածնի  շրջանի Հայկաշեն   (Ղարղաբազար ) գյուղի «Ինտերնացիոնալ»  կոլտնտեսություն, Հայկաշենի կաթնապրանքային համալիր 35 135 1941-1992 26 1982-1991
33  Էջմիածնի շրջանի Փարաքար գյուղի  Թաիրովի անվան խորհտնտեսություն 36 197 1932-1991
34  Էջմիածնի  շրջխորհրդի  գործադիր  կոմիտեի  ժողկրթության  բաժին 37 483 1921-1988 455 1971-1996
35 Էջմիածնի  շրջանի  Տարոնիկ (Վ. Զեյվայ)  գյուղի «Աշխատասեր»  կոլտնտեսություն 38 57 1939-1961
36  Էջմիածնի  շրջանի  Դողս գյուղի Ալ. Մյասնիկյանի      անվան  կոլտնտեսություն 40 110 1955-1990 124 1971-1990
37 ՀՀ  ժողպատգամավորների Էջմիածնի  շրջանի  Գայի  գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 41 385 1937-1996 22 1971-1996
38 Էջմիածնի շրջանի Արևաշատ  գյուղի կոլտնտեսություն, Արևաշատի խորհտնտեսություն 42 49 1946-1977 73 1971-1991
39 ՀՀ  ժողպատգամավորների Էջմիածնի  շրջանի Ապագայի  գյուղխորհրդի գործադիր  կոմիտե 43 17 1986-1996 2 1991-1996
40 Էջմիածնի շրջանային  կապի  հանգույց «էլեկտրակապ» ԴՁ 44 8 1946-1961 110 1971-1997
41 Էջմիածնի շրջանի Շահումյան  գյուղի    կոլտնտեսություն 45 158 1951-1991 59 1971-1991
42  Էջմիածնի շրջանի Ջրառատ  գյուղի  Վ.Մոլոտովի  անվան  կոլտնտեսություն 46 154 1940-1991 153 1971-1991
43  Էջմիածնի շրջանի գյուղկոոպ բանկոոպներ 47 19 1954-1965
44 ՀՀ Արմավիրի  մարզի Առատաշենի  գյուղապետարան 48 35 1997-2015թթ. 12 1997-2012
45 Էջմիածնի քաղխորհրդի գործկոմի  շինարարական   վերանորոգման  վարչություն

– «Նորոգշին»  ՊՁ

 

49

43 1971-1998
46 Հայգյուղտեխնիկայի   Էջմիածնի   բաժանմունք 50 74

 

1968-1980

 

 

 

47  Էջմիածնի մթերման գրասենյակ 51 7 1905-1952
48  Էջմիածնի շրջանի   Արաքս  գյուղի Վորոշիլովի անվան կոլտնտեսություն, Արաքսի խորհտնտեսություն 53 122 1956-1991 135 1971-1991
49  Էջմիածնի շրջանի Ծաղկունք գյուղի «Կարմիր աստղ»  կոլտնտեսություն 54 138 1951-1991 50 1971-1987
50 ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքարի  գյուղապետարան 55 34 1996-2004
51  Էջմիածնի  շրջանի Ակնալիճ  (Այղր-լիճ)  գյուղի  խորհտնտեսություն 56 144 1954-1990 244 1971-1991
52  Էջմիածնի շրջանի Մեծամոր գյուղի    կոլտնտեսություն 57 100 1956-1990 59 1971-1990
53  Էջմիածնի շրջանի Գեղակերտ  (Սամաղար)  գյուղի «Կարմրադրոշ»  կոլտնտեսություն 58 140 1945-1990 226 1971-1990
54 Էջմիածնի շրջանի Շահումյան գյուղի   թռչնաբուծական  ֆաբրիկա

«Նժդեհ»  ՓԲԸ

60 100 1954-1988 18 1971-2002
55 ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորակերտի գյուղապետարան

 

61 53 1996-2015 9 1997-2013
56 Էջմիածնի մեխանիկական գործարան

 

64 27 1946-1957
57  Էջմիածնի շրջանի Ծաղկալանջ (Աղջղալա)  գյուղի «Նոր  Կենցաղ»  կոլտնտեսություն 65 109 1956-1990 103 1971-1991
58 Էջմիածնի շրջանի Նորակերտ գյուղի այգեգործական  խորհտնտեսություն 66 90 1955-1982 161 1971-1991
59 Էջմիածնի շրջանի Հովտամեջ (Մուղան) գյուղի  կոլտնտեսություն 67 127 1955-1991 115 1971-1990
60 Էջմիածնի շրջանի Աղավնատուն գյուղի  «Պայքար» կոլտնտեսություն 68 131 1953-1991 38 1971-1991
61 Էջմիածնի  շրջանի  Այգեշատ  գյուղի կոլտնտեսություն 69 99 1959-1990 144 1971-1990
62  Էջմիածնի շրջանի  Գրիբոյեդով (Վ.Քյոլանլու) գյուղի «Նոր ուղի» կոլտնտեսություն 70 150 1941-1991 90 1971-1990
63 Էջմիածնի   շրջանի   Առատաշեն  (Ն.Զեյվա) գյուղի  «Հիմնաքար»  կոլտնտեսություն 71 120 1943-1990 200 1971-1991
64 Էջմիածնի  Քաղկոոպ

-«Վաղարշապատի   առևտրասպասարկում»  ՊՁ

72 232 1967-1985 35 1971-2008
65 Էջմիածնի շրջանի Փարաքար  գյուղի  գինու գործարան 73 60 1953-1975
66 Էջմիածնի  շրջանի  Բաղրամյան  գյուղի     խորհտնտեսություն 74 135 1959-1991 189 1971-1991
67 Էջմիածնի շրջանի Լեռնամերձ  (Այառլու) գյուղի կոլտնտեսություն 75 16 1949-1970
68 էջմիածնի շրջանի Մուսալեռի Միկոյանի  անվան  թիվ 3  խորհտնտեսություն 76 307 1928-1990 111 1971-1991
69 Էջմիածնի շրջանի թիվ 9 խորհտնտեսություն 77

 

71 1945-1962
70 Էջմիածնի քաղկոոպի հասարակական սննդի  միավորում                                                              «Էջմիածնի շրջանային հասարակական սննդի կազմակերպում և իրացում» ԴՁ 78 49 1971-1996    1971-2000
71 Էջմիածնի «Կենցաղային մետաղյա  իրերի» գործարան

Էջմիածնի «Կարին»  արտադրաառևտրական կոմբինատ

79 409 1968-1995
72 Էջմիածնի շրջանի Ոսկեհատ գյուղի  ուսումնափորձնական  տնտեսություն 81 159 1934-1991 56 1971-1992
73 Էջմիածնի շրջանի շրջանի  Ծիածան  (Գրամփա)  գյուղի Թելմանի  անվան կոլտնտեսություն 82 92 1934-1991 123 1971-1991
74 Էջմիածնի շրջանի Զվարթնոցի խորհտնտեսություն 83 166 1966-1991 176 1971-1991
75 Էջմիածնի Վ. Ի. Լենինի  անվան  խորհտնտեսություն 84 331 1961-1991 229 1971-1992
76 Էջմիածնի  «Գյուղշին» № 1  տրեստ 85 66 1971-1994
77 Էջմիածնի  շրջանի  Տարոնիկ  (Վ.Զեյվա)  գյուղի  Ֆրունզեի  անվան  սերմնաբուծական  խորհտնտեսություն 86 77 1961-1990 207 1971-1992
78 ՀՀ  ժող. պատգամավորների Էջմիածնի շրջանի Տարոնիկի  գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 87 220 1960-1995 11 1971-1996
79 ՀՀ  ժող. պատգամավորների Էջմիածնի շրջանի  Գեղակերտի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե

 

88 338 1938-1996
80 Էջմիածնի գինու գործարան 89 415 1945-1989
81 Էջմիածնի պահածոների գործարան 90 143 1958-1986
82 Էջմիածնի շրջանի Ակնալիճ գյուղի     կուղբաբուծական խորհտնտեսություն 91 44 1965-1976
83 Էջմիածնի թիվ 27 պրոֆ-տեխնիկական  ուսումնարան 92 24 1968-1983 9 1971-1985
84 ՀՀ  ժող. պատգամավորների Էջմիածնի շրջանի    Փարաքարի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 93 333 1940-1996
85 ՀՀ  ժող. պատգամավորների Էջմիածնի շրջանի Խորոնքի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 94 389 1936-1996 13 1971-1996
86 ՀՀ  ժող.պատգամավորների Էջմիածնի շրջանի Մուսալեռի  գյուղխորհրդի  գործադիր կոմիտե 95 123 1946-1995 9 1971-1996
87 ՀՀ  ժող. պատգամավորների Էջմիածնի շրջանի Մերձավանի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 96 210 1965-1996
88 ՀՀ  ժող. պատգամավորների Էջմիածնի շրջանի    Բաղրամյանի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 97 384

