Երևանի ճոպանուղու բացումը, 10.11.1967, լուսանկարիչ Նեմրութ

Երևանի ճոպանուղու բացումը, 10.11.1967, լուսանկարիչ Նեմրութ