Աբովյանի տոհմատան հյուրասենյակ, լուսանկարիչ Է. Գաբրիելյան

Աբովյանի տոհմատան հյուրասենյակ, լուսանկարիչ Է. Գաբրիելյան