 

1948-1996

 

7 1978-1996
89 Էջմիածնի խոզաբուծական տնտեսություն

Էջմիածնի անասնաբուժական և լաբորատոր ծառայությունների սպասարկման կենտրոն

 

98

 

40

 

1971-1977

 

8

 

1971-2003

90   Էջմիածնի Քաղխորհրդի գործկոմի Ժողկրթբաժին 99 202 1965-1979 335

 

1971-1997
91 Էջմիածնի բուժմիավորում

Էջմիածնի «Գայի դեղատուն» ԴՁ

100 110 1962-1979 3 1971-2000
92 Էջմիածնի շրջանի Արևաշատ  գյուղի  կաթնաանասնապահական տնտեսություն 101 61 1976-1986
93 Վաղարշապատի Շոթա Ռուսթավելու  անվան  մանկավարժական  ուսումնարան 102 27 1926-1948
94 ՀՀ  ժողպատգամավորների Էջմիածնի շրջանային  խորհրդի գործկոմի մշակույթի  բաժին

Էջմիածնի շրջանային  կինոցանց

103 106 1967-1980 65 1971-1996

 

1971-2000

95 Էջմիածնի ԴՕՍԱԱՖ  

104

51 1964-1981
96 Էջմիածնի քաղխորհրդի գործկոմի ֆինանսական  բաժին  

105

202 1965-1984
97 ՀՀ  ժող.  պատգամավորների Էջմիածնի  շրջանի Աղավնատան գյուղխորհրդի գործադիր  կոմիտե

 

 

106

314 1937-1990 18 1971-1996
98 ՀԳԻ Էջմիածնի ուսումնաարտադրական կոմբինատ

 

107 45 1968-1984 34 1971-1985
99 ՀՀ  ժող.  պատգամավորների Էջմիածնի շրջանի  Արագածի  գյուղխորհրդի  գործադիր կոմիտե 108 214 1951-1996 28 1971-1996
100 ՀՀ  ժող. պատգամավորների  Էջմիածնի շրջանի  Ջրառատի  գյուղխորհրդի  գործադիր  կոմիտե 109 324

 

1940-1996

 

30 1971-1996
101 Էջմիածնի շրջանի Ջրառատի  թռչնաբուծական  ֆաբրիկա 110 76 1973-1986
102 Էջմիածնի  քաղաքային  խորհրդի  Մշակույթի  բաժին 111 115 1965-1982
103 Էջմիածնի շրջանի  Միկոյանի  անվան  կոլտնտեսություն 112 79 1928-1961
104 Էջմիածնի «Զվարթնոց» ագրոարդյունաբերական  կոմբինատ,

«Շինարար » ընկերություն

 

113

154 1954-1993 50 1971-1995

1985-1997

105 Էջմիածնի «Հայկոոպտրանս» ավտոտնտեսություն 114 67

 

1971-1994
106 Էջմիածնի ծաղկաբուծական  տնտեսություն 115 52

 

1971-1994
107 Էջմիածնի Հայջրշին միավորման  «Զվարթնոց-7»  ԴՁ

Էջմիածնի «Հայջրշին» տրեստի թիվ 14,16  ՇՄՇ-ներ

 

116 165 1991-1996

1971-1988

108 Էջմիածնի Սպառողական կոոպերացիա «Միություն» 117 36 1923-1927  

 

109 Վաղարշապատի շրջանային արհմիության խորհուրդ 118 35 1926-1936  

 

110 Վաղարշապատի  հաշմանդամների  միության կոոպերացիայի «Նոր  աշխարհ» թիվ  33  հաշմանդամների  արտել 119 36 1930-1935  
111  Վաղարշապատի բանվորագյուղացիական  շրջսովետի  գործադիր կոմիտեի տեսչություն 120 208 1930-1936
112  Վաղարշապատի կոլեկտիվ  տնտեսության  այգեգործական  միություն 121 62 1930-1935
113 Վաղարշապատի  գյուղսովետի  գործադիր  կոմիտե 122 8 1934-1938
 

114

Վաղարշապատի  2-րդ  աստիճանի  դպրոց

 

123 129 1915-1939
115  

«Հայգազշին» տրեստի Էջմիածնի շին.մոնտաժային վարչություն

 

124

 

47

 

1972-1999

116 ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտիմետի գյուղապետարան 125 17 1996-2008 2 1997-2008
117 ՀՀ Արմավիրի մարզի Հովտամեջի գյուղապետարան 126 45 1996-2018 5 1997-2016
118 ՀՀ Արմավիրի մարզի Դաշտի գյուղապետարան 127 10 1996-2005
119 ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկաշենի գյուղապետարան 128 12 1996-2006 1 2000-2006
120 ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի գյուղապետարան 129 4 1996-2000
121 ՀՀ Արմավիրի մարզի Շահումյանի գյուղապետարան 130 6 1996-2000
122 ՀՀ Արմավիրի մարզի Տարոնիկի գյուղապետարան 131 21 1996-2005 2 1997-2005
123 ՀՀ Արմավիրի մարզի Դողսի գյուղապետարան 132 15 1996-2006 2 1997-2006
124 ՀՀ Արմավիրի մարզի Ծաղկունքի գյուղապետարան 133 15 1996-2005 1 1997-2005
125 ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնաշենի գյուղապետարան 134 35 1996-2015 7 1997-2012
126 ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատան գյուղապետարան 135 16 1996-2003
127 ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատի գյուղապետարան 136 15 1996-2005
128 ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնքի գյուղապետարան 137 12 1996-2005 1 1997-2003
129 ՀՀ Արմավիրի մարզի Արագածի գյուղապետարան 138 25 1996-2005 2 1997-2004
130 ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի գյուղապետարան 139 12 1996-2002 2 1997-2002
131 ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևաշատի գյուղապետարան 140 15 1996-2005
132 ՀՀ Արմավիրի մարզի Պտղունքի գյուղապետարան 141 9 1997-2005 5 1997-2005
133 ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի գյուղապետարան 142 6 1996-2000 1 1997-1998

2001,2003

134 ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեկի գյուղապետարան 143 43 1997-2017 1 1997-2005
135  Էջմիածնի «Զվարթնոց» գործարան 172 56

 

1987-2003

 

136 ՀՀ  ժող.  պատգամավորների   Էջմիածնի  շրջանի     Առատաշենի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 173 34 1980-1995 8 1991-1996
137 ՀՀ  ժող. պատգամավորների  Էջմիածնի  շրջանի  Ծաղկալանջի  գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 174 15 1986-1996 2 1991-1996
138 ՀՀ  ժող. պատգամավորների Էջմիածնի Շահումյանի   թռչնաֆաբրիկայի գյուղխորհրդի գործադիր  կոմիտե 175 8 1986-1996
139 ՀՀ  ժող. պատգամավորների Էջմիածնի շրջանի   Շահումյանի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 176 56 1978-1996 28 1971-1996
140 ՀՀ  ժող. պատգամավորների Էջմիածնի շրջանի Արաքսի  գուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 177 18 1986-1996 4 1991-1996
141 ՀՀ  ժող.  պատգամավորների Էջմիածնի շրջանի  Գրիբոյեդովի  գյուղխորհրդի գործադիր  կոմիտե 178 31 1963-1996
142 ՀՀ  ժող. պատգամավորների  Էջմիածնի շրջանի     Արտիմետի  գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 179 25

 

1980-1996
143 ՀՀ  ժող. պատգամավորների Էջմիածնի շրջանի  ֆերիկի   գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 180 15 1980-1996
144 ՀՀ  ժող. պատգամավորների  Էջմիածնի շրջանի     Ամբերդի գյուղխորհրդի գործադիր  կոմիտե 181 23 1980-1996 2 1991-1996
145 ՀՀ  ժող. պատգամավորների Էջմիածնի շրջանի Դաշտի գյուղխորհրդի գործադիր  կոմիտե 182 14 1986-1995
146 ՀՀ  ժող. պատգամավորների Էջմիածնի շրջանի      Ջրառատի թռչնաֆաբրիկայի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 183 8 1986-1998
147 ՀՀ  ժող. պատգամավորների էջմիածնի շրջանի Դողսի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 184 48 1951-1996 3 1991-1996
148 ՀՀ  ժող. պատգամավորների Էջմիածնի շրջանի    Արևաշատի գուղխորհրդի գործադիր  կոմիտե 185 12 1991-1996
149 ՀՀ  ժող. պատգամավորների Էջմիածնի շրջանի    Լուսագյուղի գյուղխորհրդի գործադիր  կոմիտե 186 24 1986-1995 2 1991-1997
150 ՀՀ   ժող. պատգամավորների  Էջմիածնի    շրջանի   Ակնաշենի  գյուղխորհրդի գործադիր  կոմիտե 187 37 1974-1996
151 ՀՀ  ժող. պատգամավորների  Էջմիածնի   շրջանի    Մեծամորի  գյուղխորհրդի  գործադիր  կոմիտե 188 13 1986-1995
152 ՀՀ  ժող. պատգամավորների Էջմիածնի շրջանի Այգեկի  գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 189 6 1991-1996 3 1991-1996
153 ՀՀ  ժող. պատգամավորների Էջմիածնի շրջանի    Լեռնամերձի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 190 9 1986-1995
154 ՀՀ  ժող. պատգամավորների Էջմիածնի շրջանի    Ոսկեհատի գյուղխորհուրդի գործադիր  կոմիտե 191 21 1986-1996
155 ՀՀ պատգամավորների Էջմիածնի  շրջանի    Այգեշատի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 192 11

