Գույքի վերաբերյալ հարցումներ

Գլխավոր / Ծառայություններ / Գույքի վերաբերյալ հարցումներ

Գույքի վերաբերյալ հարցումները ներառում են տեղեկություններ՝

  • նախախորհրդային և խորհրդային շրջանում անշարժ գույքի (կալվածք, տուն, հողամաս, այգի) իրավունքների վերաբերյալ,

  • նախախորհրդային և խորհրդային շրջանում  շինանարության համար հողատարածքների տիրապետման վերաբերյալ (արտադրական, բնակելի, տնտեսական և այլն),

  • խորհրդային շրջանում գիտա-տեխնիկական փաստաթղթերի (հատակագծեր, նախագծեր) վերաբերյալ։