Սոցիալ-իրավական բնույթի հարցումներ

Գլխավոր / Ծառայություններ / Սոցիալ-իրավական բնույթի հարցումներ

Սոցիալ-իրավական բնույթի հարցումները ներառում են տեղեկություններ՝

  •  աշխատանքային ստաժի և աշխատավարձի չափի վերաբերյալ,
  •  պարտիզանական շարժումներին մասնակցության, համակենտրոնացման ճամբարներում գտնվելու, բռնադատվածության և կուլակաթափության վերաբերյալ (1921-1950-ական թվականներ),
  • կրթության վերաբերյալ,
  •  պարգևատրումների, պատվավոր կոչումներ շնորհելու վերաբերյալ,
  • գաղթականների, փախստականների և հայրենադարձության վերաբերյալ (1915-1990-ական թվականներ),
  •  ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի, ՀՀ Ազգային ժողովի, ՀՀ կառավարության որոշումների և կարգադրությունների վերաբերյալ (1918-2007թթ.),
  •  հիմնարկ-ձեռնարկություններում և կազմակերպություններում աշխատանքի, դրանցում պահպանվող փաստաթղթերի վերաբերյալ։