 

1986-1996

 

2 1991-1996
156 ՀՀ ժող. պատգամավորների Էջմիածնի   շրջանի    Ակնալճի գյուղխորհրդի գործադիր  կոմիտե 193 13 1986-1994
157 ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի գյուղապետարան 194 41 1996-2006
158 Էջմիածնի    Պետական ապահովագրական  տեսչություն 195 21 1981-2000 20 1971-1995
159  Էջմիածնի  տարածքային    սոցիալական  ապահովագրության  բաժին 196 50 1938-2000 8 1990-2000
160 Էջմիածնի «Էլեկտրոն» գործարան ԲԲԸ 197 304 1971-2004
161 ՀՀ  ժող. պատգամավորների Էջմիածնի շրջանի     Հայկաշենի  գյուղխորհրդի գործադիր  կոմիտե 198 22

 

1974-1996

 

9

 

1991-1996

 

162 ՀՀ  ժող. պատգամավորների  Էջմիածնի շրջանի   Պտղունքի գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե 199 12

 

1986-1996

 

4

 

1991-1996

 

163 ՀՀ  ժող.  պատգամավորների  Էջմիածնի  շրջանի     Ծիածանի  գյուղխորհրդի գործադիր  կոմիտե 200 20

 

1991-1996

 

4

 

1991-1996

 

164 Էջմիածնի  «Էլեկտրասարք»   գործարան 201 124 1971-1996
165 «Մուսալեռ» ջրօգտագործողների ընկերություն (ՋՕԸ) 202 9 2004-2008
166 Էջմիածնի  «Ավտոճանապարհային մեքենաներ»  ՓԲԸ

Էջմիածնի Ավտոբազ №11

203 115 1971-2008 1982-1995
167 ՀՀ   ժող. պատգամավորների  Էջմիածնի   շրջանի   Հովտամեջի  գյուղխորհրդի գործադիր  կոմիտե

 

204 21 1980-1997 2 1991-1996
168 ՀՀ  ժող.  պատգամավորների   Էջմիածնի   շրջանի   Մրգաստանի  գյուղխորհրդի գործադիր    կոմիտե

 

205 14 1986-1995
169 Էջմիածնի «Ավտոտեխսպասարկում»  միավորում

 

206 63 1971-1998
170 ՀՀ  ժող.  պատգամավորների Էջմիածնի շրջանի   Նորակերտի ավանային գյուղխորհրդի գործադիր կոմիտե

 

207 15 1986-1996 4 1991-1996
171 ՍՊԸ-ների   միացյալ արխիվային   ֆոնդ

-Վաղարշապատի    ստամատոլոգիական պոլիկլինիկա ՍՊԸ

-«Մեծամոր» էներգիա   ՍՊԸ

-«Գրինֆլո»  ՍՊԸ

-Էջմիածնի «Հրշեջ» ՍՊԸ

«Վիրա» ՍՊԸ

«Հրշեջ Համիկ» ՍՊԸ

 

 

 

 

 

208

 

68

 

 

 

1971-2004

1991-2005

2000-2006

1971-2003

1987-2004

2001-2011

 

 

 

 

172

Էկումենիկ եկեղեցական  վարկային հիմնադրամ-ի Հայաստանյան  մասնաճյուղ

 

209 13 1999-2010 4 1999-2010
173 ՀՀ ժող. պատգամավորների Էջմիածնի շրջանի  Ծաղկունքի գյուղխորհրդի գործադիր  կոմիտե

 

210 18 1977-1996 2 1991-1996
174 ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուսագյուղի գյուղապետարան

 

211 15 1996-2005 1 1998-2005
175 «Էջմիածնի Սարքաշինական գործարան»  ԲԲԸ

 

212 492 1971-2012
176 ՀԱԱ Արմավիրի մարզային մասնաճյուղ

 

213 8 2004-2012 5 1986-2012
177 Հայվերականգնում մասնագիտացված տրեստի Էջմիածնի «Այրարատ» տեղամաս

 

214 9

 

1989-1993

 

178 Հանրապետական դպրոցների

արխիվային  միացյալ  ֆոնդ

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Վաղարշապատի Գր.Նարեկացու անվան  թիվ 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Վաղարշապատի Մ. Գորկու անվան թիվ 5 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Վաղարշապատի թիվ 13 հանրակրթական դպրոց» ՊՈԱԿ

 

 

 

 

 

216

29 1997-2010

1997-2010

1990-2001

161 1971-2010

1971-2019

1971-2009

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԽԻՎԻ ԲԵՐԴԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ – 01.01.2022թ.

 

№№

ը)կ

 Ֆոնդի անվանումը

ըստ ֆոնդի ցուցակի

վերջին անվանումը

 

ֆոնդի

մշտական պահպանման գործեր անձնակազմին վերաբերող գործեր
ընդհանուր քանակը ծայրային թվագրումները ընդհանուր քանակը ծայրային թվագրումները
1 2 3 4 5 6 7
1 ՀԽՍՀ ժողպատգամավորների Տավուշի (Շամշադինի) շրջխորհրդի գործկոմ 1 1140 1934-1996 55

 

1970-1996
2 ՀԽՍՀ Տավուշի (Շամշադինի) շրջանի հասարակական-քաղաքական և մշակութային բնագավառի, անվան մարդկանց մասին արխիվային փաստաթղթերի հավաքածու 2 338 1920-2013
3 ՀԽՍՀ ժողպատգամավորների Շամշադինի  շրջխորհրդի գործկոմի ֆինանսական բաժին 3 114 1936-1978 5 1970-1996
4 ՀՀ ժողպատգամավորների Տավուշի շրջխորհրդի գործադիր կոմիտեի ժողկրթբաժին 4 321 1934-1996 129 1988-1996
5 Շամշադինի շրջանային բուժմիավորում 5 183 1923-2008 149 1970-2012
6 ՀՀ Տավուշի շրջանի ճանշին շահագործման և նորոգման գրասենյակ 6 140 1970-1996
7 ՀՀ կենսաթոշակային և զբաղվածության ֆոնդի Տավուշի տարածաշրջանային բաժանմունք 7 47 1984-2001 3 1998-2002
8 Շամշադինի շրջանի Բերդի ռելեների գործարան

ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի «Ռելե»  ՓԲԸ

8 17 1980-1999 283 1970-2001
9 ՀԽՍՀ Շամշադինի շրջանի Ինֆորմացիոն հաշվողական կայան

ՀՀ Տավուշի մարզի ազգային վիճակագրական ծառայություն

9 431 1951-2000
10 ՀՀ Տավուշի մարզի Անասնաբուժական սպասարկման կենտրոն ՓԲԸ 10 26 1970-2004
11 Լուծարված հիմնարկությունների միացյալ արխիվային ֆոնդ

ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի Գանձապետական բաժանմունք

ՀԽՍՀ Շամշադինի շրջանի պետական հիմնարկների արհմիության շրջկոմ

Տավուշի «Խորանաշատ» ՓԲԸ

Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի տնտ/հաշվարկ ձեռնարկություն

Տավուշի հումանիտար համալսարան Բերդի մ/ճ

-Շամշադինի շրջանի պետ. Բանկ

11 12

20

1

4

 

 

 

 

 

 

 

1996-2005

 

 

1971-1975

1991-2007

1991-2005

 

 

 

 

11

 

4

5

4

4

8

 

 

 

 

 

 

1996-2004

1991-2007

1991-2009

1995-2000

1970-1980

1970-2003

 

 

 

 

 

 

12 Բժիշկ, նկարիչ Էդուարդ Մնացականի Կարապետյանի անձնական ֆոնդ 12 29 1926-2006
13 ՀՀ Տավուշի շրջանի ֆոտոփաստաթղթերի հավաքածու 13 80 1918-2013
14 ՀԽՍՀ Շամշադինի շրջանի ժողդատարան 14 114 1934-1954
15 Մանկավարժական ինստիտուտի դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Մելյան Բալաբեկ Գրիգորի անձնական արխ. ֆոնդ 15 39 1985-2011
16 ՀՀ Տավուշի մարզի Պառավաքարի գյուղապետարան 16 34 1996-2017 9 1996-2017
17 Միրզոյանների ընտանեկան արխիվային ֆոնդ 17 71 1934-1997
18 ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի քաղաքապետարան 18 50 1997-2017 80 1996-2017
19 ՀՀ ժողպատգամավորների Շամշադինի շրջանի Բերդի ավանային խորհրդի գործկոմ 19 196 1931-1997 10 1970-1996
20 ՀՀ ժողպատգամավորների Շամշադինի շրջանի Վ.Կ. Աղբյուրի  գյուղխորհրդի գործկոմ 20 186 1936-1996 7 1970-1997
21 ՀՀ ժողպատգամավորների Շամշադինի շրջանի Մովսեսի գյուղխորհրդի գործկոմ 21 147 1954-2004
22 ՀԽՍՀ ժողպատգամավորների Շամշադինի շրջանի Ն. Կ.  Աղբյուրի գյուղխորհրդի գործկոմ 22 175 1938-1996 14 1974-1996
23 ՀԽՍՀ ժողպատգամավորների Շամշադինի շրջանի Պառավաքարի գյուղխորհրդի գործկոմ 23 34 1966-1990 8 1988-1995
24 ՀԽՍՀ Շամշադինի շրջանի Արծվաբերդ  (Ղրղի) գյուղի կոլտնտեսություն 24 43 1933-1991 437 1970-1991
25 Շամշադինի շրջանի Նորաշեն  գյուղի կոլտնտեսություն 25 55 1930-1990 155 1970-1991
26 ՀԽՍՀ Շամշադինի շրջանի սպորտի և մշակույթի միացյալ արխիվային ֆոնդ

ՀՀ ժողպատգամավորների Շամշադինի շրջխորհրդի գործկոմի մշակույթի բաժին

ՀՀ Սևան կամավոր մարզական ընկերության Շամշադինի շրջանային խորհուրդ

Շամշադինի կինոցանց

ՀԽՍՀ Շամշադինի շրջխորհրդի գործկոմի <<Այգաբաց>> շրջ. թերթի խմբագրություն և տպարան

26 82

84

3

 

 

 

2

1970-1983

1959-1967

1990-2006

 

 

 

1996-2002

60

 

8

 

 

 

15

1970-1996

 

1970-1996

 

 

 

1970-2003

27 ՀՀ Տավուշի մարզի Տավուշի(Թովուզի)գյուղապետարան 27 56 1996-2015 14 1996-2018
28 ՀՀ Տավուշի մարզի  Բերդի տարածքային նոտար 28 2845 1953-1997
29 ՀԽՍՀ Շամշադինի շրջանի անտառտնտեսություն Տավուշի մարզի Արծվաբերդի անտառտնտեսություն 29 29 1933-1996 145 1970-2009
30 Գործարանների միացյալ արխիվային ֆոնդ.

ՀԽՍՀ Շամշադինի շրջանի «Մետաքսի կոմբինատ»

«Լիմոնադի գործարան», «Խաղալիքների գործարան»

«Անուշ» ԵՐՏԱՄ  (տրիկոտաժի ֆաբրիկա) Շամշադինի «Զագոտսկոտ», Հրազդանմաշի ՈՒտիք Դ/Ձ

30 94 1970-2006
31 Հասարակական սնունդ միավորման, Շամշադինի շրջսպառկոոպմիության և մթերման գրասենյակի միացյալ արխիվային ֆոնդ, «Բերդի շուկա» ՍՊԸ 31 198 1948-1986 202 1970-2010
32 ՀԽՍՀ Շամշադինի շրջանի ծխախոտի ֆերմենտացիոն գործարան

ՀԽՍՀ Շամշադինի շրջանի «Տաբակսիրո» ծխախոտի գործարան

32 12 1947-1981
33 ՀՀ Տավուշի մարզի Ներքին Կարմիր Աղբյուրի գյուղապետարան 33 36 1997-2017 8 1996-2017
34 ՀԽՍՀ Շամշադինի շրջանի կոմունալ սպասարկման և բարեկարգման գրասենյակ, Շինվերանորոգման տեղամաս, ՀՀ Տավուշի մարզի հյուրանոցային համալիր  «Բերդ» ՍՊԸ

Հայջրմուղ  կոյուղի վարչության  «Բերդ»  տեղամաս

34 28 1961-1969 38

 

14

1970-2007

 

1995-2005

35 Շամշադինի ժողվերահսկողության շրջկոմիտե 35 132 1963-1990 10 1970-1986
36 ՀՀ Տավուշի մարզի Արծվաբերդի գյուղապետարան 36 75 1997-2015 18 1996-2015
37 ՀԽՍՀ Շամշադինի շրջանի Բերդի կաթնաանասնապահական խորհտնտեսություն 37 173 1961-1991 115 1970-1991
38 ՀԽՍՀ Շամշադինի շրջանի Պառավաքար գյուղի խորհտնտեսություն 38 134 1964-1991 110 1970-1991
39 Վաստակավոր մանկավարժ, լրագրող Հայկ Հունանի Մելքումյանի անձնական ֆոնդ 39 44 1933-2001
40 Կոլտնտեսությունների միացյալ արխիվային ֆոնդ

ՀԽՍՀ Շամշադինի շրջանի Պառավաքար գյուղի կոլտնտեսություն

ՀԽՍՀ Շամշադինի շրջանի Վարագավան գյուղի կոլտնտեսություն

40  

15

 

3

 

1948-1964

 

1959-1964

 

 

 

 

 

41 ՀԽՍՀ Շամշադինի շրջանի կենցաղ սպասարկման կոմբինատ

ՀՀ Տավուշի առևտրի և սպասարկման ԴՁ

41 23 1957-1978 25 1970-2005
42 ՀԽՍՀ Շամշադինի շրջանի Գինու գործարան

ՀՀ «Տավուշ» գինու-կոնյակի գործարան ՓԲԸ

42 32 1956-1979 36 1970-2007
43 Շամշադինի շրջանի Թովուզ գյուղի կոլտնտեսություն 43 148 1931-1991 250 1970-1991
44 ՀՀ Տավուշի մարզի Վարագավանի գյուղապետարան 44 28 1996-2017 12 1996-2017
45 Շամշադինի շրջանի Բերդի 8-ամյա և Բերդի թիվ 2 միջն. Նորաշենի միջն.Այգեձորի միջն. դպրոցների միացյալ արխիվային ֆոնդ

Տավուշի մարզի Այգեպարի միջնակարգ դպրոց

Մովսեսի Պ.Ավալյանի անվ. միջնակարգ դպրոց

45 187 1939-2005 39

3

30

1970-2005

1981-2000

1970-1997

46 ՀԽՍՀ Շամշադինի շրջանի գյուղատնտեսության աշխատողների արհմիութ.շրջկոմ

Շամշադինի շրջանի պետական հիմնարկների արհմիության շրջկոմ

46 75 1965-1977 12 1970-1976
47 ՀԽՍՀ ժողպատգամավորների Շամշադինի շրջանի Նավուրի գյուղխորհրդի գործկոմ 47 155 1936-2007 13 1970-2007
48 ՀԽՍՀ ժողպատգամավորների Շամշադինի շրջանի Չորաթանի   գյուղխորհրդի գործկոմ 48 220 1938-1996 20 1971-1996
49 ՀՍՍՀ Շամշադինի շրջանի ԴՕՍԱԱՖ-ի շրջկոմ 49 202 1939-1969
50 Գրող, հրապարակախոս Արշալույս Արշակի Գյուրջինյանի անձնական ֆոնդ 50 37 1949-1990
51 ՀՍՍՀ Շամշադինի շրջանի Գյուղտնտտեխնիկա

ՀՀ Տավուշի տարածաշրջանի «Ագրոսպասարկում» ԲԲԸ

51 23 1945-2000 104 1970-1995
52 Շամշադինի շրջխորհրդի գործկոմի Գյուղվարչություն

ՀՀ Տավուշի շրջանային Ագրոարդ միավորում<<Հայգյուղքիմիա>> և <<Բերրիություն>> արտադրական միավորում

52 53 1960-1992 25 1970-1994
53 ՀՀ Տավուշի մարզի Չինչինի գյուղապետարան 53 39 1996-2017 11 1996-2017
54 ՀՀ Տավուշի մարզի Մովսեսի գյուղապետարան 54 71 1996-2017 20 1996-2017
55 ՀՀ Տավուշի մարզի Չորաթանի գյուղապետարան 55 37 1996-2017 20 1997-2017
56 ՀՍՍՀ Շամշադինի շրջանի գյուղական թիվ 36 ուսումնարան 56 41 1973-2012 39 1973-2012
57 ՀՍՍՀ Շամշադինի շրջանի Բերդի երաժշտական դպրոց

ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ

57 59 1962-2009 8 1982-2009
58 ՀԽՍՀ ժողպատգամավորների Շամշադինի շրջանի Արծվաբերդի (Ղրղի)  գյուղխորհրդի գործկոմ 58 200 1936-1996 2 1970-1996
59 ՀԽՍՀ ժողպատգամավորների Շամշադինի շրջխորհրդի գործկոմի կապիտալ շինարարության և ճարտարապետության բաժին 59 63 1959-1991 20 1970-1996
60 Շամշադինի շրջանի Ն.Կ.Աղբյուր գյուղի կոլտնտեսություն 60 159 1933-1990 240 1970-1991
61 Շամշադինի շրջանի Մովսես   գյուղի կոլտնտեսություն 61 43 1951-1986 275 1970-1992
62 Շամշադինի շրջանի Վ.Կ.Աղբյուր գյուղի կոլտնտեսություն 62 39 1948-1987 473 1970-1992
63 ՀՀ Տավուշի մարզի Չինչինի գյուղխորհրդի գործկոմ 63 102 1931-1996 38 1970-1996
64 ՀԽՍՀ Շամշադինի շրջանի թիվ 3 շինվարչության

ՀՀ Տավուշշին ԲԲԸ

64 85 1960-1975 167 1970-2002
65 Շամշադինի շրջանի Չորաթան   գյուղի կոլտնտեսություն 65 69 1938-1990 117 1970-1991
66 Շամշադինի շրջանի Վարագավան (Հախում) գյուղի խորհրդային տնտեսություն 66 108 1975-1990 52 1970-1990
67 Շամշադինի շրջանի Ծաղկավան գյուղի խորհտնտեսություն 67 3 1965-1991 15 1970-1991
68 Շամշադինի շրջանի Չինչին   գյուղի կոլտնտեսություն 68 58 1932-1991 108 1970-1992
69 ՀՀ Տավուշի մարզի  Վարագավան (Հախում) գյուղի գյուղխորհրդի գործկոմ 69 102 1941-1996 21 1970-1995
70 ՀԽՍՀ Շամշադինի շրջանի Տավուշի (Թովուզ)  գյուղխորհրդի գործկոմ 70 235 1936-2008 16 1970-2005
71 ՀԽՍՀ Շամշադինի շրջանի Վ. Ծաղկավանի  գյուղխորհրդի գործկոմ 71 221 1935-1997 4 1970-1996
72 ՀԽՍՀ Շամշադինի շրջանի  Այգեձորի գյուղխորհրդի գործկոմ 72 262 1936-1996 6 1970-1996
73 ՀԽՍՀ Շամշադինի շրջանի Չինար գյուղի կոլտնտեսություն 73 55 1939-1991 185 1970-1991
74 ՀԽՍՀ Շամշադինի շրջանի Նավուր  գյուղի խորհտնտեսություն 74 13 1968-1991 140 1970-1991
75 ՀԽՍՀ Շամշադինի շրջանի Այգեպարի գյուղխորհրդի գործկոմ 75 116 1965-1996 4 1970-1996
76 ՀԽՍՀ Շամշադինի շրջանի Չինարի   գյուղխորհրդի գործկոմ 76 169 1950-1996 15 1970-1996
77 ՀՀ  Տավուշի  (Շամշադինի) Գլխավորող Պանրագործարան 77 11 1969-1994 34 1970-1995
78 ՀՀ  Տավուշի  (Շամշադինի)  պահածոների գործարան 78 17 1963-2000 17 1980-2006
79 ՀԽՍՀ Շամշադինի շրջանի Նորաշենի   գյուղխորհրդի գործկոմ 79 107 1958-1997 20 1970-1996
80 ՀԽՍՀ Շամշադինի շրջանի Այգեձոր  գյուղի կոլտնտեսություն

ՀՀ Տավուշի մարզի Այգեձորի գյուղացիական կոլեկտիվներ (Ակունք, Հորովել և այլն)

80 14 1978-1991 323 1978-1998
81 ՀՀ Տավուշի մարզի Վ.Կ.Աղբյուրի գյուղապետարան 81 51 1996-2017 20 1996-2017
82 ՇՄՇ-9 տրեստ -2

ՀՀ  «Հայջրշինմիավորման» Շամշադինի շրջանի շինա րարական տնտհաշվարկային կազմակերպություն ՀՀ Տավուշի մարզի Տավուշի տարածաշրջանի «Արդամ» ՓԲԸ

82 4 1990-1998 67

 

29

 

1970-1985

 

1990-2004

83 ՀՀ Տավուշի մարզի Չինարիի գյուղապետարան 83 37 1996-2017           15 1996-2017
84 ՀՀ Շամշադինի շրջանի հացի կոմբինատ

ՀՀ  Տավուշի մարզի  ք. Բերդի «Տավուշի հաց» ՍՊԸ

84 15 1972-2008 65 1972-2008
85 ՀՀ Տավուշի մարզի Նորաշենի գյուղապետարան 85 40 1996-2011 12 1997-2012
86 ՀՀ Շամշադինի շրջանի Կապի հանգույց

ՀՀ  «Արմենտել»  ՓԲԸ

86 67 1970-2007
87 ՀԱԱ Բերդի տարածքային ստորաբաժանում 87 7 1981-2006
88 Քարտեզների միացյալ արխիվային հավաքածու 88 66 1961-1992
89 Գերմանուհի միսսիոներուհի Քույր Հաննայի անձնական ֆոնդ 89 37 1978-2012
90 ՀՀ Տավուշի մարզի Իծաքարի գյուղապետարան 90 30 1992-2017 10 1992-2017
91 ՀՀ Տավուշի մարզի Նավուրի գյուղապետարան 91 40 1996-2017 18 1996-2017
92 ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի վարժարան 92 37 1992-2007 16 1996-2007
93 ՀՀ Տավուշի մարզի Այգեպարի գյուղապետարան 93 42 1996-2017 15 1996-2017
94 Բերդի տարածաշրջանի Ա/Ձ և ՍՊԸ միացյալ ֆոնդ 94 31 1991-2018
95 ՀՀ Տավուշի մարզի Վ.Ծաղկավանի գյուղապետարան 95 26 1996-2017 8 1996-2017
96 ՀՀ Տավուշի մարզի Այգեձորի գյուղապետարան 96 55 1996-2017 16 1996-2017
97 ՀՀ Տավուշի մարզի <<Բերդի պետական քոլեջ>>ՊՈԱԿ 97 16 1981-2018 36 1981-2015

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԽԻՎԻ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ – 01.01.2022թ.

 

 

№№

ը/կ

 Ֆոնդի անվանումը

ըստ ֆոնդի ցուցակի

վերջին անվանումը

 

ֆոնդի

մշտական պահպանման գործեր անձնակազմին վերաբերող գործեր
ընդհանուր քանակը ծայրային թվագրումները ընդհանուր քանակը ծայրային թվագրումները
1 2 3 4 5 6 7
1 ՀԱԱ Գեղարքունիքի մարզային մասնաճյուղ 1        135 1936-2012    
2 ՀԽՍՀ  Նոր Բայազետի  գավառային  գործադիր   կոմիտե

 

ՀԽՍՀ    ժողպատգամավորների    Նոր Բայազետի  շրջանային  խորհրդի գործադիր    կոմիտե

ՀՀ պատգամավորների Կամոյի շրջանային խորհրդի գործադիր կոմիտե

 

ՀԽՍՀ  աշխատավորների  դեպուտատների   Նոր Բայազետի  շրջանային  խորհրդի  գործադիր    կոմիտեի  առևտրի   բաժին

 

ՀԽՍՀ Կամոյի Շրջսովետի գործկոմի շինարարության և ճարտարապետության գործերի բաժին

 

 

Լենինի  ծննդյան 100  ամյակի  և  Հայաստանի սովետականացման   50 ամյակին նվիրված  զեկույցների հոբելյանական  տարեթվերի  փաստաթղթերի հավաքածու

 

 

 

Արհմիությունների Կամոյի շրջխորհուրդ

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

1630

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

7

1927-1931

 

 

1929-1996

 

 

 

 

 

1935-1945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1970

 

 

 

 

1973-1976

 

 

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

1961-1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1968-1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1973-1976

3 ՀԽՍՀ   ժողպատգամավորների Նոր Բայազետի  շրջանային  խորհրդի  գործադիր    կոմիտեի   ֆինանսական   բաժին

ՀՀ պատգամավորների Կամոյի շրջանային խորհրդի գործադիր կոմիտեի ֆինանսական բաժին

 

ՀՀ  ֆինանսների և  էկոնոմիկայի  նախարարության  Գավառի  տեղական  գանձապետական բաժանմունք

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

456

 

 

 

 

 

 

15

1927-1996

 

 

 

 

 

 

1996-2003

8

 

 

 

 

 

 

4

1966-1996

 

 

 

 

 

 

1996-2006

4 ՀԽՍՀ    ժողպատգամավորների    Նոր Բայազետի  շրջանային   խորհրդի գործադիր    կոմիտեի   հող   բաժին

ՀԽՍՀ    ժողպատգամավորների    Կամոյի  շրջանային  սովետի  գործադիր    կոմիտեի   գյուղատնտեսական   բաժին

6

 

 

 

 

 

406 1931-1990 5 1961-1983
5 ՀԽՍՀ   Նոր  Բայազետի  (Կամոյի)  շրջանային   վիճակագրական տեսչություն 7

 

394 1930-2004
6 ՀԽՍՀ  Նոր  Բայազետի  (Կամոյի)   կոմունալ սպասարկման  և բարեկարգման  գրասենյակ 8

 

88 1938-1972
7 ՀՀ Կարմիրգյուղի գյուղապետարան 9 132 1996-2010 18 1997-2010
8 ՀԽՍՀ  Նոր  Բայազետի  շրջանի  պետական հիմնարկների   պրոֆշրջտեղկոմ 10

 

27 1932-1938
    9 ՀԽՍՀ  Նոր  Բայազետի  ՙՍտալինի՚  անվան մանկավարժական  ուսումնարան

 

12

 

180 1932-1958
10 ՀԽՍՀ    ժողպատգամավորների    Նոր Բայազետի քաղաքային  խորհրդի գործադիր    կոմիտե

ՀՀ   պատգամավորների  Կամոյի  քաղաքային խորհրդի  գործադիր   կոմիտե

14

 

 

 

      411 1939-1996 18 1976-1996
11 Նոր  Բայազետի  (Կամոյի)   շրջանային պետական  ապահովագրական  տեսչություն

 

<<Պետապ>> ՓԲԸ <<Գեղարքունիք>> ՄՄ

15

 

185 1932-1967  

 

 

1

 

 

 

1999-2001

12 Նոր  Բայազետի  և Նոր Բայազետի  /Կամոյի/ շրջանի  կոլտնտեսությունների միացյալ արխիվային ֆոնդ

 

Նոր Բայազետի <<Բատիկի>> անվան կոլտնտեսություն

 

Նոր Բայազետի շրջանի Արծվաքար /Ղշլաղ/  գյուղի <<Կարլ Մարքսի>> անվան կոլտնտեսություն

 

Նոր Բայազետի շրջանի Ծաղկաշեն /Քարիմքենդ/  գյուղի <<Նոյեմբերի 10-ամյակի>> անվան կոլտնտեսություն

 

Կամոյի շրջանի  Լճափ  գյուղի <<Նոր ուղի>>  կոլտնտեսություն

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

8

 

 

4

 

 

 

 

3

 

 

 

 

1930-1950

 

 

1929-1947

 

 

1937-1951

 

 

 

 

1961-1976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1961-1976

13 Նոր  Բայազետի  շրջանային  կաթնա-անասնապահական  ֆերմաների  միավորում 17

 

17 1932-1933
14 Նոր Բայազետի  հաց-անասնապահական շրջանային  միություն

 

Կամոյի անվան շրջանի անասնաբուժական լաբորատորիա

 

Գավառի անասնաբուժական սպասարկման կենտրոն ՊՓԲԸ

 

Կամո քաղաքի անասնաբուժական տեղամաս

18

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

1931-1932

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

12

 

 

1

 

 

 

1961-1995

 

 

1967-2003

 

 

1967-1994

15 Նոր  Բայազետի   մթերումների   շրջանային   լիազորություն 19

 

74 1937-1946            2    1937-1956
16 Գավառի քաղաքապետարան և ենթակա կազմակերպություններ 20 191 1996-2013          204    1996-2014
17 ՀԽՍՀ  Կամոյի  պետական  նոտարական գրասենյակ 22 69 1939-1983 1175 1961-1983
18 ՀԽՍՀ  զակոտ-զերնոյի  Նոր  Բայազետի մթերման  կայան 23 2 1941-1945
19 ՀԽՍՀ   Կամոյի  քաղառ

Կամոյի քաղառի հասարակական սնունդ

Գեղարքունիքի մարզային <<Առսպասպետտեսչություն>>

<<Գեղառսպաս>> ՓԲԸ

24

 

 

 

98

 

 

3

1959-1992

 

 

1998-2000

4

4

 

3

162

1962-1965

1992-2002

 

1998-2000

1970-2004

20 ՀԽՍՀ   Կամոյի   ավտոգրասենյակ 25 8 1962-1969
21 ՀԽՍՀ  ժողպատգամավորների  Նոր Բայազետի  (Կամոյի) շրջանային խորհրդի գործադիր կոմիտեի սոցապ բաժին

-ՀՀ  Գեղարքունիքի մարզային բժշկաաշխատանքային փորձաքննության Գավառի շրջանային տարածք

26

 

 

 

 

157

 

 

 

1943-2011

 

30 1984-2004
22 <<Հայր և որդի Ենգոյաններ>> ՍՊԸ 27 135 1970-2012
23 Կամո  քաղաքի  ավտոնորոգման  գործարան 28 30 1961-1995
24 ՀԽՍՀ  Նոր  Բայազետի  շրջանային  դատախազություն

 

     29 41 1937-1947
25 ՀԽՍՀ  Նոր  Բայազետի  /Կամոյի/ շրջանային  ժողովրդական  դատարան 30

 

      949 1925-1998
26 ՀԽՍՀ Կամոյի շրջկոոպի միության  վարչություն 31 344 1929-1970 68 1961-1993
27 Նոր  Բայազետի   ՙՊիշչևիկ՚   արտել 32 3 1948-1950
    28 Նոր  Բայազետի   բազմարտել 33 10 1939-1945
29 Նոր  Բայազետի  ՙՀ.Սարուխանյանի՚  անվան  կարի  արտել 35

 

3 1940-1945
30 Կամոյի  շրջանի  Նորադուզ   գյուղի կոլտնտեսություն 37 6 1940-1971 101 1942-1971
31 Կամոյի  շրջանի  Կարմիր  գյուղի կոլտնտեսություն 38 71 1935-1971 119 1963-1971
32 Կամոյի  շրջանի  Բատիկյան  գյուղի կոլտնտեսություն 40 76 1932-1946
33 Նոր Բայազետի շինվերանորոգման  գրասենյակ 42 26 1946-1956
34 Կամոյի  շրջանի   Ծաղկաշեն   գյուղի  գյուղական  խորհրդիի  գործադիր  կոմիտե

 

44

 

31 1945-1996 7 1991-1996
35 ՀԽՍՀ  Կամո  քաղաքի   տրիկոտաժի  ֆաբրիկա

ՀՀ  Գավառ  քաղաքի  ՙՄրրիկ՚  ՓԲԸ

      47 333 1939-1998 296 1962-1997
36 Կամոյի  կենցաղ  սպասարկման  կոմբինատ

<<Գավառի ԲԿՍ>> ՊՁ

48 120 1940-1967 57 1961-1995
37 Կամո  քաղաքի  հացի  գործարան

Կամո  քաղաքի  ՙՀաց՚  արտադրաառևտրական  միավորում

49

 

 

148 1954-1997 93 1961-1997
38  ՙՀայգյուղէներգոյի՚   Կամոյի   միջշրջանային   գրասենյակ 50

 

28 1951-1959
39 Նոր  Բայազետի  մեքենատրակտորային կայան 51 68 1935-1958
40 ՙՀայձուկտրեստի՚  Նորադուզի   ձուկպրոմիսլա

 

ՙՀայձուկտրեստի՚  Նոր Բայազետ /Կամո/ քաղաքի  ձկնաբուծական գործարան

 

52

 

 

 

40

 

9

1944-1975

 

1941-1955

7

 

10

 

1961-1976

 

1965-1993

41 Կամոյի  շրջանի   Արծվաքար  գյուղի գյուղական  սովետի  գործադիր  կոմիտե 53

 

38 1945-1962
42 Կամոյի  շրջանի  Հացառատ  գյուղի գյուղական  խորհրդի  գործադիր  կոմիտե 54

 

172 1930-1962
43 Կամոյի  շրջանային  ՙԼենինյան  դրոշով՚ թերթի  խմբագրություն

<<Գեղարքունիքի>> թերթի խմբագրություն>> ՓԲԸ

 

55

 

 

 

2

 

 

1

1946-1963

 

 

2002-2011

22

 

 

14

1961-1996

 

 

1996-2012

44 ՀԽՍՀ  Նոր  Բայազետի  տրախումատոզ  հիվանդանոց –մանկատուն

 

57

 

2 1946-1963 2 1961-1963
45 ՀԽՍՀ  Կամոյի  շրջանի  Լճափ  գյուղի    խորհրդային  տնտեսություն 58

 

73 1977-1992 95 1977-1991
46 Կամո  քաղաքի  թիվ  2  շինվարչություն 61 37 1955-1969 175 1962-1991
47 ՀԽՍՀ Կամո քաղաքի  Թամամշևի  անվան անասնաբուծական-անասնաբուժական խորհտնտեսություն-տեխնիկում 62 67 1936-1970 84 1961-1970
48 Կամո քաղաքի  թիվ 28  գիշերօթիկ  դպրոց 63 1 1962-1964 19 1962-1964
49 Կամո  քաղաքի  կարի  ֆաբրիկա 64 30 1960-1970 112 1960-1997
50 ՀՀ   պատգամավորների  Կամոյի  քաղաքային խորհրդի  գործադիր  կոմիտեի  ժողովրդական կրթության  բաժին 65

 

 

151 1962-1996 588 1959-1997
51 Կամոյի  շրջանային  կապի  հանգույց

ՀՀ ՙՀայաստանի  հեռախոսային  ցանցի  շահագործում՚   ԴՁ

Գավառի  առանձնացված  ստորաբաժանում

66

 

 

 

57 1962-1997
52 Կամո  քաղաքի  թիվ 3  մանկատուն 67 43 1939-2010 59 1962-2010
53 Կամոյի  շրջանի  Արծվաքարի   խորհտնտեսություն

 

Արծվաքարի գյուղատնտեսական տնտհաշվարկային ձեռնարկություն

 

Արծվաքարի պետական սերմնաբուծական ձեռնարկություն

69

 

 

 

 

114

 

 

 

1963-1993 187

 

 

4

 

 

3

 

1962-1992

 

 

1991-1993

 

 

1994-1999

 54  ՙՀայգյուղտեխնիկայի՚  Կամոյի  շրջանային  միավորում 70 134 1961-1992 262 1961-1994
55 Կամո  քաղաքի   Հ.Սարուխանյանի  անվան  թիվ 1  միջնակարգ   դպրոց 71

 

18 1949-1968 44 1964-1968
56 Կամո  քաղաքի   ռուսական   միջնակարգ   դպրոց 72 3 1961-1964
57 Կամո  քաղաքի  նավթոբազա 73 1 1961-1962
58 Կամոյի  շրջանի   Սարուխան  գյուղի  Հ. Սարուխանյանի  անվան   կոլտնտեսություն

 

74 110 1933-1964
59 Կամոյի  շրջանի   Նորադուզ   գյուղի գյուղական  խորհրդի գործադիր  կոմիտե 75 411 1931-1996 23 1961-1996
60 Կամո քաղաքի ՙԿամոկաբել՚ գործարան

ՀՀ   Կամո  քաղաքի  ՙԳեղամա՚  ՊԱՁ

76 269 1960-1994 307 1961-1995
61 ՀԽՍՀ  ժողովրդական  վերահսկողության Կամոյի  շրջանային  կոմիտե 77 314 1963-1990 76 1963-1990
62 ՀՀ  Կամոյի  շրջանի  Բատիկյան  գյուղի  գյուղական  խորհրդի գործադիր  կոմիտե 78 422 1940-1996 37 1961-1996
63 Կամոյի  շրջանի  անասնամթերման գրասենյակ 79 2 1940-1945 15 1961-1969
64 Կամո  քաղաքի  շինվերանորոգման վարչություն 80 32 1962-1999 48 1962-1999
65 Կամո  քաղաքի  կահույքի  ֆաբրիկա 81 99 1948-1988 67 1961-1997
66 ՀՍՍՀ  Կամո  քաղաքի  ՙՍևան՚  հանքային ջրի  գործարան 82

 

103 1963-1984 11 1962-1969
67 ՀՍՍՀ  Կամո  քաղաքի  էլեկտրոտեխնիկական կոնդենսատորների  գործարան

ՀՀ  Կամո  քաղաքի  ՙԴիպոլ՚ արտադրական միավորում  ՊԱՁ

83 571 1964-2002 1682 1964-2005
68 Կամոյի  շրջանի  Սարուխան  գյուղի  խորհրդային   տնտեսություն 84

 

148 1964-1992 158 1964-1992
69 Կամո  քաղաքի  տնտհաշվարկային բաղնիքների  միավորում 85

 

2 1972-1974
70 ՙԿարմիր աստղ՚ շքանշանակակիր, առաջավոր բանվոր Ա.Պողոսյանի  անձնական  ֆոնդ 86

 

11 1947-1963
71  Նոր  Բայազետի  հաշմկոոպ  արտել 88 13 1933-1945
72 ՀԽՍՀ Ժողպատգամավորների Նոր Բայազետի շրջանային խորհրդի  գործադիր կոմիտե           ՀՀ   պատգամավորների   Կամոյի  շրջանային խորհրդի  գործադիր  կոմիտեի   ժողովրդական կրթության   բաժին 90

 

 

 

 

195 1930-1962

1965-1993

364 1966-1998

 

73 Կամո  քաղաքի  կոշիկի  ֆաբրիկա

Կամո  քաղաքի  կոշիկի  անհատական կարի և նորոգման ֆաբրիկա

 

91

 

 

120 1946-1997 140

4

1961-1999

1991-1999

74 ՀՀ   պատգամավորների  Կամոյի  քաղաքային խորհրդի  գործադիր   կոմիտեի  ֆինանսական բաժին 92

 

218 1957-1996 38 1963-1996
75  Կամոյի  շրջանի   Սարուխան   գյուղի գյուղական  սովետի  գործադիր  կոմիտե 93

 

484 1930-1977 34 1965-1996
76 ՀՀ Կամոյի  շրջանի  Լճափ  գյուղի  գյուղական  խորհրդի  գործադիր  կոմիտե 94

 

343 1935-1996 24 1961-1996
77 ՀՀ Կամոյի  շրջանի  Գեղարքունիք   գյուղի  գյուղական  խորհրդի  գործադիր  կոմիտե 95 219 1934-1996 27 1971-1996
78 ՀՀ Կամոյի  շրջանի  Ծովազարդ գյուղի  գյուղական  խորհրդի  գործադիր  կոմիտե 96

 

227 1940-1996 21 1971-1996
79 ՀՀ Կամոյի  շրջանի   Կարմիր   գյուղի  գյուղական   խորհրդի  գործադիր  կոմիտե 97

 

392 1934-1993 67 1961-1996
80 ՀՀ Կամոյի  շրջանի   Այրիվանք   գյուղի  գյուղական   խորհրդի  գործադիր  կոմիտե 98

 

190 1940-1996 28 1967-1996
81 ՀՀ պատգամավորների  Կամոյի  քաղաքային խորհրդի  գործադիր   կոմիտեի   մշակույթի բաժին 99

 

92 1967-1996 43 1964-1996
82 ՀՀ  Կամոյի շրջանի  Լանջաղբյուր  գյուղի   գյուղական  խորհրդի  գործադիր  կոմիտե 100

 

418 1938-1996 61 1961-1996
83 Կամոյի  շրջանի  Նորադուզի  անտառտնտեսություն 101 73 1966-1982
84 Կամոյի  շրջանի  ինֆորմացիոն հաշվողական  կայան 102 243 1965-1983
85 Կամոյի  ծխախոտի  մթերակայան 103 3 1943-1944 51 1961-1989
86 Կամո  քաղաքի  շինարարական  իրերի կոմբինատ 104 50 1968-1978 16 1968-1996
87 Կամո  քաղաքի  թիվ 28  շարժական մեքենայացված  շարասյուն  (ՇՄՇ) 105

 

 

82 1971-1994 67 1971-1994
88 ՀՀ պատգամավորների   Կամոյի  շրջանային  խորհրդի գործադիր   կոմիտեի   մշակույթի

բաժին

106

 

20 1955-1996 55 1961-1996
89 Կամոյի  ճանապարհների  շահագործման   շինարարական  տեղամաս

 

107

 

86 1961-2016
90 Կամո  քաղաքի  սարքաշինական գործարան

ՀՀ  Կամո  քաղաքի  ՙՍարք՚  ԲԲԸ

108

 

570 1964-2000 339

 

1962-2001

 

91 Կամոյի  շրջանի  Ծաղկաշեն   գյուղի խորհրդային  տնտեսություն 109 78 1979-1992 26 1961-1991
92 Կամոյի  շրջանի   Նորադուզ  գյուղի խորհրդային   տնտեսություն

Նորադուզ գյուղի պետական ձեռնարկություն

110 128 1972-1991 143

 

2

1972-1991

 

1991-1992

93 Կամոյի  շրջանի  Այրիվանք  գյուղի   կոլտնտեսություն

Այրիվանքի միջ.տնտեսային ձեռնարկություն

111 9 1959-1976 70 1950-1976
94 ՀԽՍՀ  Կամոյի  շրջանի   Այրիվանք  գյուղի խորհրդային   տնտեսություն

 

Այրիվանքի միջ.տնտեսային ձեռնարկություն

112 55 1977-1991

 

 

71

 

 

5

1975-1991

 

 

1991-1994

95 Կամոյի  շրջանի  Բատիկյան  գյուղի խորհրդային   տնտեսություն 113 128 1961-1991 192 1961-1991
96 Կամոյի  շրջանի  Հացառատի  խորհրդային   տնտեսություն 114 86 1966-1991 146 1966-1991
97 Կամոյի  շրջանի  Հացառատ  գյուղի  կոլտնտեսություն 115 13 1950-1965 41 1962-1965
98 Կամոյի  շրջանի   Ծովազարդ   գյուղի խորհրդային  տնտեսություն 116 41 1977-1991 77 1977-1991
99 Կամոյի  շրջանի  Ծովազարդ  գյուղի   կոլտնտեսություն 117 56 1962-1976
100 Կամոյի  շրջանի  Լանջաղբյուր  գյուղի խորհրդային  տնտեսություն 118 65 1972-1993 206 1972-1991
101 Կամոյի  շրջանի  Լանջաղբյուր  գյուղի  կոլտնտեսություն 119 18 1952-1971 199 1961-1971
102 Կամոյի  շրջանի   Կարմիր   գյուղի խորհրդային  տնտեսություն 120 190 1972-1991 204 1972-1991
103 Կամո  քաղաքի  խորհտնտեսություն տեխնիկում

 

121 312 1958-1992 298 1961-1992
104 Կամոյի  շրջանի  Գեղարքունիք  գյուղի   կոլտնտեսություն 122 117 1952-1976 83 1961-1976
105 Կամոյի  շրջանի   Գեղարքունիք  գյուղի  խորհրդային  տնտեսություն 123 83 1977-1992 46 1977-1991
106 Կամո  քաղաքի   թիվ 34  միջնակարգ  մասնագիտական  տեխնիկական  ուսումնարան 124 60 1966-1989
107 ՀՀ   Գավառ  քաղաքի  ՙԼև՚  ՍՊԸ 126 12 1992-1997 5 1992-1997
108 ՀՀ  Գեղարքունիքի  մարզի  Կարմիր  գյուղի հացաբուլկեղենի  արտադրության  դուստր ձեռնարկություն 127 6 1992-1995 1 1992-1998
109 ՀՀ   կապի   նախարարության    ՙՌադիո՚  ՊՓԲԸ

ՀՀ  Գեղարքունիքի  մարզի    ՙՌադիո՚ ՓԲԸ

128 1128 1932-2004 103 1961-2005
110 ՀԽՍՀ  աշխատավորների  դեպուտատների Մարտունու  շրջանային   սովետի   գործադիր կոմիտե 129 639 1938-1976
111 ՀԽՍՀ  աշխատավորների  դեպուտատների  Մարտունու  շրջանային   սովետի   գործադիր կոմիտեի   ֆինանսական  բաժին 130 581 1936-1977
112 ՀԽՍՀ  աշխատավորների  դեպուտատների  Կրասնոսելսկի   շրջանային   խորհրդի  գործադիր   կոմիտե 131 294 1938-1975
113 ՀԽՍՀ  աշխատավորների  դեպուտատների  Սևանի  շրջանային   խորհրդի  գործադիր կոմիտեի   ժողովրդական  կրթության  բաժին 132 140 1954-1973
114 ՀԽՍՀ  աշխատավորների  դեպուտատների Սևանի  շրջանային   խորհրդի գործադիր կոմիտեի  սոցիալական  ապահովության  բաժին 133 54 1958-1972
115 ՀԽՍՀ  աշխատավորների  դեպուտատների  Սևանի  շրջանային   խորհրդի գործադիր կոմիտեի   ֆինանսական   բաժին

 

134 816 1945-1972
116 ՀՀ  Գեղարքունիքի  մարզի  Գավառ  քաղաքի ՙԿամո  պանրի  գործարան՚  ԲԲԸ

 

135 93 1957-1979 56 1961-1999
117 ՀՀ  Գեղարքունիքի  մարզի  Գավառ  քաղաքի ՙԱյրիվան՚  ԲԲԸ

 

136 60 1980-1997 43 1978-1998
118 ՀԽՍՀ   ժողովրդական  վերահսկողության  Մարտունու  շրջանային   կոմիտե

 

137 141 1963-1990
119 ՀՀ   Գավառ  քաղաքի ՙԼիցք՚  փայատիրական բանկ 138 11 1993-2000 6 1994-1998
120 ՀՀ   Գեղարքունիքի մարզի Գավառի տարածաշրջանի  հանրակրթական   դպրոցների միացյալ  արխիվային   ֆոնդ

-Կամո քաղաքի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց

-Ծովազարդ գուղի միջնակարգ դպրոց

ՀՀ Կամոյի շրջանի Կարմիրգյուղի <<Ներսես Շնորհալի>> քոլեջ

<<ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարմիրգյուղ գյուղի թիվ 2 միջն.դպրոց>> ՊՈԱԿ

 

<<ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի Ա.Իսահակյանի անվան թիվ 4 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ

 

<<ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաաքի թիվ 1 հատուկ դպրոց>> ՊՈԱԿ

 

139 59

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

 

5

1946-2007

 

 

 

 

 

 

1991-2013

 

 

2003-2013

 

 

 

 

1976-2013

 

 

 

7

25

 

 

19

 

 

44

 

 

 

 

63

 

 

 

1961-1999

1964-2012

 

 

1971-2013

 

 

1961-2015

 

 

 

 

1979-2014

121 ՀՀ  ՙՀայգազարդ՚  ՓԲԸ-ի Գավառի  գազաֆիկացման    և գազամատակարարման   մասնաճյուղ

 

140 18 1994-2001 171 1963-2001
122 ՀՀ  Գավառի  տարածաշրջանի  սպասարկող կազմակերպությունների  միացյալ  արխիվային  ֆոնդ.

-Կամոյի քաղխորհրդի բնակ-շահագործման տեղամաս

-Կամոյի ջերմամատակարարման արտադրական վարչություն

-Գավառի ՙՋրմուղ-կոյուղի՚ պետական ձեռնարկություն

<<Հայջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ <<Գեղամա>> մասնաճյուղ

-Գավառ համայնքի ՙՍպասարկում՚ ՓԲԸ

 

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

8

 

46

 

 

 

10

 

 

 

1976-1997

 

1980-1997

 

1969-2005

 

 

 

1991-2004

123 ՀՀ  Գավառի   տարածաշրջանի  լուծարված կազմակերպությունների  միացյալ   արխիվային  ֆոնդ

 

-Կամոյի շրջանային կինոցանց

 

-ՀՍՍՀ պետական մատակարարման կոմիտեի Կամոյի <<Այրիվան >> պանսիոնատ

 

-Կամոյի շրջանի դեղատներ

 

-Հայկ.ՍՍՀ <<Հայշինվառելիքառ>> Կամոյի առբազա

 

<<Գեղարքունիքի գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոն>> ՓԲԸ

 

<<Արծվաքար>> ՍՊԸ

 

Կամոյի անվան շրջանի ՄՏՇԿ

 

Բատիկյանի մսի արտադրության տնտեսություն

 

ՀՀ Գավառ քաղաքի <<Բեկ>> ԲԲԸ

 

ՀՀ <<Կամոյի պտուղ-բանջարեղենի գրասենյակ>> ԲԲԸ

143  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-2017

 

 

 

6

 

 

5

 

 

7

 

 

4

 

 

21

 

8

 

6

 

10

 

13

 

16

 

 

 

1961-1980

 

 

1984-1988

 

 

1966-1973

 

 

1979-2003

 

 

1999-2017

 

1981-2001

 

1985-1993

 

1977-1992

 

1991-2012

 

1970-1999

124 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան

 

 144 1326 1996-2011  208  1996-2012
125 ՀՀ Գավառի  <<Ագրոսերվիս>> շրջանային միավորում

-Կամոյի <<Հայգուղքիմիա>>արտադրական միավորում

-Կամոյի նյութատեխնիկական մատակարարման բազա

 

147

 

52

 

2

 

9

1989-2008

 

1986-1989

 

1986-1989

 

 

126 Կամոյի N1 գյուղ.շին.վարչություն

 

148            41      1968-1994